Kogó baćsiębędę?

Komentarze

Transkrypt

Kogó baćsiębędę?
LIPIEC - SIERPIEŃ 2014
WIADOMOŚCI
I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów
www.baptysci .waw.pl
e-mail zborowy: [email protected] .waw.pl
e-mail pastora: [email protected]
ul . Waliców 25
00-865 Warszawa
tel . (22) 620 52 16
"Panświatłością moją izbawieniemmoim:
Kogóżbaćsię będę?
Panochronążycia mego:
Kogóżmamsię(Plęsakać?"
lm 27;1)
NABOŻEŃST WA
Nabożeństwa niedzielne – godz. 1 0.00
Nabożeństwa środowe – godz. 1 8.00
Nabożeństwa w j. rosyjskim – niedziela, godz. 1 3.30, www.baptist.pl
Nabożeństwa w j. wietnamskim – niedziela w godz. 1 6.00 - 1 9.00
HOI THANH TIN LANH VIET NAM TRUYEN GIAO tai Warszawa
THO PHUONG CHUA NGAY CHUA NHAT HANG TUAN TU 1 6:30-1 9:00 GIO TAI: Ul
Waliców 25, tel. 889-308-356
Nabożeństwa w j. chińskim – niedziela, godz. 1 4.00
Wólka Kosowska k. Jabłonowa ul. Marii Świątkiewicz 50
kontakt: br. Khac Hung, e-mail: [email protected]
Barycz – Fundacja Pomocy Chrześcijańskiej,
Barycz 82, 26-200 Końskie www.baptysci.waw.pl/barycz, tel. 41 372 63 30
Nabożeństwa: niedziela, godz. 1 0.00; czwartek, godz. 1 8.00,
Grodzisk Mazowiecki , ul. 1 Maja 1 2, www.chlebzycia.pl
Nabożeństwa: niedziela, godz. 11 .00, piątek godz.1 8.00
Nr konta: 05 1 240 6348 1111 001 0 3504 01 93 (PEKAO S.A.)
AKTUALNOŚCI
LIPIEC
2 lipca (śr.), godz. 1 8.00 - "Izrael w księdze Izajasza" - cykl wykładów pastora
Lecha Macieszczaka.
6 lipca (niedz.), godz. 1 0.00 - Wieczerza Pańska. Kazanie pt.
"Rozumienie Wieczerzy Pańskiej cz. 3"
wygłosi Prezbiter Konstanty
Wiazowski.
9 lipca (śr.), godz. 1 8.00 - rozważanie z Listu do Rzymian - pastor Marek
Budziński.
1 3 lipca (niedz.), godz. 1 0.00 - kazanie wygłosi pastor Marek Budziński.
1 6 lipca (śr.), godz. 1 8.00 - rozważanie z Ewangeli św. Jana - misjonarz
Krzysztof Motyka.
20 lipca (niedz.), godz. 1 0.00 - rozważanie i prowadzenie nabożeństwa misjonarz Krzysztof Motyka, kazanie pt. "Samarytanka cz. 1" wygłosi
Samuel Skrzypkowski.
23 lipca (śr.), godz. 1 8.00 - rozważanie z Ewangeli św. Jana - misjonarz
Krzysztof Motyka.
27 lipca (niedz.), godz. 1 0.00 - rozważanie i prowadzenie nabożeństwa misjonarz Krzysztof Motyka, kazanie dr Jim Henry.
30 lipca (śr.), godz. 1 8.00 - rozważanie z Ewangeli św. Jana - misjonarz
Krzysztof Motyka.
2
SIERPIEŃ
3 sierpnia (niedz.), godz. 1 0.00 - Wieczerza Pańska. Kazanie wygłosi pastor
Marek Budziński.
6 sierpnia (śr.), godz. 1 8.00 - rozważanie z Ewangeli św. Jana - misjonarz
Krzysztof Motyka.
1 0 sierpnia (niedz.), godz. 1 0.00 - kazanie pt.
Samuel Skrzypkowski.
"Samarytanka cz. 2"
wygłosi
1 3 sierpnia (śr.), godz. 1 8.00 - koncert Chóru z Kościoła Menonitów z USA.
1 6 sierpnia (sob.), godz. 1 4.00, WBST Warszawa-Radość - uroczyste
nabożeństwo z okazji ślubu Samuela Skrzypkowskiego z Dominiką
Klimas.
1 7 sierpnia (niedz.), godz. 1 0.00 - rozważanie pastor Marek Budzieński,
kazanie misjonarz Krzysztof Motyka.
