Klasy 1 1A Klasy 2 2A 2B 2C 2D 2E

Transkrypt

Klasy 1 1A Klasy 2 2A 2B 2C 2D 2E
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. MIKOŁAJA KOPERNIKA
w LEWINIE BRZESKIM
rok szkolny 2016/2017
Klasa
Przedmiot
Podręcznik
Autor
Wydawca
Numer w szkolnym
zestawie
Klasy 1 Wszystkie podręczniki i ćwiczenia do klasy 1 są z dotacji państwowej –wypożyczane uczniom przez
szkołę. Rodzice książek i ćwiczeń nie zakupują, natomiast trzeba zakupić podręcznik i karty pracy do
1A
religii.
Edukacja
wczesnoszkolna
Podręcznik ministerialny
Ćwiczenia -4 części
Język angielski
English Quest 1
English Quest 1.Ćwiczenia
„Jesteśmy w rodzinie pana Jezusa”
+ karty pracy
Religia
Klasy 2
2A
2B
2C
2D
2E
WSIP
J. Corbatt ,R. O’Fornell
M. Kondro
J. Szpet,
D. Jackowiak
EW-1/1
EW-1/2
McMillan
Księgarnia
Św. Wojciecha
EW-1/3
Wszystkie podręczniki i ćwiczenia do klasy 2 są z dotacji państwowej–wypożyczane przez szkołę uczniom.
Rodzic książek i ćwiczeń nie zakupuje. Rodzice zakupują podręcznik i karty pracy do religii.
WSIP
EW-1/2
Edukacja
Podręcznik ministerialny wczesnoszkolna Ćwiczenia-4 części
Język angielski
Religia
English Quest 2
English Quest 2.Ćwiczenia
„Kochamy Pana Jezusa”
+ karty pracy
J. Corbatt
R. O’Fornell
M. Kondro
J. Szpet,
D. Jackowiak
McMillan
EW-2/2
Księgarnia Św.
Wojciecha
EW-2/3
Klasy 3
Edukacja
wczesnoszkolna
„Nasze Razem w Szkole” klasa 3 –
BOX – komplet podręczników
English Qest 3
English Qest 3.Ćwiczenia
„Przyjmujemy pana Jezusa”
+ karty pracy
Jolanta Brzózka
Katarzyna Glinka
J. Corbatt, R. O’Fornell
M. Kondro
J. Szpet,
D. Jackowiak
WSiP – 2014
-2015
McMillan
EW-3/1
EW-3/2
Język angielski
3A
Księgarnia Św. EW-3/3
3B
Wojciecha
Religia
3C
3D
3E
Klasy 4 Wszystkie podręczniki i ćwiczenia do klasy 4 są z dotacji państwowej –wypożyczane przez szkołę
uczniom. Rodzice książek i ćwiczeń nie zakupują.
Rodzice zakupują podręcznik i karty pracy do religii.
4A
4B
4C
Język polski
Język angielski
Historia
i społeczeństwo
„ Jutro pójdę w świat” podręcznik do
języka polskiego kl. 4
„ Jutro pójdę w świat”- zeszyt
ćwiczeń do języka polskiego.
Steps Forward 1
– podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
„Historia wokół nas” Historia
i społeczeństwo – podręcznik kl. 4
Przyroda
„Matematyka wokół z nas”+zeszyt
ćwiczeń
Przyrodo, witaj!
Ćwiczenia -Przyrodo, witaj!
Plastyka
Lubię tworzyć klasa 4. Podręcznik z
płytą CV
Matematyka
H. Dobrowolska
U. Dobrowolska
WSiP
JP – 4/1
T. Falla
P. Davies
S. Wheeldon
R. Lolo
A. Pieńkowska
R. Towalski
H. Lewicka
M. Kowalczyk
E. Gromek
E. Kłos, W. Kofta
E. Laskowska
M. Kwiecień
W. Sygut
Oxford
JA – 4/2
WSiP
H – 4/3
WSiP
Mat– 4/4
WSiP
Prz – 4/5
MAC-JUKA
P – 4/6
„Klucz do muzyki”.
Muzyka
Zajęcia
techniczne
Zajęcia
komputerowe
Religia
„Bądź bezpieczny na drodze. Karta
rowerowa.”
Podręcznik z ćwiczeniami.
Lekcje z komputerem. Podręcznik.
Klasa 4
„Jestem chrześcijaninem”
+ karty pracy
U. Smoczyńska,
A. Sołtysik,
K. Jakóbczak-Drążek
B. Bogacka-Osińska
D. Łazuchiewicz
WSiP
M – 4/7
WSiP
T – 4/8
Wanda Jochemczyk,
Iwona KrajewskaKranas, Witold
Kranas, Agnieszka
Samulska, Mirosław
Wyczółkowski
J. Szpet
D. Jackowiak
WSiP
ZK- 4/9
Księgarnia Św.
