Christa Kruger otrzymała Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego

Transkrypt

Christa Kruger otrzymała Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego
Christa Kruger otrzymała Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał Chriście Kruger - Przewodniczącej Internationale
Partnerschaften im. Landkreis Luneburg e. V. Nagrodę Herbu Powiatu. Nagrodę wręczył
w Luneburgu Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki podczas uroczystych obchodów
10-lecia kierowanego przez Panią Christę stowarzyszenia Internationale Partnerschaften
im. Landkreis Luneburg e. V. W delegacji, która odwiedziła nasz zaprzyjaźniony niemiecki
powiat wzięli również udział Barbara Balcerzak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Wągrowcu oraz Radosław Kubisz, Kierownik Wydziału Europejskiego
i Rozwoju w wągrowieckim starostwie.
Zarząd docenił pomoc, lata szczerego zaangażowania, propagowania, a przede wszystkim
wcielania w życie idei partnerstwa, które pokonuje granice, lata aktywnego uczestnictwa
Christy Kruger w budowaniu przyjaźni pomiędzy Powiatem Luneburg i Powiatem
Wągrowieckim.