Kwiecień 2013

Transkrypt

Kwiecień 2013
STRONYplusBIZNESU
NR 2 (5) WTOREK 30 KWIETNIA 2013
DODATEK PROMOCYJNO-REKLAMOWY
Lorenz Snack-World zdobywcą tytułu Solidny Pracodawca Dekady
Lorenz Snack-World: POZnasz nas przez staż
Lorenz Snack-World to firma otwarta na ludzi.
Smak sygnowanych jej marką produktów
to wyważone połączenie potencjału,
doświadczenia i zdolności jej pracowników
z nowoczesną technologią i systemami
zarządzania. Lorenz to również liczący się
pracodawca, który nie tylko z powodzeniem
realizuje swój biznes na terenie całego kraju,
ale także uczestniczy w wielu aktywnościach
promujących rozwój miasta i regionu, w którym
zlokalizowana jest centrala firmy.
M
aksymalnie pozytywnie i przedsiębiorczo –
tak na co dzień działa
Lorenz Snack-World
z siedzibą w podpoznańskich
Sadach. Jasne, przejrzyste zasady
prowadzonego biznesu i wysoki
poziom działań w obszarze HR to
najlepsze wizytówki firmy, która
w ostatnim czasie mocno zaangażowała się w projekt organizowany
pod hasłem Konsorcjum Miasta
POZnań.
– Jako jedna z marek należących
do Konsorcjum staliśmy się swoistą
wizytówką miasta i to nie tylko słynącą z doskonałych przysmaków,
ale przede wszystkim z bycia jednym
z lepszych pracodawców – wyjaśnia
Paweł Kwieciński, krajowy menadżer ds. szkoleń i koordynator
ds. komunikacji w spółce Lorenz
Snack-World. – W ramach naszej
aktywności sponsorujemy liczne wydarzenia oraz imprezy promujące
zarówno region, jak i naszą markę.
To przecież doskonała okazja również do budowania pozytywnych
relacji z mieszkańcami i sposób
na przyciągnięcie do nas ciekawych
ludzi.
Obecność firmy w Konsorcjum
Marki Poznań to nowa jakość
REKLAMA
w obszarze komunikacji pomiędzy
firmą a mieszkańcami. W tym zakresie Lorenz Snack-World zaangażował się w organizację miejskich
gier, sprzyjających poznawaniu
atrakcji turystycznych regionu, jak
również w akcję mającą na celu
rozpowszechnianie informacji
na temat miasta („Poznań za pół
ceny”). W ramach inicjatywy „Poznań przyciąga najlepszych” firma
udziela materialnego wsparcia najlepszym studentom spoza miasta,
starając się pozyskać dla regionu
osoby o dużym potencjale.
Lorenz przyciąga
najlepszych
Jako firma ukierunkowana na
wynik, dynamiczny rozwój i profesjonalne podejście do klientów
Lorenz Snack-World bardzo dba,
aby jej szeregi zasilali wysokokwalifikowani pracownicy. Dlatego tak
dużą wagę przywiązuje do wyławiania z rynku pracy zarówno osób
młodych, z dużym potencjałem,
jak i bardziej doświadczonych, posiadających wiedzę i umiejętności
zdobyte w różnych firmach.
– Z myślą o takim właśnie zrównoważonym rozwoju od kilku lat
prowadzimy programy stażowe dla
absolwentów i studentów ostatnich lat studiów pod nazwą „Top
Performers for the Future (TPF).
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat
współpracowaliśmy z 39. stażystami w Polsce, którzy po pomyślnym
zakończeniu praktyk objęli w firmie stanowiska specjalistyczne.
Dodam, że w 2013 roku planujemy
uruchomienie kolejnego programu
stażowego. Lorenz Snack-World aktywnie współpracuje w tym zakresie ze społecznością studencką, od
kilku lat włączając się w działania
Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
– Wiosną tego roku po raz
kolejny uczestniczyliśmy w Drogowskazach Kariery, imprezie organizowanej właśnie przez NZS, UEP,
a także w Dniach Kariery (AIESEC
Poznań) i Targach Pracy Profesja
we Wrocławiu – podkreśla Paweł
Kwieciński. – Dzięki współpracy
z NZS zorganizowaliśmy Dzień
Lorenz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, podczas którego studenci mogli uzyskać szersze
informacje m.in. na temat programu
stażowego TPF. Nasze stoisko odwiedziło wtedy kilkaset osób i tyle
samo wzięło udział w konkursie
wiedzy o firmie.
Podczas spotkania studenci
pozyskali wiedzę dotyczącą strony
formalnej oferty stażowej. Wedle
niej stażysta otrzymuje umowę
o pracę na czas określony 18. miesięcy wraz z wszelkimi uprawnieniami wynikającymi z Kodeksu
Pracy, a także wynagrodzenie
i możliwość uzyskania podwyżki,
pod warunkiem realizacji celów
stażowych. W tym czasie odwiedza różne działy firmy, a często
również siostrzane spółki Lorenz
za granicą, realizując jednocześnie
projekty w swoim dziale macierzystym. Program zakłada, że stażysta
zdobywa doświadczenie nie tylko
w swoim dziale docelowym, ale
również, poprzez pracę w innych
obszarach organizacji, zapoznaje się z realizowanymi w firmie
procesami i powiązaniami między nimi.
Pracodawca z wyboru
– Naszą ambicją jest bycie
Employer of choice – Pracodawcą z wyboru – z dumą podkreśla
Paweł Kwieciński. – Pracodawcą
rzetelnym i wiarygodnym, dbającym
o swoich pracowników, traktującym ich uczciwie, stwarzającym
możliwości do rozwoju i realizacji
zawodowych ambicji. Kierujemy się przy tym zasadą, że każdy pracownik ma mieć wpływ na pracę swoją,
swojego działu, a w konsekwencji
na wyniki firmy.
