Rodzina katolicka - Zagrożenia rodziny

Transkrypt

Rodzina katolicka - Zagrożenia rodziny
Rodzina katolicka - Zagrożenia rodziny
piątek, 24 kwietnia 2009 15:20
Równo rok temu, w dniu 24 kwietnia 2008 roku, w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego odbyła się konferencja naukowa pod tytułem "Współczesne zagrożenia polskiej
rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym".
Zorganizowana została między innymi przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach i Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy raz w historii tych dwóch śląskich uczelni
dokonywano rozważań naukowych nad zagrożeniami, na jakie dziś narażona jest polska
rodzina. Wskazywano także na kierunki i sposoby pomocy, jakiej należy udzielić rodzinie
polskiej dla jej pełnego funkcjonowania.
Dalszym etapem jeszcze mocniej pogłębionej i poszerzonej refleksji nad zagrożeniami
dotykającymi polską rodzinę jest monografia "Zagrożenia rodziny w aspekcie
pastoralno-społecznym". Kontynuuje ona dwugłos teologiczno-społeczny (ekonomiczny).
W niej przemyślenia naukowe, wyniki badań, prezentują naukowcy rożnych dziedzin nauk,
takich jak: etyka, filozofia, ekonomia, socjologia, prawo, teologia oraz różnych uczelni polskich:
UKSW i SGGW Warszawa, PAT Kraków, AE i UŚ Katowice. Uzupełnieniem tych rozważań są
„wypowiedzi” praktyków – terapeutów opisujących swoje doświadczenia związane z pracą nad
rodziną dysfunkcyjną.
Pierwsza cześć, ujmująca aspekt pastoralny, przedstawia publikacje, pragnące najpierw skupić
uwagę czytelnika wokół współczesnych zagrożeń rodziny, by następnie pokazać mu propozycje
Kościoła katolickiego, zmierzające do skutecznej pomocy małżeństwu i rodzinie. Wskazujemy
tu m.in. na następujące zagadnienia: znaczenie przygotowania do małżeństwa, rola rodziny
jako podstawowego środowiska wychowawczego, antropologiczne znaczenie wierności
małżeńskiej oraz udział dziadków w życiu młodego pokolenia. Druga część, obejmująca tzw. aspekt społeczny (ekonomiczny), zawiera wyniki
przeprowadzonych badań oraz refleksji naukowej nad rodziną, a także opisy konkretnej
pomocy, jakiej udziela się dziś osobom z rodzin dysfunkcyjnych. Prezentowane wyniki badań
odnoszą się w znacznej mierze do sytuacji demograficznej naszego kraju, sytuacji osób
starszych czy rodzinnych gospodarstw domowych. Rozważania naukowe podejmują między
innym takie kwestie, jak: rola rodziny w kształtowaniu etosu pracy, problem kryzysu rodziny
związany z wychowaniem czy dialogiem międzygeneracyjnym oraz zadania organizacji
pozarządowych w kształtowaniu podstaw rozwoju rodziny. 1/2
Rodzina katolicka - Zagrożenia rodziny
piątek, 24 kwietnia 2009 15:20
Zainteresowanych monografią prosimy o kontakt: z Księgarnią Akademicką przy Akademii
Ekonomicznej w Katowicach ul. Bogucicka 3 tel. 032-257-7603, mail: [email protected] lub z
Katedrą Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
ul. 1 Maja 47, tel. 032-257-7500, mail:
[email protected]
.
Ks. dr Grzegorz Polok
2/2

Podobne dokumenty