Szkolenie trenerskie „Szukam pracy”

Transkrypt

Szkolenie trenerskie „Szukam pracy”
Szkolenie trenerskie „Szukam pracy”
08.10.2015
W dniach 06-09.10.2015 oraz 13-15.10.2015 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Katowicach odbywa się 42-godzinne szkolenie trenerskie dla doradców
zawodowych zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy województwa
śląskiego: Szukam pracy. Program szkolenia w klubie pracy (wg podręcznika
wydanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009).
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników
do samodzielnego prowadzenia szkoleń dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie
aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem
programu rekomendowanego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program
obejmuje realizację 18 bloków tematycznych
związanych
z problematyką
aktywnego
poszukiwania
pracy.
Ponadto
uczestnicy
nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie
prowadzenia
zajęć
grupowych
dla
osób
bezrobotnych i poszukujących pracy. Szkolenie
prowadzą pracownicy WUP - multiplikatorzy w
zakresie stosowania programu Szukam pracy.
Przeszkoleni doradcy zawodowi otrzymają uprawnienia, które są niezbędne do
realizacji zapisu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20
kwietnia 2004r. – art. 38, ust. 1a.