Zamknięcie dopływu wody..

Transkrypt

Zamknięcie dopływu wody..
archiwum.hel.sam3.pl
Data: 2017-03-08
Zamknięcie dopływu wody..
Szanowni Mieszkańcy!
Z przykrością informujemy, że w związku z pracami związanymi z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej na terenie naszego miasta w dniu 11 stycznia
od godziny 23:00 do godziny 05:00 dnia jutrzejszego zostanie zamknięty dopływ wody.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Urzędu Miasta Helu
Cezary Ciężkowski
11 - 01 - 2011
¯anna Sêpiñska
Urz±d Miasta Helu
Strona 1 z 1