PDF

Transkrypt

PDF
NMP KRÓLOWEJ POLSKI
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
– 4 maja 2014 r.
Jezus oddał Maryję za Matkę umiłowanemu Janowi,
jako reprezentantowi wszystkich swoich uczniów.
Dzisiejsze święto pokazuje nam tę matczyną opiekę
Maryi nie tylko nad każdym z nas z osobna, ale nad
całym naszym narodem. Wielokrotnie w historii
naszej Ojczyzny wiązano różne wydarzenia z Jej
interwencją. Wyjątkowe zadanie Maryi i Jej
szczególny kult wynikają ze sposobu, w jaki przeżyła
swoje
życie,
które
połączyła
całkowicie
z Chrystusem, naśladując Go i towarzysząc Mu.
Czcimy Maryję, jako Opiekunkę i Królową,
a zarazem jako wzór wiary i miłości. Aby nasza cześć
wobec Niej nie była pustą obrzędowością, musi
wiązać się z Jej naśladowaniem. ks. Jarosław
Januszewski.
PIEŚNI MSZALNE
1. Jak szczęśliwa Polska cała....244
2. Otrzyjcie już……………......125
3. Pan Jezus już się zbliża….....143
4. Chwalcie łąki.......………….231
5. Z dawna Polski….…………274
INTENCJE MSZALNE
7:00 PM + Łucję Izdebską – od Beaty, Martyny,
Aliny i Edwarda Bilewicz. (Lantana).
* NMP KRÓLOWEJ POLSKI *
III Niedziela Wielkanocna – 4 maja
– św. Floriana.
9:00 am + Eugeniusz Apanasewicz – rodzina.
11:00 am – dziękczynna, z prośbą o Boże łaski i
wstawiennictwo Matki Najśw. dla rodziny Milczek.
3:30 PM + Bożena i Bogdan Jagielscy – od siostry
Zofii Martin. (Miami).
Poniedziałek – 5 maja.
8:00 am + Zofia Fatyga – od bratanicy z mężem
(intencja z Lantany).
Wtorek – 6 maja – św. Apostołów Filipa i
Jakuba.
8:00 am - za Parafian i Dobrodziejów.
Środa – 7 maja – NMP Matki Łaski Bożej.
8:00 am – wolna intencja.
Czwartek – 8 maja – św. Stanisława, bpa.
8:00 am – wolna intencja.
Piątek – 9 maja.
7:00 PM + Stanisław Sr. i Stanisław Jr. – od Zofii
Trzeciak z rodz.
Sobota – 10 maja.
8:00 am – wolna intencja.
7:00 PM + Leonard Earl Pitcock Jr. – od żony Dzidki z
rodz. (Lantana).
IV Niedziela Wielkanocna – 11 maja.
9:00 am + Maria Koshik i Janina Apanasewicz – od
rodziny.
11:00 am – Pierwsza Rocznica I Komunii Świętej
- dziękczynna, z prośbą o Boże łaski i wstawiennictwo
Matki Najśw. dla dzieci, które rok temu przyjęły do
serc swoich Jezusa Eucharystycznego.
3:30 PM + Michael Henderson – żona Iga Henderson.
(Miami).
ŚWIECA DO TABERNAKULUM - w tym
tygodniu została ofiarowana w intencji o
zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Zbigniewa Filipowicz z rodziną. Bóg zapłać!
NABOŻEŃSTWA MAJOWE – zapraszam do
kościoła na nabożeństwa majowe w każdy
piątek, po Mszy św. o godz. 7:00 PM
odśpiewamy Litanię Loretańską. Zachęcam
również do odmawiania Litanii w miesiącu
maju przy codziennym pacierzu.
MINI PIKNIK – „Szkolna Majówka”,
przygotowana przez Polską Szkołę, odbędzie
się dzisiaj 4 maja po Mszach św.
Serdecznie wszystkich ZAPRASZAMY!
RADA FINANSOWA – w najbliższy wtorek 6
maja zapraszam Radnych na ostatnie spotkanie
przed wakacjami na godz. 5:00 PM.
SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE – majówka
młodzieżowa w najbliższy piątek 9 maja po
Mszy św. wieczornej.
PODZIĘKOWANIE – bardzo serdecznie
dziękuję
wszystkim
za
pomoc
w
przygotowaniach do dnia kanonizacji św. Jana
Pawła II, który obchodziliśmy w naszej
wspólnocie. Dziękuję nauczycielkom z Polskiej
Szkoły za dekorację i wystawę o Janie Pawle II
w Sali parafialnej, dziękuję panu Radosławowi
Kotarskiemu za pomoc w projekcji filmów w
piątek i w niedzielę. Dziękuję pani Dorocie
Kotowskiej z „Euro Deli” za przygotowanie
obiadu dla 50 chórzystów Chóru „Lutnia” z
Elbląga na plebanii. Dziękuję wszystkim
obecnym za wspólne dziękczynienie Bogu za
Wielkiego Świętego Jana Pawła II.