24 sierpnia (niedz.), godz. 1 0.00 - nabożeństwo.
27 sierpnia (śr.), godz. 1 8.00 - chrześcijański film fabularny, przygotowanie
br. Adam Wojnarowski oraz Łukasz Szcześniak.
30 sierpnia (niedz.), godz. 1 0.00 - nabożeństwo prowadzone przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wojskowe Korneliusz. Nabożeństwo
będzie nagrywane przez TVP2.
3
Urodziny lipiec - sierpień
1.07 ­ Jakub Dekanowski
1.07 ­ Mateusz Dekanowski
1 .08 - Zofia Kurylin
1 .08 - Stanisława Stypuła
2.08 - Henryk Podsiadły
4.08 - Lech Kozakiewicz
4.08 - Magdalena Wójcik
6.08 - Krystyna Tchir
7.08 - Jadwiga Wiazowska
7.08 - Bogumiła Modzelewska
1 0.08 - Marek Luśnia
1 .07 - Igor Sawicki
5.07 - Piotr Tchir
5.07 - Anna Cieślar
6.07 - Gustaw Cieślar
8.07 - Teresa Piotrowska
9.07 - Tomasz Michalak
11 .07 - Eliza Marciszewska
1 5.07 - Tomasz Chojnacki
1 6.07 - Maria Gajewska (Końskie)
11.08 ­ Franciszek Wójcik
1 2.08 - Dariusz Kowalski
1 3.08 - Krzysztof Radzimski
1 4.08 - Mirosław Wiazowski
1 6.08 - Wioletta Truskolaska
1 7.08 - Lidia Królak
1 7.08 - Ryszard Gajewski (Końskie)
16.07 ­ Dawid Romaniuk
18.07 ­ Julian Zaleski­Książek
1 8.07 - Tamara Adamus
20.07 - Agata Kalinauskas
20.07 - Grażyna Podsiadły
23.07 - Antoni Alimowski
24.07 - Piotr Maj
25.07 - Waldemar Kaluta
18.08 ­ Lena Kuryłowicz
25.07 ­ Łukasz Leszek Witkowski
26.07 ­ Maciej Luśnia
26.07 - Krzysztof Zakrzewski
26.07 - Anna Ewa Blicharska
27.07 - Beata Godlewska
27.07 - Małgorzata Zielińska
28.07 - Halina Gołębiowska
28.07 - Beata Barszczewska
31 .07 - Marta Caban
1 9.08 - Michał Trusiewicz
20.08 - Edward Czapski
21 .08 - Zofia Dobosz
21 .08 - Marian Królak
21.08 ­ Mikołaj Trusiewicz
22.08 ­ Maria Kuryłowicz
22.08 - Krzysztof Motyka
27.08 - Bogdan Biegaj
28.08 - Walentyna Antkowiak
29.08 - Tomasz Gortat
31 .08 - Andrzej Dąbrowski
31.07 ­ Vincent Anthony Kalinauskas
"LeczmoimszczęściembyćbliskoBoga.
Pokładamwpanu, wBogunadziejęmoją... "(Psalm73;28)
Prorok Eliasz i jego służba
Wraz z seniorami naszego zboru studiujemy życie i służbę proroka
Eliasza. Wbrew pozorom jest to dla niektórych osoba mało znana. A przecież jest
to największy prorok Starego Testamentu. Choć nie jest autorem żadnej księgi,
to chyba jest najczęściej (1 3 razy) wspominanym prorokiem na stronicach
Nowego Testamentu. Nagle pojawił się on przed królem Achabem (1 Król. 1 7,1 )
z zapowiedzią nadchodzącej klęski suszy. Choć był człowiekiem podobnym
do nas (Jak. 5,1 7-1 8), stał się natchnieniem dla tych, których praca jest trudna,
którzy czują się osamotnieni, którzy ciężko pracują bez widocznych rezultatów,
którzy nieraz doznawali rozczarowań i upadali na duchu.
4
Niczego nie wiemy o wcześniejszych latach Eliasza. Pochodził
z miejscowości Tiszbe w Gileadzie. Jego imię znaczy "Bóg jest moją siłą". Chyba
miał pobożnych rodziców, którzy modlili się o niego i wychowywali go w wierze
w prawdziwego Boga. W ten sposób Bóg przez wiele lat przygotowywał go do tej
