Notatka Dotycząca Zdarzenia

Transkrypt

Notatka Dotycząca Zdarzenia
Notatka dotycząca zdarzenia
Imię i nazwisko ucznia ............................................................... klasa ..............
Szkoła .....................................................................................................................
Data ........................................................................................................................
Wychowawca klasy ..............................................................................................
Świadkowie zdarzenia:
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
Opis zdarzenia:
Notatkę sporządził: ..................................................................... data ..............

Podobne dokumenty