Polscy biedni pracujący. Kim są?

Transkrypt

Polscy biedni pracujący. Kim są?
Polscy biedni pracujący. Kim są?
Pracują, ale ich wynagrodzenie nie jest w stanie pokryć miesięcznych wydatków. Ludzie,
którzy pracują, ale pozostają biedni to coraz większy problem w większości państw
rozwijających się - donosi "DGP".
Ostatni raport Komisji Europejskiej z 2010 roku pokazuje, iż 115 milionów Europejczyków (23%
populacji UE) było zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym. Kilkanaście milionów z
nich to osoby borykające się z biedą mimo zatrudnienia. Polska oczywiście znajduje się wysoko w
rankingu państw o wysokim wskaźniku pracujących ubogich.
Okazuje się, że problem dotyczy aż 11 proc. Polaków. Gorzej jest tylko na Litwie (ponad 12 proc.), w
Hiszpanii (prawie 13 proc.), w Grecji (niemal 14 proc.) i w Rumunii (ponad 17 proc.). Średnia dla UE
wynosi 8 proc. Liczba ta zwiększyła się od ostatniego badania przeprowadzonego w 1999 r. Wówczas
pracujący ubodzy w UE stanowili 6 proc.
Więcej na temat raportu w "DGP"