SKRZYNKA REPORTERSKA

Komentarze

Transkrypt

SKRZYNKA REPORTERSKA
SKRZYNKA REPORTERSKA
01-910 Warszawa, Rokokowa 126, Poland
tel./fax +48 22 834 70 11
www.soundman.pl
e-mail: [email protected]
KARTA KATALOGOWA
PRESS BOX-216
1
SKRZYNKA REPORTERSKA
01-910 Warszawa, Rokokowa 126, Poland
tel./fax +48 22 834 70 11
www.soundman.pl
e-mail: [email protected]
OPIS URZĄDZENIA
PRESS BOX 216 to wysokiej klasy separowany transformatorowo dystrybutor sygnału audio
niezbędny do rejestracji sygnału w czasie imprez sportowych, nagraniach na żywo, konferencji
prasowych, itp. Dzięki temu urządzeniu dziennikarze nie muszą korzystać z mikrofonów
wbudowanych w kamery i dyktafony. Zamiast tego otrzymują dźwięk o dużo lepszej jakości, prosto z
miksera audio.
Zawiera dwa kanały wejściowe A i B (poziom liniowy) z możliwością regulacji w zakresie 0/+6dB.
Posiada dwa wzmacniacze słuchawkowe, które służą do monitorowania sygnału, zakończone
gniazdami TRS.
Wskaźnik LED służy do kontrolowania poziomu wejściowego od -10dB do +2dB.
Wszystkie wejścia i wyjścia są symetryczne i separowane przez transformatory.
Przełączniki przy gniazdach wyjściowych XLR dają możliwości wyboru sygnału z gniazda A lub B co
jest niezbędne przy tłumaczeniach językowych. Urządzenie zamontowane jest i sprzedawane w
obudowie 19". Urządzenie produkowane jest w Polsce
SPECYFIKACJA
Wejścia:
- 2 wejścia SYMETRYCZNE XLR-TRS symetryczne z separacją transformatorową
- 2 x miernik poziomu sygnału (2 x 5 Led)
- 2 potencjometry regulacji sygnału
- 2 gniazda słuchawkowe (regulowane)
Wyjścia:
- 16 gniazd wyjściowych XLR z separacją transformatorową
- 16 przełączników wyboru kanału wejściowego (A/B)
Pasmo przenoszenia.................................................................................... 15 - 30 000 Hz
Impedancja wejściowa................................................................................ 600 Ohm
Impedancja wyjściowa................................................................................ 600 Ohm
Maksymalne napięcie wejściowe................................................................... 5 V
Zniekształcenia............................................................................................ 0.005%
Wymiary urządzenia..................................................................................... 483x220x152mm
Wymiary zewnętrzne obudowy transportowej 19"........................................... 530x270x255mm
Napięcie zasilania........................................................................................ 230V
Waga.......................................................................................................... 2,4Kg
2
01-910 Warszawa, Rokokowa 126, Poland
tel./fax +48 22 834 70 11
www.soundman.pl
e-mail: [email protected]
SKRZYNKA REPORTERSKA
SEKCJA WEJŚCIOWA
1
Headphones
5
4
Headphones
6
3
8
2
0
7
8
0
Volume
10
Volume
2 dB
0 dB
-2 dB
-6 dB
-10 dB
5
4
9
1
5
4
8
2
0
2 dB
0 dB
-2 dB
-6 dB
-10 dB
6
7
10
2
9
1
10
3
6
2
9
1
5
4
3
7
3
6
3
7
8
2
9
1
0
4
10
Volume
Volume
INPUT
INPUT
A
B
1.
2.
3.
4.
5.
3
B
2
3
2
B
1
Power input
220 - 230V
50/60Hz
1
FUSE: 0.8A
5
Gniazda słuchawkowe TRS kanałów A i B.
Potencjometry regulacji głośności wyjścia słuchawek kanału A i B.
Wskaźnik LED wskazujący poziom sygnału wyjściowego.
Potencjometry regulacji głośności sygnału wejść A i B.
Gniazda wejściowe XLR/TRS kanałów A i B.
3
01-910 Warszawa, Rokokowa 126, Poland
tel./fax +48 22 834 70 11
www.soundman.pl
e-mail: [email protected]
SKRZYNKA REPORTERSKA