Budowaniu świadomego zaangażowania w sprawy firmy służy
szereg narzędzi komunikacyjnych,
w tym czasopismo firmowe Snack
News, ukazujące się raz na kwartał. To w nim prezentowane są najważniejsze wydarzenia z życia
firmy w Polsce i zagranicą. Snack
News ma swoje odpowiedniki we
wszystkich głównych spółkach
Lorenz. Do szybkiej komunikacji
stworzony został biuletyn informacyjny Snack Express, informujący o bieżących zmianach,
wydarzeniach i sukcesach firmy.
Informowanie pracowników, również podczas spotkań działowych,
o tym co dzieje się w spółce oraz
w całej Grupie, o jej wynikach
finansowych i planowanych ak-
tywnościach w różnych obszarach
pozwala im bardziej efektywnie
wykonywać swoje obowiązki
i czuć się częścią firmy. Pracownicy
wybierają Lorenz Snack-World
również ze względu na przyjazną atmosferę pracy oraz wiele
inicjatyw sprzyjających integracji
załogi. Najlepszym dowodem na
przywiązanie do firmy jest średni
staż pracy, który wynosi blisko
8,3 roku, z czego osoby o stażu
powyżej 5 lat stanowią ponad 67%
ogółu zatrudnionych.
Anna Rok-Gola
Lorenz Snack-World, z siedzibą główną w Neu-Isenburgu
w Niemczech, jest wiodącym
producentem słonych przekąsek,
od lat należącym do europejskiej
czołówki firm z tej branży. Polska spółka Lorenz Snack-World,
z siedzibą w Sadach k. Poznania, zatrudnia blisko 1100 osób.
W ofercie znajdują się doskonale
znane na polskim rynku marki:
Crunchpis, NicNac’s, Peppies,
Curly, Chipsletten, Wiejskie
Ziemniaczki czy Lajkonik.
Redaktor naczelny: Robert Kowalski • Wydawca: Kowalski Pro-Media Kowalski Robert • NIP: 634 247 79 84 • tel. (32) 205 55 90 • e-mail: [email protected]
H2
STRONYplusBIZNESU
W czasie kryzysu liczy się jakość
Kilka lat temu w Polsce branża budowlana
przeżywała boom, dziś jednak widmo kryzysu
spędza sen z powiek właścicielom firm z tego
sektora. W związku z dużym ograniczeniem
liczby inwestycji, rynek coraz bardziej zawęża
się, zostawiając pole działania tylko najlepszym
z branży. Zgodnie z prognozami, taka sytuacja
zbyt szybko nie ulegnie poprawie – firmy
tworzą antykryzysowe scenariusze mające
przygotować je do walki o klienta w trudniejszych
czasach. Nie inaczej jest w firmie Polbruk, która
poprzez utrzymanie cen stara się zachować
zatrudnienie w firmie oraz jakość jej produktów na
dotychczasowym poziomie. Inna strategia byłaby
zbyt krótkoterminowa, na którą w odpowiedzialnym
biznesie nie można sobie pozwolić.
20 lat doświadczeń
Polbruk należy do grona liderów w produkcji kostki brukowej
w Polsce już od 20 lat. Od 1997 r.
jest częścią Grupy Ożarów – jednego z największych dystrybutorów
materiałów budowlanych w Polsce.
Przez ten czas firma zdołała rozwinąć
się do przedsiębiorstwa zatrudniającego ponad 500 osób w 17 zakładach przy 25 liniach produkcyjnych,
którego możliwości produkcyjne
przekraczają 15 mln m2 wyrobów
drogowych rocznie. Rozwój firmy
w takim tempie był możliwy przede
wszystkim dzięki konsekwentnej
polityce cenowej i jakościowej, która
opiera się na stworzeniu i utrzymaniu odpowiednich warunków technologicznych, zgodnie z najwyższymi
standardami. Działania jakościowe
doceniane są przez niezależnych
ekspertów w postaci wyróżnień
zdobywanych nieprzerwanie od
2009 r. w konkursie Najwyższa Jakość Quality International, a także
przyznane w 2011 i 2012 r. złote
godło w kategorii QI PRODUCT
– produkt najwyższej jakości za kostkę brukową, płyty chodnikowe oraz
REKLAMA
materiały do budowy dróg i autostrad. Polbruk znajduje się w gronie
czterokrotnie nagrodzonych Diamentami Forbesa, może się poszczycić
również czterokrotnie pierwszym
miejscem w kategorii „Kostka
brukowa” w rankingu Najlepszych
Marek Budowlanych. Nagrody są
potwierdzeniem właściwie obranej drogi rozwoju oraz motywacją
do podejmowania dalszych starań,
mających na celu utrzymanie swojej
pozycji na rynku. Mimo zdobytych
wyróżnień, Polbruk nie zapomina
o najważniejszym: przeznaczeniu
i roli swoich produktów.
Produkt na lata
Przy produkcji kostki brukowej
należy pamiętać, że powinna służyć
przez lata. Jakość produktu jest więc
kwestią kluczową, o kompromisach
jej kosztem nie może być mowy.
– Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
Polbruk gwarantuje swoim odbiorcom wysoką jakość produktów. Można powiedzieć, że jest to nasza misja
– podkreśla Aleksander Szyszko, prezes zarządu Polbruk S.A. Jest to duże
wyzwanie w sytuacji, w której inni
piecznej, co jest potwierdzeniem, że
polityka pracownicza może być – na
równi z produktami – wizytówką
firmy. W strategię tworzenia jakości
funkcjonowania firmy wdrożona
jest również dbałość o środowisko
naturalne, dlatego w halach produkcyjnych zainstalowane są specjalne
systemy odpylające i rozwiązania
minimalizujące poziom hałasu oraz
zmniejszające zużycie wody i energii,
co jest wyznacznikiem społecznie
odpowiedzialnej firmy.
