20 Maj 2012 - St. Stanislaus Church

Transkrypt

20 Maj 2012 - St. Stanislaus Church
SEVENTH SUNDAY OF EASTER
SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA1
May 20 / 20 maja 2012
Saturday, May 19
8AM (Eng.) Dziękczynna za łaski
7PM (Pol.) † Marian Pałka
The ASCENSION of the LORD, May 20
9AM (Eng.) † Aurelia Gajewska
11AM (Pol.) † Antoni Drozdek
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
Monday, May 21
8AM (Eng.) For Parishioners
7PM (Pol.) W int. Pauli Gadowskiej
Tuesday, May 22
10AM Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) Thanksgiving to St. Rita
Wednesday, May 23
8AM (Lat.) † Helena Pierepiekarz
Friday, May 25
7PM (Pol.) † Dziękczynna za łaski
Saturday, May 26
8AM (Eng.) For Alex Glavin
PENTECOST SUNDAY, May 27
9AM (Eng.) † Edward J. Bernat
11AM (Pol.) O błog. Boże dla Janiny i Stanisława
Kobrzańskich
7PM (Eng.) For int. of Brian Mackiewicz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MAY DEVOTION TO THE BLESSED MARY
During month of May, after every Mass will be
exposition of the Blessed Sacrament and we will
sing the litany to the Blessed Mary.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ASCENSION OF THE LORD – May 20
The Church of the fourth century set the memorial
of the Ascension 40 days after Easter because the
book of Acts says that Jesus “appeared to them
during forty days… speaking to them about the
kingdom of God.” We think of the number 40 as a
sacred number used frequently in the Scriptures
not so much to tell us exactly how long
something went on, but to tell us something
about the quality of what occurred. The number
40 was used to give a sense of “enough,” for
example, 40 days was enough time for Jesus to
finish teaching the disciples about the kingdom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – May 13, 2012
Envelopes
1508.00
Loose change
301.10
Building Fund
80.00
Coffee and cakes
28.00
Literature
10.00
Candles
55.16
TOTAL / SUMA
$1,982.26
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST COMMUNION – May 20, 2012
Today, Sunday, May 20 children: Aniela Erbe,
Katia Maciołek, Julia Witkowska, Mateusz
Gawroński and Thomas Nicolof will receive the
First Communion during the Holy Mass at 11AM.
Let us pray for all children and their parents.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – June 1
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.), 8PM (Cro.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONFIRMATION – June 2, 2012
Confirmation will take place on Saturday, June 2
at 5PM with Archbishop John Vlazny.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HOLY MASS IN EUGENE, Oregon – May 26
at St. Mark Church
Polish community in Eugene will have a Polish
Mass once a month. First Holy Mass will be
celebrated on Saturday, May 26 at 3PM.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander, D.
Tiley, W. Górecki, J. Mazur, J. Bylina, A. Bąk, E.
Wielgosz, W. Mączka, N. Galash, R. Prentice, H.
Łuczycka, A. Hryniewicz, P. Gadowski.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SHARING OUR FAITH, SHAPING OUR
FUTURE CAPITAL CAMPAIN
Parish pledge $72,913.61 for 5 years. Amount up
to date paid $28,227.72.
Help us with your
donations to reach our parish campain goal that will
need to be paid in another 3 more years.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
APPARITIONS IN FATIMA
between May 13 and October 13, 1917
Our Lady appeared six times before three
children, Lucia dos Santos, and her cousins
Francisco Marto and Jacinta in a field near Fatima
known as Cova da Iria. During the apparitions,
Mary instructed the children to undertake
processions in honor of the Immaculate
Conception and to promote frequent recitation of
the Rosary. Our Lady also requested that the
faithful do penance, pray for the conversion of
Russia, that a Communion of reparation be made
on the first Saturday of each month and that a
church be built in her honor. In 1930, the bishops
of Portugal declared the apparitions to be
authentic after a seven-year investigation.
Approval was given for the devotion to Our Lady of
Fatima under the title of Our Lady of the Rosary.
Pope Pius XII in 1942 consecrated the world to
Mary under the title of her Immaculate Heart.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 20 maja
Uroczystość obchodzona obecnie 40 dnia od
Zmartwychwstania Chrystusa, w czwartek lub w
najbliższą niedzielę przypadającą po 40 dniu; w
Polsce – w czwartek po szóstej niedzieli Paschy,
od 2004 w niedzielę przed Pięćdziesiątnicą.