* Dziękuję również Teresie Kołoczek,
Franciszkowi Korzeń i Januszowi Wielga za
pomoc w ostatni wtorek przy rozebraniu
Grobu Pańskiego i porządkowaniu obejścia.
Bóg zapłać i Szczęść Boże!
I KOMUNIA ŚW. – odbędzie się w
niedzielę 18 maja podczas Mszy św. o
godz. 11:00 am.
KAWIARENKA - Zgłoszenia dyżurów proszę
kierować do Państwa Ewy i Irka Otfinowskich,
tel. (954) 422-5434 – dziękuję za pomoc! W
ostatnim tygodniu dyżur w kawiarene
połniły następujące osoby: Dorota Salata i
Manika Calerin. Dochód wyniósł $475,
również ofiarę $50 na kawiarenkę złożyli
Violetta i Graig Pope. Bóg zapłać!
ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE: w bazylice
archikatedralnej w Poznaniu we wtorek 20
maja odbędzie się uroczystość święceń
prezbiteratu i diakonatu Towarzystwa
Chrystusowego, które udzieli JE ks. bp
Damian Bryła. Koperty na intencje Mszy
Prymicyjnych, przy biuletynach.
OGŁOSZENIA POLONIJNE
DYŻUR KONSULARNY
Odbędzie się w Pompano Beach w Polskiej
Misji w tym tygodniu dniach 6,7,8 maja
2014 r. Osoby zainteresowane spotkaniem z
konsulem proszone są o wcześniejszą
rejestrację w Konsulacie w Waszyngtonie
telefonicznie (202) 499 -1930 lub
e-mail: [email protected]
KLUB „POLONEZ” – Zespół teatralny “Bez
Wizy” zaprasza na znakomitą sztukę B. Hertza pt.
“Czupurek”, czyli podwórkowy romans. Komedia w
2 aktach dla dorosłych i dla dzieci. Przedstawienie
odbędzie się 10 maja 2014 (sobota) o godz. 5:30
PM w Klubie “Polonez”, 935 Rock Island Rd.,
North Lauderdale, FL 33068. Wstęp: dorośli
$15.00, dzieci $5.00.
KLUB „POLONEZ” – zaprasza na występ Teatru
Polskiego z Toronto, który przedstawi sztukę
„Tajemnice Ordonki” dnia 17 maja o godz. 7:30
PM. Cena biletu $20 przy wejściu w klubie.. Po
spektaklu Dyskoteka. Tel: (305) 984-0314.
Oferta: poszukuję pracownika z doświadczeniem przy
pracy concrete restoration Tel: (561) 201-6195 (2x)
Oferta: szukam pracy jako housekeeper lub opieka.
Tel: (954) 934-5026 Ewa (1x)
Oferta: wynajmę 1 sypialniowe, umeblowane
mieszkanie w Boynton Beach, wschód od 95, 2 baseny,
kort tenisowy, clubhouse. Tel: (561) 733-0042 Wanda
(3x)
Oferta: nieruchomości, kupno-sprzedaż, (ForeclosureBankowa wyprzedaż), lub (Short Sale-zakup po
obniżonej wartości). Oferty biznesowe, inwestycyjne,
komercjalne oraz Wynajem-Rental. United Realty.
Realtor: Roman Tryndus. Tel: (754) 235-0378,
www.houseRoman.com (3x)
Oferta: Pijawki lekarskie stawiane na różne
dolegliwości. Pijawki lekarskie pochodzą z hodowli w
New Yorku i używane są jednorazowo. Zamówienie
wizyty, Dyplomowana Hirudoterapeutka, i masażystka.
Danuta Wawrzynowski (3605 S Ocean Blvd B 302;
Palm Beach) Tel: (561) 843-9855 (2x)
Oferta: potrzebna osoba do recepcji, ze znajomością
języków: ang. hiszpański, rosyjski, polski; Krzysztof
lub Maria 954-565-8958 (2x)
Oferta: wynajmę umeblowany pokój, osobna łazienka,
dostęp do kuchni, $450 Summit, parter, West Palm
Beach. Tel: (561) 412-9481 (1x)
Oferta: sprzedam lub wynajmę kondominium –
własnościowe, dwie sypialnie, dwie pełne łazienki,
balkon, duży salon. Osiedle strzeżone. Fort Lauderdale.
Tel: (954) 918-2852 Zdzisława (4x)
Oferta: poszukuję mieszkania w okolicach Pompano
Beach. Tel: (954) 934-5026 Anna (1x)
***
Jeżeli za bardzo oddalamy się od Jezusa,
nasze serce twardnieje. Niektórzy mówią: Jezus
stoi z biczem w ręce i mnie uderzy. Powtarzam:
On oczekuje na ciebie z miłością i prosi, byś na
Niego spojrzał. To, co mnie najbardziej uderza w
Chrystusie, to Jego miłosierdzie. św. Franciszek.
