Protokół z KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO organizowanego

Komentarze

Transkrypt

Protokół z KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO organizowanego
Protokół
z KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
organizowanego przez
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
pod hasłem „Ekologia w obiektywie”
W dniu 05 października 2011 r. Komisja konkursowa w składzie:
Jakub Świtkiewicz – Przewodniczący, Mirosław Włodarczyk, Jerzy Bryła.
wyłoniła laureatów konkursu przyznając:
I miejsce – Kacper Brzozowski za zdjęcie „Zmrożony kwiat” – Szkoła Podstawowa
im. Szarych Szeregów w Strzelcach, ul. Szkolna 3, 99-307 Strzelce
II miejsce – Karolina Kieszkowska za zdjęcia :„Nie jestem taka groźna, jak mnie malują”,
„Skrzydła to moja duma”, „ Jak słoneczko…” – klasa VA , Szkoła Podstawowa
im. Mieczysławy Butler w Ostrowach, 99-350 Ostrowy
III miejsce – Anna Bujalska za zdjęcie „ Skała Małpolud w Górach Stołowych”,
Gimnazjum im. gen. Władysława Andersa Ostrowach, 99-350 Ostrowy
Osoby wyróżnione:
Karolina Kurzyńska za zdjęcie „Kolorowy zachód słońca” – klasa VIA , Szkoła
Podstawowa w Witoni, ul. Szkolna 4, 99-335 Witonia
Damian Czubalski za zdjęcie „Zakochana Para” – Gminne Przedszkole w Górze Świętej
Małgorzaty, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty
Marcin Mikołajczyk za zdjęcie „ Łabędzia rodzinka”, Szkoła Podstawowa w Górze Świętej
Małgorzaty, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty
Komisja w składzie:
Jakub Świtkiewicz
-
Mirosław Włodarczyk
-
Jerzy Bryła
-