Biuletyn 54 Czerwiec 2015.indd

Transkrypt

Biuletyn 54 Czerwiec 2015.indd
Czerwiec 2015
ISSN 1644–7948
54
usługi kremacyjne
świadczymy usługi przez całą dobę
dogodne terminy, atrakcyjne ceny
ul. Zakładowa 4, 92-402 Łódź
tel. 42 670 03 41, 42 672 33 33
www.skrzydlewska.pl
infolinia:
800 672 333
6
NECROEXPO 2015
Szanowni Państwo, Drodzy Goście
J
uż po raz szósty miło mi powitać Państwa w Targach Kielce na Międzynarodowych Targach Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO.
To impreza, która systematycznie się rozwija o czym świadczy rosnąca
liczba wystawców i większa powierzchnia stoisk. To bezsprzecznie największe i najbardziej profesjonalne targi tej branży w Polsce.
NECROEXPO to impreza, która może pochwalić się największą liczbą
branżowych zwiedzających w Polsce. Targi co roku odwiedza 1500 gości z
blisko 21 krajów całego świata. Na stoiskach zobaczyć można m.in. nowe
wzory urn i trumien, akcesoria pogrzebowe, przegląd technik chłodniczych i
kremacyjnych, karawany, świece czy znicze. W tym roku na liście wystawców
jest ponad 100 firm z Polski, ale i Indii, Włoch, Niemiec, Belgii, Rosji i Hiszpanii. Goście NECROEXPO mają okazję poznać także bogatą ofertę świec
i zniczy. To wszystko za sprawą premierowego Salonu Zniczy. Wystawie towarzyszy także jedyna w Europie Giełda
Luksusowych Karawanów i Melexów pod zadaszeniem. Targi stanowią doskonałą szansę na zaprezentowanie swojej
oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów. Wysoki poziom i profesjonalizm organizacji NECROEXPO, a także
działalność promocyjna poza granicami naszego kraju zyskała duże uznanie mediów ogólnych oraz branżowych,
a w tym popularnego włoskiego magazynu branżowego Oltre Magazine.
Zachęcam Państwa również do udziału w wydarzeniach towarzyszących targom między innymi w profesjonalnych
pokazach florystycznych. W ramach wystawy odbywa się także szereg szkoleń i prezentacji dla przedsiębiorców
pogrzebowych i zarządców cmentarzy.
Dziękuję bardzo Państwu za przyjazd do Kielc. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w organizację targów
NECROEXPO, a w szczególności naszemu Partnerowi Polskiej Izbie Pogrzebowej. Życzę owocnych dni targowych.
Z poważaniem
dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu Targi Kielce
Ladies and Gentlemen, Dear Guests
I
am truly glad to welcome all of you to the sixths International Funeral and Cemetery Fair NECROEXPO. Year after year the Expo has
been continually developing and expanding; this has been demonstrated with always increasing numbers of exhibitors as well as greater
exhibition booth size. This is unquestionably Poland’s largest and most professional business-sector and industry related event.
NECROEXPO boasts the largest number of business insiders who come and visit the expo from all corners of Poland and the world. Every
expo edition hosts 1500 visitors from almost 20 countries. The exhibitors display new-design urns and coffins, funeral accessories, an insight into morgue refrigeration and cooling techniques, body cremation, hearses, candles or cemetery-lanterns. This year’s list of exhibitors
includes more than 100 companies with Poland as well as India, Italy, Germany, Belgium, Russia and Spain. The NECROEXPO is also the
display for a wide and diversified presentation cemetery candles and lanterns. NECROEXPO is complemented with the Grave Candles and
Lights Exhibition début edition. The event is complemented with Europe’s only and exclusive Stock Exchange of Luxury Hearses and Electric
Vehicles. The Exhibition is an excellent opportunity to familiarise a wide range of potential customers with your offer. The NECROEXPO’s
high competence level in addition to professional organization complemented with promotional campaigns abroad have gained the recognition of the business-related and general media including the popular Italian professional magazine Oltre Magazine.
You are most welcome and encouraged to join the expo-accompanying events as well as professional floral shows. The NECROEXPO
is complemented with a whole array of trainings and presentations targeted at business-insiders: entrepreneurs and managers associated
with funeral-houses and cemeteries.
I wish to express my gratitude for your presence in Targi Kielce. I also wish to pay kudos for your involvement in the NECROEXPO organization; this is particularly addressed at our partners – the Polish Funeral Chamber. May the expo day be fruitful and beneficial.
With compliments
Andrzej Mochoń
President of Board Targi Kielce
N r 5 4
·
C z e r w i e c
2 0 1 5
BIULETYN POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ
Szanowni Państwo,
W
imieniu członków Izby oraz własnym pragnę serdecznie powitać
Państwa na VI Międzynarodowych Targach Branży Pogrzebowej
i Cmentarnej NecroExpo 2015, których jesteśmy współorganizatorem. Targi organizowane są co 2 lata i jest to doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi ofertami polskich i zagranicznych producentów oraz
dystrybutorów produktów związanych z branżą pogrzebową.
Zakres tegorocznej ekspozycji obejmuje: cmentarze i obiekty do spopielenia zwłok, groby i pomniki nagrobne, domy pogrzebowe, trumny i sarkofagi,
urny i pojemniki na urny, środki transportu oraz usługi transportowe, kosmetyki oraz środki do balsamowania zwłok, szkolenia w zakresie tanatopraksji, ubiory, obuwie i galanterię odzieżową dla żałobników, pracowników
cmentarza i dla zmarłych, akcesoria pogrzebowe, znicze, świece i środki do
ich produkcji, usługi pogrzebowe, usługi poligraficzne, florystykę, prowadzenie i oprawę ceremonii pogrzebowych.
Podobnie jak w latach ubiegłych targom towarzyszyć będzie jedyna w Europie giełda używanych karawanów pod
zadaszeniem.
Serdecznie Państwa zapraszam do uczestnictwa w bogatej ofercie szkoleń i wykładów branżowych, które będą
towarzyszyły targom. NecroExpo to również możliwość wymiany doświadczeń oraz zawarcia cennych kontaktów
i znajomości, które będą procentowały w przyszłości. Biorąc pod uwagę sukces poprzednich targów, nie dziwi nas
fakt, że na tegorocznej edycji gościć będziemy powyżej 100 renomowanych wystawców z kraju i zagranicy. Rekordowa w kraju liczba zwiedzających firm pogrzebowych i przedstawicieli konsultantów państw zainteresowanych
współpracą z Polską sprawiają, że wydarzenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem i renomą oraz jest potwierdzeniem faktu, że targi kieleckie cieszą się uznaniem i zawsze panuje na nich miła atmosfera. Zarząd oraz Biuro
Izby włożyło wiele zaangażowania i pracy na rzecz wypromowania targów kieleckich tak, by były one największą
imprezą branżową w Polsce i sprostały Państwa oczekiwaniom.
Na zakończenie jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszam do zwiedzania wystawy oraz na stoisko naszej Izby.
Życzę udanych transakcji i miłego pobytu.
Z wyrazami szacunku
Witold Skrzydlewski
Prezes Polskiej Izby Pogrzebowej
Ladies and Gentlemen,
I
t is my honour to welcome you on behalf of the memebers of the Polish Funeral Chamber to the 6th International Funeral and Cemetery
Fair NecroExpo 2015, which the Chamber has co-organized. The fair is the biggest such event in Central and Eastern Europe. It is organized every two years and gives the finest opportunity in Poland to become acquainted with the newest offers from both Polish and
foreign producers and distributors of the funeral and cemetery sector.
Each edition the NecroExpo fair grows bigger and widens its range. This year’s range includes: cemeteries and crematories, funeral homes,
coffins, urns, sarcophagi, means of transport and transport services, cosmetics for the deceased, clothes, funeral accessories, printing,
flowers, financial services, etc. Similarly to previous edition, a hearse market will be held. NecroExpo provides the opportunity to take part
in a series of lectures free of charge.
NecroExpo is also a great place for exchanging experiences and making new acquaintances, which will benefit in the future.
Exhibitors this year include the most renowned companies from Poland and abroad. The number and potential of exhibitors guarantee
succesful business. The number of visitors, which is bigger each edition, proves that the potential of NecroExpo is still growing.
I would like to welcome you again and invite you to visit the fair and Polish Funeral Chamber’s stand.
Yours sincerely
Witold Skrzydlewski
President of Polish Funeral Chamber
www.polskaizbapogrzebowa.pl
7
8
NECROEXPO 2015
Szanowni Państwo,
K
ielce, stolica województwa świętokrzyskiego to nowoczesna metropolia, dynamicznie się rozwijająca, otwarta na turystów, na nowe
technologie i inwestycje. Jest miejscem, o którym goście mówią, że
jest perłą wśród miast południowo – wschodniej Polski. W ciągu kilku lat,
przy wsparciu środków unijnych, wybudowaliśmy wiele obiektów, takich jak
Wzgórze Zamkowe, Kielecki Park Technologiczny czy Centrum Geoedukacji.
Powstały też nowe drogi, usprawniające powiązania komunikacyjne miasta.
Mamy najlepiej rozwiniętą w Polsce komunikację publiczną. Poprawiliśmy
zdecydowanie estetykę miasta, głównie dzięki rewitalizacji centrum. Rynek
i znajdujący się na nim Salon Miejski stały się, tętniącym życiem, sercem
miasta.
Jedną z najlepszych wizytówek naszego miasta są od wielu lat Targi Kielce,
drugi ośrodek wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z dwóch liderów targowych w Polsce. Targi
przyczyniają się do dynamicznego rozwoju gospodarczego całego regionu. Dzięki nim powstają nowe hotele i restauracje, wzbogaca się też oferta kulturalna. Spółka, której właścicielem jest miasto, to miejsce branżowych spotkań
największych firm krajowych i zagranicznych. W ciągu roku do Kielc zjeżdżają goście z blisko 60 krajów całego
świata, reprezentujący różne dziedziny gospodarki, a liczba odwiedzających imprezy wystawiennicze przekracza już
200 tysięcy. To właśnie tu zawiera się wielomilionowe kontrakty. Co roku w Targach organizuje się ponad 70 wystaw
i 700 konferencji. Do najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych zaliczają się m.in. MSPO – Międzynarodowy
Salon Przemysłu Obronnego, Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA, znane
w całej Europie Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL czy Międzynarodowa
Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO.
Dążąc do nowoczesności, w Kielcach troskliwie pielęgnujemy bogate tradycje historyczne. Ich ślady zobaczyć
można na każdym niemal kroku. Polecam Państwu zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z interesującej oferty placówek kultury. Wierzę, że pobyt w naszym mieście będzie niezapomnianym, pełnym wrażeń
przeżyciem.
Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc
Ladies and Gentlemen, Dear Guests
K
ielce, the Świętokrzyskie Voivodeship’s capital city is a modern and rapidly developing metropolis which warmly welcomes tourists,
new technologies and investments. Kielce visitors describe it as a pearl among cities located in the south – eastern part Poland. In the
recent years we have used the EU funds’ support to build a whole array of facilities, including the Castle Hill, the Kielce Technology
Park or the Geo-education Centre. New road-scheme has also been developed in order to improve and enhance the city transport. Kielce
boasts most extensive and advanced public transport in Poland. With the city-centre focussed revitalization programme we have largely
improved the city’s aesthetics. The Market Square with its Miejski Salon [City’s Salon] are vibrant and life-pulsating places.
For a number of years Targi Kielce – ranked second among all Central and Eastern Europe’s the trade fair and expo centres has been
one of the city’s finest flagships. The expo centre has largely contributed to the dynamic development of the whole region’s economy. The
new hotels and restaurants came into being, the cultural offer has also become richer and more diversified. The Targi Kielce company is
owned by the City of Kielce; the expo centre is the meeting platform for the largest domestic and international companies. Every year Kielce
hosts guests from 60 countries and from all corners of the world; they represent different business and economy sectors. The number of expo
guests exceeds 200 thousand. Targi Kielce is the place where multi-million contracts are concluded. Every year the exhibition centre is the
stage for over 70 exhibitions and 700 conferences. The most popular and most frequented events are, inter alia, MSPO – the International
Defence Industry Exhibition, the International Fair of Road Construction Industry AUTOSTRADA – POLSKA, the Europe-wide famous
International Fair of Plastics and Rubber Processing PLASTPOL and International Exhibition of Church Construction, Church Fittings and
Furnishings and Religious SACROEXPO.
Whilst modernising and developing, Kielce carefully takes care of its rich heritage and history. The imprints of the past can be seen as
you stroll around Kielce. You are most welcome to visit Kielce’s museums and galleries and to experience the cultural life of the city. I do
believe that your stay in Kielce will be an unforgettable experience, full of lasting impressions.
Wojciech Lubawski
City of Kielce Mayor
N r 5 4
·
C z e r w i e c
2 0 1 5
BIULETYN POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ
Szanowni Państwo, Drodzy Goście!
W
itam serdecznie na gościnnej Ziemi Świętokrzyskiej i zachęcam do
skorzystania z różnorodnej oferty wystawienniczej Targów Kielce.
To drugi co do wielkości tego typu ośrodek w Polsce i jeden z najprężniej rozwijających się w Europie. To wreszcie gwarant profesjonalizmu,
najlepszych standardów i wysokiej jakości. Jestem przekonana, że bogate
ekspozycje na pewno sprostają coraz większym wymaganiom dzisiejszych
kontrahentów, a zarówno wystawcy, jak i potencjalni klienci, znajdą w sobie
wzajemnie zaangażowanie i rzetelność.
Wierzę głęboko, że nasi goście nie oprą się dziewiczej przyrodzie Puszczy
Jodłowej, gdzie można spędzić wolny czas z dala od zgiełku codziennych
obowiązków. Jestem przekonana, że wyjeżdżając z Kielc wspominać będą
Państwo smaki regionalnej kuchni – zalewajki, grycoków czy kućmoka. Kielecczyzna to również czyste powietrze, wspaniałe zabytki przeszłości i przede wszystkim gościnni ludzie. Dlatego
jestem dumna, że wizytówką naszego regionu są właśnie Targi Kielce.
Gorąco zapraszam Państwa do nas, życząc nawiązania nowych znajomości, a także owocnych kontaktów biznesowych. Jestem pewna, że za rok spotkamy się ponownie.
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski
Ladies and Gentlemen, Dear Guests
W
elcome to the hospitable Świętokrzyskie Land. I encourage you to make the most of Targi Kielce’s rich and diverse of exhibitions.
Targi Kielce is Poland’s second largest expo centre and one of Europe’s most rapidly developing exhibition facilities. The centre
guarantees highest standards and top quality. I am convinced that the rich and abundant exhibitions will satisfy the most demanding customers’ expectations. Committed and reliable exhibitors and potential clients are brought together here.
I strongly believe that our guests cannot resist the Primeval Fir Forests’ virgin nature; here you can spend your pastime in tranquillity, far
from everyday responsibilities’ hustle and bustle. I am convinced upon leaving Kielce you will remember the local cuisine’s tastes – zalewajka [sour soup], grycoki [buckwheat and mushroom dumplings] and kućmok [potato cake]. Kielce region also boasts clean air, magnificent
monuments and, first and foremost, hospitable people. Thus I am really proud that Targi Kielce is the flagship of our city.
I look forward to seeing you in our region; may you establish new friendships and conclude profitable business contacts. I am confident that
we shall see each other next year.
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski
www.polskaizbapogrzebowa.pl
9
10
NECROEXPO 2015
Szanowni Państwo,
Serdecznie witam wszystkich gości targowych w województwie świętokrzyskim. Wierzę, że odkryją Państwo ten region dla siebie i zachowają w swoich
sercach ciepłe wspomnienia pobytu w tym uroczym zakątku kraju. Jestem
przekonany, że Świętokrzyskie to miejsce, które Państwa zaczaruje i wrócicie
do nas, aby odkrywać jego tajemnice.
Województwo Świętokrzyskie, tak jak i pozostałe polskie regiony, intensywnie
rusza z wdrażaniem unijnych funduszy w nowym okresie programowania.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Świętokrzyskie ma do dyspozycji 1 mld 363,2 mln euro środków unijnych, czyli
ponad 5,6 mld złotych. Z tych pieniędzy będą mogły skorzystać świętokrzyskie samorządy, firmy, uczelnie i instytucje badawcze, wykorzystując je na
przedsięwzięcia inwestycyjne oraz projekty społeczne i prozatrudnieniowe.
Program po raz pierwszy jest finansowany z dwóch unijnych źródeł: projekty infrastrukturalne z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekty społeczne i prozatrudnieniowe. Pozwoli to na lepsze skoordynowanie przedsięwzięć finansowanych z obu funduszy, tak aby były
one bardziej efektywne.
Na samo wsparcie firm działających w województwie świętokrzyskim do 2020 roku przeznaczymy aż 1,5 miliarda
złotych! Te pieniądze przeznaczone są na wsparcie sektora MŚP, wzmocnienie otoczenia biznesu, umożliwienie
przedsiębiorstwom realizacji wspólnych przedsięwzięć, również we współpracy ze światem nauki, ale także na wypromowanie oferty eksportowej świętokrzyskich firm, uzbrajanie przez samorządy terenów inwestycyjnych z myślą
o przyciągnięciu kapitału zewnętrznego i wsparcie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą.
Chcemy, aby w kolejnych latach województwo świętokrzyskie efektywnie wykorzystywało swoje potencjały rozwojowe i w tym zakresie stawiamy na postęp technologiczny, odpowiedzialne czerpanie z zasobów środowiska oraz
budowę kapitału społecznego.
Wszystkich zainteresowanych pracą Samorządu Województwa Świętokrzyskiego zachęcam do odwiedzenia strony
internetowej www.sejmik.kielce.pl a także do korzystania z portalu Wrota Świętokrzyskie www.wrota-swietokrzyskie.pl
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Ladies and Gentlemen, Dear Guests
I wish to welcome all the expo guests to Świętokrzyskie Voivodeship. I do believe that Świętokrzyskie will be the region of your personal
discoveries and the reminiscence of this beauty spot will bring back cherished memories. I am convinced that you will be enchanted with
Świętokrzyskie; the region will put its spell on you so that you will be coming back to re-discover its mysteries.
Świętokrzyskie Voivodeship, along with all other regions in Poland have started utilisation of the EU funds allocated in the new programming period. 1 billion 363.2 million Euro, i.e. more than 5.6 billion PLN is available for Świętokrzyskie Region within the scope of the Regional
Operational Programme for 2014-2020. Świętokrzyskie local governments, companies, universities as well as research and development
institutions will become the EU beneficiaries, the funds will be spent on investment, social projects and employment-promotion schemes.
For the first time, the program derives from the two EU sources: infrastructure-related projects are financed from the European Regional
Development Fund, social and employment-fostering projects from the European Social Fund. This will allow for a better coordination of
undertakings financed from both funds; thus projects will deliver more effective results.
By 2020, as much as 1.5 billion PLN will have been earmarked to provide support for Świętokrzyskie Voivodeship’s companies! The
money is intended to support the SME sector, enhance business environment, enable enterprises to enter joint projects with each other
and in cooperation with the scientific milieus, to promote Świętokrzyskie companies’ abroad and facilitate export. Local governments will
also develop the necessary technical infrastructure in investment areas, with the view of attracting foreign investment capital. People who
intend to start a business will be aided too.
In the coming years we want Świętokrzyskie Voivodeship to make the most of its development potential; thus technological advancement,
responsible utilisation of natural resources and social capital enhancement come at the top of our priority list.
If you are interested in the Świętokrzyskie Voivodeship Local Government’s profile and work, you are more than welcome to visit our
web-site www.sejmik.kielce.pl as well as to use the Wrota Świętkokrzyskie (Świętokrzyskie Gates) portal www.wrota-swietokrzyskie.pl
Adam Jarubas
Świętokrzyskie Voivodeship Marshal
N r 5 4
·
C z e r w i e c
2 0 1 5
¬ŅŸƋ±ĺƋåLJģåÚĹƼĵDŽƵĜåĬƚDŽ±ÚŅƵŅĬŅĹƼÏĘ
ĩĬĜåĹƋņƵØƋ±ĩģ±ĩ8Ĝųĵ±I±źĹĜĩŅƵŸĩĜ
aŅÚåĬŬXeŽ„ecc)ŮôWPLJJPVVZVIV^`
küĜÏģ±ĬĹƼŞųDŽåÚŸƋ±ƵĜÏĜåĬű{ŅĬŸĩö
:ųDŽåčŅųDŽ±ųƋŅŸDŽåĩÎ:¼:ŅĵޱĹƼÎƚĬţ%ŅĬűŎÎĉĉŎƀŎ{Ĵ±ƵĹĜŅƵĜÏåΉåĬåüŅĹ×LjƅƅĂŎLjƐŎLjLjÎƵƵƵţĩƚĘĬĵ±ĹĹěϱųŸţÚå
UųåÚƼƋØĬ屟ĜĹčØƚÆåDŽŞĜåÏDŽåĹĜåDŽ±ŞåƵĹĜ±ĵƼĩŅĵŞĬåĩŸŅƵ½ŅÆŸĴƚčöţ
12
TARGI
VI Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej
NECROEXPO, Kielce
12–14 czerwca 2015 r.
