Łączna składka miesięczna 45 57 67 78 95 112

Transkrypt

Łączna składka miesięczna 45 57 67 78 95 112
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE TYP P PLUS
RODZAJ ŚWIADCZENIA
suma
ubezpieczenia
7 000
suma
ubezpieczenia
6 000
suma
ubezpieczenia
7 000
suma
ubezpieczenia
8 000
suma
ubezpieczenia
10 000
suma
ubezpieczenia
12 000
suma
ubezpieczenia
15 000
Śmierć ubezpieczonego (śmierć naturalna lub w skutek choroby)-do 65 roku 175% s.u.
12 250
10 500
12 250
14 000
17 500
21 000
26 250
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie
łączne)
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym (świadczenie
łączne)
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - za 1 %
trwałego uszczerbku
Śmierć współmałżonka
Śmierć współmałżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie
łączne)
Śmierć dziecka własnego, przysposobionego a także pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub
matka) pod warunkiem, że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 25 r. życia
Śmierć rodziców ubezpieczonego oraz rodziców małżonka
Urodzenie dziecka
Urodzenie martwego dziecka
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego jednorazowe świadczenie dla - każdego
dziecka ubezpieczonego w wieku do 18-tu lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku
do 25 lat;
- każdego dziecka bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy.
CIĘŻKA CHOROBA - anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, zawał serca,
chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych (by-pass), masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek,
odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, wścieklizna,
zgorzel gazowa, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV.
CIĘŻKA CHOROBA WSPÓŁMAŁŻONKA
LECZENIE SZPITALNE PLUS (pobyt min. 4 dni):

spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem – przez pierwsze 14 dni

spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem – po 14 dniach,

spowodowane wypadkiem komunikacyjnym

spowodowane stanem chorobowym

zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

OIT-jednorazowe świadczenie
OPERACJE CHIRURGICZNE:
I klasy
II klasy
III klasy
KARTA APTECZNA – po pobycie w szpitalu, realizacja świadczenia w sieci aptek
„DBAM o ZDROWIE”
LECZENIE SPECJALISTYCZNE – chemioterapia lub radioterapia, terapia
interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika
serca, ablacja
24 500
21 000
24 500
28 000
35 000
42 000
52 500
31 500
33 000
38 500
44 000
55 000
66 000
67 500
280
7 000
7 000
240
6 000
12 000
280
7 000
14 000
320
8 000
16 000
400
10 000
20 000
480
12 000
24 000
600
15 000
15 000
2 100
1 800
2 100
2 400
3 000
3 600
4 500
1 400
700
1 400
1 200
600
1 200
1 400
700
1 400
1 600
800
1 600
2 000
1 000
2 000
2 400
1 200
2 400
3 000
1 500
3 000
6 000
2 800
2 400
2 800
3 200
4 000
4 800
X
3 500
3 500
3 500
3 500
4 000
X
X
X
X
2 500
X
X
X
X
X
75
30
90
30
45
300
87,50
35
105
35
52,50
350
100
40
120
40
60
400
112,50
45
135
45
67,50
450
125
50
150
50
75
500
150
60
180
60
90
600
X
X
X
1500
900
300
1500
900
300
1500
900
300
1500
900
300
1500
900
300
2000
1200
400
X
100
100
200
200
200
200
X
X
3000
3000
2500
3 500
3 500
45
57
67
78
95
112
135
Łączna składka miesięczna
3000
*Warunki ogólne ubezpieczeń dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie www. pzu.pl
Obsługa Ubezpieczenia poprzez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jesteśmy z Wami” ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec
tel. (032) 296 99 14, 501-180-822 www.jestesmyzwami.com [email protected]
Ulotka jest wyłącznie materiałem informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
4 000
3 000