WIADOMOŚCI I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów

Komentarze

Transkrypt

WIADOMOŚCI I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów
KWIECIEŃ 2014
WIADOMOŚCI
I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów
www.baptysci .waw.pl
e-mail zborowy: [email protected] .waw.pl
e-mail pastora: [email protected]
Wszechmocny Pan
zniszczy śmierć na wieki
i zetrze łzę z każdego oblicza .
I usunie hańbę swojego ludu
na całej ziemi ....
Księga Izajasza 25: 8
ul . Waliców 25
00-865 Warszawa
tel . (22) 620 52 16
Wt 1
Śr 2
Czw 3
Pt 4
Sob
Nd
Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
NABOŻEŃST WA
Nabożeństwa niedzielne – godz. 1 0.00
Nabożeństwa środowe – godz. 1 8.00
Nabożeństwa w j. rosyjskim – niedziela, godz. 1 3.30, www.baptist.pl
Nabożeństwa w j. wietnamskim – niedziela w godz. 1 6.00 - 1 9.00
HOI THANH TIN LANH VIET NAM TRUYEN GIAO tai Warszawa
THO
PHUONG CHUA NGAY CHUA NHAT HANG TUAN TU 1 6:30-1 9:00
5
GIO TAI: Ul Waliców 25, tel. 889-308-356
6
Nabożeństwa w j. chińskim – niedziela, godz. 1 4.00
Wólka Kosowska k. Jabłonowa ul. Marii Świątkiewicz 50
7
kontakt: br. Khac Hung, e-mail: [email protected]
8
Barycz – Fundacja Pomocy Chrześcijańskiej,
9
Barycz 82, 26-200 Końskie www.baptysci.waw.pl/barycz, tel. 41 372 63 30
10
Nabożeństwa: niedziela, godz. 1 0.00; czwartek, godz. 1 8.00,
Grodzisk Mazowiecki , ul. 1 Maja 1 2, www.chlebzycia.pl
11
Nabożeństwa: niedziela, godz. 11 .00, piątek godz.1 8.00
12
Nr konta: 05 1 240 6348 1111 001 0 3504 01 93 (PEKAO S.A.)
Nd 13
Pon 14
AKTUALNOŚCI
"Izrael w księdze Izajasza"
Wt 15
2 kwietnia (śr.), godz. 1 8.00 -
Pt 18
9 kwietnia (śr.), godz. 1 8.00 - rozważanie z Listu do Rzymian,
Śr 16
wykładów pastora Lecha Macieszczaka.
- cykl
Czw 17
6 kwietnia (niedz.), godz. 1 0.00 - Rekolekcje Wielkanocne, kazanie
Nd 20
11 kwietnia (pt.), godz. 11 .00 - "Herbatka seniora".
1 3 kwietnia (niedz.), godz. 1 0.00 - Niedziela Palmowa. Kazanie
Sob 19
Pon 21
Wt 21
Śr 22
Czw 23
Pt 24
Sob 25
Nd 26
Pon 27
Wt 28
Śr 29
Czw 30
pt. "Opieka duszpasterska" wygłosi br. Samuel Skrzypkowski.
- pastor Marek Budziński.
wygłosi pastor Marek Budziński.
godz 1 7.00 - nabożeństwo młodzieżowe w budynku
administracyjnym, ul. Waliców 25. Prowadzący - Samuel
Skrzypkowski.
1 6 kwietnia (śr.), godz. 1 8.00 - rozważanie br. Samuel Skrzypkowski.
1 7 kwietnia (czw.), godz. 1 8.00 - rozważanie br. Krzysztof Motyka.
1 8 kwietnia (pt.), godz. 1 8.00 - Wielki Piątek. Nabożeństwo wszystkich
Zborów warszawskich połączone z Wieczerzą Pańską.
1 9 kwietnia (sob.), godz. 1 8.00 - koncert upamiętniający rocznicę
wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.
20 kwietnia (niedz.), godz. 1 0.00 - Wielkanoc, kazanie wygłosi pastor
Marek Budziński, rozważanie br. Samuel Skrzypkowski.
22 kwietnia (śr.), godz. 1 8.00 - rozważanie z Listu do Rzymian,
- pastor Marek Budziński.
27 kwietnia (niedz.), godz. 1 0.00 - kazanie br. Krzysztof Motyka,
rozważanie br. Samuel Samuel.
2
30 kwietnia (śr.), godz. 1 8.00 - wykład o kreacjonizmie i ewolucji pt. "Pytania i
odpowiedzi" - prowadzący br. Adam Wojnarowski oraz br. Łukasz
Szcześniak.
Początek "Majówki Akademickiej" - informacje oraz zgłoszenia u br.
Samuela Skrzypkowskiego.
30 marca (niedz.), godz. 1 0.00 - Rekolekcje Wielkanocne, kazanie pt.