wyjątkowej służby. Eliasz musiał długo na nią czekać. Ale czas oczekiwania
nigdy nie jest czasem straconym.
Eliasz żył w czasach ogólnonarodowego odstępstwa Izraela od wiary
w prawdziwego Boga. Baalizm stał się oficjalną religią w całym kraju. Wierzący
w Boga Izraela ukrywali się, stanowili małą garstką. W tych trudnych czasach
Eliasz został wysłany przez Boga do przekazania Achabowi o nadejściu suszy
(1 Król. 1 7,1 ), wyzwania na „pojedynek” proroków Baala na Górze Karmel
(1 Król. 1 8,1 -41 ), ogłoszenia Jego sądu nad Achabem i jego żoną Izabel za mord
nad sprawiedliwym Nabotem (1 Król. 21 ,1 -2). Jakże wielka i niebezpieczna była
to misja! Dlatego Eliasz musiał być wyjątkowym człowiekiem.
Życie Eliasza było dalekie od zła, które go otaczało. Jego życiowym
mottem mogły być słowa: "Nie miejcie udziału w bezowocnych czynach
ciemności, lecz upominajcie tych, którzy je popełniają" (Ef. 5,11 ). Patrz też 2 Kor.
6, 1 4-1 6. Czy mógł współdziałać z tak bezbożnymi przywódcami kraju jak
Achab?
Służbie Eliasza towarzyszyły nadprzyrodzone wydarzenia. Jakże wielkich
czynów dokonał przez niego Bóg! Karmił go nad potokiem przez ptaki (1 Król.
1 7,1 -6), pomnażał środki spożywcze wdowy w Sarepcie (1 Król. 1 7,8-1 6),
wskrzesił jej syna (1 Król. 1 7,1 7-23), sprowadził ogień z nieba (1 Król. 1 8,36-38),
karmił go przez anioła (1 Król. 1 9,5-7), znowu sprowadził ogień z nieba
(2 Król. 1 ,9-1 2), rozdzielił wody Jordanu (2 Król. 2,8) i zabrał w wichrze do nieba
(2 Król. 2,11 ).
Eliasz świadomie żył w obecności Boga i polegał na Jego Słowie.
Jego pierwsze skierowane do Achaba, słowa, były jego wyznaniem wiary: "Jako
żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję" (1 Król.1 7,1 ). Wokół
bezbożny świat, ale Pan żyje! Obok rozporządzający absolutną władza król
Achab, ale Pan żyje! Jest tu obecny przy mnie - "przed którego obliczem stoję".
Kiedyś Salomon modlił się: "Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi twoi słudzy, którzy
stoją przed tobą" (1 Król. 1 0,8). Teraz, niestety, ten lud odwrócił się od swego
Boga. Eliasz bardziej bał się obecności niewidzialnego Boga, niż stojącego przed
nim króla Achaba.
W czym tkwiła tajemnica odwagi Eliasza? Czyż nie w bliskiej
społeczności ze swoim Bogiem i całkowitym posłuszeństwie Jego woli? Apostoł
Paweł też doświadczał tej samotności, ale był w stanie powiedzieć: "Pan jednak
stanął przy mnie i dodał mi sił" (2 Tym. 4,1 7). Pan nie opuszcza tych, którzy
na Nim polegają. To jedyny nasz ratunek i pociecha w samotności i słabościach.
"Sprawiedliwi wołają, a Pan ich wysłuchuje i ratuje od wszelkich nieszczęść.
Pan jest blisko tych, których serce jest złamane i wybawia strapionych
na duchu"(Ps.34,1 8).
Konstanty Wiazowski
5
6
Kalendarz Modlitwy Kobiet - lipiec i sierpień 2014
Lipiec ­ wakacyjna misja dla najbliższych
"Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do
takich należy Królestwo."
Ewangelia św. Łukasza 1 8; 1 6
