Jesienne Drzewo - Przedszkole Pod Wesołą Chmurką

Transkrypt

Jesienne Drzewo - Przedszkole Pod Wesołą Chmurką
Przedszkole " Pod Wesołą Chmurką"
zaprasza do wzięcia udziału konkursie plastycznym pt.
" Jesienne Drzewo"
Cele konkursu:
- rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci
- wdrażanie do proekologicznych zachowań
- dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez
wykorzystanie materiałów ekologicznych.
- pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka;
- rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Technika i format wykonanych prac - dowolna.
3. Praca musi przedstawiać drzewo lub drzewa jesienią.
4. Materiały użyte w pracy muszą mieć charakter ekologiczny.
5. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię , nazwisko i wiek dziecka.
6. Prace należy dostarczać do 09.10.2014 do nauczycieli w swoich grupach.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.10.2014r.
8. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie Przedszkola " Pod Wesołą Chmurką".
9. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w holu przedszkolnym dnia 10.10.2014 z okazji
"Święta Drzewa"
Koordynatorzy konkursu: Karolina Kleszcz ( gr. G) , Marta Melanrowicz ( gr. E)
Serdecznie zapraszamy.