APOKALIPSA
Międzynarodowy Transport Zmarłych
Wyszków
AROMA CORP
Warszawa
Polska / Poland
E-34
ARPER S.C.
Cieszyn
Polska / Poland
E-44
ATC Yammsaw
Amroha
Indie / India
Auto Club Sp. Z o.o. Dealer Peugeot
Poznań
Polska / Poland
AWE PARTNER Sp. z o.o.
Częstochowa
Batesville
Osyth Close
Bautex
Crem Tec GmbH
Stade
Daxecker Holzindustrie GmbH
Feldkirhen / Donau Austria / Austria
E-43a
Decorattiva S.C.
Gramman Anna, Łuniewski Dominik
Zielonka
Polska / Poland
E-69b
E-71
DIZJ s.c. Zakład PUH
Wola Rakowa
Polska / Poland
E-9
E-16
Dom Pogrzebowy Czyżak
Wyszków
Polska / Poland
E-53
Polska / Poland
E-22
E.GRAMI – AMIGO Alina Grodecka
Tychy
Polska / Poland
E-77
USA
E-43a
Elsen Machinery International
Tessenderlo,
Belgia / Belgium
E-29
Warszawa
Polska / Poland
E-18
Fine Vita Sp. z o.o.
Poznań
Polska / Poland
E-43a
BEA STONE Beata Chlewicka
Częstochowa
Polska / Poland
E-64
Firma CIEFOL Grzegorz Ciesielski
Radomsko
Polska / Poland
E-15
Bemo Motors Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Poznań
Polska / Poland
E-16
Firma H.SKRZYDLEWSKA
Łódź
Polska / Poland
E-43
Biuletyn Polskiej Izby Pogrzebowej
Warszawa
Polska Poland
E-3
FIRMA PIECHOTA
Wschowa
Polska / Poland
E-37
BOJAR-TUNING Bojar Jerzy
Wrocław
Polska / Poland
E-66
Firma Pogrzebowa Dudczak
Sieradz
Polska / Poland
F-2
CARMEN ANETA ZDYB WOJCIECH
KITAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Firma R.Sadowski
Głowno
Polska / Poland
E-51
Lublin
Polska / Poland
E-49
Włochy / Italy
E-1
CEABIS
Polska / Poland
E-53
Niemcy / Germany
E-17
Firma Trasportowo-Handlowo-Usługowa
CAPITOL Robert Czyżak
Wyszków
Polska / Poland
E-52
Florima Sp. z o.o., Sp.k
Łódź
Polska / Poland
E-41
Centrum Likwidacji Szkód
CONSENSUS Sp.z o.o.
Legnica
Polska / Poland
E-81
Fotoceramika S.C.
Bolesławiec
Polska / Poland
E-75
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
Warszawa
Polska / Poland
E-19
Frigid Fluid
Northlake
USA
E-43a
N r 5 4
·
C z e r w i e c
2 0 1 5
BIULETYN POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ
13
6th International Funeral and Cemetery Fair
NECROEXPO, Kielce
12–14 June 2015
FUNERAL FINANCE Sp.z o.o.
Legnica
Polska / Poland
E-81
Krematorium Wyszków
Wyszków
Polska / Poland
E-53
GALERIA TRADYCJA
Baniocha
Polska / Poland
E-78
KUHLMANN-CARS GMBH
Heiden
Niemcy / Germany
E-25
GEM Matthews International
Udine
Włochy / Italy
E-85
Kultura Pogrzebu
Otwock
Polska Poland
E-10
GRAFIC S.C. Paweł Najda Sylwia Najda
Chełm
Polska / Poland
E-59
LANDSKROON POLSKA Sp. z o.o.
Głogów
Polska / Poland
E-72
Graverline
Częstochowa
Polska / Poland
E-65
Zawichost
Polska / Poland
E-86
Grupa Doradczo Prawno-Medyczna
Tomasz Rosa
LEDPOL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Lucjan Kułeczko
Gdańsk
Polska / Poland
E-8
Polska / Poland
E-69a
Warszawa
Polska / Poland
E-61
Lektic S.C.
Janusz Kierkowski, Tomasz Żeleśkiewicz
Skarżysko-Kam.
Hexeblau Tomasz Zakrzewski
Hottu Design Krystyna Więch
Mierzęcice
Polska / Poland
E-69
LITEX PROMO Sp.z o.o.
Ostrów Wlkp.
Polska / Poland
E-27
Lublin
Polska / Poland
E-48
HYDROSYSTEM
Portes lès
Valence
LIVEURNS
Francja / France
E-30
MARCZYK TECHNIKA S.C.
Łomża
Polska / Poland
E-55
HYGECO POLSKA Sp. z o.o.
Łomianki
Polska / Poland
E-5
Mercedes Benz Auto Idea Sp. z o.o.
Białystok
Polska / Poland
E-21
Łódź
IFZW Industrieofen– und Feuerfestbau
GmbH & Co.KG
Zwickau
Niemcy / Germany
E-17
Międzynarodowy Przewóz Osób Zmarłych H.
Skrzydlewska
Polska / Poland
E-42
IKONA Paweł Rosłaniec
Warszawa
Polska / Poland
E-4
MITKO Sp. z o.o.
Wodzisław Śląski Polska / Poland
E-76
Intercar Modena SRL
Appaltodi Soliera
Włochy / Italy
E-18
NATALIA ART. PPHU
Warszawa
Polska / Poland
E-4
Intercar Polska
Wołów
Polska / Poland
E-18
NAWIA MACIEJ BRUZGO
Warszawa
Polska / Poland
E-67
Italian Consortium of Funeral and Cemetery
Products Manufacturers TANEXPORT
Bolonia
Włochy / Italy
E-63
New-York Hamburger
Luneburg
Niemcy / Germany
E-32
E-73
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Producentów Świec i Zniczy
Iłowa
Polska Poland
E-88
KDS Sp. z o.o. Sp.K.
Warszawa
Polska / Poland
www.polskaizbapogrzebowa.pl
14
14
13
TARGI
P.H.U. „PABO” Józef Krajniak
Zielona Góra
Polska / Poland
E-47A
PHU Centrum Nekropolis Stanisława Wanda
Pawliszak
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„ŚRENIAWSKI M”
Skarżysko-Kam.
Polska / Poland
E-26
Polska / Poland
E-36
PHU Danpol s.c. Robert Sas
Ustroń
Polska / Poland
E-11
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze REZON
Bydgoszcz
Polska / Poland
E-35
Rappold Karosseriewerk GmbH
Wulfrath
Niemcy / Germany
E-43b
PHU MOTIS Tadeusz Moczarski
Częstochowa
Polska / Poland
E-65
ROTA Sp. z o.o.
Raszyn
Polska / Poland
E-68
PHU TRUMAX S.C. Tymoszuk i Spółka
Niedźwiada
Polska / Poland
E-79
SAMS SUPPLIES Sp. z o.o.
Warszawa
Polska / Poland
E-64a
PHUP Sfinks
Warszawa
Polska / Poland
E-4
Sauno Sp. Z o.o.
Ząbki / Warszawa Polska / Poland
E-70
Smithers-Oasis Germany GmbH
Gruenstadt
Niemcy / Germany
E-36
Sobiesław Zasada Automotive
Kraków
Polska / Poland
E-
Polska / Poland
E-32
Nervesa Della
Battaglia (TV)
PILATO S.P.A.
Włochy / Italy
E-83
Plastiflora Spółka z ograniczoną odpowiedzial- Łódź,
nością, Sp.k.
Polska / Poland
E-41
S-Profil Grzegorz Gruchot
Kórnik
PLASTMET Sp. z o.o.
Rypin
Polska / Poland
E-80
STAMAR Sp. Jawna
Nowa Wieś,
Poczesna
Polska / Poland
E-47
Pludra -Frankfurt GmbH
Celle
Niemcy / Germany
E-33
Tanexpo 2016
Bolonia
Włochy / Italy
E-63
Polska Poland
E-39
Tusoft Systemy Informatyczne
Pszczyna
Polska / Poland
E-84
Pogrzeb.24
Polska Izba Pogrzebowa
Warszawa
Polska Poland
E-3
VEZZANI SPA
Reggio Emilia
Włochy / Italy
E-1
Polska Kancelaria Pomocy Poszkodowanym
A.Czyżak, D. Moch Spółka Jawna
Warszawa
Polska / Poland
E-54
VVan Grabowski Jan Grabowski
Wrocław
Polska / Poland
E-16
Pożegnaj PL
Chęciny
Polska / Poland
E-7
PPUH RUBICON & VICINUS S.C.
Tuszyn
Polska / Poland
E-46
PRIMA TECH s.c.
Poczesna
k / Częstochowy
Polska / Poland
WASART
Oława
Polska / Poland
E-12
Wirtual Service
Gdynia
Polska Poland
E-74
Wydawnictwo Linia Media
Otwock
Polska Poland
E-10
E-14
Wyrób i Sprzedaż Trumien Tomasz Kowalczyk Dębica
Polska / Poland
E-23
Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych AUTOMAT
Mirosław Prochownik
Bielsko-Biała
Polska / Poland
E-62
Z.P.H.U. STĘPEX Irena Stępień
Pabianice
Polska / Poland
E-45
Zakład Pogrzebowy Wrzos Waldemar Pindral
Wola Jachowa
Polska / Poland
F-1
Polska / Poland
E-6
Produkcyjno-Usługowy Zakład Stolarski
Mariusz Łanowy
Roźwienica
Polska / Poland
E-28
Profesjonalna Pomoc Prawna
Małgorzata Henryka Zbrzezna
Warszawa
Polska / Poland
E-56
PROGRES Maciej Borowiecki
Sulejówek
Polska / Poland
E-29
REKLAMA
N r 5 4
·
C z e r w i e c
2 0 1 5
BAJA S.C.
Centrum Niezależnego
Orzecznictwa
i Usług Medycznych
16
NECROEXPO 2015
Program Targów
VI Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej
NECROEXPO, Targi Kielce S.A.
12 – 14 czerwca 2015 r.
12 czerwca – piątek (I dzień Targów)
10.00 – 17.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności
(rejestracja zwiedzających)
Giełda Używanych Karawanów
Najpiękniejsze kompozycje żałobne – kwiaty w produktach
florystycznych OASIS®. Stoisko Danpol i Smithers-Oasis Germany
Pokazy Florystyczne. Dekoracje trumien i urn. Wiązanki
pogrzebowe, ozdoby i bukiety. Organizator Plastiflora.
