Centre for Lifelong Learning In Toruń

Transkrypt

Centre for Lifelong Learning In Toruń
Cooperation
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu (Centre for Lifelong Learning In Toruń)
- Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (Centre for
Methodological Consultancy and Improvement of Teachers in Toruń)
- Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji
(The University Centre for Lifelong Learning and Validation)
- Przedszkole Miejskie nr 5 w Toruniu (City Kindergarten no. 5 in Toruń)
- Przedszkole Miejskie nr 17 w Toruniu (City Kindergarten no. 17 in Toruń)
- Przedszkole Miejskie nr 10 w Toruniu (City Kindergarten no. 10 in Toruń)
- Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu (Primary School no. 11 in Toruń)
- Żłobek Miejski nr 1 w Toruniu (City Nursery no.1 in Toruń)
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu (Primary School no. 7 in Toruń)