Polbruk doceniony przez klientów
producenci szukają oszczędności,
aby utrzymać się na rynku. To, że
obrana polityka jakości jest dobrym
rozwiązaniem, świadczy lista partnerów i kontrahentów firmy oraz trwałość nawiązywanych relacji. Ponad
400 produktów oferowanych przez
spółkę trafia do klienta indywidualnego, instytucjonalnego oraz firm
wykonawczych. Daje to Polbrukowi
kompleksowe wyobrażenie na temat
potrzeb różnego rodzaju odbiorców,
czego owocem są produkty mające
sprostać ich wymaganiom – klienci
mogą wybierać między elementami,
których bogactwo wzorów umożliwia harmonijną aranżację w otoczeniu tradycyjnej i nowoczesnej
architektury. Ponadto firma Polbruk
oferuje całą gamę elementów małej
architektury (murki oporowe, palisady, gazony, ogrodzenia), ekologiczne
nawierzchnie (np. płyty ażurowe),
czy specjalne płyty Focus z fakturą
rozpoznawalną przez osoby niewidome. Polbruk, jako jedna z nielicznych
firm, stosuje do produkcji betonu
dla warstwy licowej grys bazaltowy i granitowy, dzięki czemu cechy
fizykochemiczne ulegają znacznej
poprawie, przede wszystkim po-
przez zwiększenie wytrzymałości
i odporności na ścieranie. Wachlarz
produktów jest nieustannie poszerzany, co jest realną odpowiedzią na
wymagania zmieniającego się rynku, dlatego również w tym roku do
sprzedaży mają trafić nowe produkty.
W minionym roku
Spomlek po raz pierwszy
w historii osiągnął
ponad pół miliarda
złotych przychodów.
W ciągu 12 miesięcy
wzrosły one o ponad
jedną czwartą.
bardzo duży jest ich wkład, przykładowo, w konfigurowanie i wdrażanie narzędzi informatycznych.
– W jaki sposób Spomlek
wspiera ten rozwój?
– Nasze działania podzieliłbym
na dwa główne kierunki. Pierwszy
z nich to zapewnienie pracownikom odpowiednich instrumentów.
W ciągu ostatnich dwóch lat zainwestowaliśmy w nowoczesne
systemy wspierające zarządzanie.
Dzięki temu dysponujemy bogatymi i precyzyjnymi informacjami
o funkcjonowaniu naszych zakładów, parametrach produkcji
i jej parametrach ekonomicznych.
W ten sposób nasi ludzie na poszczególnych poziomach zarządzania mają większe zrozumienie
biznesowego sensu poszczególnych
działań i zmian.
Drugi element to wspomaganie rozwoju indywidualnego.
Przyjmuje ono zarówno formę
systemową, w postaci programów
szkoleniowych i coachingowych
organizowanych przez Spomlek,
jak i indywidualną, np. poprzez
dofinansowanie kursów i studiów.
– Na jakie czynniki rozwoju
stawiacie w głównej mierze?
– Przede wszystkim chodzi
nam o to, aby pracownicy czuli
się zaangażowani w życie firmy
i dostrzegali swój wpływ na to,
w jakim kierunku zmierza. Chcemy,
aby swój osobisty rozwój widzieli
jako stale rosnące kompetencje,
z czasem wykraczające poza ramy
obecnie zajmowanego stanowiska.
Jednocześnie chcemy upewniać
ich, że przyniesie to faktyczne korzyści. Tworzymy zatem ścieżki
kariery, chętnie sięgamy też po
narzędzie wewnętrznych rekrutacji, w ramach których odbywają
się zarówno ruchy pionowe, jak
i poziome. Budujemy przekonanie,
że dla ogromnej większości pra-
Sprzedaż to nie wszystko
Strategia rozwoju firmy Polbruk
sprawiła, że dziś może być spokojna
o swoją pozycję na rynku producentów kostki brukowej. Potwierdzają
to nie tylko wyniki finansowe, lecz
również jej obecność w konkursach
i rankingach, w których od zawsze
zajmuje czołowe pozycje. Nie ma
lepszego potwierdzenia jakości
produktu niż zadowolenie i dobra
rekomendacja klienta – wyrazem
takiego zaufania nabywców są wyróżnienia przyznawane corocznie
w ogólnopolskim plebiscycie Laur
Klienta i Konsumenta. W tym roku
Polbrukowi udało się sięgnąć po
najwyższe w tym plebiscycie wyróżnienie – złote godło Laur Klienta
2013 w kategorii „Kostka brukowa”.
Jest to dowód na to, że wysoka jakość i dbałość o każdego klienta
procentuje i przynosi mierzalne
efekty. – Uhonorowanie naszej firmy złotym Laurem Klienta jest tym
bardziej cenne, że o jego przyznaniu
decydują bezpośrednio odbiorcy naszych produktów. Jest to ogromny
dowód sympatii oraz zaufania, jakim konsumenci obdarzyli markę
Polbruk. Cieszymy się, że nasze starania zostały docenione i wierzymy,
że w przyszłości opinia o naszych
kostkach będzie równie pozytywna – mówi Aleksander Szyszko,
prezes zarządu firmy Polbruk S.A.
Adam Gałeczka
Polbruk to nie tylko dbałość o produkt, ale również troska o pozostałe
aspekty tworzące odpowiedzialną
firmę. Jednym ze strategicznych jej
celów jest zapewnienie zatrudnionym przyjaznej atmosfery pracy
– dla Polbruku to motywacja nie
mniej ważna od osiągania odpowiednich wyników finansowych.
Przy malejącym rynku i wzroście
kosztów produkcji istnieje konieczność optymalizacji zatrudnienia,
jednak wykorzystanie potencjału
pracowników i stworzenie dobrych
i bezpiecznych warunków pracy jest
dla firmy kluczowym elementem.
Starania przedsiębiorstwa z zakresu
zarządzania personelem nie pozostają niezauważone, Państwowa
Inspekcja Pracy przyznała Polbrukowi tytuł Organizatora Pracy Bez-
Pracownicy źródłem sukcesu
Z prezesem zarządu
Spółdzielczej Mleczarni
Spomlek Edwardem Bajko
rozmawia Barbara Piekarz.
– Czy spółdzielnia musiała
w tym czasie znacząco zwiększyć zatrudnienie?
– Rzecz w tym, że ruchy kadrowe miały u nas w 2012 r. bardzo
niewielką skalę i jeszcze mniejszy
wpływ na poziom przychodów. Kolosalne znaczenie ma to, że wzrost
firmy jest w dużej mierze napędzany rozwojem naszych pracowników na wszystkich szczeblach.