Scena w hali E
10.00 – 10.30 Uroczyste otwarcie Targów – Scena, Hala E
12.00 – 13.00 Certyfikowane szkolenia pogrzebowe – prezentacja
bogatej gamy szkoleń i możliwości finansowania ich ze środków
Funduszy Unijnych. Prowadzący Piotr Bartczak – trener edukacji
funeralnej. Organizator HYGECO Polska Sp. z o.o. Sala konferencyjna E3, I piętro Hala E.
12.30 – 13.30 Usługi cmentarno-pogrzebowe – jak działać
zgodnie z prawem ochrony konkurencji. Prowadzący Dyrektor
Delegatury UOKiK w Bydgoszczy Piotr Adamczewski. Sala konferencyjna E1, I piętro Hala E.
13.15 – 14.15 Jak skutecznie i efektywnie pozyskiwać Fundusze
Unijne dla przedsiębiorstw z branży pogrzebowej i cmentarnej.
Prowadzący Dr Tadeusz Trocikowski Ekspert/doradca ds.
funduszy europejskich. Organizator HYGECO Polska Sp. z o.o.
Sala konferencyjna E3, I piętro Hala E.
Generalnym problemem, bez mała wszystkich przedsiębiorstw z sektora MSP jest
brak kapitału. Jedną z możliwości rozwiązania tego problemu mogą być Fundusze
Unijne. Na szkoleniu przedstawimy zagadnienia, które pomogą przedsiębiorcą
z branży, pozyskać takie środki, zarówno z programów regionalnych(RPO), krajowych (PO) i intraeuropejskich.
14.00 – 16.00 Standaryzacja procedur i dokumentacji kremacyjnej.
Spotkanie właścicieli i zarządców krematoriów. Organizator PIP.
Sala konferencyjna E1, I piętro Hala E.
14.30 – 15.30 Tanatokosmetyka w Domu Pogrzebowym.
Prowadzący mgr Ireneusz Migdał – Tanatolog Organizator HYGECO
Polska Sp. z o.o. Sala Konferencyjna E3, I piętro Hala E
12.00 – 16.00 Posiedzenie Komisji Konkursowej Targów
NecroExpo 2015 Sala Konferencyjna E2, I piętro Hala E
19.00 – 22.00 Grill dla wystawców i członków PIP. Ogród Pałacu
Tomasza Zielińskiego w Kielcach.
13 czerwca – sobota (II dzień Targów)
10.00 – 17.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności
(rejestracja zwiedzających)
Giełda Używanych Karawanów
Najpiękniejsze kompozycje żałobne – kwiaty w produktach
florystycznych OASIS®. Stoisko Danpol i Smithers-Oasis Germany
Pokazy Florystyczne. Dekoracje trumien i urn. Wiązanki
pogrzebowe, ozdoby i bukiety. Organizator Plastiflora.
Scena w hali E
11.00 – 11.30 Jakość, kontrola, niezawodność, czyli oprogramowanie wspomagające zarządzanie krematorium.
Organizator Firma Tusoft Systemy Informatyczne.
Sala Konferencyjna E1, I piętro Hala E
12.00 – 12.30 Godne Pożegnanie – prezentacja nowego ubezpieczenia Compensy. Organizator Compensa TU S.A. Sala
konferencyjna E1, I piętro Hala E.
12.00 – 13.00 Certyfikowane szkolenia pogrzebowe – prezentacja
bogatej gamy szkoleń i możliwości finansowania ich ze środków
Funduszy Unijnych. Prowadzący Piotr Bartczak – trener edukacji
funeralnej. Organizator HYGECO Polska Sp. z o.o. Sala konferencyjna E3, I piętro Hala E
12.00 – 13.30 Spotkanie Partnerów Grupy Doradczej
Prawno-Medycznej. Organizator GDPM.
Sala konferencyjna E2, I piętro, Hala E
13.15 – 14.15 Jak skutecznie i efektywnie pozyskiwać Fundusze
Unijne dla przedsiębiorstw z branży pogrzebowej i cmentarnej.
Prowadzący Dr Tadeusz Trocikowski Ekspert/doradca ds.
funduszy europejskich. Organizator HYGECO Polska Sp. z o.o.
Sala konferencyjna E3, I piętro Hala E.
13.30 – 14.00 Łatwe, efektywne i ekonomiczne zarządzanie
Twoim przedsiębiorstwem. Oprogramowanie Funeral System.
Organizator Firma Tusoft Systemy Informatyczne.
Sala Konferencyjna E1, I piętro Hala E
14.30 – 15.30 Zadośćuczynienie za utratę osoby bliskiej musi być
odpowiednie, także za wypadki sprzed 20 lat.
Organizator GDPM Grupa Doradcza Prawno-Medyczna
Sala konferencyjna E1, I piętro Hala E
14.30 – 15.30 „Terminologia tanatologiczna” Prowadzący mgr Ireneusz
Migdał – Tanatolog. Organizator HYGECO Polska Sp. z o.o.
Sala Konferencyjna E3, I piętro Hala E
15.00 – 15.30 Uroczystość wręczenia medali i wyróżnień Targów
Kielce oraz Polskiej Izby Pogrzebowej Scena Hala E
16.30 – 19.30 Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Pogrzebowej
Sala Konferencyjna Kappa, Centrum Kongresowe TK
17.00 – 21.00 Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby
Pogrzebowej. Sala Konferencyjna CK1, Centrum Konferencyjne TK
21.00 – ... Uroczysty Bankiet dla członków Izby i wystawców
Targów Necroexpo, Centrum Kongresowe Targów Kielce.
14 czerwca – niedziela (III dzień Targów)
10.00 – 15.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności (rejestracja
zwiedzających)
Giełda Używanych Karawanów
N r 5 4
·
C z e r w i e c
2 0 1 5
Pokazy Florystyczne. Dekoracje trumien i urn.
Wiązanki pogrzebowe, ozdoby i bukiety.
Scena w hali E. Organizator Plastiflora
BIULETYN POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ
The Expo Programme
6th International Funeral and Cemetery Fair
NECROEXPO, Targi Kielce S.A.
12 – 14 June 2015
12 June – Friday (1st day of the Trade Fair)
10.00 – 17.00 Exhibition open to the public
(expo visitors registration)
Second-Hand Hearse Market
The most beautiful funeral floral arrangements – flowers in floral
products Oasis®. Expo stand Danpol and Smithers-Oasis Germany
Flower arrangements demonstrations. Decoration for coffins
and urns. Funeral wreaths, decorations and bouquets.
Organizer – Plastiflora. The Stage in the E Pavilion
10.00 – 10.30 Trade Fair opening ceremony
– the Stage in the E Pavilion
12.00 – 13.00 Certified funeral trainings – presentation of rich
and diversified trainings offer and of opportunities related to
EU – funds for trainings. Chaired by Piotr Bartczak – funeraleducation coach. Organised by HYGECO Poland LLC Conference
room E3, 1st floor of the E Pavilion
12.30 – 13.30 Funeral and cemetery services – how to act in
accordance with the competition laws. Chaired by the Director
of the UOKiK Regional Office in Bydgoszcz – Piotr Adamczewski.
Conference room E1, 1st floor of the E Pavilion
13.15 – 14.15 How funeral and cemetery companies can acquire
EU Funds in an effective and efficient way Chaired by Tadeusz
Trocikowski PhD – an expert / advisor in European funds.
Organised by HYGECO Poland LLC Conference room E3,
1st floor of the E Pavilion
Almost all SME sector companies find capital acquisition a universal problem. The
EU funds may be one of possible solutions to this problem. The training will introduce business-sector representatives into funds acquisition from, inter alia regional
(ROP) and national (PO) programs in addition to intra-European funds.
14.00 – 16.00 Cremation procedures and documentation standardization. A meeting of cremation-facilities owners and managers.
The Organiser: PIP, Conference room E1, 1st floor of the E Pavilion
14.30 – 15.30 Thanato-cosmetics in a Funeral Parlour.
Chaired by Ireneusz Migdał MA – Thanatologist
Organised by HYGECO Poland LLC Conference room E3,
1st floor of the E Pavilion
12.00 – 16.00 The NecroExpo 2015 Competition Jury Panel Session
– Conference room E2, 1st floor of the E Pavilion
19.00 – 22.00 Grill party for exhibitors and the PIP members.
The Gardens of Tomasz Zielinski Palace in Kielce.
13 June – Saturday (2nd day of the Trade Fair)
10.00 – 17.00 Exhibition open to the public
(expo visitors registration)
Second-Hand Hearse Market
The most beautiful funeral floral arrangements – flowers in floral
products Oasis®. Expo stand Danpol and Smithers-Oasis Germany
Flower arrangements demonstrations. Decoration for coffins
and urns. Funeral wreaths, decorations and bouquets.
Organizer – Plastiflora. The Stage in the E Pavilion
11.00 – 11.30 Quality, control, reliability – software designed
to support crematorium facility management. Organised by
Tusoft IT ITC Software Systems Conference room E1, 1st floor of
the E Pavilion
12.00 – 12.30 A Dignified Farewell – presentation of the new
Compensa’s insurance. Organizer – Compensa TU SA
Conference room E1, 1st floor of the E Pavilion
12.00 – 13.00 Certified funeral trainings – presentation of rich and
diversified trainings offer and of opportunities related to EU funds for trainings. Chaired by Piotr Bartczak – funeral-education
coach. Organised by HYGECO Poland LLC Conference room E3,
1st floor of the E Pavilion
13.15 – 14.15 How funeral and cemetery companies can acquire
EU Funds in an effective and efficient way Dr. Tadeusz
Trocikowski leading expert / advisor. European funds. Organised by
HYGECO Poland LLC Conference room E1, 1st floor of the E Pavilion
13.30 – 14.00 Easy, efficient and economical management of
your company. Funeral Software System.
Organised by Tusoft IT ITC Software Systems Conference room E1,
1st floor of the E Pavilion
14.30 – 15.30 Compensation for the loss of a relative must be
adequate. This also applies to accidents which happened
20 years ago.
Organizer – GDPM – Legal and Medical Advisory Group
Conference room E1, 1st floor of the E Pavilion
14.30 – 15.30 “Thanatology Terminology” Chaired by Ireneusz
Migdał MA – Thanatologist Organised by HYGECO Poland LLC
Conference room E3, 1st floor of the E Pavilion
15.00 – 15.30 The awarding ceremony of medals and distinctions
presented by Targi Kielce and the Polish Funeral Chamber
– the Stage in the E Pavilion
16.30 – 19.30 The Polish Funeral Chamber – General Assembly
of the Members.
Kappa Conference room in TK Congress Centre.
