Kosztorys ofertowy - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Transkrypt

Kosztorys ofertowy - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
BIURO TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH
ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań
FORMULARZ OFERTOWY
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa :
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie
Obiekt :
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie
Adres :
ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno
Przebudowa korytarza na I piętrze oraz dwóch pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Lesznie
Inwestor :
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
Wykonawca :
...................................................................................................................................
Adres :
...................................................................................................................................
Wartość kosztorysowa robót :
.......................................................... zł
Podatek VAT .......... % :
................................................................. zł
Wartość robót ogółem : ..................................................... zł
Słownie :
......................................................................................................................................................................................................................
BIURO TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH
ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Przebudowa korytarza na I piętrze oraz dwóch pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Lesznie
Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie
Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie
Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno
WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g : ............... zł / r-g
Narzut kosztów pośrednich Kp : ............... % od Robocizny [Kp_R] + ............... % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : ............... % od (R + Kp_R) + ............... % od (M) + ............... % od (S + Kp_S)
Poziom cen : .......................................................................
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp.
Str: 1
Wartość [ zł ]
Opis pozycji tabeli
1 Wymiana pionów kanalizacyjnych na korytarzu
....................................
Razem : Wymiana pionów kanalizacyjnych na korytarzu
....................................
2 Układanie płytek ceramicznych oraz malowanie pomieszczeń labolatoryjnych ZHW w Lesznie
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
2.1 Korytarz na I piętrze
....................................
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
2.1.1 w tym : Układanie płytek ceramicznych
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
.........................................
2.1.2 w tym : Malowanie
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
.........................................
2.2 Pomieszczenie labolatoryjne 101
....................................
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
2.2.1 w tym : Układanie płytek ceramicznych
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
.........................................
2.2.2 w tym : Malowanie
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
.........................................
2.2.3 w tym : Wymiana stolarki drzwiowej
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
.........................................
2.3 Pomieszczenie labolatoryjne 102
....................................
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
2.3.1 w tym : Układanie płytek ceramicznych
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
.........................................
2.3.2 w tym : Malowanie
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
.........................................
2.3.3 w tym : Wymiana stolarki drzwiowej
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
.........................................
2.4 Klatka schodowa
....................................
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
2.4.1 w tym : Malowanie
Numer specyfikacji: ST 4646000-03
.........................................
Razem : Układanie płytek ceramicznych oraz malowanie pomieszczeń labolatoryjnych ZHW w Lesznie
....................................
Wartość kosztorysowa robót : ....................................
BIURO TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH
ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań
PRZEDMIAR INWESTORSKI
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Przebudowa korytarza na I piętrze oraz dwóch pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Lesznie
Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie
Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie
Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno
WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g : ............... zł / r-g
Narzut kosztów pośrednich Kp : ............... % od Robocizny [Kp_R] + ............... % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : ............... % od (R + Kp_R) + ............... % od (M) + ............... % od (S + Kp_S)
Poziom cen : .......................................................................
PRZEDMIAR INWESTORSKI
Str: 1
Lp.
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
J.m.
Cena jednostkowa
Wartość [ zł ]
1 Wymiana pionów kanalizacyjnych na korytarzu
1 Pozycja
63,700 m
DemontaŜ rury Ŝeliwnej kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: 75 mm - piony
.................................. .....................................
2 Pozycja
63,700 m
Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 75 mm - piony
.................................. .....................................
BIURO TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH
ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań
PRZEDMIAR INWESTORSKI
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Przebudowa korytarza na I piętrze oraz dwóch pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Lesznie
1. Wymiana pionów kanalizacyjnych na korytarzu
Str: 2
Lp.
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
J.m.
3 Pozycja
8,000 szt
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o
średnicy: 75 mm - Analogia montaŜ rewizji kanalizacyjnych o średnicy: 75 mm
Cena jednostkowa
Wartość [ zł ]
.................................. .....................................
BIURO TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH
ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań
PRZEDMIAR INWESTORSKI
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Przebudowa korytarza na I piętrze oraz dwóch pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Lesznie
1. Wymiana pionów kanalizacyjnych na korytarzu
Str: 3
Lp.
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
J.m.
Cena jednostkowa
Wartość [ zł ]
4 Pozycja
12,000 szt
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o
średnicy: 75 mm - Analogia montaŜ kolan PVC o średnicy: 75 mm
.................................. .....................................
5 Pozycja
12,000 szt
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o
średnicy: 75 mm - Analogia montaŜ trójników PVC o średnicy: 75 mm
.................................. .....................................
6 Pozycja
18,000 m2
Rozebranie ściany z płyt gipsowo-kartonowych - do wymiany pionów kanalizacyjnych na parterze
.................................. .....................................
7 Pozycja
18,000 m2
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym: jednowarstwowo 55-01
.................................. .....................................
8 Pozycja
Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych: jednowarstwowa
.................................. .....................................
18,000 m2
9 Pozycja
87,065 m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - kolor
.................................. .....................................