"Świadectwo Chrześcijanina" wygłosi pastor Marek Budziński.
Najbliższa audycja radiowa naszego Kościoła,
nadana będzie 26 kwietnia 201 4 o godzinie 7:40
w programie II Polskiego Radia (UKF-1 04,9)
Zapraszam na spotkania w ramach rozważań:
"Duchowe kroki wiary ­ 5 minut po chrzcie",
które odbywają się w sali Rady Zboru w budynku administracyjnym
w każdą środę po nabożeństwie o godz. 1 9.30
Prowadzący - Pastor Marek Budziński
W każdą środę o godz. 1 0.00 w kaplicy Zboru - próba chóru seniorów.
Prowadząca - Karolina Trusiewicz.
URODZINY
1 3.04 - Piotr Szczęsny
1 4.04 - Bożena Łucek
01 .04 - Anna Pałdyna Anna
14.04 ­ Helena Marcinowicz
03.04 ­ Noemi Skoworodko
04.04 ­ Emil Bieliński
04.04 ­ Kacper Radzimski
1 5.04 - Mariusz Malec
1 6.04 - Daniel Kisza
20.04 - Klaudia Wiazowska
20.04 - Anna Williams
21 .04 - Janina Winek
24.04 - Aleksandra Szewczyk
26.04 - Grzegorz Longić
29.04 - Aneta Nowakowska
29.04 - Beata Chęcik
30.04 - Krystyna Jędrzejewska
06.04 - Halina Gryzmołowicz
06.04 - Mirosław Chęcik
08.04 - Jerzy Zaprawa
08.04 - Anna Szcześniak
11 .04 - Małgorzata Dąbrowska
1 2.04 - Magdalena Czerwińska
"Nauczmnieczynićwolęswoją, boTyjesteśBogiemmoim.
NiechdobryduchTwójprowadzimnieporównejziemi!"
(Psalm143:10)
3
Prorok Eliasz i jego służba
Wraz z seniorami naszego zboru studiujemy życie i służbę proroka
Eliasza. Wbrew pozorom jest to dla niektórych osoba mało znana. A przecież jest
to największy prorok Starego Testamentu. Choć nie jest autorem żadnej księgi,
to chyba jest najczęściej (1 3 razy) wspominanym prorokiem na stronicach
Nowego Testamentu. Nagle pojawił się on przed królem Achabem (1 Król. 1 7,1 )
z zapowiedzią nadchodzącej klęski suszy. Choć był człowiekiem podobnym
do nas (Jak. 5,1 7-1 8), stał się natchnieniem dla tych, których praca jest trudna,
którzy czują się osamotnieni, którzy ciężko pracują bez widocznych rezultatów,
którzy nieraz doznawali rozczarowań i upadali na duchu.
Niczego nie wiemy o wcześniejszych latach Eliasza. Pochodził
z miejscowości Tiszbe w Gileadzie. Jego imię znaczy „Bóg jest moją siłą”. Chyba
miał pobożnych rodziców, którzy modlili się o niego i wychowywali go w wierze
w prawdziwego Boga. W ten sposób Bóg przez wiele lat przygotowywał go do tej
wyjątkowej służby. Eliasz musiał długo na nią czekać. Ale czas oczekiwania
nigdy nie jest czasem straconym.
Eliasz żył w czasach ogólnonarodowego odstępstwa Izraela od wiary
w prawdziwego Boga. Baalizm stał się oficjalną religią w całym kraju. Wierzący
w Boga Izraela ukrywali się, stanowili małą garstką. W tych trudnych czasach
Eliasz został wysłany przez Boga do przekazania Achabowi o nadejściu suszy
(1 7,1 ), wyzwania na „pojedynek” proroków Baala na Górze Karmel (1 8,1 -41 ),
ogłoszenia Jego sądu nad Achabem i jego żoną Izabel za mord nad
sprawiedliwym Nabotem (21 ,1 -2). Jakże wielka i niebezpieczna była to misja!
Dlatego Eliasz musiał być wyjątkowym człowiekiem.
Życie Eliasza było dalekie od zła, które go otaczało. Jego życiowym
mottem mogły być słowa: „Nie miejcie udziału w bezowocnych czynach
ciemności, lecz upominajcie tych, którzy je popełniają” (Ef. 5,11 ). Patrz też
2 Kor.6, 1 4-1 6. Czy mógł współdziałać z tak bezbożnymi przywódcami kraju
jak Achab?
Służbie Eliasza towarzyszyły nadprzyrodzone wydarzenia. Jakże wielkich