21.00 – ... Gala Banquet for the Chamber Members and the
Necroexpo trade fair exhibitors – Targi Kielce Congress Centre
14 June – Sunday (3rd day of the Trade Fair)
10.00 – 15.00 Exhibition open to the public
(expo visitors registration)
Second-Hand Hearse Market
Flower arrangements demonstrations. Decoration for coffins
and urns. Funeral wreaths, decorations and bouquets.
Organizer – Plastiflora. The Stage in the E Pavilion
www.polskaizbapogrzebowa.pl
17
tel. (22) 676 96 60,
tel. kom.: 603 363 987, 603 653 987
03-257 Warszawa,
ul. Juranda ze Spychowa 65
www.bautex.pl
Firma BAUTEX jest firmą polską i wykonuje
zabudowy specjalistyczne od 1999 roku.
Jako jedyna firma zabudowująca w Polsce
posiadamy Europejskie Świadectwo Homologacji
na samochód pogrzebowy Volkswagen Transporter.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na
VI Międzynarodowych Targach Branży Pogrzebowej
i Cmentarnej NECROEXPO w Kielcach.
INTERNATIONAL
FUNERAL INDUSTRY
CONVENTION
BOLOGNA
16.19SEPTEMBER2015
FeNIOF 50th Anniversary Celebration
E.F.F.S. Meeting and Working Commitees
FIAT-IFTA I.C.D Meeting and Conference
TANEXPO Selection
EXPO Milano tour
!
"
#
$
! %&
#
! !
' "
' "
"
"#$%"&' ()
(
%
) &
)
"
) "
)"
)" *) "
+,
-
"
"
"
"
"
"
.#
**+,,,-.*"/01+,,
1+#2345263267
-$'&8)
,
"/0#*%999
#/ .
012)3204!
#1)005621370&
,1)005621873
)
%
9
#
#
%::#
#
#
26
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
GEM-MATTHEWS
INTERNATIONAL –
„STANDARD OF EXCELLENCE
IN ENVIRONMENTAL SOLUTIONS”
Firma G.E.M. Soluzioni Ambientali s.r.l. została założona w Udine w 1982 roku. Jej zakres działalności obejmuje projektowanie, produkcję, instalację, konserwację i zarządzanie urządzeniami
do kremacji małych zwierząt domowych, do utylizacji termicznej pozostałości i odpadów
z przetwórstwa, rekuperatorami ciepła, a także urządzeniami do produkcji skojarzonej, do odzysku energii, urządzeniami do oczyszczania spalin pracującymi na sucho i na mokro.
Z
końcem roku 2008 firma
GEM weszła w skład amerykańskiego koncernu
Matthews International,
wiodącej grupy w sektorze kremacji na rynku światowym, której
obroty globalne przekraczają 1000
milionów dolarów, personel liczy
około 9000 pracowników, zaś liczba obiektów zainstalowanych na
całym świecie sięga 3.500. W rezultacie powstała GEM – Matthews International S.r.l. Odział Europejski
w dziedzinie kremacji.
GEM – Matthews International
s.r.l. posiada certyfikat jakości ISO
9001:2008 oraz certyfikat systemu
zarządzania środowiskowego UNI
EN ISO 14.001: 2004.
Dzięki doświadczeniu nabytemu
zarówno w projektowaniu, jak i zarządzaniu obiektami kremacyjnymi, GEM – Matthews wypracowała
całą gamę produktów odpowiadających specyficznym wymogom
nowoczesnej przestrzeni kremacyjnej uwzględniającej konieczność
ochrony środowiska, zapewnienie
bezpieczeństwa obsłudze i najwyższą troskę o właściwy i godny
przebieg procesu kremacyjnego.
Wszystkie oferowane produkty są
zgodne z normami WE ustalonymi dla poszczególnych czynności
i zostały dostosowane do specyficznych wymagań klientów i operatorów obsługujących urządzenia
N r 5 4
·
C z e r w i e c
2 0 1 5
kremacyjne. Firma dopracowała ponadto awangardowe rozwiązania w
dziedzinie oczyszczania spalin, by
zapewnić zgodność emisji z najsurowszymi standardami europejskimi przewidzianymi dla urządzeń
tego typu. Oprócz tego współpracuje z Uniwersytetem w Udine nad
opracowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Wachlarza produkcyjnego firmy
GEM dopełniają zautomatyzowane
systemy przemieszczania trumien,
wózki do przewożenia materiałów
i do transportu technologicznego,
systemy obróbki popiołu, umożliwiające rozdrabnianie prochów
po kremacji w odpowiednich warunkach higieny i bezpieczeństwa
oraz systemy przechowywania
i trasowania trumien.
Firma jest w stanie zapewnić
kompletny serwis i doradztwo na
wysokim poziomie w zakresie starań o zezwolenia wymagane do instalowania urządzeń kremacyjnych.
Może także proponować awangardowe rozwiązania odnoszące się
do prac budowlanych niezbędnych
przy realizowaniu nowoczesnych
obiektów kremacyjnych oraz zapewnić konserwację urządzeń
wykonywaną przez wysoko wykwalifikowanych fachowców mogących przeprowadzać konserwację
rutynową i nadzwyczajną także
na urządzeniach obcej produkcji.
W krajach, gdzie pracują urządzenia GEM-u, Firma oferuje serwis
na miejscu realizowany przez wykwalifikowany personel władający
od urodzenia językiem danego kraju, co gwarantuje klientom szybką
i skuteczną interwencję na całym
jego terenie. Ponadto GEM może zaoferować zdalny serwis i telediagnozę na urządzeniach swojej produkcji,
działające bezpośrednio z kwatery
głównej w Udine, co pozwala szybko reagować na sygnały klientów
w każdej sytuacji nie wymagającej
obecności personelu technicznego
na miejscu zdarzenia.
Firma GEM Matthews jest już
obecna we Włoszech, w Portugalii,
Francji, Belgii, w Zjednoczonym
Królestwie i Szwecji. W Polsce,
gdzie działa od roku 2007, zainstalowała pomad 20 obiektów kremacyjnych i uruchomiła lokalny
serwis konserwacji, pracują w nim
szybko i z dobrym skutkiem na terenie całego kraju. wykwalifikowani
fachowcy, dla których polski jest
językiem ojczystym.
Klientowi „Gloria” we Wrocławiu dostarczono 2 urządzenia typu
GEM CRM/6, reprezentujące najnowocześniejszą technologię obecną
na rynku. Są to urządzenia gwarantujące wysokie osiągi, najniższe
zużycie materiału, wysoki stopień
automatyzacji oraz bezpieczeństwo
ludzi i środowiska.
BIULETYN POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ
Krematorium Gloria
to największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu na terenie Wrocławia i okolic.
Został ulokowany w spokojnej okolicy na obrzeżach miasta (dzielnica Oporów).
K
ompleks budynków o powierzchni 1200 m mieści
komfortową salę recepcyjną, przestronną kaplicę ceremonialną, piękną kameralną kaplicę, nowoczesną salę z możliwością
podglądu wprowadzania trumny do
pieca kremacyjnego. W obiekcie znajduje się również najnowsza chłodnia
oraz profesjonalna sala do przygotowywania osób zmarłych.
Indywidualny, oryginalny projekt
to odzwierciedlenie naszych pomysłów. Jego realizacja to efekt pracy
wyjątkowych profesjonalistów.
Komfortowe wnętrza stworzone
zostały z myślą o wszystkich żegnających bliską osobę.
Pracujemy przez 24 godziny na dobę,
siedem dni w tygodniu. Kremacje odbywają się w terminach dostosowanych
do potrzeb klienta. Osoba zmarła może
przebywać w naszej chłodni dowolną
ilość dni, zależnie od potrzeby.
Zapraszamy do współpracy zakłady pogrzebowe z Wrocławia
i Dolnego Śląska.
Rezerwacje kremacji przyjmujemy przez całą dobę.
Wasi klienci mogą skorzystać
z kaplicy i sali pożegnań. Zapewniamy, że dzięki nam zapamiętają
Was jako rzetelny zakład pogrzebowy wykonujący usługi na najwyższym poziomie.
Umożliwiamy nieodpłatne skorzystanie z komór chłodniczych
celem przechowania ciała osoby
zmarłej.
Udostępniamy salę do kosmetyki
pośmiertnej, gdzie w doskonałych
warunkach będziecie mogli przygotować ciało osoby zmarłej.
Pracowników zakładów pogrzebowych korzystających z usług naszego krematorium, zapraszamy do
chwili odpoczynku w poczekalni
przy filiżance dobrej kawy.
www.polskaizbapogrzebowa.pl
27
911/S
91/S
910/S
142/S
ITALIAN IDEAS
253/S
since 1974
158/S
spaf @spaf .it
www. s paf. i t
24/S
254/S
235/S
255/S
237/S
148/S
REKLAMA
BIULETYN POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ
Firma EASER z ponad 20 letnim doświadczeniem
w budowie pojazdów typu kit car przedstawia nowy model
dwuosobowego pojazdu pogrzebowego
w stylu lat 20–30 XX wieku.
Samochód wyposażony jest w silnik elektryczny o mocy około 30 KW umożliwiający dzienny przebieg
do 100 km, klimatyzację w części osobowej i pogrzebowej, platformę trumienną wykonaną ze stali
kwasoodpornej wysuwanej mechanicznie, uchwyty na wieńce. Pojazd wykończony jest w skórę w stylu
epoki, a część pogrzebowa auta wyposażona jest w firanki umożliwiające całkowite zasłonięcie.
Pojazdy budujemy na indywidualne zamówienie klienta według jego specyfikacji.
Oferujemy możliwość kilkunastu opcji wykończenia pojazdu
z silnikiem spalinowym lub elektrycznym.
Cała oferta firmy znajduje się na stronie:
www.easer.pl
lub pod numerem telefonu
602 275 223
e-mail: [email protected]
www.polskaizbapogrzebowa.pl
31
32
PRAWO NA CO DZIEŃ
Partnerstwo publiczno-prywatne
Forma realizacji zadań publicznych.
Korzyści dla partnera prywatnego.
Partnerstwo
publiczno-prywatne
w polskim prawie
Instytucję partnerstwa
publiczno-pr y wat nego
w Polsce reguluje ustawa z dnia 19 grudnia
2008 r. o partnerstwie
publiczno – pry watnym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 19, poz. 100 z późn.
zm.) oraz ustawa z dnia 9
stycznia 2009 r. o koncesji
na roboty budowlane lub
usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr
19, poz. 101 z późn. zm.).
Ustawa o partnerstwie
publiczno – prywatnym
określa zasady współpracy podmiotu publicznego
i partnera prywatnego
w ramach partnerstwa
publiczno – prywatnego.
