Generuj PDF - KMP w Kaliszu

Transkrypt

Generuj PDF - KMP w Kaliszu
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KALISZU
Źródło:
http://www.kalisz.policja.gov.pl/wl7/aktualnosci/160615,Miedzynarodowy-Dzien-Eliminacji-Przemocy-Wobec-Kobiet.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 20:15
Strona znajduje się w archiwum.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ELIMINACJI PRZEMOCY WOBEC
KOBIET
Na całym świecie przemoc wobec kobiet stanowi poważny problem. Dotyka kobiet z
różnych sfer społecznych, bez względu na ich zamożność, wykształcenie czy wyznanie. Dlatego w 1999 roku
ONZ oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.
25 listopada rozpoczyna się również, trwająca do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka),
ogólnoświatowa Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”. Kampania ma na celu wzmocnienie lokalnych
struktur przeciwdziałającym przemocy wobec kobiet oraz uświadamianie, iż nie muszą być one skazane na
maltretowanie i bezbronność. Bo prawo kobiet i dziewcząt do życia bez przemocy jest niezbywalne i
fundamentalne.
Zobacz więcej - 16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET
Zobacz także - Pomoc Ofiarom Przestępstw
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij