spis podręczników

Transkrypt

spis podręczników
SPIS PODRĘCZNIKÓW
ROK SZKOLNY 2016/2017
KLASY PIERWSZE
Rodzice klas pierwszych nie kupują podręczników i ćwiczeń do edukacji
wczesnoszkolnej i języka angielskiego, są one objęte programem rządowym.
Jeżeli dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii, rodzice kupują podręcznik
do przedmiotu.
Edukacja wczesnoszkolna
„NASZ ELEMENTARZ. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1.”
Maria Lorek, Lidia Wollman
„NASZ ELEMENTARZ. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2.”
Maria Lorek, Lidia Wollman
„NASZ ELEMENTARZ. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3.”
Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska
„NASZ ELEMENTARZ. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4.”
Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska
„Moje ćwiczenia” dla klasy pierwszej – zeszyty ćwiczeń do „Naszego elementarza”
Dulemba, Jolanta Faliszewska, Grażyna Lech
Wydawnictwo MAC – JUKA
Język angielski
„ENGLISH QUEST 1” – podręcznik
Jeanette Corbett, Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro
Wydawnictwo MACMILLAN
Zeszyt ćwiczeń „ENGLISH QUEST 1”
Jeanette Corbett, Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro
Wydawnictwo MACMILLAN
Religia
„JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA” – podręcznik i ćwiczenia
ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Święty Wojciech
KLASY DRUGIE
Rodzice klas drugich nie kupują podręczników i ćwiczeń do edukacji
wczesnoszkolnej i języka angielskiego, są one objęte programem rządowym.
Jeżeli dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii, rodzice kupują podręcznik
do przedmiotu.
Edukacja wczesnoszkolna
„NASZA SZKOŁA. Klasa 2. Części: 1A, 1B, 2, 3, 4. Edukacja zintegrowana”
Maria Lorek
„NASZA SZKOŁA. Klasa 2. Części 1, 2, 3, 4. Matematyka”
Agata Ludwa
„Moje ćwiczenia” cz. 1 – 4 – zeszyty ćwiczeń do „Naszego elementarza”
„Moje ćwiczenia – matematyka” cz. 1 – 4
red. Jolanta Faliszewska
Wydawnictwo MAC – EDUKACJA
Język angielski
„ENGLISH QUEST 2” – podręcznik
Jeanette Corbett, Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro
Wydawnictwo MACMILLAN
Zeszyt ćwiczeń „ENGLISH QUEST 2”
Jeanette Corbett, Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro
Wydawnictwo MACMILLAN
Religia
„KOCHAMY PANA JEZUSA” – podręcznik i ćwiczenia
ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Święty Wojciech
KLASY TRZECIE
Rodzice klas trzecich nie kupują podręczników i ćwiczeń do edukacji
wczesnoszkolnej i języka angielskiego, są one objęte programem rządowym.
Jeżeli dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii, rodzice kupują podręcznik
do przedmiotu.
Edukacja wczesnoszkolna
„NASZA SZKOŁA. Klasa 3. Część 1a . Edukacja elementarna.”
Maria Lorek, Monika Zatorska
„NASZA SZKOŁA. Klasa 3. Część 1b. Edukacja elementarna”
Maria Lorek, Monika Zatorska
„NASZA SZKOŁA. Klasa 3. Część 2. Edukacja elementarna”
Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska
„NASZA SZKOŁA. Matematyka. Klasa 3. Część 1.”
Agata Ludwa
„NASZA SZKOŁA. Matematyka. Klasa 3. Część 2.”
Agata Ludwa
„Moje ćwiczenia” cz. 1 – 4 – zeszyty ćwiczeń do „Naszego elementarza”
„Moje ćwiczenia – matematyka” cz. 1 – 4
E. Dulemba, J. Faliszewska, G. Lech, A. Opala, I. Perlicka, A. Ziewiecka
Wydawnictwo MAC – EDUKACJA
Język angielski
„ENGLISH QUEST 3” – podręcznik
Jeanette Corbett, Rosin O’ Farrell, Anna Parr - Modrzejewska
Zeszyt ciczeń „ENGLISH QUEST 3”
Jeanette Corbett, Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro
Wydawnictwo MACMILLAN
Religia
„PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA” – podręcznik i ćwiczenia
ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Święty Wojciech
KLASY CZWARTE
Rodzice klas czwartych nie kupują podręczników i ćwiczeń, są one objęte
programem rządowym.
Jeżeli dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii, rodzice kupują podręcznik
do przedmiotu.
Język polski
„MIĘDZY NAMI. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej
Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
Zeszyt ćwiczeń „Między nami”
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Język angielski
„STEPS FORWARD 1” – podręcznik
Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, Paul Shipton
Zeszyt ćwiczeń „STEPS FORWARD 1”
Oxford University Press Polska Sp. z o.o.
Historia i społeczeństwo
„WCZORAJ I DZIŚ. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły
podstawowej”
Grzegorz Wojciechowski
Nowa Era Spółka z o.o.
Przyroda
„TAJEMNICE PRZYRODY. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły
podstawowej”
Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz
Zeszyty ćwiczeń „TAJEMNICE PRZYRODY”