Przedmiotem partnerstwa
publiczno – prywatnego
jest wspólna realizacja
przedsięwzięcia oparta
na podziale zadań i ryzyk
pomiędzy podmiotem
publicznym i partnerem
prywatnym. Ustawa o
koncesji na roboty budowlane lub usługi określa
zasady i tryb zawierania
umowy koncesji na roboty
budowlane lub usługi oraz
środki ochrony prawnej.
Wymienione ustawy definiują pojęcia istotne dla
realizacji przedsięwzięć
w formule partnerstwa
publiczno – prywatnego
(koncesji). Odpowiednio
w ustawie o partnerstwie
publiczno-pry watnym,
jako partnera prywatnego
rozumiemy przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego, a w ustawie
N r 5 4
·
C z e r w i e c
2 0 1 5
o koncesji na roboty budowlane lub usługi, gdy
mowa jest o koncesjonariuszu – należy przez to
rozumieć zainteresowany
podmiot, z którym zawarto
umowę koncesji. W ustawie
o partnerstwie publiczno-prywatnym określenie
przedsięwzięcie oznacza
budowę lub remont obiektu
budowlanego, świadczenie
usług, wykonanie dzieła,
w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość
lub użyteczność, lub inne
świadczenie połączone
z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji
przedsięwzięcia publiczno
– prywatnego lub jest z nim
związany. W ustawie o koncesji na roboty budowlane
lub usługi, gdy mowa jest
o robotach budowlanych
– należy przez to rozumieć
roboty budowlane w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych;
dostawach – należy przez
to rozumieć dostawy w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych;
usługach – należy przez to
rozumieć usługi w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych.
Wybór formy realizacji
partnerstwa publiczno
– prywatnego (koncesji
na roboty budowlane
lub usługi)
Kluczowa dla wyboru
formy realizacji przedsięwzięcia partnerstwa
publiczno – prywatnego
jest ustawa o partnerstwie
publiczno-pry watnym,
która stanowi: jeżeli wynagrodzeniem partnera
prywatnego jest prawo
do pobierania pożytków
z przedmiotu partnerstwa
publiczno-prywatnego,
albo przede wszystkim
to prawo wraz z zapłatą
sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego
i umowy o partnerstwie
publ icz no -pr y wat ny m
stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009
r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.
U. Nr 19, poz. 101 z późn.
zm.), w zakresie nieuregulowanym w niniejszej
ustawie (tj. w ustawie
o partnerstwie publiczno
– prywatnym). W przypadkach innych niż wyżej
określone do wyboru partnera prywatnego i umowy
o partnerstwie publiczno
– prywatnym stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.), w zakresie
nieregulowanym w niniejszej ustawie (tj. w ustawie
o partnerstwie publiczno-prywatnym).
W ustawie o koncesji
na roboty budowlane lub
usługi ustawodawca określił, iż koncesjonariusz na
podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się
do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi
w przypadku koncesji na
roboty budowlane – wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania
pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy; w przypadku
koncesji na usługi – wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie
prawo wraz z płatnością
koncesjodawcy. Płatność
koncesjodawcy na rzecz
koncesjona riusza nie
może prowadzić do odzyskania całości związanych
z wykonywaniem koncesji
nakładów poniesionych
przez koncesjonariusza.
Koncesjonariusz ponosi
w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
Nadmienić także należy,
że ustawa o partnerstwie
publiczno-prywatnym stanowi, że w przypadkach,
w których nie ma zastosowania ustawa z dnia
9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych, wyboru partnera prywatnego dokonuje
się w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej
i wolnej konkurencji oraz
przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim
uwzględnieniu przepisów niniejszej ustawy (tj.
ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym),
a w przypadku wniesienia
BIULETYN POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ
przez partnera publicznego wkładu własnego będącego nieruchomością,
także przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651, z późn.
zm.).
Instytucja partnerstwa
publiczno-prywatnego
Partnerstwo publiczno – prywatne jest instytucją znaną i stosowaną
w krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska, na potrzeby swoich
wytycznych dotyczących
partnerstwa publiczno-prywatnego (Guidelines for Successful Public-Private-Partnerships,
Bruksela 2003), przyjęła
koncepcję partnerstwa
publiczno-pr y wat nego
rozumianego najogólniej
jako partnerstwo sektorów publicznego i prywatnego, mające na celu
realizację przedsięwzięć
lub świadczenie usług,
tradycyjnie dostarczanych
przez podmioty publiczne.
Współpraca tych sektorów
opiera się na przyjętym założeniu, że każda ze stron
jest w stanie wywiązać się
z powierzonych jej zadań
sprawniej niż druga strona
partnerstwa. W ten sposób
uzupełniają się, zajmując
się w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego tą
częścią wspólnego zadania, którą wykonają najlepiej. Dzięki podziałowi
obowiązków, odpowiedzialności i ryzyka w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego osiągany
jest najbardziej efektywny ekonomicznie sposób
tworzenia infrastruktury
i dostarczania usług publicznych. Co istotne, każda
ze stron czerpie ze współpracy własne korzyści
– proporcjonalne do swego
zaangażowania.
Korzyści dla partnera
prywatnego
W literaturze przedmiotu (np. B. Korbus,
M. Strawiński, Partnerstwo
publiczno-prywatne. Nowa
forma realizacji zadań publicznych, Warszawa 2009)
jako charakterystyczna dla
partnerstwa publicznoprywatnego, wymieniana
jest długoterminowość
kontraktów partnerstwa
publ icz no -pr y wat ne go. Realizacja złożonych
przedsięwzięć, wymagających dużych nakładów finansowych i generujących
niewielką stopę zwrotu
z jednej strony oraz chęć
zagwarantowania efektywnego świadczenia wysokiej
jakości usługi publicznej
z drugiej strony, przemawia
za powierzaniem partnerowi prywatnemu realizacji
projektu na dłuższy czas.
Niewątpliwie stabilny, długookresowy kontrakt stanowi dla partnera prywatnego korzyść o istotnym
znaczeniu. Za pochodną
wspomnianej korzyści
można uznać korzyść,
polegającą na mniejszej
(lub pośredniej) zależności sektora prywatnego od
rocznych budżetów podmiotów publicznych i cykli
koniunktury na rynku.
Jako korzyść dla partnera prywatnego wywodzącą się z partnerstwa
publiczno – prywatnego
wymienia się także możliwość generowania dodatkowych przychodów.
W ramach relacji z innymi uczestnikami, nie będącymi stroną kontraktu
partnerstwa publiczno
– prywatnego, partner
prywatny może zadbać o
uruchomienie dodatkowych źródeł przychodu,
niedostępnych w ramach
„tradycyjnych” form realizacji zadań publicznych.
Wspólna rea lizacja
przedsięwzięcia przez
pa rt nera pr y wat nego
i podmiot publiczny przyczynia się do zwiększenia
wiarygodności projektu
wobec instytucji finansowych i idącej za tym
możliwości finansowania
przez partnera prywatnego przedsięwzięcia, z którego chce osiągnąć odroczony w czasie zysk.
W przypadku realizacji zadań publicznych na
podstawie partnerstwa
publiczno-pr y wat nego
organy podmiotów publicznych mają możliwość
sformułowania postanowień kontraktu partnerstwa publiczno-prywatnego, które skłonią partnera
prywatnego do takich
zachowań, które przyczynią się do oszczędnej
realizacji przedsięwzięcia
(optymalizacji nakładów).
Idącą za tym motywację
partnera prywatnego do
osiągnięcia wysokiej wydajności w kontekście realizacji przyjętych przez
niego celów, związanych
z prowadzoną działalnością, należy traktować
jako osiąganą przez niego
korzyść.
Informacja o autorze:
MARIUSZ STRAWIŃSKI – specjalista w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa administracyjnego, spółek prawa
handlowego oraz zarządzania ochroną środowiska.
W przypadku zainteresowania Państwa tematyką, proszę o kontakt
z biurem Izby.
REKLAMA
www.polskaizbapogrzebowa.pl
33
KARTA ZGŁOSZENIA
OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU
ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW CMENTARZY
Polska
Izba
Pogrzebowa
I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WPIS
Lp. Wyszczególnienie
1
Imię/Imiona i Nazwisko
2
Imiona rodziców
3
Numer PESEL
4
Adres do korespondencji wraz
ze wskazaniem województwa
5
Dane kandydata
(zostaną uwidocznione w bazie)
Miejscowość/ci świadczenia
usług w zakresie zarządzania
lub administrowania cmentarzami
(zostaną uwidocznione w bazie)
6
7
Adres e-mail
(zostaną uwidocznione w bazie)
Telefon kontaktowy
(zostaną uwidocznione w bazie)
8
Ewentualnie numer członkowski w Polskiej Izbie Pogrzebowej
9
Ewentualnie numer licencji zarządcy nieruchomości nadany
na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami
(w przypadku najbliższej rodziny członka PIP podajemy jego numer)
zdolność
10 Pełna
do czynności prawnych
TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA LUB ADMINISTROWANIA CMENTARZAMI
Cmentarz nazwa i adres
1
okres zarządzania
lub administrowania
Cmentarz nazwa i adres
2
okres zarządzania
lub administrowania
Cmentarz nazwa i adres
3
okres zarządzania
lub administrowania
Cmentarz nazwa i adres
4
okres zarządzania
lub administrowania
III. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ZAMIESZCZENIE
W KRAJOWYM REJESTRZE ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW CMENTARZY
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia Krajowego Rejestru
Zarządców i Administratorów Cmentarzy oraz upublicznienia danych zawartych w pkt I ppkt 1, 5, 6 i 7 (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
Data
Czytelny podpis
CMENTARZE
BIULETYN POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ
35
Kolumbaria
– symbole europejskiej sztuki
cmentarnej XXI wieku
Wzrastająca liczba zwolenników kremacji przekłada się na przemiany w kompozycji
cmentarza: coraz częściej zamiast pochówków grzebalnych, pojawiają się urnowe.
A z tymi ostatnimi nierozerwalnie związane są kolumbaria.
ANNA DŁUGOZIMA
[email protected]
W
zrastająca liczba zwolenników kremacji
przekłada się na przemiany w kompozycji
cmentarza: coraz częściej zamiast
pochówków grzebalnych, pojawiają się urnowe. A z tymi ostatnimi
nierozerwalnie związane są kolumbaria.
Kolumbarium. Co to takiego?