SEKCJA WYJŚCIOWA
OUTPUTS
1
2
2
1
3
4
3
2
1
3
2
1
3
2
5
1
3
2
6
1
3
2
7
1
3
2
8
1
3
2
1
3
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Active Press-Box 216
1
2
3
OUTPUTS
9
2
10
1
3
2
1
3
11
2
1
3
12
2
1
13
2
1
3
3
14
2
1
3
15
2
1
16
2
1
3
3
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
1. Gniazda XLR sygnału wyjściowego do urządzeń rejestrujących.
2. Wskażnik LED informujący, z którego gniazda wejściowego pobierany jest sygnał.
3. Przełącznik wyboru kanału, z którego gniazda wejściowego pobierany jest sygnał.
4
01-910 Warszawa, Rokokowa 126, Poland
tel./fax +48 22 834 70 11
www.soundman.pl
e-mail: [email protected]
SKRZYNKA REPORTERSKA
3
1
2
3
1
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
1
2
3
1
2
1
2
3
SCHEMAT BLOKOWY
1 - 16
B
A
VOLUME
VOLUME
3
1
B
151,5
A
3
VU LED
2
VU LED
2
PHONES
1
PHONES
220
430
483
Zaprojektowany przez
430
SOUNDMAN
Sprawdzony przez
Zatwierdzony przez
Data
Data
2011-10-23
Press Box 216
Wydanie
Arkusz
1/1
5
SKRZYNKA REPORTERSKA
01-910 Warszawa, Rokokowa 126, Poland
tel./fax +48 22 834 70 11
www.soundman.pl
e-mail: [email protected]
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!
Urządzenie działa na prąd zmienny (230V/~50Hz). Nie należy samodzielnie przeprowadzać żadnych zmian, ani nie wkładać
niczego do otworów wentylacyjnych urządzenia, gdyż może to spowodować porażenie prądem.
Proszę zawsze przestrzegać następujących zasad:
- chronić przed wodą, wysoką temperaturą.
- na urządzeniu nie stawiać naczyń z płynami np: szklanek z wodą;
- nie uruchamiać i natychmiast wyłączyć główną wtyczkę zasilania z prądu, jeśli:
a) istnieje widoczne uszkodzenie urządzenia lub kabla zasilającego,
b) uszkodzenie mogło powstać na skutek upuszczenia urządzenia lub podobnego wypadku,
c) urządzenie nie działa prawidłowo,
- nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający podczas odłączania wtyczki z gniazdka, chwytać zawsze za wtyczkę.
- do czyszczenia obudowy używać suchej, miękkiej ściereczki. Nie stosować wody ani środków czyszczących.
Producent ani dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody materialne jeśli
urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem, zostało zainstalowane lub obsługiwane
nieprawidłowo lub poddawane nieautoryzowanym naprawom.
Jeśli urządzenie nie będzie już nigdy więcej
używane, wskazane jest przekazanie go do
miejsca utylizacji odpadów, aby zostało
zniszczone bez szkody dla środowiska.
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
W celu zachowania bezpieczeństwa podczas instalacji i użytkowania sprzętu należy stosować się do zasad zawartych
w instrukcji bezpieczeństwa
UWAGA!
W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE ZDEJMOWAĆ OBUDOWY. NIE DOTYKAĆ
WIDOCZNYCH ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIA.
UZIEMIENIE
Jeżeli urządzenie wymaga zasilania z sieci to musi zostać podłączone do uziemionego gniazda z wykorzystaniem
przewodu dostarczonego przez producenta. Niewłaściwie uziemione podłączenie może być przyczyną porażenia prądem.
INSTALACJA SPRZĘTU
Podczas instalacji sprzętu należy stosować się do następujących zasad bezpieczeństwa:
1. Przed przystąpieniem do instalacji dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenia nie może być narażone na krople i bryzgi wody.
3. Do podłączenia urządzenia do sieci używać jedynie kabla sieciowego dostarczonego przez producenta.
4. W sytuacji uszkodzenia urządzenia lub jego awarii oddać urządzenie do wykwalifikowanego serwisu.
6

Podobne dokumenty