Wakacje są okazją do wypoczynku, do zmiany klimatu,
do regenerowania sił. W czasie poprzednich wakacji spędziliśmy z mężem jeden
wieczór w pięknym, starym mazurskim folwarku. Malownicze miejsce,
przygotowane do odpoczynku dla całych rodzin. Wielki ogród z placem zabaw
i wygodnymi meblami ogrodowi. Weranda z fotelami i stołem do rozmów,
czy gier planszowych, konie w stajni. Idealne miejsce, by rodziny z dziećmi
mogły odpoczywać. Zastaliśmy czwórkę chłopców na werandzie. Ich rozmowy
wskazywały na wspólną grę przy stole. Jakże byłam rozczarowana,
gdy podeszłam bliżej. Okazało się, że w tej wspaniałej scenerii trójka chłopaków
przygląda się jedynie za plecami grze czwartego - na tablecie… Wydawałoby
się, że w takim starannie zaaranżowanym miejscu można tylko dobrze spędzać
czas. Zmarnowana okazja, by zerwać z dziecięcymi nałogami. Pomyślałam
o mądrości, jakiej nam trzeba, by zapewnić dzieciom odpowiedni wypoczynek.
Warto zadbać o wakacje naszych dzieci. Obozy, gdzie bez telewizora, komórek,
komputerów dzieci będą mogły doświadczać Bożego działania w dobrym
środowisku - to najlepsze, co możemy im dać.
Módlmy się o nasze dzieci, które spędzają czas na wakacyjnych
wyjazdach, o Bożą opiekę i mądrość dla tych, którym te dzieci powierzamy.
Sierpień ­ cud rozmnożenia w czasie żniw
"Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj... "
Ewangelia św. Mateusza 6; 11
W książce „Bóg na ławie oskarżonych” czytamy słowa C.S.Lewisa
wypowiedziane w 1 942 roku na temat cudów. „Co roku Bóg zamienia małą ilość
zboża w dużą: sieje się ziarno, a ono sią rozmnaża, a ludzie zgodnie
ze zwyczajem swojej epoki mówią: Oto Ceres, oto Adonis oto Król zboża; lub
też: Oto prawa natury. Mała ilość chleba zostaje zamieniona w dużą ilość
chleba. Widzimy to w cudzie rozmnożenia chleba. Syn nie uczy niczego, jeżeli
nie widzi, by czynił to Ojciec.”
Dostrzegajmy działanie Boga w świecie stworzonym, dostrzegajmy Boże
pomożenie chleba w czasie żniw. Nie reagujmy na zbiory: oto natura! Z jednego
posianego ziarna pszenicy rolnik zbiera około 25-30 ziaren w jednym kłosie.
Pamiętajmy, że tym, który ma klucze do spiżarni jest Bóg. On chce abyśmy
karmili się Chlebem dzień za dniem.
Módlmy się o chleb codzienny. O poszanowanie każdej kromki.
O dostrzeganie dobroci Bożej w żniwach. Dziękujmy Bogu za ziemię, która nas
żywi.
7
GRUP Y W ZBORZE
• Grupa Biblijna, niedziela, godz. 9.00 – sala na parterze w budynku administracyjnym,
prowadzi br. Adam Wojnarowski, tel. 22 620 99 22
• Młodzież akademicka, w każdy poniedziałek, godz. 1 8.00 w sali młodzieżowej.
Szczegółowe informacje Samuel Skrzypkowski, tel. 882 51 6 320 .
• Poznawanie Biblii , piątek, godz. 1 9.00 – sala przy kuchni w budynku administracyjnym,
prowadzi br. Andrzej Dąbrowski, tel. 602 353 085
• Grupa wzrostu , wtorek, godz. 1 8.00 w sali Rady Zboru. Piotr Czerwiński, tel 602 678 797
• Grupa wzrostu - dla osób po chrzcie w wieku świadomym , środa, godz. 1 9.30