Najprościej rzecz ujmując, kolumbarium to małe, kompaktowe założenia przestrzenne upamiętniające
zmarłych. Ten termin o łacińskiej
etymologii („columba”) oznacza
typ zbiorowego grobowca w formie budowli lub sali z niszami na
urny z prochami zmarłych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagań jakie muszą
spełniać cmentarze, groby i inne
miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. 2008, Nr 48, poz. 284)
w artykule 2 podaje, że jest to budowla z niszami przeznaczonymi
do składania urn. Ten akt prawny
podaje także w artykule 15, że „nisza w kolumbariach powinna mieć
następujące minimalne wymiary:
0,4 m głębokości, 0,4 m szerokości
i 0,4 m wysokości”.
Kremacja i przyczyny
popularności kolumbariów
Jak wytłumaczyć wzrastającą społeczną aprobatę dla kremacji i kolum-
bariów zarazem? Każdy z nas wskazałby zapewne szereg przemawiających za tym przesłanek (poczynając
od mistycznej wartości ognia, poprzez higienę, ekologię, oszczędność przestrzeni na kwestiach
ekonomicznych kończąc). Rosnącą popularność kolumbariów
najlepiej wytłumaczyć powołując
się na warunki urbanistyczne, co
czyni np. „La Flamme” („Płomień”)
(kwartalnik Francuskiej Federacji
Kremacyjnej, która propaguje kremację jako zwyczaj pogrzebowy
i stara się wywrzeć nacisk na służby publiczne dla zwiększenia liczby
krematoriów, a tym samym kolumbariów) zamieszczając na swojej
okładce hasło: „Zachować ziemię
dla żywych”. Budowa kolumbariów
Tab. 2. Zestawienie europejskich statystyk kremacji
(opracowanie własne na podstawie International Cremation Statistics, 2011),
gdzie * oznacza „możliwe przy spełnieniu zdefiniowanych prawnie warunków”
Państwo
Austria
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Udział %
kremacji
30,0
49,0
5,5
81,0
76,0
41,5
32,0
20,5
57,0
11,5
51,0
70,1
35,3
9,0
53,5
79,0
85,0
77,0
37,0
73,1
13,1
Pochówek urnowy
w granicach
w innym
cmentarza
miejscu
+
+
+
+
+
+*
+
+
+
+*
+
+*
+
+*
+
+
+
+
+
+*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+*
+
+
+
+
Liczba
krematoriów
11
12
1
27
32
22
151
132
69
4
1
152
24
13
4
2
28
66
12
260
58
www.polskaizbapogrzebowa.pl
36
36
CMENTARZE
łagodzi problem przepełnionych
obchodzenia się z ciałem zmarłe-
mi przyjmują bardzo różne formy,
35 i nieestetycznych cmentarzy, które go rozprzestrzeniła się w innych często rzeźbiarskie, dodatkowo busprawiają wiele kłopotów władzom
dużych miast. Wystarczy przytoczyć kilka danych liczbowych, by
nakreślić atuty przestrzenne kolumbariów: Jeśli na 10 m² grzebie
się 4 trumny, to w kolumbarium
zajmującym tę samą powierzchnię
można by umiejscowić 200 urn (!).
Pochówek urnowy stwarza także
więcej możliwości aranżacji przestrzeni (możliwość wprowadzenia
zróżnicowanego układu komunikacji oraz dużych przestrzeni zieleni
wzbogacających funkcję cmentarza
i poprawiających jego walory estetyczne i społeczne).
Historia
Historycy zgodnie twierdzą, że
pierwsze kremacje miały miejsce w Europie w epoce kamienia,
czyli około 5 tysięcy lat temu. Na
przestrzeni wieków, ta praktyka
TYP
częściach świata. W starożytnym
Rzymie w odpowiedzi na coraz
popularniejszy zwyczaj spopielania zwłok pojawiła się budowla
służąca do ich składowania. Było
to właśnie kolumbarium. Mianem
tym określano zlokalizowany pod
ziemią zbiorowy grobowiec, wyposażony w rzędy nisz w ścianach
wewnętrznych, w które to wstawiano misternie udekorowane urny
z prochami. Nad nimi niejednokrotnie umieszczano płyty z napisami
nagrobnymi.
Typy kolumbariów
Przeznaczenie kolumbariów jest
niezmienne od tysiącleci, zmodyfikowana została tylko ich fizjonomia
(ale wcale nie aż tak drastycznie, jak
by można było przypuszczać). Występujące na współczesnych cmentarzach budowle na urny z procha-
dowane są z szerokiej gamy materiałów. Badania przeprowadzone na
ponad 60 europejskich cmentarzach
pozwoliły usystematyzować kolumbaria i wskazać ich 4 podstawowe
typy: ścienne (z niem. Urnenwände), kolumnowe tzw. stele urnowe
(z niem. Urnenstelen), dziedzińcowe (z niem. Urnenhof) i w budynkach (z niem. Urnenhaus)
KOLUMBARIA KOLUMNOWE,
tzw. stele urnowe
Jest to taka forma przestrzenna,
w której nisze urnowe usytuowane są jedna na drugiej. Zwykle
takie kolumbarium liczy od 2 do
4 kondygnacji (poziomów nisz urnowych). Jeśli chodzi o lokalizację
kolumbariów kolumnowych w obrębie cmentarzy to sytuowane są na
placach z nawierzchni utwardzonej
(np. kolumbaria w ogrodzie pamięci
ŚCIENNE
niem. Urnenwände
KOLUMNOWE
niem. Urnenstelen
Wzdłuż ogrodzenia
cmentarza, podkreślenie
alei głównej
Dowolna
Zwykle wysokie od 2
do 4 kondygnacji nisz
Zwykle wysokie od 2
do 4 kondygnacji nisz
Wyższa niż
4 kondygnacje nisz
Wyższa niż
4 kondygnacje nisz
Elementy towarzyszące
Plac przed kolumbarium,
ławka, element wodny,
rzeźba, roślinność,
trawnik
Plac, na którym usytuowane są kolumbaria,
ławka, element wodny,
rzeźba, roślinność,
trawnik
Plac wewnątrz dziedzińca, ławka, element
wodny, rzeźba, roślinność, trawnik
Ławka, element wodny,
rzeźba
Częstotliwość występowania na cmentarzach
Najpowszechniej występujący typ
Rzadko, ze względu na
dużą ilość przestrzeni,
jaką zajmuje
Często
Rzadko, głównie na
cmentarzach przy metropoliach, ze względu na
małą przestrzeń jaką
zajmuje a dużą ilość nisz
urnowych, jaką może
pomieścić
Znaczenie społeczne
Otwarty, zwykle brak
miejsca do zadumy ze
względu na dużą ilość
nisz przy sobie
Otwarty, ze względu na
mniejszą ilość nisz przy
sobie, więcej miejsca na
zadumę
Zamknięty, wydzielona
przestrzeń do zadumy
Zamknięty, zwykle brak
miejsca do zadumy ze
względu na dużą ilość
nisz przy sobie
CECHA
Lokalizacja
(położenie
na cmentarzu)
DZIEDZIŃCOWE
niem. Urnenhof
W BUDYNKACH
niem. Urnenhaus
W punktach węzłowych Uzależniona od lokalizacji
(miejsca przecięcia alejek
budynku
cmentarza), w miejscach
wyizolowanych (jako oazy
kontemplacji)
Forma przestrzenna
Wysokość
N r 5 4
·
C z e r w i e c
2 0 1 5
BIULETYN POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ
37
Kolumbaria kolumnowe – przykłady: Merklingen (Niemcy), Völlkingen (Niemcy), Dauchingen (Niemcy), Lebenhan (Niemcy), Walluf (Niemcy),
Röfinger (Niemcy), Mazzano (Włochy), Langedijk Cemetery (Holandia)
Kolumbaria ścienne – przykłady: Diestseveld Park Cemetery (Belgia), Igualada Cemetery (Hiszpania), Tuttlingen (Niemcy), Cmentarz Am Hohen
Ufer, (Niemcy), Giussano (Włochy), Bagnolo Mella (Włochy), Ortona (Włochy), Capoluogo (Włochy), Piratello (Włochy)
w Mazzano we Włoszech), bądź na
trawnikach, co jest rozwiązaniem
częściej spotykanym (np. kolumbarium na cmentarzu Langedijk
w Holandii). Towarzyszą im siedziska, roślinność, elementy wodne
czy rzeźbiarskie. Taka forma przestrzenna daje większą ilość miejsca
dla bliskich, lecz co za tym idzie
zmniejszona jest liczba miejsc grzebalnych. Z uwagi właśnie na dużą
przestrzeń zajmowaną przez założenie kolumbariowe i niewielką,
w porównaniu z innymi omówionymi poniżej typami kolumbariów,
liczbę nisz urnowych występuje
w Europie dość rzadko.
KOLUMBARIA ŚCIENNE
Jest to najczęściej wprowadzany
w przestrzeni europejskich cmenta-
rzy typ kolumbarium. Jest to prostopadłościan o podstawie dłuższej niż
boki, w którym rzędowo ustawione
są nisze urnowe. Najczęściej takie
kolumbaria lokalizowane są na
głównej osi założenia przestrzennego lub na jego obrzeżach markując
tym samym jego granice. Kolumbarium w roli ogrodzenia nawiązuje
do średniowiecznych krużganków
typowych dla cmentarzy wirydarzowych „Campo Santo” i spotyka
się je w krajach śródziemnomorskich (np. kolumbaria na cmentarzach Giussano, Bagnolo Mella,
Ortona, Capoluogo, Piratello). Przed
kolumbarium zwykle znajduje się
niewielki placyk z nawierzchni
utwardzonej, czasem też miejsca
do siedzenia. Często towarzyszy
im roślinność.
KOLUMBARIA DZIEDZIŃCOWE
Jest to taka konfiguracja kolumbariów ściennych, której tworzy zamknięty (najczęściej czworoboczny)
dziedziniec. Przyjmuje on postać
niewielkiego placyku lub trawnika.
W tak wytworzonej przestrzeni usytuowane są elementy towarzyszące:
siedziska, elementy wodne i rzeźbiarskie. Zamknięta forma pozwala
na odcięcie od otoczenia kreując specjalną przestrzeń kontemplacji, zadumy, wyciszenia. Zespół kolumbariów
z dziedzińcami przywodzi na myśl
średniowieczne wirydarze z rzeźbą
lub studnią w centrum. Często wejście do tego mistycznego wnętrza
zdobi napis (jakże trafnie obrazujący
tą przestrzeń cmentarza): „Z prochu
powstałeś, w proch się obrócisz”.
www.polskaizbapogrzebowa.pl
38
38
CMENTARZE
37
Kolumbaria dziedzińcowe – przykłady: Cmentarz w Ohlsdorf (Niemcy), Kolumbaria w budynkach – przykłady: San Cataldo, Modena (Włochy),
San Michele Cemetery (Włochy), Collegno (Włochy)
Nordfriedhof (Niemcy), Osnabrueck, St. Paulkirche (Niemcy)
KOLUMBARIA W BUDYNKACH
Ten typ kolumbariów pojawia się,
gdy nisze urnowe lokalizowane są
w budynkach. To kształt budynku,
jego wielkość determinuje formę
przestrzenną kolumbarium. Z tych
powodów cechuje je wyizolowanie
od otoczenia. Tworzą miejsce kontemplacji, podobnie jak w przypadku kolumbarium dziedzińcowego.