czynów dokonał przez niego Bóg! Karmił go nad potokiem przez ptaki (1 7,1 -6),
pomnażał środki spożywcze wdowy w Sarepcie (1 7,8-1 6), wskrzesił jej syna
(1 7,1 7-23), sprowadził ogień z nieba (1 8,36-38), karmił go przez anioła (1 9,5-7),
znowu sprowadził ogień z nieba (2 Król. 1 ,9-1 2), rozdzielił wody Jordanu
(2 Król. 2,8) i zabrał w wichrze do nieba (2,11 ).
Eliasz świadomie żył w obecności Boga i polegał na Jego Słowie. Jego
pierwsze skierowane do Achaba, słowa, były jego wyznaniem wiary: „Jako żyje
Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję” (1 Król. 1 7,1 ). Wokół bezbożny
świat, ale Pan żyje! Obok rozporządzający absolutną władza król Achab,ale Pan
żyje! Jest tu obecny przy mnie - „przed którego obliczem stoję”. Kiedyś Salomon
modlił się: „Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi twoi słudzy, którzy stoją przed tobą”
(1 Król.1 0,8). Teraz, niestety, ten lud odwrócił się od swego Boga. Eliasz bardziej
4
bał się obecności niewidzialnego Boga, niż stojącego przed nim króla Achaba.
W czym tkwiła tajemnica odwagi Eliasza? Czyż nie w bliskiej
społeczności ze swoim Bogiem i całkowitym posłuszeństwie Jego woli? Apostoł
Paweł też doświadczał tej samotności, ale był w stanie powiedzieć: „Pan jednak
stanął przy mnie dodał mi sił” (2 Tym. 4,1 7). Pan nie opuszcza tych, którzy na
Nim polegają. To jedyny nasz ratunek i pociecha w samotności i słabościach.
„Sprawiedliwi wołają, a Pan ich wysłuchuje i ratuje od wszelkich nieszczęść.
Pan jest blisko tych, których serce jest złamane i wybawia strapionych na duchu”
(Ps. 34,1 8).
KW
Koncert - rocznica powstania w Getcie Warszwskim
Serdecznie zapraszamy na koncert
z okazji pamiątki rozpoczęcia Powstania w Getcie Warszawskim ,
który odbędzie się w Wielką Sobotę 1 9.04.201 4 roku o godz.1 6.00
w I Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, ul Waliców 25.
Koncert przygotowany przy współpracy z Borysem Łowreniw i Jego przyjaciółmi,
wraz z chórem I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Fundacją Add Artes.
Serdecznie Zapraszamy.
Wstęp wolny
Marzenia . Jak odkryć Boży cel dla twojego życia?
Dlaczego tak wielu ludzi jest dzisiaj rozczarowanych
swoim życiem? Kiedyś mieliśmy marzenia – ważne marzenia,
które nadawały życiu cel i kierunek – ale jakimś sposobem
pobłądziliśmy. Nie tego Bóg dla nas chciał.
Nasz Stwórca miał unikalne marzenia dla każdego z nas,
zanim się narodziliśmy. Umiejętnie wplótł je w nasze DNA,
razem z darami i umiejętnościami, abyśmy te marzenia mogli
zrealizować.
Jeśli chcesz mieć pewność, że rozpoznajesz Boże plany
i cel dla twojego życia, jeśli chcesz, by każdy dzień miał
znaczenie, udaj się w podróż z autorem. Dutch Sheets
porusza serca, przedstawiając przykłady biblijne i współczesnych Bożych
marzycieli. Kiedy rozpoznasz Boże marzenia dla twojego życia, nigdy już
nie będziesz taki sam.
O Autorze: Dutch Sheets - znany mówca i autor wielu książek (Modlitwa
wstawiennicza, Modlitwa z autorytetem). Nauczyciel Słowa Bożego, lider
ogólnoświatowych inicjatyw na rzecz modlitwy. Przewodzi międzynarodowej
organizacji Network Ekklesia International, dużo podróżuje, wzywając wierzących
do usilnej modlitwy i radykalnej więzi z Jezusem. Jego największym pragnieniem
jest, by oglądać przebudzenie i przemianę życia ludzi we współczesnym świecie.