2 Układanie płytek ceramicznych oraz malowanie pomieszczeń labolatoryjnych ZHW w Lesznie
2.1 Korytarz na I piętrze
2.1.1 Układanie płytek ceramicznych
10 Pozycja
DemontaŜ listwy przyścienne z tworzyw sztucznych: klejone
75,720 m
.................................. .....................................
BIURO TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH
ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań
PRZEDMIAR INWESTORSKI
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Przebudowa korytarza na I piętrze oraz dwóch pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Lesznie
2. Układanie płytek ceramicznych oraz malowanie pomieszczeń labolatoryjnych ZHW w Lesznie
2.1. Korytarz na I piętrze
Str: 4
Lp.
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
11 Pozycja
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV na kleju
Ilość
103,067 m2
J.m.
Cena jednostkowa
Wartość [ zł ]
.................................. .....................................
BIURO TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH
ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań
PRZEDMIAR INWESTORSKI
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Przebudowa korytarza na I piętrze oraz dwóch pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Lesznie
2. Układanie płytek ceramicznych oraz malowanie pomieszczeń labolatoryjnych ZHW w Lesznie
2.1. Korytarz na I piętrze
Str: 5
Lp.
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
12 Pozycja
Wyrównywanie podłoŜy betonowych poprzez: szlifowanie
Ilość
J.m.
Cena jednostkowa
Wartość [ zł ]
103,067 m2
.................................. .....................................
13 Pozycja
3,092 m3
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i
wyładowaniem
.................................. .....................................
14 Pozycja
3,092 m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za kaŜdy 1 km powyŜej pierwszego
.................................. .....................................
15 Pozycja
Utylizacja starej wykładziny
1,000 kpl
.................................. .....................................
16 Pozycja
103,067 m2
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, klejanych do podłoŜa o
wymiarach: 40x40 cm; pozycja zawiera rónieŜ wykonanie fugi - ( kolor wybiera inwestor )
.................................. .....................................
17 Pozycja
75,720 m
Cokoliki z płytek ceramicznych układanych na klej, wymiar płytek: 40 x 10 cm - wysokość cokolika
10 cm
.................................. .....................................
2.1.2 Malowanie
18 Pozycja
207,276 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/
.................................. .....................................
19 Pozycja
207,276 m2
Gruntowanie podłoŜy pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" - Analogia
gruntowanie ścian preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - lub równowaŜne
.................................. .....................................
BIURO TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH
ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań
PRZEDMIAR INWESTORSKI
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Przebudowa korytarza na I piętrze oraz dwóch pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Lesznie
2. Układanie płytek ceramicznych oraz malowanie pomieszczeń labolatoryjnych ZHW w Lesznie
2.1. Korytarz na I piętrze
Str: 6
Lp.
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
J.m.
Cena jednostkowa
Wartość [ zł ]
20 Pozycja
207,276 m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - biały
.................................. .....................................
21 Pozycja
Mycie po robotach malarskich: okien róŜnych typów
5,075 m2
.................................. .....................................
103,067 m2
.................................. .....................................
23 Pozycja
DemontaŜ listwy przyścienne z tworzyw sztucznych: klejone
15,050 m
.................................. .....................................
24 Pozycja
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV na kleju
24,978 m2
.................................. .....................................
25 Pozycja
Wyrównywanie podłoŜy betonowych poprzez: szlifowanie
24,978 m2
.................................. .....................................
26 Pozycja
0,749 m3
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i
wyładowaniem
.................................. .....................................
27 Pozycja
0,749 m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za kaŜdy 1 km powyŜej pierwszego
.................................. .....................................
28 Pozycja
Utylizacja starej wykładziny
.................................. .....................................
22 Pozycja
Zabezpieczenie podłóg folią
2.2 Pomieszczenie labolatoryjne 101
2.2.1 Układanie płytek ceramicznych
1,000 kpl
BIURO TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH
ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań
PRZEDMIAR INWESTORSKI
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Przebudowa korytarza na I piętrze oraz dwóch pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Lesznie
2. Układanie płytek ceramicznych oraz malowanie pomieszczeń labolatoryjnych ZHW w Lesznie
2.2. Pomieszczenie labolatoryjne 101
Str: 7
Lp.
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
J.m.
Cena jednostkowa
Wartość [ zł ]
29 Pozycja
24,978 m2
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, klejanych do podłoŜa o
wymiarach: 40x40 cm; pozycja zawiera rónieŜ wykonanie fugi - ( kolor wybiera inwestor )
.................................. .....................................
30 Pozycja
12,050 m
Cokoliki z płytek ceramicznych układanych na klej, wymiar płytek: 40 x 10 cm - wysokość cokolika
10 cm
.................................. .....................................
2.2.2 Malowanie
31 Pozycja
60,528 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/
.................................. .....................................
32 Pozycja
36,250 m2
Gruntowanie podłoŜy pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" - Analogia
gruntowanie ścian preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - lub równowaŜne
.................................. .....................................
33 Pozycja
24,278 m2
Gruntowanie podłoŜy poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" - Analogia
gruntowanie sufitów preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - lub równowaŜne
.................................. .....................................
34 Pozycja
36,250 m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - biały
.................................. .....................................
35 Pozycja
24,278 m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach - biała
.................................. .....................................