Kolumbaria w budynkach to rozwiązania spotykane przede wszyst-
kim w obrębie metropolii, z uwagi
na deficyt miejsc grzebalnych. Jednym z najbardziej popularnych na
świecie rozwiązań tego typu jest
cmentarz San Cataldo we Włoszech
autorstwa architekta Aldo Rossi.
Materiał i detal kolumbariów
Pomimo ograniczonego katalogu typów kolumbariów, repertuar
rozwiązań jest bardzo szeroki za
sprawą wykorzystywania różnych
materiałów (kamień polny, beton
tłoczony, stal kortenowska, piaskowiec) oraz wprowadzania detali
(płyty zamykające nisze, uchwyty
na znicze i kwiaty).
Atrakcyjne efekty osiąga się dzięki
dostosowywaniu przebiegu kolumbariów ściennych do topografii terenu.
Jako ogrodzenie terenu cmentarza
kolumbarium posiada liczne krzywizny, załamania oddając tym samym
rzeźbę terenu (np. kolumbarium
ścienne jako ogrodzenie cmentarza
Duinhof w holenderskim Lisse).
Założenie kolumbariowe składające się z kolumbariów ścienny połączonych podporami pionowymi na pnącza z miejscami siedzącymi,
na przykładzie cmentarza w Tuttlingen (Niemcy)
N r 5 4
·
C z e r w i e c
2 0 1 5
BIULETYN POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ
ną na płytach zamykających nisze
(nakładane na front kolumbarium,
mocowane na zaciski od wewnątrz).
Ten odporny i wytrzymały materiał
stanowi przeciwwagę, kontrast dla
betonu.
Elementy towarzyszące
kolumbariom.
Założenie kolumbariowe powstaje w wyniku zaprojektowania otoczenia kolumbarium. Stworzenia
scenografii wokół w postaci: miejsc
do siedzenia, elementów wodnych,
instalacji rzeźbiarskich, koszy na
drobne odpady, oświetlenia oraz roślinności (niejednokrotnie umieszczanej na podporach).
Najpopularniejsze tworzywo europejskich kolumbariów stanowią
beton tłoczony i stal kortenowska,
choć ta druga jest częściej stosowana jako uzupełnienie, element
dekoracyjny. Interesująca tekstura
i faktura betonu tłoczonego wzbogaca formę kolumbarium. Ponadto
materiał ten pozwala na powolne
starzenie się (przemijanie) tego
obiektu. Projektanci bardzo często
zakładają, że będzie on porastał
mchem, uatrakcyjniając jego wygląd. Beton łączony jest z oksydowaną stalą nierdzewną wykorzystywa-
Ogród pamięci założony przy kolumbariach kolumnowych na cmentarzu w Bösingen (Niemcy)
Od jesieni Polska Izba Pogrzebowa rozpocznie cykl szkoleń
z zakresu zagospodarowywania cmentarzy.
Więcej informacji od 1 września w biurze Izby.
REKLAMA
www.polskaizbapogrzebowa.pl
39
WAŻNE!!!
UBEZPIECZENIE OD NARUSZENIA
DÓBR OSOBISTYCH
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!
Polska Izba Pogrzebowa zaprasza Państwa do skorzystania z innowacyjnego ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej Przedsiębiorcy, przygotowanego specjalnie dla naszych Członków,
we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA.
Przedmiotem ochrony jest szeroki wachlarz zdarzeń, które mogą spowodować konieczność zapłaty wysokich
odszkodowań w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poza szkodami materialnymi takimi jak
np. uszkodzenie grobowca czy trumny, które przedsiębiorca musiałby pokryć samodzielnie, program zabezpiecza
przed roszczeniami finansowymi ze strony klientów, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wynikających z nieprawidłowo przeprowadzonej usługi pogrzebowej.
Przykładem takich zdarzeń są:
• pomyłki w doborze modelu trumny lub urny czy ich wysunięcie podczas ceremonii,
• wypadnięcie zwłok czy wysypanie prochów,
• pomyłki dotyczące zmarłego np. umieszczenie w trumnie niewłaściwej osoby, dostarczenie niewłaściwego ciała
do kremacji, wydanie nieprawidłowych zwłok, błędne przygotowanie ciała do pogrzebu
• spóźnienie w wystawieniu zwłok lub prochów do ceremonii
• pomyłki w wykopaniu grobu
• wpadnięcie do grobu z powodu braku zabezpieczeń
• rozkład ciał w związku z awarią chłodni należącej do Ubezpieczonego
• błędy dotyczące wieńca lub kwiatów, zły dobór, spóźnienie uszkodzenie
• błędnie wypisana tabliczka nagrobna lub szarfa
• wykorzystanie nieprawidłowego symbolu religijnego
Program zastępuje i uzupełnia posiadane przez Państwa Firmę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania mienia.
Program nie zastępuje ubezpieczeń obowiązkowych – np. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Roczna składka za ubezpieczenie to 1 500 zł w przypadku jednej lokalizacji i 300 zł za każdą kolejną
(np. dla 4 lokalizacji składka wyniesie 1.500 zł + 900 zł) przy sumie ubezpieczenia 200 000 zł
Aby przystąpić do ubezpieczenia należy wypełnić i podpisać załączony wniosek i przesłać na adres Polskiej Izby
Pogrzebowej 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 15 lok. 211.
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
[email protected] lub kontakt telefoniczny: tel. 22 853 12 35 lub 510 144 815 lub
[email protected] lub kontakt telefoniczny: tel. kom.: 531 618 222. tel. kom.: 795 461 265
ZARZĄD
POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ
Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia (polisy)
I. Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
Nazwa Firmy:
Adres:
NIP:
REGON:
Telefon:
E-mail:
II. Adresy, pod którymi prowadzona jest działalność:
III. Okres ubezpieczenia*:
*okres ubezpieczenia 12 miesięcy – początek ubezpieczenia to pierwszy dzień miesiąca następnego po sporządzeniu wniosku.
Niniejszym oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapoznałem się z ofertą programu Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla Członków Polskiej Izby
Pogrzebowej oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10.08.2007
(symbol OC/OW034/1010), na podstawie których zawarto umowę ubezpieczenia, akceptuję ich treść i wnioskuję o zawarcie umowy ubezpieczenia.
Oświadczam, że udzieliłem powyższych informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i znane są mi sankcje przewidziane w art. 815 § 3 kodeksu cywilnego za udzielenie
ubezpieczycielowi nieprawdziwych informacji istotnych dla oceny ryzyka.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zmianami), Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, informuje, że:
– jest administratorem Pana/i danych osobowych, pobranych zgodnie z treścią art. 815 kc., które będą przez nas przetwarzane w celu wywiązania się z umowy ubezpieczenia
oraz dla celów marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów/usług,
– służy Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej cele prawnie usprawiedliwione lub statutowe Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie albo osób trzecich, którym przekazywane są te dane – wymaga
uzyskania Pana/i uprzedniej zgody.
Miejscowość, data i podpis Ubezpieczającego
INTEGRACJA
ŚRODOWISKA
Organizujemy zjazdy,
spotkania
i imprezy branżowe.
POMOC
W PODNOSZENIU
KWALIFIKACJI
Organizujemy liczne kursy
i szkolenia dla przedsiębiorców
pogrzebowych i zarządców cmentarzy umożliwiające zaliczenie
obowiązkowych punktów.
Dlac
wa
nale
do Iz
STAŁY DOSTĘP
DO INFORMACJI
Członkowie PIP mają zapewniony stały dostęp do informacji
branżowych, zarówno dzięki konsultacji z Biurem PIP, jak i poprzez
stronę internetową oraz „Biuletyn
Polskiej Izby Pogrzebowej”.
PRESTIŻ
Izba bierze udział w organizowaniu
pogrzebów najważniejszych
osób w kraju, pochówku ofiar
największych tragedii – m.in. ofiar
pożaru hotelu socjalnego
w Kamieniu Pomorskim, większości
ofiar katastrofy smoleńskiej,
w tym Pary Prezydenckiej.
www.polskaizbapogrzebowa.pl
POMOC
HANDLOWA
Pomagamy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i promocji wyrobów.
Współorganizujemy targi branżowe.
Zapewniamy zniżki dla wystawców
na targach. Organizujemy wyjazdy
na targi branżowe.
CERTYFIKATY
I REFERENCJE
Nadajemy członkom Izby
certyfikaty przynależności
i wystawiamy listy
referencyjne.
CZASOPISMO
I STRONA
INTERNETOWA
zego
rto
eżeć
zby?
PIP wydaje bezpłatne branżowe
czasopismo – „Biuletyn Polskiej Izby
Pogrzebowej”. Izba prowadzi też
stronę internetową, na której znajdują
się m.in. najnowsze informacje
z branży oraz działy poświęcone
pomocy prawnej.
POMOC PRAWNA
PROMOCJA
Nasi członkowie mogą bezpłatnie
prezentować swoje wyroby
i usługi na zjazdach branżowych
oraz na stronie internetowej PIP.
Izba prowadzi także stronę,
na której każdy z członków
może zaprezentować
swoje usługi.
Zapewniamy dostęp do najnowszych
aktów prawnych i ich wykładni. Reprezentujemy interesy członków Izby
oraz całej branży w urzędach administracji publicznej i samorządowej oraz
przed sądami. Nasi członkowie mogą
brać udział w tworzeniu i nowelizowaniu ustaw oraz rozporządzeń
branżowych.
10-4,*&+*;#:10(3;&#08&+
zł netto
Amerykańskie
trumny metalowe
Wszystkie trumny w cenie 2300
T9
T1
www.walicki.eu
41-902 Bytom, ul. Piekarska 99
tel. 601 430 711, 605 626 533
T10
T11
Hu r tow n ia Pog rzebowa
T6
!
s
a
n
o
d
z
c
Dołą
Polska Izba Pogrzebowa
ul. Grażyny 15 lok. 211
02-548 Warszawa
tel. 22 853 12 35
fax 22 497 09 93
e-mail: [email protected]
www.polskaizbapogrzebowa.pl