Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF

Transkrypt

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF
Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF
(w określonej specjalności)
Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej
wykształcenie średnie i stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu. Uczestnicy
kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do nauczania i doskonalenia
czynności ruchowych specyficznych dla danej specjalności, rozwijania sprawności
psychomotorycznej oraz organizowania zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych.
Absolwenci kursu otrzymują legitymację instruktora rekreacji AWF w określonej
specjalności.
Inne uwagi: obecnie proponujemy kursy instruktora rekreacji ruchowej w
następujących specjalnościach: zespołowe gry rekreacyjne - piłka nożna, zespołowe
gry rekreacyjne - koszykówka, zespołowe gry rekreacyjne - piłka siatkowa, zespołowe
gry rekreacyjne – unihoc, kurs instruktora rekreacji ruchowej AWF osób z
niepełnosprawnością intelektualną – gry rekreacyjne, kurs instruktora rekreacji
ruchowej AWF osób z niepełnosprawnością intelektualną – sporty zimowe, golf, tenis
ziemny, tenis stołowy, pływanie rekreacyjne, płetwonurkowanie, turystyka rowerowa,
fitness - nowoczesne formy gimnastyki, fitness – ćwiczenia siłowe, fitness – boot
camp,
kajakarstwo turystyczne, snowboard rekreacyjny, żeglarstwo deskowe,
wspinaczka skałkowa, narciarstwo powszechne – zjazdowe, narciarstwo powszechne
biegowe, nordic walking, kitesurfing.
Koszt części teoretycznej: 500,- PLN
Koszt części specjalistycznej (wszystkie specjalności): 1000,- PLN
Koszt części teoretycznej (dla studentów AWF Katowice): 400,- PLN
Koszt części specjalistycznej (dla studentów AWF Katowice): 900,- PLN
Czas trwania: część teoretyczna – 60 godzin, część praktyczna –
96 godzin.
Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kserokopii świadectwa ukończenia
szkoły średniej, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia, zdjęcia –
koniecznie w wersji elektronicznej ([email protected]).
Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności
zgłoszeń.
Akademickie Centrum Kształcenia
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ul. Mikołowska 72a,
budynek Nowej Hali Sportowej - I Piętro, pokój nr 219
tel. (032) 207-51-19
[email protected]
www.awf.katowice.pl