miss world organisation

Transkrypt

miss world organisation
FORMULARZ ZGŁOSZENIA / PROGRAM OTWARTY 2007
1. INFORMACJE OSOBISTE
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy, miasto:
Państwo:
Telefon:
Email:
WWW:
2. NOTA BIOGRAFICZNA (max. 150 słów)
3. OPIS AKTUALNEGO PROJEKTU / WYSTAWY (max. 50-100 słów)
4. OPIS TECHNICZNY (ilość prac, format prac i ram, dodatkowe wymagania)
6. W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o Fotofestiwalu?
Prosimy o wypełnienie formularza i odesłania na adres: [email protected]
Więcej informacji oraz warunki uczestnictwa w Programie Otwartym dostępne na następnej stronie.
PROGRAM OTWARTY 2007 / WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Fundacja Edukacji Wizualnej jako główny organizator festiwalu zobowiązuje się do
pomocy w zorganizowaniu wystawy tj. promocji, przygotowania miejsca ekspozycji oraz
odpowiednich warunków technicznych, a także do zapewnienia zakwaterowania na czas
trwania Festiwalu.
2. Osoby zainteresowane współpracą w ramach Programu Otwartego powinny przesyłać
materiał szczegółowo opisujący projekt wystawy indywidualnej lub zbiorowej w formie:
a) Wypełniony formularz zgłoszeniowy
b) Wszystkie prace wchodzące do projektu (w formie cyfrowej)
3. Prace należy nadsyłać do końca października 2006.
4. Formularz oraz prace można przesyłać:
a) drogą elektroniczną - [email protected]
/ pliki graficzne powinny być w formacie JPEG,
wszystkie razem nie więcej niż 5 MB /
b) lub drogą pocztową
(CD-R ub DVD z prezentacją prac oraz wypełnionym formularzem) na adres:
FUNDACJA EDUKACJI WIZUALNEJ
Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
Na kopercie prosimy umieścić napis „Program Otwarty 2007”.
5. Listę zakwalifikowanych projektów opublikujemy na stronie internetowej
www.fotofestiwal.com nie później niż 1 grudnia 2006 roku.
Zapraszamy do współpracy!
/ Organizatorzy