Pobierz jako plik PDF

Transkrypt

Pobierz jako plik PDF
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/archiwum-/2012/11-targi-pracy-w-klodz
ku.html
11 Targi Pracy w Kłodzku - Konferencja Partnerstwa
Lokalnego
W piątek 25 maja 2012 r. w hali sportowej Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji odbyły się jedenaste już targi pracy, zorganizowane po raz drugi w zmienionej formule Konferencji Partnerstwa Lokalnego. Partnerami tegorocznej Konferencji byli: Starosta Kłodzki,
Burmistrz Miasta Kłodzka, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi
Kłodzkiej, stowarzyszenie Edukacja i Rozwój z Krosnowic oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA z
Poznania.
W ramach tegorocznych targów można było bezpośrednio nawiązać kontakt z 60 pracodawcami,
którzy w swojej ofercie przedstawili ponad 120 ofert pracy. Dotyczyły one m.in. zawodów związanych
ze sferą obsługi ruchu turystycznego – takich jak kelnerzy, barmani, bufetowe, pokojowe, kucharze,
pomocnicy kucharza czy też recepcjoniści. Kolejna grupa propozycji to praca związana z szeroko
pojętymi usługami finansowymi – doradcy finansowi, pracownicy firm ubezpieczeniowych, pośrednicy
kredytowi. Wielu pracodawców poszukiwało pracowników branży budowlanej – murarzy, tynkarzy,
posadzkarzy czy też dekarzy i stolarzy. Uczestniczący w targach pracodawcy z Republiki Czeskiej
oferowali pracę dla tokarzy, frezerów, operatorów CNC oraz pracowników usług sektora finansowego.
Wielu chętnych zgromadziła giełda pracy, gdzie rekrutowano osoby chętne do pracy w Niemczech w
charakterze opiekunów osób starszych. Swoja wiedzą i doświadczeniem zawodowym służyli
uczestnikom targów przedstawiciele instytucji wspierających – Urzędu Skarbowego, ZUS,
Państwowej Inspekcji Pracy. Szeroką ofertę możliwości szkoleniowej dla osób chcących podwyższyć
lub uzyskać atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przedstawiły licznie reprezentowane instytucje
szkoleniowe i szkoły z powiatu kłodzkiego.
Zainteresowani pracą za granicą mogli zapoznać się z warunkami życia i pracy w Niemczech,
Czechach i Holandii, informacje te przygotowali pracownicy Europejskich Służb Zatrudnienia –EURES.
Osoby zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnych, jako alternatywnej formy zatrudnienia,
wzięły udział w warsztatach przygotowanych przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA z Poznania.
Tegoroczna Konferencja – Targi Pracy, cieszyła się niespotykanym dotąd zainteresowaniem. Wzięło
w niej udział około 950 osób, chcących zapoznać się z prezentowaną ofertą, w tym również spoza
terenu powiatu kłodzkiego.
Prowadzone podczas targów przez pracowników PUP Kłodzko badania ankietowe powinny przyczynić
się do jeszcze lepszego przygotowania oferty na przyszłoroczną edycję. Leszek Michalski - Kierownik
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Data publikacji 2017-03-08 20:22:33, Strona: 1/1