Pobierz plik - Książnica Pomorska

Transkrypt

Pobierz plik - Książnica Pomorska
PROGRAM
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Rok 1944
z perspektywy siedemdziesięciolecia
Szczecin, 2 grudnia 2014 r.
Miejsce: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
ul Podgórna 15/16, Sala im prof. H. Markiewicza, Budynek II, wejście od
ul. Dworcowej, III p.
Strona internetowa konferencji: http://1944.whus.pl/
• 900-920 – powitanie gości i uczestników konferencji przez Dziekan Wydziału
Humanistycznego dr hab., prof. US Barbarę Kromolicką i Dyrektora Książnicy Pomorskiej
Lucjana Bąbolewskiego.
• 920-940 – dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak (Uniwersytet Szczeciński), Stanowisko
gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego wobec decyzji wybuchu Powstania Warszawskiego.
• 940-1000 – mgr Arkadiusz Krawcewicz (Uniwersytet Szczeciński), Powstanie
Warszawskie w dyskursie społeczno-politycznym po 1989 roku.
• 1000-1020 – mgr Barbara Więckowska (Uniwersytet Szczeciński), „Odhistoryzowywanie”
historii w Pamiętniku z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego.
• 1020-1040 – mgr Piotr Bojarski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Epilog
operacji Ostra Brama widziany oczami Czesława Sawicza – żołnierza IV Wileńskiej
Brygady AK.
• 1040-1100 – dr Dariusz Faszcza (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku), Przygotowanie i realizacja Akcji Burza na Wołyniu X 1943 – luty 1944.
• 1100-1120 – mgr Marcel Furmann, (Uniwersytet Szczeciński), Rzeź wołyńska w
perspektywie stosunków polsko-ukraińskich.
• 1120-1140 – przerwa kawowa.
• 1140-1200 – płk dr hab. prof. AON Juliusz S. Tym (Akademia Obrony Narodowej
w Warszawie), System dowodzenia 10. Brygady Kawalerii Pancernej 1. Dywizji Pancernej
w latach 1944-1945.
•1200-1220 – dr hab. Dariusz Wybranowski (Uniwersytet Szczeciński), Działalność
czetników w Serbii i Bośni na przestrzeni 1944 roku we wspomnieniach majora Dragana
M. Sotirovicia-wybrane problemy.
• 1220-1240 – dr hab. prof. US Henryk Walczak (Uniwersytet Szczeciński), Zamach stanu
w Rumunii 23 sierpnia 1944 r.
•1240-1300 – mgr Krzysztof Bielski (Uniwersytet Szczeciński), Zmiana polityki
zagranicznej Turcji w 1944 r.
• 1300-1320 – dr Jakub Ciechanowski (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu), TANK 240
4 04 74, historia która łączy.
• 1320-1340 – mgr Monika Krzeszewska (Uniwersytet Szczeciński), Rola koncernów
zbrojnych w rozwoju myśli technicznej w Niemczech w 1944 r.