Znaczący wzrost ludności Niemiec w 2015 r.

Transkrypt

Znaczący wzrost ludności Niemiec w 2015 r.
Znaczący wzrost ludności Niemiec w
2015 r.
2016-01-29 11:57:18
2
Wg szacunków Federalnego Urzędu Statystycznego liczba ludności Niemiec wzrosła w 2015 r. z poziomu 81,2
mln do 81,9 mln.
Wzrosła liczba urodzeń r/r dzieci z poziomu 705 000 do 730 000. Wzrosła również umieralność z poziomu 905
000 do 930 000. Poziom urodzeń pozostaje na względnie stałym rosnącym nieco poziomie, co w 2014 r., zaś
znacząco r/r wzrósł wskaźnik zgonów. Oczekuje się, że deficyt demograficzny za 2015 r. wyniesie 190 000 do
215 000. W 2014 r. było to 153 000 ze względu na wyższą stopę urodzeń (715 000) i niższy wskaźnik zgonów
(868 000).
Ujemny przyrost demograficzny w latach 2011 do 2014 był kompensowany z nadwyżką przez pozytywne saldo
migracyjne. Szacuje się, że w 2015 r. saldo to wyniesie + 900 000 osób i będzie rekordowym w historii wynikiem,
przewyższającym poziom z 1992 r. (+ 800 000).
Więcej informacji:
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/01/PD16_032_12411.html;jsessionid=
1BB4D526E04FCE5C781CFB8DA1C54B76.cae3
Opracowała: MH; WPHI Kolonia
3