uzupełnienie opisu projektu

Transkrypt

uzupełnienie opisu projektu
Załącznik nr 1
Uzupełnienie opisu projektu
Ścieżkę będzie można przejść posługując się jednym lub kilkoma z poniższych sposobów:
1. Tabliczki pamiątkowe – w ramach lokalnego oznakowania ścieżki przy każdym z jej
punktów znajdować się będą tabliczki z informacją historyczną dotyczącą historii
harcerstwa w danym miejscu. Tabliczki będą miały formę poliwęglanową –
podobnie jak tablice z informacjami dotyczącymi patronów ulic, placów, skwerów,
pochodzenia nazw w Miejskim Systemie Informacji w Warszawie – lub aluminiową,
podobnie jak tablice urzędowe, np. „Zabytek chroniony prawem”. Każda taka tablica
będzie informować o danym miejscu, jego historii , przynależności do ścieżki 100lecia harcerstwa na Kamionku oraz o stronie internetowej i broszurach, w których
można znaleźć więcej informacji o całej ścieżce.
2. Broszura informacyjna – zawierać będzie najistotniejsze informacje o projekcie,
mapę i listę miejsc z krótkimi opisami oraz różne rodzaje możliwości skorzystania
ze ścieżki (podane dalej, jak questing czy geocaching).
3. Kody QR – idąc z duchem czasu proponujemy ciekawe rozwiązanie dla
użytkowników smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Kod QR jest to kwadratowy
kod graficzny umożliwiający zawarcie w nim krótkiej informacji do odczytania dla
użytkowników mobilnych systemów takich jak Android. Na każdej tablicy
pamiątkowej oraz w broszurze informacyjnej umieścimy niewielki kod QR, który
pozwoli użytkownikom systemów mobilnych szybkie i bezproblemowe otwarcie
strony internetowej projektu – po zeskanowaniu kodu. Pozwoli to na łatwiejszy
dostęp do pełnego wachlarza oferty ścieżki historycznej.
4. Questing – rodzaj bezobsługowej gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa
miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując
się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Karty patrolowe ze
wskazówkami będą dostępne do wydrukowania ze strony projektu, do użycia online
w telefonie (smartfonie) oraz w wersji papierowej do odebrania w punktach
informacji turystycznej, pobliskich bibliotekach publicznych i Centrum Promocji
Kultury.
5. Geocaching – gra terenowa użytkowników odbiorników GPS, polegająca na
poszukiwaniu tzw. skrytek uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy,
a w naszym przypadku – przez twórców ścieżki. Skrytki zawierają dziennik
odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na
wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej
założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych
geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów
geocachingowych.
W przypadku ścieżki 100-lecia harcerstwa na Kamionku opis zabawy oraz
odnośniki do poszczególnych skrytek znajdować się będą na stronie projektu.
Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej uczestników do odwiedzenia, w wyniku
poszukiwań, miejsc, w których ukryte są skrytki. Niektóre miejsca wybrane przez
chowających są trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym
atrakcyjne i jako takie uznane za godne prezentacji innym uczestnikom gry.
Znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w pojemniku upominków, zostawia
nowy nie mniej atrakcyjny oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dziennika
odwiedzin skrytki. Oprócz danych dotyczących lokalizacji (długość i szerokość
geograficzna, w systemie WGS 84) chowający umieszcza w serwisie
geocachingowym opis skrytki zawierający dodatkowe informacje ułatwiające jej
znalezienie, a także informacje o charakterze krajoznawczym dotyczące miejsca
ukrycia i ewentualnych innych atrakcji turystycznych w okolicy. Ponadto opis skrytki
zawierać będzie ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach w trakcie poszukiwań oraz
informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych lub szukających
w towarzystwie dzieci.
6. Okolicznościowa gra miejska – stworzona będzie z okazji obchodów 100-lecia
harcerstwa na Kamionku, jednak powielać ją wraz z różnymi fabułami gry będzie
można podczas wielu imprez okolicznościowych w dzielnicy, takich jak festyny
sąsiedzkie. Polegać ona będzie na wykonywaniu określonych zadań przez grupy
poruszające się wzdłuż określonej trasy. W grze będą mogły brać udział grupy osób
w różnym wieku, w wyznaczonych miejscach (z listy historycznej) stać będą
instruktorzy harcerscy – wolontariusze, u których wykonywać będzie można
wyznaczone zadania.

Podobne dokumenty