W zakładach produkcyjnych ważne jest przy tym zadbanie o jego
zrównoważenie, często to bowiem
ludzie pracujący bezpośrednio przy
wytwarzaniu wskazują rozwiązania przynoszące bardzo wymierne
korzyści. W przypadku Spomleku
cowników obecna pozycja nie musi
być ostatnią, nie tylko w sensie pełnionej funkcji, ale także obszaru
aktywności. Myślimy także o tym,
aby zwiększyć przepływ kadr pomiędzy naszymi zakładami i dać
szansę najzdolniejszym ludziom,
aby wykazali się w nowej sytuacji.
– W bieżącym roku Spomlek
przyłączy kolejny zakład – obecną OSM Chojnice. Na ile proces
konsolidacji wpływa na Waszą
politykę kadrową?
– Podejmując tego typu decyzję
pamiętamy o tym, że w spółdzielni pracownicy są tak samo ważni
jak dostawcy. Robimy wszystko
co możliwe, aby zachować zatrudnienie w przyłączanej mleczarni.
Łatwiej jest z pracownikami produkcyjnymi, bo naszym celem
zawsze jest zwiększenie ilości
wytwarzanych artykułów. Jeżeli
rezygnujemy z jednych, przygotowujemy załogę do produkcji
innych.
Wyznajemy też zasadę, że
członkom spółdzielni należą się
takie same prawa niezależnie od lokalizacji. Mamy wspólny cennik dla
wszystkich dostawców i wspólne
reguły dla pracowników poszczególnych zakładów. Oczywiście, ich
specyfika i tradycja mogą powodować, że do pewnych rozwiązań
trzeba dochodzić stopniowo. Taką
przyczyną może być np. różnica
w wartości udziałów i konieczność
ich uzupełnienia.
– Każdy zakład to inna struktura i kultura organizacyjna. Jak
sobie z tym radzicie?
– Wychodzimy z założenia,
że nic tak nie skraca dystansu
jak bezpośredni kontakt. Dlatego
jeszcze przed pełnym formalnym
połączeniem następuje coraz bliższa współpraca nowego zakładu
z naszymi specjalistami z różnych
lokalizacji. Dotyczy to praktycznie
wszystkich aspektów funkcjonowania firmy, a zwłaszcza działów
produkcji, skupu surowca oraz
szeroko pojętej administracji. Staramy się do naszych pomysłów
przekonywać, pokazywać korzyści wynikające z ich wdrożenia.
Oczywiście, momentu ujednolicenia nie możemy odwlekać w nieskończoność. Nie zachowujemy
się jednak jak zdobywcy, jesteśmy
otwarci na dialog i jeśli coś dobrze
funkcjonuje, adaptujemy to też na
nasze potrzeby.
– Spomlek, jak zresztą olbrzymia większość polskich
mleczarni, działa w mniejszych
miejscowościach. Dla ich mieszkańców jesteście atrakcyjnym
pracodawcą, nie grozi Wam duża
rotacja kadry.
– Zależy nam na tym, aby naszych pracowników nie wiązał
z firmą brak alternatywy, ale faktyczne przekonanie, że warto łączyć
z nią swoją przyszłość. Jesteśmy
więc bardzo dalecy od myślenia
kategoriami pozycji siły. Jak już
wspomniałem, ich rozwój umożliwia wzrost całej firmy. Wspierając
nasze kadry i premiując ich osiągnięcia, jesteśmy w stanie zarówno
wypracować wzrost organiczny, jak
i aktywnie uczestniczyć w procesie konsolidacji.
Musimy też pamiętać o tym,
że pod względem produktowym
Spomlek wyróżnia się na tle konkurencji wyjątkowością oferty. Jako
pierwsi w Polsce wytworzyliśmy
ser z oczkami Radamer, jako jedyni na szeroką skalę produkujemy
szlachetne sery długo dojrzewające
Old Poland. Ich autorami są nasi
pracownicy. To w ich głowach powstały autorskie receptury. Byliby
więc oni łakomym kąskiem dla konkurencji – musimy w związku z tym
starać się także o to, aby to u nas
mogli oni realizować swoje ambicje.
STRONYplusBIZNESU
Zielona moc, bezpieczna
czystość AMWAY HOME™
Konsumenci
ponownie docenili
jakość produktów
czyszczących dla domu
AMWAY HOME™.
Potwierdzeniem
rosnącej popularności
linii jest wyróżnienie
ich srebrnym Laurem
Konsumenta 2013
w kategorii „Ekologiczne
środki czystości”.
Ekologia na pierwszym
miejscu
Już od ponad 50 lat Amway oferuje skuteczne produkty czyszczące
dla domu, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. Innowacyjne
rozwiązania zastosowane w produktach AMWAY HOME™ czynią je
skuteczniejszymi od konkurencyjnych środków, dzięki opatentowanej
BIOQUEST FORMULA™, zawierającej
wysoce aktywne składniki naturalne, które umożliwiają efektywne
sprzątanie. Należy podkreślić, iż
wykorzystywane formuły zostały przebadane dermatologicznie.
– Nasze skoncentrowane produkty, zamiast wypełniaczy i wody, zawierają
REKLAMA
duży procent składników aktywnych,
dlatego nawet niewielka ilość pozwala osiągnąć wspaniałe rezultaty
– podkreśla Anna Pietrzak, dyrektor
naczelna Amway Polska Sp. z o.o.