O Panie, nie nazwałeś nas sługami, lecz
przyjaciółmi (J 15, I5)
Przyjaźń wymaga poznania, miłości,
wzajemności; tak samo rzecz ma się
z modlitwą. Przez wiarę chrześcijanin jest
zdolny poznać Boga w tajemnicach Jego
życia wewnętrznego, a szczególnie
w tajemnicy Jego nieskończonej miłości.
Zadaniem wiary opartej na danych
Objawienia jest właśnie pełniejsze poznanie
Boga, które zrodzi jeszcze większą miłość.
„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką
Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16): oto owoc
modlitwy oświeconej wiarą, owoc bezcenny,
bo im bardziej człowiek jest przekonany
o miłości Boga ku niemu, tym bardziej
pragnie okazać Mu wzajemność. To zaś
urzeczywistnia się przez miłość, która
uzdalnia człowieka do miłowania Boga
w Nim samym, do kosztowania Jego
przyjaźni. Bóg pierwszy zaś umiłował nas
i udzielając nam swojej miłości dał nam
możność odpłacenia Mu miłością: „My
miłujemy Boga — pisze św. Jan —
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował”
(tamże 19). Boskie cnoty wiary i miłości są
podstawowymi czynnikami modlitwy,
rozumianej jako przyjacielskie obcowanie
z Bogiem. Nie jest też wykluczona miłość
uczuciowa, która niekiedy może stać się
żywa, lecz nie jest istotna; trzeba nauczyć się
opierać poufne obcowanie z Bogiem więcej
na wierze i miłości niż na uczuciu. W ten
sposób rozmowa z Panem będzie może
mniej żywa, lecz głębsza, zaś dążenie woli
do Niego spokojniejsze i bardziej stanowcze,
i skuteczne. Zamiast silić się na rozmaite
wyrażanie miłości, modlący się woli milczeć
i skupić się w prostym spojrzeniu na Boga,
kontemplując Go w wierze i miłości.
Niekiedy rozmowa staje się milcząca,
kontemplacyjna: proste spojrzenie przenika
prawdę Boga i Jego tajemnic, pozwala ich
smakować. Jest to prawdziwe zjednoczenie
i wymiana przyjaźni. Im więcej dusza
kontempluje swojego Boga, tym więcej
w Nim się rozmiłowuje i odczuwa potrzebę
oddania Mu się bez zastrzeżeń. Również sam
Bóg daje się jej, oświecając ją swym
światłem i pociągając mocno do siebie
miłością i łaską. „Jeśli dusza szuka Boga, to
o wiele więcej Umiłowany szuka jej” (J. K.;
Ż.pł 3, 28).
Panie Jezu, otom ja ze swoimi małostkami
i szaleńczymi pragnieniami: okaż mi swoją
łaskawość i pomoc; potrzebuje Twojej
nieskończonej dobroci: zapomnij, że byłem złym
przyjacielem. Pragnę nawiązać z Tobą nową przyjaźń,
niechaj w niej wszystko będzie wspólne: przyjaźń na
życie i śmierć.
Daj mi serce nowe, wierne, pokorne jak serce Twojej
Matki, gorące i nieujarzmione jak serce Pawła.
Matko najmilsza, wyjednaj mi u Jezusa, abym został
zrehabilitowany... niechaj nie odmawia mi swojej łaski
i siły. Matko, spraw, abym był wspaniałomyślny: skoro
przyjmujesz moją ofiarę, przemień także moje serce...
Jezu, spraw, abym był gotowy na to wszystko, czego
zażąda ode mnie Twoja przyjaźń.
Oddać wszystko dla przyjaźni z Tobą, Jezu. Ja i Jezus.
Wszystko inne jest marnością. Wyrzekłem się
wszystkiego. Nie jest to tylko czcze słowo (P. Lyonnet).
Boże mój, Ty uczysz nas, że modląc się nie jesteśmy
obowiązani odmawiać modlitw ustnych, lecz że
wystarcza rozmawiać z Tobą wewnętrznie,
w modlitwie myślnej. Nie jest nawet konieczne mówić
do Ciebie wewnętrznie, wypowiadając słowa w czasie
tej modlitwy, dość trwać w miłości u Twoich stóp,
oddając się kontemplacji i wyrażając na kolanach przed
Tobą... podziw, współczucie, oddanie się, pragnienia
Twojej chwały... miłość i gorące pragnienia oglądania
Cię, na koniec wszystkie uczucia, jakimi natchnie nas
miłość. Modlitwa tak żarliwa, chociaż bez słów, jest
wspaniała... a polega, jak mówi św. Teresa, nie na tym,
by mówić dużo, lecz na tym, by kochać gorąco; to
właśnie wynika również z Twoich słów....
O Jezu, spraw, abym umiał miłować i praktykować
każdego dnia tę sam na sam poufną modlitwę, w czasie
której nikt nas nie widzi prócz naszego Ojca
niebieskiego, bo jesteśmy sami i tylko z Nim... poufna
i rozkoszna rozmowa pozwalająca wylewać nasze serce
swobodnie z dala od ludzkich spojrzeń (Ch. De
Foucauld). O. Gabriel od św. Marii Magdaleny,
karmelita bosy
***

Podobne dokumenty