5
6
Kalendarz Modlitwy Kobiet - kwiecień 2014
O wybaczaniu
"Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie,
jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie."
"By wybaczyć ­
Nigdy nie jest zbyt wcześnie.
By wybaczyć ­
Nigdy nie jest zbyt późno.
Ile potrzeba na to
Czasu?
To zależy od ciebie.
Jeśli uznasz, że to nigdy nie nastąpi,
To tak się stanie."
Przekaż 1% swojego podatku
Spotkania mężczyzn
GRUP Y W ZBORZE
• Grupa Biblijna, niedziela, godz. 9.00 – sala na parterze w budynku administracyjnym,
prowadzi br. Adam Wojnarowski, tel. 22 620 99 22
• Młodzież akademicka, w każdy poniedziałek, godz. 1 8.00 w sali młodzieżowej.
Szczegółowe informacje Samuel Skrzypkowski, tel. 882 51 6 320 .
• Poznawanie Biblii , piątek, godz. 1 9.00 – sala przy kuchni w budynku administracyjnym,
prowadzi br. Andrzej Dąbrowski, tel. 602 353 085
• Grupa wzrostu , wtorek, godz. 1 8.00 w sali Rady Zboru. Piotr Czerwiński, tel 602 678 797
• Grupa wzrostu - dla osób po chrzcie w wieku świadomym , środa, godz. 1 9.30
w sali rady zboru w budynku administracyjnym, prowadzi pastor Marek Budziński .
• Grupa Gedeonitów, środa, godz. 1 7.00 – diakonka . Zapraszamy osoby, które pragną
pełnić służbę rozprowadzania Nowych Testamentów w rejonie Warszawy.
Prowadzi br. Jerzy Jagosz.
• Młodzież gimnazjalna i licealna, piątek, godz. 1 8.00 w sali przy kuchni.
Szczegółowe informacje Samuel Skrzypkowski, tel. 882 51 6 320 .
• Grupa wsparcia - modlitwa, duszpasterstwo, pomoc w wyjściu z uzależnień kontakt: Andrzej Dobosz, tel. 51 0 545 523, e-mail: [email protected]
• Grupa w języku rosyjskim - środa, czwartek, sobota o godz. 1 9.00.
GRUP Y DOMOWE
• Grupa indukcyjnego studium Słowa Bożego, Międzylesie – Góraszka – Garwolin ,
kontakt: M. Wiazowski, tel. 694 422 626.
• Grupa na Saskiej Kępie – ul. Dąbrowiecka 25B, Kontakt: Ewa i Maciek Kuryłowicz:
506 1 63 432, 501 1 27 668
• Grupa świadectw na Gocławiu – kontakt: D. i G. Longić, tel. 509 070 070.
• Grupa Małżeństw, czwartek, godz. 1 8.00, ul. Waliców 25. Szczegółowe informacje :
Grażyna i Krzysztof Motyka, tel. 693 31 9 346
• Grupa Biblijna w Radości , prowadzący prezb. Gustaw Cieślar, tel. 506 1 98 07
• Grupa w Nowym Dworze Mazowieckiem , Dorota i Grzegorz Gaca, tel. 501 026 995.
KONTAKT
SEKRETARIAT czynny: pon. – pt. w godz. 1 0.00 – 1 6.00, www.baptysci.waw.pl
tel. 22 620 52 1 6, e-mail: 1 [email protected] , Lija Orych
PASTOR
prezb. Marek Budziński, e-mail: [email protected]
RADA ZBORU Piotr Czerwiński, tel. 602 678 797, e-mail: [email protected]
BIBLIOTEKA czynna w niedzielę po nabożeństwie
KSIĘGARNIA Lija Orych, tel. 22 620 52 1 6 ,
DZIECI - SZKÓŁKA NIEDZIELNA – Michał Stępień, e-mail: [email protected]
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA – BANK ŻYWNOŚCI . Pastor Ivan Krasnoshapka,
tel. 51 6 325 01 2 oraz 600 61 5 396, e-mail: [email protected]
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA przy I ZKCHB czynna w poniedziałki i czwartki
w godz 1 7.00 - 20.00 , oraz: jedna sobota w miesiącu - warsztaty gastronomiczne,
jeden piątek w miesiącu - dzień sportu. Kontakt: Marta Urbaniak, tel. 506 1 24 037.
Nr konta I Zboru KChB w Warszawie:
ALIOR BANK 80 2490 0005 0000 4500 11 79 8988
Przygotowanie i opracowanie graficzne: ES ([email protected]), Druk: KOMPAS II