36 Pozycja
Mycie po robotach malarskich: okien róŜnych typów
4,200 m2
.................................. .....................................
24,278 m2
.................................. .....................................
38 Pozycja
1,000 szt
DemontaŜ drzwi drewnianych oraz wykucie z muru ościeŜnic stalowych, o pow. do 2 m2
.................................. .....................................
37 Pozycja
Zabezpieczenie podłóg folią
2.2.3 Wymiana stolarki drzwiowej
BIURO TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH
ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań
PRZEDMIAR INWESTORSKI
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Przebudowa korytarza na I piętrze oraz dwóch pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Lesznie
2. Układanie płytek ceramicznych oraz malowanie pomieszczeń labolatoryjnych ZHW w Lesznie
2.2. Pomieszczenie labolatoryjne 101
Str: 8
Lp.
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
J.m.
39 Pozycja
2,000 m2
Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe (MontaŜ drzwi aluminiowych przeszkolnych w połownie wraz z
osadzeniem ramy alumionowej oraz obróbką)
Cena jednostkowa
Wartość [ zł ]
.................................. .....................................
2.3 Pomieszczenie labolatoryjne 102
2.3.1 Układanie płytek ceramicznych
40 Pozycja
DemontaŜ listwy przyścienne z tworzyw sztucznych: klejone
15,900 m
.................................. .....................................
41 Pozycja
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV na kleju
27,380 m2
.................................. .....................................
42 Pozycja
Wyrównywanie podłoŜy betonowych poprzez: szlifowanie
27,380 m2
.................................. .....................................
43 Pozycja
0,821 m3
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i
wyładowaniem
.................................. .....................................
44 Pozycja
0,821 m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za kaŜdy 1 km powyŜej pierwszego
.................................. .....................................
45 Pozycja
Utylizacja starej wykładziny
1,000 kpl
.................................. .....................................
46 Pozycja
27,380 m2
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, klejanych do podłoŜa o
wymiarach: 40x40 cm; pozycja zawiera rónieŜ wykonanie fugi - ( kolor wybiera inwestor )
.................................. .....................................
BIURO TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH
ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań
PRZEDMIAR INWESTORSKI
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Przebudowa korytarza na I piętrze oraz dwóch pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Lesznie
2. Układanie płytek ceramicznych oraz malowanie pomieszczeń labolatoryjnych ZHW w Lesznie
2.3. Pomieszczenie labolatoryjne 102
Str: 9
Lp.
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
J.m.
47 Pozycja
15,900 m
Cokoliki z płytek ceramicznych układanych na klej, wymiar płytek: 40 x 10 cm - wysokość cokolika
10 cm
Cena jednostkowa
Wartość [ zł ]
.................................. .....................................
2.3.2 Malowanie
48 Pozycja
65,480 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/
.................................. .....................................
49 Pozycja
38,800 m2
Gruntowanie podłoŜy pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" - Analogia
gruntowanie ścian preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - lub równowaŜne
.................................. .....................................
50 Pozycja
26,680 m2
Gruntowanie podłoŜy poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" - Analogia
gruntowanie sufitów preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - lub równowaŜne
.................................. .....................................
51 Pozycja
38,800 m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - biały
.................................. .....................................
52 Pozycja
26,680 m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach - biała
.................................. .....................................
53 Pozycja
Mycie po robotach malarskich: okien róŜnych typów
4,200 m2
.................................. .....................................
26,680 m2
.................................. .....................................
55 Pozycja
1,000 szt
DemontaŜ drzwi drewnianych oraz wykucie z muru ościeŜnic stalowych, o pow. do 2 m2
.................................. .....................................
56 Pozycja
2,000 m2
Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe (MontaŜ drzwi aluminiowych przeszkolnych w połownie wraz z
osadzeniem ramy alumionowej oraz obróbką)
.................................. .....................................
54 Pozycja
Zabezpieczenie podłóg folią
2.3.3 Wymiana stolarki drzwiowej
2.4 Klatka schodowa
2.4.1 Malowanie
57 Pozycja
288,485 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z
poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/
.................................. .....................................
58 Pozycja
209,405 m2
Gruntowanie podłoŜy pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" - Analogia
gruntowanie ścian preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - lub równowaŜne
.................................. .....................................
59 Pozycja
79,080 m2
Gruntowanie podłoŜy poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" - Analogia
gruntowanie sufitów preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - lub równowaŜne
.................................. .....................................
60 Pozycja
209,405 m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - biały
.................................. .....................................
61 Pozycja
79,080 m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach - biała
.................................. .....................................
BIURO TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH
ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań
PRZEDMIAR INWESTORSKI
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Przebudowa korytarza na I piętrze oraz dwóch pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Lesznie
2. Układanie płytek ceramicznych oraz malowanie pomieszczeń labolatoryjnych ZHW w Lesznie
2.4. Klatka schodowa
Str: 10
Lp.
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
62 Pozycja
Zabezpieczenie podłóg folią
Ilość
79,080 m2
J.m.
Cena jednostkowa
Wartość [ zł ]
.................................. .....................................
Wartość kosztorysowa robót