Nowa Era Spółka z o.o.
Matematyka
„MATEMATYKA Z KLUCZEM. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej
szkoły podstawowej”. Część 1
„MATEMATYKA Z KLUCZEM. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej
szkoły podstawowej”. Część 2
Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Zeszyty ćwiczeń „MATEMATYKA Z KLUCZEM”
Nowa Era Spółka z o.o.
Zajęcia komputerowe
„LUBIĘ TO! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy IV szkoły
podstawowej”
Michał Kęska
Nowa Era Spółka z o.o.
Muzyka
„LEKCJA MUZYKI. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły
podstawowej”
Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Nowa Era Spółka z o.o.
Zajęcia techniczne
„JAK TO DZIAŁA? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły
podstawowej”
Lech Łabecki, Marta Łabecka
Nowa Era Spółka z o.o.
Plastyka
Bez podręcznika
Religia
„JESTEM CHRZEŚCIJANINEM”
ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Święty Wojciech
KLASY PIĄTE
Rodzice klas piątych nie kupują podręczników i ćwiczeń, są one objęte
programem rządowym.
Jeżeli dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii, rodzice kupują podręcznik
do przedmiotu.
Język polski
„MIĘDZY NAMI. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej
Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
Zeszyt ćwiczeń „Między nami”
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Język angielski
„STEPS IN ENGLISH 2 STUDENT’S BOOK” – podręcznik
Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton, Sylvia Wheeldon, Ewa Palczak,
„STEPS IN ENGLISH 2 WORKBOOK” – ćwiczenia
Sylvia Wheeldon, Paul Shipton,
Wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS
Historia i społeczeństwo
„WCZORAJ I DZIŚ” Historia i społeczeństwo – podręcznik dla klasy 5
Grzegorz Wojciechowski
„WCZORAJ I DZIŚ” – ćwiczenia
Wydawnictwo NOWA ERA
Przyroda
„TAJEMNICE PRZYRODY. Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły
podstawowej”
Joanna Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer
Zeszyty ćwiczeń „TAJEMNICE PRZYRODY”
Nowa Era Spółka z o.o.
Matematyka
„MATEMATYKA Z KLUCZEM. Podręcznik do matematyki dla klasy piątej
szkoły podstawowej”. Część 1
„MATEMATYKA Z KLUCZEM. Podręcznik do matematyki dla klasy piątej
szkoły podstawowej”. Część 2
Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Zeszyty ćwiczeń „MATEMATYKA Z KLUCZEM”
Nowa Era Spółka z o.o.
Zajęcia komputerowe
„LUBIĘ TO! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy V szkoły
podstawowej”
Michał Kęska
Nowa Era Spółka z o.o.
Muzyka
„LEKCJA MUZYKI. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej”
Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Nowa Era Spółka z o.o.
Zajęcia techniczne
„JAK TO DZIAŁA? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły
podstawowej”
Lech Łabecki, Marta Łabecka
Nowa Era Spółka z o.o.
Plastyka
bez podręcznika
Religia
„WIERZĘ W BOGA”
ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Św. Wojciech
Wychowanie do życia w rodzinie
bez podręcznika
KLASY SZÓSTE
Język polski
„MIĘDZY NAMI. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej
Zeszyty ćwiczeń „MIĘDZY NAMI” część 1 i 2
Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Język angielski
„STEPS IN ENGLISH 3 STUDENT’S BOOK” – podręcznik
Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton, Sylvia Wheeldon, Ewa Palczak,
„STEPS IN ENGLISH 3 WORKBOOK ” – ćwiczenia
Sylvia Wheeldon, Paul Shipton,
Wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS
Historia
„WCZORAJ I DZIŚ” Historia i społeczeństwo – podręcznik dla klasy 6
Grzegorz Wojciechowski
bez ćwiczeń
Wydawnictwo NOWA ERA
Przyroda
„TAJEMNICE PRZYRODY” – podręcznik
Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk
„TAJEMNICE PRZYRODY ”- ćwiczenia część 1 i 2
Dominik Marszał, Monika Mochnacz, Joanna Stawarz (część 1)
Dominik Marszał, Maria Marko – Worłowska, Joanna Stawarz, Małgorzata
Mańska (część 2)
Wydawnictwo NOWA ERA
Matematyka
„MATEMATYKA Z KLUCZEM ” – podręcznik
Ćwiczenia „MATEMATYKA Z KLUCZEM” – część 1 i 2
Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo NOWA ERA
Zajęcia komputerowe
bez podręcznika
Muzyka
„LEKCJA MUZYKI”
podręcznik i zeszyt ucznia klasa 6
Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo Nowa Era
Zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne. Część 2
Bogusława Stanecka, Czesław Stanecki
AGENCJA WYDAWNICZA STAN POL
Plastyka
KONTYNUACJA
„DO DZIEŁA” – podręcznik do plastyki dla klas 4 – 6
Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
Wydawnictwo NOWA ERA
Religia
„WIERZĘ W KOŚCIÓŁ”
ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Św. Wojciech
Wychowanie do życia w rodzinie
bez podręcznika

Podobne dokumenty