AMWAY HOME™ do prania,
czyszczenia i zmywania
Produkty z serii AMWAY HOME™
dzielą się na 3 główne kategorie: do
prania, czyszczenia oraz zmywania
naczyń. Produkty do prania (linia
SA8™) skutecznie usuwają plamy,
a jednocześnie są bardzo delikatne. Zawierają składniki pochodzące
z naturalnych źródeł, bardzo łagodne
dla skóry i niepozostawiające osadów na czyszczonych powierzchniach. Linia czyszcząca (L.O.C.™)
przeznaczona jest zarówno do
czyszczenia ogólnego, jak i zadań
specjalnych związanych ze sprzątaniem domu. Wszystkie preparaty
czyszczące gwarantują wysoką skuteczność działania, są skoncentro-
wane, biodegradowalne i testowane
dermatologicznie. Ich ekologiczne
właściwości zostały potwierdzone
przez niezależne organizacje. Produkty do zmywania naczyń (linia
DISH DROPS™) skutecznie usuwają
przypalone resztki pożywienia i zabrudzenia z naczyń do gotowania,
szklanek, garnków oraz sztućców.
Artykuły te nie zawierają fosforanu,
są przyjazne dla środowiska naturalnego, bezpieczne i skuteczne
w działaniu. – Obecna propozycja
marki AMWAY HOME™ oparta jest na
najlepszych składnikach połączonych
z nowoczesną myślą technologiczną
– wyjaśnia Anna Pietrzak.
Firma spod znaku innowacji
Amway oferuje polskim konsumentom ponad 450 różnych produktów dla domu, zdrowia i urody.
Zaufanie oraz zadowolenie klientów jest podstawą rozwoju firmy.
Tajemnica jej sukcesu tkwi w koncentracji produkcji, dystrybucji oraz
badań i rozwoju. Amway posiada
65 laboratoriów badawczych oraz
ponad 1000 patentów, a 700 badaczy i naukowców przeprowadzających pół miliona testów rocznie
czuwa nad jakością i bezpieczeństwem produktów.
REKLAMA
H3
H4
STRONYplusBIZNESU
GABRIELLA – dbamy Załoga pełna energii
o satysfakcję klientek
W branży pończoszniczej
marka Gabriella zdobyła
uzasadnione uznanie.
W ciągu minionych 17 lat
funkcjonowania na tym
wymagającym rynku
udowodniła, że można
tworzyć kreatywne,
funkcjonalne projekty,
które kuszą nie tylko
wyglądem i komfortem
noszenia, lecz także
atrakcyjną ceną.
N
agrody sankcjonują prestiż
każdej firmy. Najcenniejsze są jednak te, o których
przyznaniu decydują sami klienci.
To dla nich i z myślą o nich firmy
tworzą i udoskonalają swoje produkty. Dlatego tak ważnym uhonorowaniem firmy Gabriella była
nagroda w niezależnym plebiscycie
REKLAMA
REKLAMA
konsumentów „Najlepsze w Polsce”. Jako jedyna firma z branży
pończoszniczej w Polsce nagrodę
tę otrzymała dwukrotnie. Także
w plebiscycie Laur Konsumenta
marka otrzymała tytuł Odkrycie
Roku 2011 oraz Grand Prix 2013
– nagrodę specjalną przyznawaną
firmom, które od wielu lat osiągają
wysokie wyniki w plebiscycie.
Marka od samego początku stworzyła bardzo charakterystyczne kategorie swoich produktów. W linii
klasycznej dominują tradycyjne
modele, kabaretki, legginsy, podkolanówki, pończochy, kolorowa
seria rajstop i legginsów dla dzieci,
niezwykle funkcjonalne modele z linii medycznej oraz seria Plus Size,
gdyż Gabriella pamięta o wszystkich
kobietach. Linia Fantasia to seria
faktur i fantazyjnych wzorów. Znajdziemy w niej klasyczne rajstopy
w niezwykłym wydaniu: baweł-
niane modele, zmysłowe kabaretki,
intrygujące podkolanówki i oryginalne skarpety oraz unikatowe
modele zakolanówek. Firma przywiązuje ogromną wagę do wysokiej
jakości swoich produktów. W procesie produkcji wykorzystywana jest
przędza najwyższej jakości. Dzięki
stosowaniu zaawansowanej technologii i maszyn renomowanych firm,
tworzone są trwałe, maksymalnie
odporne na odkształcenia i przyjazne dla ciała produkty. Gabriella dba
nie tylko o to, żeby zachęcić nowe
klientki do kupna swoich produktów, ale przede wszystkim stara
się spełniać oczekiwania stałych
klientek tak, aby pozostały wierne
marce i zawsze były zadowolone.
REKLAMA
Lider polskiego
rynku akumulatorów
rozruchowych, oferujący
produkty pod markami
CENTRA i EXIDE, zamierza
zwiększyć o 40% swoje
moce produkcyjne,
co oznacza wzrost
o 1,5 mln sztuk
akumulatorów rocznie.
D
odatkowe zdolności produkcyjne i związana z tym
znacząca rozbudowa poznańskiej firmy dedykowane są
dla linii akumulatorów najnowszej
generacji montowanych do aut
z systemem Start&Stop.
Zastosowana przez nas technologia to odpowiedź branży
motoryzacyjnej na nowe wymagania w zakresie redukcji emisji
dwutlenku węgla oraz ograniczenia zużycia paliwa przez samochody nowej generacji. Całościowy
koszt inwestycji, której realizacja
przewidziana jest na najbliższe
lata 2012-2014, wyniesie 36,5
mln euro.
Spółka EXIDE Technologies S.A.
jest zlokalizowana w Poznaniu,
skąd trafia na eksport ponad połowa produkcji naszego zakładu,
z czego ogromna większość do
krajów Europy Zachodniej. Jesteśmy dumni z tego, że dostarczamy
wysokiej jakości akumulatory na
pierwsze wyposażenie do takich
producentów samochodów jak:
Volkswagen, Škoda, Seat, Toyota, Peugeot, Citroën, Fiat, Jaguar
i Land Rover oraz Scania i Volvo
Trucks. Naszymi najważniejszymi odbiorcami akumulatorów są
klienci z Niemiec, Francji, Belgii,
Szwecji, Włoch, Anglii, Hiszpanii,
Portugalii, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Austrii; państw nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii
oraz krajów WNP (szczególnie
Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz
Mołdawii, Kazachstanu, Gruzji
i Armenii).
