Forum i kąciki KDP

Transkrypt

Forum i kąciki KDP
5.01.2011
Forum i kąciki KDP
Logowanie
Logowanie do serwisu www.kdp.pttk.pl pozwala uzyskać dostęp do kącików (klubowego i
instruktorskiego) oraz do forum.
• Użytkownik: adres e-mail
• Hasło hasła generowane są podobnie jak dotychczas; aby otrzymać hasło należy
podać email mający swój odpowiednik w bazie danych serwisu. Dotychczasowe
hasła zachowują ważność. Aktualne informacje można znaleźć wybierając
"informacje o logowaniu"
na dole okienka logowania na stronie KDP.
Uprawnienia
Zakres uprawnień użytkownika identyfikowany jest na podstawie adresu e-mail.
Przykładowo, gdy instruktor i klub mają ten sam adres e-mail, zalogowany użytkownik ma
dostęp do obu kącików.
Dostęp do zasobów serwisu
Użytkownik
Nazwa prezentowana
Kącik
instruktora
Forum
klubowy
niezalogowany
-
-
-
-
instruktor
nazwisko i imię
Tak
-
Tak
klub
nazwa skrócona klubu
-
Tak
-
Instruktor + klub
nazwisko i imię + nazwa skrócona klubu
Tak
Tak
Tak*
*Forum dla przedstawicieli klubów nie jest aktywne.
Przyciski działów dostępnych po zalogowaniu są pojawiają się w głównym menu serwisu.
Uprawnienia użytkowników na forum są dwupoziomowe:
• podstawowe - dyskusja, zakładanie nowych wątków (domyślnie nadawane
wszystkim użytkownikom),
• administracyjne – moderacja, zakładanie działów (nadawane wybranym
użytkownikom przez administratora serwisu KDP).
Forum
Zastosowane rozwiązanie forum jest gotowym, otwartym systemem (open source) o
nazwie Simple Machines Forum (SMF). System został specjalnie dostosowany do potrzeb
KDP. Sposób korzystania z forum jest typowy i intuicyjny. Na stronie głównej dostępny jest
przycisk „pomoc”, prowadzący do wskazówek dla użytkowników.