Pokaz PDF - Ireneusz Kowalski

Transkrypt

Pokaz PDF - Ireneusz Kowalski
Ireneusz Kowalski
ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA
HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903
SCHLESIEN AN DER WENDE VOM 19. ZUM 20. JAHRHUNDERT
DIE PROVINZ SCHLESIEN UNTER OBERPRÄSIDENT FÜRST
HERMANN VON HATZFELDT IN DEN JAHREN 1894 BIS 1903
Mapa Johanna Christiana
Bergera baronatu
żmigrodzkiego z 1676 r.
Johann Christian Berger,
Karte von Baronat von
Trachenberg, 1676.
(Arch. K. Kozica)
Południowe skrzydło pałacu w Żmigrodzie zbudowane przez
C.G. Langhansa, twórcę Bramy Brandenburskiej w Berlinie
Südliche Seite vom Schloss Trachenberg, gebaut von C.G. Lanhans
(Arch. I. Kowalski)
Budynek Prezydium Rejencji Wrocławskiej, 1910 r.
Gebäude des Breslauer Regierungsbezirks, 1910.
(Arch. I. Kowalski)
1.
3.
1. Port w Nowej Soli / Hafen in Neusalz
(Arch. OSLM)
2. Port we Wrocławiu, część Wrocławskiego Węzła Wodnego
Breslau, Städtischer Hafen (Breslauer Grossschifffahrtsweg)
(Arch. OSLM)
3. Zapora w Leśnej o pojemności 5 mln m sześciennych wody,
ok. 1905 r.
Talsperre in Marktlissa, 1905. (Arch. OSLM)
2.
Port w Kędzierzynie-Koźlu, ok. 1909 r. / Cosel-Oderhafen, 1909.
Carl Weller, Berlin (Arch. I. Kowalski)
Promy w Malczycach, ok. 1909 r. / Die Oderfähre bei Maltsch.
Carl Weller, Berlin, 1909. (Arch. I. Kowalski)
Cukrownia w Żmigrodzie / Zuckersiederei in Trachenberg
(Arch. Hatzfeldt)
Akcja Żmigrodzko-Milickiej Kolejki Powiatowej z 1894 r.
Stammaktie der Trachenberg-Militscher Kreisbahn aus 1894.
(Arch. I. Kowalski)
Parowóz kolejki we Wrocławiu, 1936 r.
Kleinbahn Breslau, 1936. (Kleinbahn.pl)
Sułów, dworzec kolejki wąskotorowej, 22.05.1923 r.
Sulau - Schützenhaus und Kleinbahnhof, 22.5.1923. (Arch. HKG)
Mapka kolejki Wrocławsko-Trzebnicko-Prusickiej
i Żmigrodzko-Milickiej, 1899 r.
Karte der Kleinbahn Breslau-Trebnitz-Prausnitz
und der Trachenberg-Militscher Kreisbahn, 1899.
(Arch. APW)
Kolejka wąskotorowa, Sułów 1895 r.
Kleinbahn, Sulau 1895. (Arch. HKG)
Dyplom Honorowego Obywatela Chorzowa przyznany ks. Hermannowi Hatzfeldtowi
Diplom über Erteilung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Königshütte an den Fürsten Hermann von Hatzfeldt, 10.06.1903 r.
(Arch. OSLM)
Dyplom Honorowego Obywatela Wrocławia przyznany przez magistrat księciu Hatzfeldtowi 29 VI 1903 r.
Diplom über Erteilung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Königshütte an den Fürsten Hermann von Hatzfeld
(Arch. OSLM)
Korespondencja wysłana z Nadprezydium Śląska do Ministerstwa
Robót Publicznych w Berlinie 5 lutego 1902 r.
Postkarte gesendet von Königlichen Oberpräsidium
an Ministerium der öffentlichen Arbeiten (Arch. APW)
Telegram z 23 marca 1920 r. z akceptacją księcia Hatzfeldta jako
Pełnomocnika Niemiec przy Międzysojuszniczej Komisji Mieszanej
na Górnym Śląsku
Akzeptanz des Fuersten Hatzfeldt bei der Interalliirten Kommission
(Arch. OSLM)
List Hatzfeldta do MSZ w Berlinie o ustaleniach z Anglikami i Włochami
Hatzfeldts Brief an Auswärtiges Amt über Bestimmungen mit Italiener
und Engländer (Arch. OSLM)
List Hatzfeldta z odmową Komisji Mieszanej udzielenia wizy wjazdowej
na G. Śląsk dla kard. Bertrama
Hatzfeldts Schreiben mit der Ablehnung der Interallierten
Kommission vom Visum für Kard. Bertram (Arch. OSLM)
List Hatzfeldta z opisem
rozmowy z gen. Le Rond
dotyczący odmowy pomocy
dla potrzebujących
Hatzfeldts Bericht von der
Unterredung mit Gen. Le Rond
(Arch. OSLM)
Doświadczalna Stacja Hodowli Ryb koło Żmigrodu, ok. 1907 r.