Marka CENTRA w ogłoszonym
w grudniu 2011 przez „Rzeczpospolitą” rankingu najcenniejszych
polskich marek zajęła wysoką 9.
pozycję w kategorii „Pozostałych
produktów niespożywczych”, zarazem będąc najwyżej notowaną
marką z branży motoryzacyjnej.
Posiadamy wszystkie najważniejsze w branży motoryzacyjnej
certyfikaty: ISO/TS 16 949:2009,
ISO 9001:2008 i ISO 14 001:2004.
Na koniec roku kalendarzowego
2012 zatrudnialiśmy 478 pracowników, co stanowi wzrost o 10%
w stosunku do grudnia 2011 r.
Nasza spółka łączy w sobie
trzy silne atuty: nowoczesność,
wysoką jakość i ponad 100-letnią tradycję. Pozostając wiernymi
poznańskiej tradycji etosu pracy,
wprowadzamy nowe technologie
i inwestujemy w rozwój infrastruktury naszego zakładu. Realizowana
przez nas obecnie inwestycja jest
największą od momentu przejęcia
firmy przez amerykański koncern
EXIDE Technologies. W ramach
projektu inwestycyjnego zbudowaliśmy dwie nowe hale produkcyjne: o łącznej powierzchni
prawie 13 tys. m2. Obie zlokalizowane są na terenie naszej siedziby
w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej.
Nasz sukces tworzy załoga
zdolna podjąć wysiłek pracy zespołowej. Dzięki starannie prowadzonej polityce zarządzania
zasobami ludzkimi możemy się
pochwalić stabilną i wykształconą
kadrą. Realizowana przez EXIDE
strategia zarządzania opiera się
na inwestycji w poszczególnych
pracowników i wzmacnianiu znaczenia pracy zespołowej. Wspieramy się narzędziami zarządzania
zasobami ludzkimi, mając wdrożone w spółce: system ocen okresowych, programy rozwojowe,
pozyskiwania i utrzymania talentów oraz systemy motywacyjne.
Zatrudniona kadra jest przez nas
systematycznie szkolona. Proces
ten obejmuje specjalistyczne kursy
zarówno obowiązkowe, jak i dodatkowe. Współfinansowane są
również studia, coraz chętniej podejmowane przez pracowników.
Pracownicy uczestniczą w szkoleniach poszerzających umiejętności
techniczne i miękkie.
Wierzymy, że łącząc ze sobą
nowoczesność i hołdując ponadczasowym wartościom: zaangażowaniu, otwartej komunikacji
i uczciwości będziemy osiągać sukcesy zarówno teraz, jak i w przyszłości.
STRONYplusBIZNESU
Ziko APTEKA wkracza na rynek urody
z drogeriami Ziko DERMO
Kilkakrotnie uhonorowana Laurem Konsumenta
w kategoriach aptecznych, krakowska sieć
Ziko APTEKA po raz pierwszy otrzymuje Laura
Konsumenta w kategorii Drogerie sieciowe.
Marka Ziko dysponująca siecią aptek
i hurtownią farmaceutyczną (Ziko Leki), próbuje
swoich sił na rynku urody. Krakowska sieć,
licząca już ponad 30 aptek w 10 miastach Polski,
silnie zadebiutowała na rynku drogeryjnym
otwierając w ciągu roku 10 drogerii pod
szyldem Ziko DERMO, oraz działającą pod
adresem www.e-ZikoDermo.pl drogerię
internetową.
Rozmowa z Katarzyną Zając,
Dyrektor Marketingu
Ziko Aptek.
– Skąd pomysł aby wejść na
tak silnie konkurencyjny rynek,
jakim jest rynek kosmetyków
i to podczas kryzysu?
– Nie jest to przypadek. Ziko
APTEKI zawsze dysponowały bogatym asortymentem kosmetyków
aptecznych. Dzięki temu zorientowaliśmy się, że coraz więcej Polek
i Polaków postrzega urodę jako
element zdrowia i panaceów na
piękno szuka właśnie w aptece,
a nie w klasycznej drogerii czy
perfumerii. Pomimo kryzysu, Polacy dbają o siebie i nadal część
budżetu przeznaczają na urodę.
Są jednak coraz bardziej wymagający względem jakości produktów,
standardów obsługi oraz cen.
Ziko DERMO stworzyliśmy
w odpowiedzi na ich oczekiwania. Wszystkie preparaty w naszej
ofercie są starannie dobierane pod
względem jakości. Z opinii naszych
REKLAMA
klientów wynika również, że nasze
ceny są bardzo konkurencyjne.
Jeśli chodzi o jakość obsługi
w naszych drogeriach, klientom
Ziko DERMO w zakupach towarzyszy nie sprzedawca, a specjalistka
w dziedzinie pielęgnacji skóry –
dermokonsultantka.
– I stąd nazwa „Ziko DERMO”?
– W naszym przekonaniu, podstawowym składnikiem urody jest
piękna skóra, czyli z łaciny „DERMO”. Zdrowa, zadbana i odpowiednio odżywiona skóra twarzy oraza
ciała jest bardziej istotna w dbaniu
o urodę niż makijaż czy perfumy, to
atut „trwały”. Być może właśnie to
przekonanie najbardziej odróżnia
Ziko DERMO od klasycznej koncepcji drogerii – perfumerii.
Oferujemy preparaty i kosmetyki, które pozwalają trwale zadbać zarówno o skórę twarzy jak
i ciała oraz pomagamy klientom
w optymalnym dla nich doborze
preparatów. Nasze dermokonsultantki dysponują odpowiednimi
do tego kompetencjami, dogłębną
znajomością produktów i ich skład-
ników, jak również specjalistyczną
aparaturą do badania skóry.
– Co konkretnie znajdziemy
w drogerii Ziko DERMO?
– Stawiamy na ZDROWĄ urodę.
Skupiamy się głownie na preparatach do pielęgnacji twarzy, ciała
i włosów. Starannie dobieramy
oferowane marki i produkty, aby
gwarantowały nie tylko skuteczność i trwałe efekty działania, ale
przede wszystkim bezpieczeństwo.