Podobne dokumenty

Marzec 2015

Marzec 2015 • Grupa Biblijna, niedziela, godz. 9.00 – sala na parterze w budynku administracyjnym, prowadzi br. Adam Wojnarowski, tel. 22 620 99 22 • Młodzież akademicka, w każdy poniedziałek, godz. 1 8.00 w s...

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 - I Zbór w Warszawie

Styczeń 2016 - I Zbór w Warszawie Zapraszamy w każdy poniedziałek od godziny 11:00 w budynku administracyjnym przy ul. Waliców 25 oraz w drugi i ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:30 na Woli. Szczegółowe informacje można znaleźć ...

Bardziej szczegółowo

Kogó baćsiębędę?

Kogó baćsiębędę? Eliasz żył w czasach ogólnonarodowego odstępstwa Izraela od wiary w prawdziwego Boga. Baalizm stał się oficjalną religią w całym kraju. Wierzący w Boga Izraela ukrywali się, stanowili małą garstką....

Bardziej szczegółowo

maj - Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

maj - Kościół Chrześcijan Baptystów w RP jako Króla, który jest na tronie i sprawuje władzę na niebie i ziemi! Cesarz Neron nie miałby pewno nic przeciwko temu, gdyby chrześcijanie żyjący w jego czasach głosili tylko tyle, że Jezus Chryst...

Bardziej szczegółowo