Gdansk, 7.04.2015 Specjalistyczne Centrum Medyczne Cordimed

Transkrypt

Gdansk, 7.04.2015 Specjalistyczne Centrum Medyczne Cordimed
RPU/a4l07/2015 P
Data 2015-04-21
Gdansk, 7.04.2015
Specjalistyczne Centrum Medyczne
Cordimed Frankiewicz Gruchala
Spotka Partnerska Lekarzy
Ul. Biala 7A
80-435 Gdansk
Sz. P. Wojewoda Pomorski
Uprzejmie informujemy,
ze dokonalismy uzupetnienia n i e p r a w i d l o w o k i wykrytych podczas kontroli i
wymienionych w pismie o sygnaturze WZ-V.9612.6.2015.JE.
Ad. 1 Komorka wymieniona w tym punkcie funkcjonuje ale zajmuje siQ jedynie badaniami
komercyjnymi a ch^tnych pacjentow do tej pory nie byto. Niemniej komorka jest czynna i gotowa do
przyjQcia pacjent6w.
Ad.2 Poprawiono zatqczajqc skan polisy OC.
Ad.3 Dane w ksi^dze rejestrowej zostafy zaktualizowane
Z powazaniem