Unikamy preparatów zawierających substancje drażniące, jak
parabeny, SLESy, glikole czy oleje
mineralne, tak często występujące
w kosmetykach ogólnie dostępnych tzw. supermarketowych.
Preferujemy kosmetyki skomponowane ze składników naturalnych,
oferujemy miedzy innymi pełną
gamę specjalistycznych kosmetyków do pielęgnacji skóry alergicznej, atopowej i łuszczycowej,
na które zapotrzebowanie stale
rośnie.
Jako, że dużą częścią naszej
klienteli są młode mamy, dysponujemy również szeroką gamą
kosmetyków do pielęgnacji dzieci i niemowląt, których skóra
jest szczególnie delikatna i uczuleniowa.
Jeśli chodzi o makijaż, oferujemy podstawowe kosmetyki jak
błyszczyki, tusze czy podkłady,
które podkreślą naturalne piękno
zdrowej i zadbanej skóry.
Aktualną ofertę domyka asortyment nutrikosmetyków, witamin
i suplementów, mlek dla dzieci,
akcesoriów do karmienia i artykułów higienicznych.
W najbliższej przyszłości planujemy silnie rozwinąć ofertę
kosmetyków ekologicznych oraz
medycyny naturalnej. Już dziś te 2
działy w www.e-ZikoDermo.pl są
dość bogate i cieszą się dużą popularnością.
– Jakie są cele i priorytety dla
Ziko DERMO na drugi rok działalności?
– Kolejny krok to poszerzenie
asortymentu kosmetyków ekologicznych małe polskie marki,
które w niczym nie ustępujące
jakością markom zagranicznym.
Jako 100% polska sieć, chcemy
wspierać rodzimą produkcję, tym
bardziej, że jest kryzys. Dodatkowo,
chcielibyśmy rozbudować dział
medycyny naturalnej, olejków, alg,
ziół czy soli, którą zainteresowanie
systematycznie wzrasta.
Z punktu widzenia czysto
biznesowego, będziemy nadal
rozwijać sieć, zarówno aptek jak
i drogerii. Niedawno otworzyliśmy
pierwsze Ziko Apteki i drogerie
w Poznaniu , a także w Olkuszu,
już za kilka tygodni wystartujemy we Wrocławiu. Cały zespół
bardzo się stara, aby nasze ceny
i jakość naszych usług pozostała
na atrakcyjnym poziomie, dzięki
czemu, będziemy mogli utrzymać
aktualny rytm rozwoju.
Co do naszej obecności w sieci, jesteśmy bardzo dumni z faktu, że internauci docenili nasz
najmłodszy sklep internetowy
www.e-ZikoDermo.pl Laurem Konsumenta 2013, za co serdecznie im
dziękujemy.
Już wkrótce zaprosimy ich
do nowej, bardziej ergonomicznej wersji apteki internetowej
www.e-ZikoApteka.pl. A naszych
fanów zapraszamy również na
stronę fanpage na facebooku fanpage ZikoUrodaiZdrowie.
H5
Ziko DERMO i Ziko APTEKI znajdziesz w:
Kraków (10)
Warszawa (10)
Poznań
Mińsk Mazowiecki
Katowice
Chorzów
Bielsko Biała (3)
Tarnów
Zabrze
Sosnowiec
Olkusz
Wrocław – już wkrótce
www.e-ZikoApteka.pl
www.e-ZikoDermo.pl
Odbiór osobisty GRATIS
w punktach sprzedaży Ziko
H6
STRONYplusBIZNESU
Ekologiczny biznes ma przyszłość
Czy można skutecznie prowadzić biznes
równocześnie dbając o środowisko naturalne?
Jak pokazują doświadczenia koncernu
Werner & Mertz, producenta nagrodzonych
godłem Laur Konsumenta ekologicznych
środków do czyszczenia i pielęgnacji domu
marki Frosch, jest to nie tylko realne, ale także
może być podstawą sukcesu.
W
ielu przedsiębiorcom w Polsce
ekologia nadal
kojarzy się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych
z inwestycjami w nowe technologie, modernizacją linii produkcyjnych czy dostosowaniem
się do restrykcyjnych wymogów
ustalanych przez Unię Europejską. Często powtarzanym
argumentem przeciwko inwestycjom w ochronę środowiska
jest także niewielka waga, jaką
wciąż przykładają do niej polscy
konsumenci. Tymczasem problematyka ekologiczna coraz
częściej pojawia się nie tylko
jako ważny argument przy podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych przy sklepowej
półce, ale także jako istotny element dyskusji publicznej, np.
w kontekście ustawy śmieciowej, ograniczenia emisji CO2 czy
zmiany codziennych nawyków
na bardziej przyjazne dla środowiska.
Barbara Chrząstowska
– Prezes Werner & Mertz
Delta Polska
– Świadomość ekologiczna
Polaków stale rośnie i nie jest
to kwestia mody, ale potrzeby
zadbania o środowisko naturalne, w którym żyjemy. Postawy
proekologiczne mają wymiar
długofalowy i zapoczątkowane
przez każdego z nas nawet najdrobniejsze zmiany codziennych
czynności, takich jak segregacja
śmieci, oszczędność prądu czy
wybór nieinwazyjnych środków czystości, to nie tylko inwestycja na dzisiaj, ale również
na przyszłość” – mówi Barbara
Chrząstowska, Prezes Werner
& Mertz Delta Polska, polskiego dystrybutora ekologicznych
produktów marki Frosch, które
zyskują coraz większe zaufanie i popularność wśród polskich klientów.
To właśnie Werner & Mertz,
producent marki Frosch, jest
doskonałym przykładem organizacji, która znalazła sposób
na efektywne połączenie biznesu i troski o otaczające nas
środowisko. Jest to niemiecka
firma rodzinna, kierowana
przez Reinharda Schneidera,
potomka założyciela koncernu.
Elementem filozofii firmy jest
stałe dążenie do doskonalenia
produktów poprzez spełnianie
surowych norm środowiskowych, czego potwierdzeniem
są posiadane przez Werner &
Mertz liczne certyfikaty. Jest to
wynik ponad 150 lat doświadczeń połączonych z nowoczesną
technologią oraz zaangażowaniem wielu specjalistów.