w sali rady zboru w budynku administracyjnym, prowadzi pastor Marek Budziński .
• Grupa Gedeonitów, środa, godz. 1 7.00 – diakonka . Zapraszamy osoby, które pragną
pełnić służbę rozprowadzania Nowych Testamentów w rejonie Warszawy.
Prowadzi br. Jerzy Jagosz.
• Młodzież gimnazjalna i licealna, piątek, godz. 1 8.00 w sali przy kuchni.
Szczegółowe informacje Samuel Skrzypkowski, tel. 882 51 6 320 .
• Grupa wsparcia - modlitwa, duszpasterstwo, pomoc w wyjściu z uzależnień kontakt: Andrzej Dobosz, tel. 51 0 545 523, e-mail: [email protected]
• Grupa w języku rosyjskim - środa, czwartek, sobota o godz. 1 9.00.
GRUP Y DOMOWE
• Grupa indukcyjnego studium Słowa Bożego, Międzylesie – Góraszka – Garwolin ,
kontakt: M. Wiazowski, tel. 694 422 626.
• Grupa na Saskiej Kępie – ul. Dąbrowiecka 25B, Kontakt: Ewa i Maciek Kuryłowicz:
506 1 63 432, 501 1 27 668
• Grupa świadectw na Gocławiu – kontakt: D. i G. Longić, tel. 509 070 070.
• Grupa Małżeństw, czwartek, godz. 1 8.00, ul. Waliców 25. Szczegółowe informacje :
Grażyna i Krzysztof Motyka, tel. 693 31 9 346
• Grupa Biblijna w Radości , prowadzący prezb. Gustaw Cieślar, tel. 506 1 98 07
• Grupa w Nowym Dworze Mazowieckiem , Dorota i Grzegorz Gaca, tel. 501 026 995.
KONTAKT
SEKRETARIAT czynny: pon. – pt. w godz. 1 0.00 – 1 6.00, www.baptysci.waw.pl
tel. 22 620 52 1 6, 51 3 529 202, e-mail: 1 [email protected] , Lija Orych
PASTOR
prezb. Marek Budziński, e-mail: [email protected]
RADA ZBORU Piotr Czerwiński, tel. 602 678 797, e-mail: [email protected]
BIBLIOTEKA czynna w niedzielę po nabożeństwie
KSIĘGARNIA Lija Orych, tel. 22 620 52 1 6 ,
DZIECI - SZKÓŁKA NIEDZIELNA – Michał Stępień, e-mail: [email protected]
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA – BANK ŻYWNOŚCI, tel. 51 6 325 01 2
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA przy I ZKCHB czynna w poniedziałki i czwartki
w godz 1 7.00 - 20.00 , oraz: jedna sobota w miesiącu - warsztaty gastronomiczne,
jeden piątek w miesiącu - dzień sportu. Kontakt: Marta Urbaniak, tel. 506 1 24 037.
Nr konta I Zboru KChB w Warszawie:
ALIOR BANK 80 2490 0005 0000 4500 11 79 8988
Przygotowanie i opracowanie graficzne: ES ([email protected]), Druk: KOMPAS II

Podobne dokumenty

WIADOMOŚCI I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów

WIADOMOŚCI I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w prawdziwego Boga. Baalizm stał się oficjalną religią w całym kraju. Wierzący w Boga Izraela ukrywali się, stanowili małą garstką. W tych trudnych czasach Eliasz został wysłany przez Boga do przek...

Bardziej szczegółowo

maj - Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

maj - Kościół Chrześcijan Baptystów w RP nie ma sensu – bo się beznadziejnie powtarza, będąc wypadkową ciągle tych samych błędów ludzkości i nigdzie nie prowadzi, bo nie ma gdzie – Bóg dużo mówi o sensie swych działań w historii ludzkości...

Bardziej szczegółowo