Tajemnicą dnia jest odejście Chrystusa do Ojca,
udział Chrystusowego człowieczeństwa w pełni
Bożej chwały, co wyraża Wyznanie wiary; “wstąpił
na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca.” To
dopełnienie zbawienia, uhonorowanie ludzkiej
natury.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Przez miesiąc maj, po każdej Mszy św.
Wystawienie Najśw. Sakramentu i litania
Loretańska do N.M.P.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MAJ
Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy
chroniące i umacniające rolę rodziny.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SHARING OUR FAITH, SHAPING OUR
FUTURE CAPITAL CAMPAIGN
Parafialne zobowiązanie wynosi $72,913.61. Suma
zapłacona do tej pory $28,227.72 W donacjach na
nasz Kościół pamiętajmy o tym obciążeniu, które
będziemy spłacać przez następne 3 lata.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MSZA ŚW. W EUGENE, OREGON – 26 maja
w kościele p.w. Św. Marka
Polska wspólnota w Eugene pragnie mieć raz w
miesiącu mszę św. w języku polskim. Pierwszą
Mszę św. będziemy celebrować w sobotę, 26 maja
o godz. 15:00. Głównym organizatorem jest pan
Andrzej Sztymelski.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 1 czerwca
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.), 20:00 (chor.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BIERZMOWANIE – 2 czerwca
Biskup John Vlazny udzieli Bierzmowania w
sobotę, 2 czerwca 2012 o godz. 17:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOLONIE LETNIE w Warm Beach, WA
1 - 8 lipca 2012
Od niedzieli, 1 lipca do niedzieli 8 lipca będą kolonie
dla dzieci i młodzieży w Warm Beach Camp. Wiek
od 7 do 14 lat. Przywóz dzieci w niedzielę po 16:00,
odbiór w niedzielę po 13:00. Opłata $300.00 za
pierwsze dziecko, drugie - $200.00, trzecie - $0.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. – 20 maja
Dzisiaj, w niedzielę 20 maja w czasie Mszy św. o
godz. 11:00 Pierwszą Komunię otrzymają: Aniela
Erbe, Katia Maciołek, Julia Witkowska, Mateusz
Gawroński i Thomas Nicolof.
W białym tygodniu dzieci i rodzice przychodzą do
kościoła w poniedziałek i środę o godz. 19:30, a w
piątek o 19:00. Polecamy waszym modlitwom
rodziców i dzieci.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jubileusz 30-tu lat pracy
Towarzystwa Chrystusowego w Portland
W październiku 1982 roku przybył do parafii św.
Stanisława BM ksiądz Stanisław Herba T.Chr. Był
on pierwszym chrystusowcem, który rozpoczął misję
odnowienia polskiej parafii, po 25-ciu latach
nieobecności polskiego duszpasterza. Potem byli: ks.
Stanisław Parol, ks. Stanisław Drzał, ks. Ryszard
Philiposki, śp. ks. Adam Barcz, ks. Henryk Kociołek,
ks. Tadeusz Rusnak i obecny ks. Piotr Dzikowski.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W miesiącu w maju i czerwcu
Lektorzy
May 20 – Izabela i Krzysztof Maciołek
May 27 – Krzysztof Ostrowski i Karolina Kolińska
June 3 – Marek Grzelak i Hubert Chmiel
June 10 – Jadwiga i Piotr Pomykała
Kawa i ciasto
May 20 – Elżbieta Szewczyk, Karolina Kowalewska
May 27 – Tylko kawa – Memorial weekend
June 3 – Jadwiga Drozdek i Margot Sobieraj
June 10 – Beata Pomykała i Eli Pomykała
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SANKTUARIUM W FATIME
Początek kultowi dały objawienia maryjne, jakich
doświadczyło
troje
małych
pastuszków:
dziewięcioletnia Łucja dos Santos i młodsi od niej
Franciszek i Hiacynta Murto, jej kuzyni 13 maja
1917, gdy dzieci odmawiały różaniec na pastwisku.
Na miejscu objawień wzniesiono najpierw kościół,
a następnie bazylikę, które po dziś dzień ściągają
tysiące wiernych, a także dzięki odpustom
przeznaczonym Fatimie w 1930 przez Piusa XI. W
1942 roku Pius XII w orędziu do Portugalczyków
powierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REJESTRACJA DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~