Czy postawienie na ekologię w strategii rozwoju firmy
się opłaca? Zdaniem Barbary
Chrząstowskiej jak najbardziej. „Podstawą sukcesu
jest prawdziwe zaangażowanie w problematykę ekologii
i zrównoważone uświadamianie
o niej. Za wiarygodnym produktem ekologicznym może stać
wyłącznie marka, która jest
uczciwa w swych działaniach.
Procentuje to zaufaniem, jakim
darzą nas klienci, a co za tym
idzie stale rosnącymi wynikami
sprzedaży oraz coraz większą
rozpoznawalnością naszych
marek. Najlepszym dowodem
na to są kolejne nagrody, w tym
te najważniejsze – przyznawane przez samych klientów. To
właśnie oni najlepiej są w stanie ocenić zarówno jakość, jak
i wyjątkowy charakter środków
Frosch. I robią to każdego dnia
podejmując decyzję o zakupie
naszych produktów” – wyjaśnia.
Marka Frosch wymieniana
jest jako jedna z najbardziej
przyjaznych środowisku. To nie
przypadek – firma przykłada
ogromną wagę do tego, aby
dzielić się wartościami, które są
dla niej najważniejsze – troską
o środowisko naturalne oraz
gwarancję najwyższej jakości.
W tym celu firma prowadzi szereg działań mających na celu
poprawę świadomości ekologicznej Polaków. Sztandarowym
projektem jest zainaugurowane
w zeszłym roku „Pokolenie ekoEkpertów” – edukacyjny program, którego celem jest nauka
podstawowych zasad dbania
o środowisko. Do tej pory skorzystało z niego już kilka tysięcy
dzieci w wieku przedszkolnym
oraz uczniów szkół podstawowych. Ponadto w największych
polskich miastach organizowane są edukacyjne akcje Frosch
EcoDay, podczas których wszyscy chętni mogą nie tylko wziąć
udział w ekologicznych warsztatach, ale też sami wypowiedzieć
się na temat tego, jak można być
bardziej eco-friendly. W trosce
o przejrzystość prowadzonych
działań i ich najwyższy poziom
merytoryczny firma współpracuje z szerokim gronem ekspertów.
Jak wyjaśnia Barbara Chrząstowska sukces firmy opiera się
na konsekwentnie realizowanej
idei zrównoważonego rozwoju:
„Filozofia rozwoju koncernu
opiera się na trzech filarach:
ekonomii, ekologii oraz czynnikach socjalnych. Pierwszy
z nich polega na budowaniu
długofalowych relacji (zamiast
generowania szybkiego zysku)
z naszymi klientami oraz nieustannym rozwoju poprzez
wprowadzanie innowacji i zdobywanie zaufania. W zakresie
ekologii stawiamy na intensywne wykorzystywanie i tworzenie
odnawialnych źródeł energii
oraz dbamy o bardzo niską skalę emisji CO2 oraz uzdatnianie
wody. Jeżeli chodzi o czynniki
socjalne firma zwraca uwagę
na wysokie standardy bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia, co przejawia się stałym zaangażowaniem w projekty socjalne”.
Werner & Mertz przywiązuje
szczególną uwagę do ochrony
środowiska naturalnego – do
produkcji wyrobów wykorzystywane są przede wszystkim
naturalne substancje pochodzenia roślinnego i mineralnego.
Wszystkie produkty oraz ich
opakowania ulegają w wysokim
stopniu biodegradacji. Główny
zakład produkcyjny w Mainz
posiada certyfikację EMAS (ang.
European Union Eco-Management and Audit Scheme – System Ekozarządania i Audytu)
– dobrowolny instrument dokumentujący ciągłe doskonalenie
efektywności środowiskowej,
który jako jedyny potwierdzany
jest przez coroczne niezależne
kontrole jakości. Skład wszystkich produktów opracowany
jest według standardu „Kwiatu
Europejskiego”, który potwierdza spełnianie restrykcyjnych
norm środowiskowych. Koncern posiada także największy
w Europie, stale powiększany
asortyment z oznakowaniem
Ecolabel.
Przykładem konsekwentnej
implementacji filozofii zrównoważonego rozwoju jest
nowoczesny, ekologiczny budynek centrali Werner & Mertz
w Mainz, który jest jednym
z najbardziej przyjaznych dla
środowiska biurowców w Europie. Dzięki zastosowanym
innowacyjnym rozwiązaniom,
które zapewniają najwyższą
efektywność energetyczną,
budynek wytwarza aż o 13%
więcej energii elektrycznej,
niż wynosi jego zapotrzebowanie - jest to możliwe dzięki
zainstalowaniu, m.in. 16 turbin
wiatrowych, paneli słonecznych
o różnej geometrii nachylenia,
systemu geotermalnego, a także
najlepszej izolacji cieplnej oraz
inteligentnego systemu oświetlenia wewnętrznego. Ponadto
większość wyposażenia biurowego pochodzi z materiałów
z recyklingu, a na parkingu
przygotowano siedem miejsc
dedykowanych dla samochodów z napędem elektrycznym.
Innowacyjna konstrukcja i rozwiązania pozwalają także na
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
Reinhard Schneider
– CEO & Prezes Zarządu
Werner & Mertz GmbH
„Naszym celem jest wcielanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju.
W przyszłości coraz istotniejsze będzie dostarczanie,
poza samym produktem,
również ogólnych informacji dotyczących filozofii
producenta, na dowód, że
zrównoważony rozwój jest obecny w całym łańcuchu wartości.
Za wiarygodnym produktem ekologicznym może stać wyłącznie
firma, która w swojej działalności kieruje się konsekwentnie
ideą zrównoważonego rozwoju. Elementem naszej filozofii
jest ponadto stałe dążenie do uzyskiwania certyfikatów ekologicznych potwierdzających zgodność z surowymi wymogami,
a także poważne traktowanie podjętych zobowiązań oraz
popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju w tematyce
ekologicznej i społecznej”.

Podobne dokumenty