Versuchstation für Fischzucht bei Trachenberg, 1907.
(Arch. APW)
Doświadczalna Stacja Hodowli Ryb koło Żmigrodu, ok. 1907 r.
Versuchstation für Fischzucht bei Trachenberg, 1907.
(Arch. APW)
Doświadczalna Stacja Hodowli Ryb koło Żmigrodu, ok. 1907 r.
Versuchstation für Fischzucht bei Trachenberg, 1907.
(Arch. APW)
Doświadczalna Stacja Hodowli Ryb koło Żmigrodu, ok. 1907 r.
Versuchstation für Fischzucht bei Trachenberg, 1907.
(Arch. APW)
Księżna Nathalie Hatzfeldt z d. Benckendorff
Fürstin Nathalie Hatzfeldt, geb. Benckendorff
(Arch. OSLM)
Książę Hermann II Hatzfeldt (1848-1933)
Fürst Hermann II Hatzfeldt (1848-1933)
(Arch. OSLM)
Książęce towarzystwo po polowaniu w żmigrodzkim parku pałacowym, w środku księżna Nathalie, 1928 r.
Fürstliche Jagdgesellschaft im Trachenberger Schlosspark, in der Mitte Fürstin Nathalie, 1928.
(Arch. OSLM)
Księżna Elisabeth Hatzfeldt z najmłodszym synem
Friedrichem, 1934 r.
Fürstin Elisabeth Hatzfeldt mit jüngstem Sohn Friedrich
(Arch. OSLM)
Opel księcia Hatzfeldta służący do objazdu terenu
Geländewagen vom Fürsten Hatzfeldt
(Arch. OSLM)
Dzieci w książęcym Oplu / Die Kinder beim Fürstlichen Wagen (Arch. OSLM)
Portret księcia Hatzfeldta Fritza Erlrera, 1904.
Fritz Erler, Bildnis Fürst von Hatzfeldt, 1904.
(Nationalgalerie Berlin)
Młody Friedrich Hatzfeldt na ośle, obok dzieci ze wsi i z folwarku,
1934 r.
Der junge Friedrich von Hatzfeldt auf dem Esel mit den Kindern aus
dem Dorf und aus dem Gutshof (Arch. OSLM)
Traktorzysta Hermann Seiffert na polu księcia Hatzfeldta
Motorpflugführer Hermann Seiffert im Dienste auf dem Feld des
Fürsten von Hatzfeldt, 1919. (Arch. HKG)
Pałac w Żmigrodzie / Schloss Trachenberg, 1906. (Arch. M. Borowski)
F.B. Werner, widok Żmigrodu z 1752 r.
Ansicht von Trachenberg, F.B.Werner, 1752.
(Arch. K. Kozica)
Pałac książęcy w Żmigrodzie / Herzogl. Schloss Trachenberg
(Arch. M. Borowski)
Pałac książęcy w Żmigrodzie / Herzogl. Schloss Trachenberg
(Arch. M. Borowski)
Radziądz, zarząd książęcymi
stawami i budynek leśnictwa
Radziunz. Teichverwaltung,
Forsthaus
(Arch. M. Borowski)
Szpital w Prusicach / Hospital in Prausnitz (Arch. M. Borowski)
Szpital książęcy w Żmigrodzie / Herzogliches Krankenhaus
in Trachenberg (Arch. M. Borowski)
Tablica ufundowana przez ks. H. Hatzfeldta
na 100-lecie Protokołu Żmigrodzkiego
Gedenktafel, gestiftet 1913 von Fürst
Hermann von Hatzfeldt zum Gedenken
an das Trachenberger Protokoll
(Arch. OSLM)
Wieża w Żmigrodzie, lata 30. XX w.
Turm in Trachenberg (Arch. OSLM)
Wieża w Żmigrodzie / Turm in Trachenberg (Arch. P. Becela)
Medal Bractwa Kurkowego
w Żmigrodzie
Schützenmedaille von
Trachenberg (Arch. HKG)
Medal Bractwa Kurkowego
w Żmigrodzie na jubileusz
200-lecia
Schützenmedaille
Trachenberg (Arch. HKG)
Tumba grobowa Melchiora Hatzfeldta w Prusicach
Grabmal von Melchior Hatzfeldt in Prausnitz (Arch. Hatzfeldtów)
Arkusz 17 mapy Śląska von Wredego przedstawiający dominium żmigrodzkie, 1752 r.
Ch. F. von Wrede, Krieges Carte von Schlesien, Standesherrschaft Trachenberg (Staatsbibliothek zu Berlin Preuβischer Kulturbesitz)
J. H. Haas, mapa Dolnego Śląska, 1745. J. H. Haas / Karte von Niederschlesien, 1745. (Arch. K. Kozica)
Żmigródek, zarząd folwarku książęcego. Budynek kancelarii,
dom nadinspektora, nadleśnictwo
Schmiegrode b. Trachenberg. Kanzlei-Gebäude,
Oberamtmannshaus, Oberförsterei
(Arch. M. Borowski)
FUNDACJA ZIELONA DOLINA
ul. Osadnicza 10
56-300 Milicz
www.fundacja-zielonadolina.pl

Podobne dokumenty