Wojciecha
R – 4/10
Klasy 5 Wszystkie podręczniki i ćwiczenia do klasy 5 są z dotacji państwowej –wypożyczane przez szkołę
uczniom. Rodzice książek i ćwiczeń nie zakupują.
Rodzice zakupują podręcznik i karty pracy do religii.
Język polski
Język angielski
5A
5B
5C
Historia
i społeczeństwo
Matematyka
Przyroda
„ Jutro pójdę w świat” podręcznik do
języka polskiego kl. 5
„ Jutro pójdę w świat”- zeszyt
ćwiczeń do języka polskiego.
Steps Forward
– podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
„Historia wokół nas” .Historia
i społeczeństwo –podręcznik kl. 5
„Matematyka wokół z nas”+zeszyt
ćwiczeń
Przyrodo, witaj!
H. Dobrowolska
U. Dobrowolska
WSiP
JP – 5/1
T. Falla
P. Davies
S. Wheeldon
R. Lolo
A. Pieńkowska
R. Towalski
H. Lewicka
M. Kowalczyk
E. Gromek
Oxford
University
Press
WSiP
JA – 5/2
WSiP
Mat – 5/4
WSiP
Prz – 5/5
H – 5/3
Ćwiczenia -Przyrodo, witaj!
Muzyka
„Klucz do muzyki”. Podręcznik dla
klasy piątej szkoły podstawowej.
Zajęcia
techniczne
Zajęcia
komputerowe
„Technika na co dzień” podręcznik
kl.4-6.
Lekcje z komputerem. Podręcznik.
Klasa 5
Plastyka
Lubię tworzyć klasa 5. Podręcznik z
płytą CV
„Wierzę w Boga” + karty pracy.
Religia
Język polski
Klasy 6
6A
6B
6C
Język angielski
Historia
i społeczeństwo
Matematyka
Przyroda
„Jutro pójdę w świat”
podręcznik klasa 6 i ćwiczenia klas 6
„Steps in English 3”
- podrecznik
- zeszyt ćwiczeń
„Historia wokół nas” - podręcznik
(bez ćwiczeń)
„Matematyka z kluczem”
- podręcznik klasa 6
- zeszyt ćwiczeń
„Tajemnice przyrody”
- podręcznik kl. 6
- zeszyt ćwiczeń cz.1+cz.2
E. Kłos, W. Kofta
E. Laskowska
U. Smoczyńska
A. Sołtysik
K. Jakóbczak-Drążek
E. Bubak
Wanda Jochemczyk,
Iwona KrajewskaKranas, Witold
Kranas, Agnieszka
Samulska, Mirosław
Wyczółkowski
M. Kwiecień
W. Sygut
ks. J. Szpet
D. Jackowiak
H. Dobrowolska
U. Dobrowolska
T. Falla
P. Davies
S. Wheeldon
R.Lolo
A.Pieńkowska
M. Braun
A. Mańkowska
M. Paszyńska
Joanna Stawarz
Feliks Szlajfer
Hanna kowalczyk
WSiP
M - 5/6
WSIP
ZT-5/7
WSIP
ZK - 5/8
MAC-JUKA
P - 5/9
Księgarnia
Św.Wojciecha
WSiP
R - 5/10
Oxford
University Press
JA - 6/2
WSiP
H - 6/3
Nowa Era
Mat -6/4
Nowa Era
Prz- 6/5
JP - 6/1
Muzyka
„Klucz do muzyki” – podręcznik do
klasy 6
Zajęcia
techniczne
„Technika na co dzień”. Podręcznik
z ćwiczeniami. Szkoła podstawowa.
Klasy 4-6.
„Zajęcia komputerowe
z pomysłem” – podręcznik z
ćwiczeniami dostępem do platformy
WSiP.net z ćwiczeniami do klasy 6.
„Plastyka. Lubię tworzyć.” Klasa 6.
Zajęcia
komputerowe
Plastyka
Religia
„Wierzę w kościół”+ karty pracy.
U. Smoczyńska
A. Sołtysik
K. JakóbczakDrążek
Ewa Krolicka
Marcin Duda
WSiP
WSiP
ZT-6/7
A.Wysocka
P.Wimmer
WSiP
ZK - 6/8
Marzena Kwiecień
Wojciech Sygut
ks. J. Szpet
D. Jackowiak
MAC Edukacja
Księgarnia
Św.Wojciech
M - 6/6
P - 6/9
R - 6/10