francja – elegancja - Francuska Izba Przemysłowo

Komentarze

Transkrypt

francja – elegancja - Francuska Izba Przemysłowo
zródło: Brief | 6.2.2014
rubryka: Business today | Strona: 58
Autor: Katarzyna Gembalik-Kinas | Temat: Francuska Izba Przemysłowo Handlowa-Prasa
made in france
FRANCJA – ELEGANCJA
Co jest najbardziej rozpoznawalną i wartościową marką Francji? Jak Polacy postrzegają firmy
wywodzące się z kraju nad Sekwaną? I wreszcie, co kryje się pod znakiem „Made in France”? Między
innymi na te pytania odpowiada Nadia Bouacid, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu we Francuskiej
Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce
—rozmawia: Katarzyna Gembalik-Kinas
Jakie są Pani pierwsze skojarzenia ze słowem
„Francja”?
Francja to doskonała kuchnia, niezliczone gatunki sera i wyborne wina serwowane w eleganckich restauracjach.
To także kolebka mody i wyszukanego
stylu, ojczyzna takich kreatorów mody,
jak Coco Chanel, Jean Paul Gautier, Yves
Saint Laurent czy Pierre Cardin, którzy
z sezonu na sezon wprowadzają nowe
trendy do świata mody i inspirują pozostałych projektantów. Francja to również
świat zapachów, perfum i najwyższej
jakości kosmetyków, które są znane i cenione na wszystkich kontynentach.
Te pierwsze skojarzenia są wspólne
chyba dla większości Polaków, ale i nie
tylko. Taki obraz jest znany na całym
świecie i powtarzany w kolejnych filmach czy książkach.
Dla mnie jednak Francja to coś więcej niż tylko piękna pocztówka pachnąca
Chanel N˚5. Od kilkunastu już lat wpieramy we Francuskiej Izbie PrzemysłowoHandlowej w Polsce firmy francuskie,
które chcą wejść na polski rynek, jak
i firmy polskie zainteresowane rozwojem
swojej działalności nad Sekwaną, dlatego
też Francja to dla mnie przede wszystkim
ogromny potencjał gospodarczy i nieograniczone źródło doświadczeń i inspiracji.
Gospodarka francuska, mimo że w ostatnich latach dość mocno nadszarpnięta
przez kryzys, nadal zajmuje czołową pozycję w ekonomii światowej i jest ważnym
graczem na globalnym rynku. Dostarcza
rozwiązań w prawie wszystkich branżach i sektorach. Francja to nowoczesne
technologie i innowacyjne projekty, które
wykorzystywane są na całym świecie. To
również ogromny potencjał ludzki i kulturowy. We Francji mamy do czynienia
z niesamowitą mieszkanką kultur i regionalnych zwyczajów, przez co ów kraj jest
58
niezwykle ciekawy i różnorodny.
Czy metka „Made in France” pomaga francuskim przedsiębiorcom w zdobywaniu zagranicznych rynków? W których sektorach jest
to szczególnie cenne oznaczenie, a w których
może przeszkadzać?
Na pewno marka „Made in France” pomaga w rozwoju na nowych rynkach i to
niezależnie od branży. Oczywiście nie
jest tak, że, gdy tylko firma jest francuska, wszystkie drzwi stoją przed nią
otworem, a klienci sami przychodzą,
ale na pewno przy pierwszym kontakcie wzbudza to zainteresowanie i wywołuje raczej pozytywne skojarzenia.
To jest jednak atut, który szybko można
zmarnować, gdyż polscy przedsiębiorcy
poszukujący zagranicznych partnerów
podchodzą do sprawy zbyt lekkomyślnie
– zanim dojdzie do jakiejkolwiek współpracy, należy liczyć się z dogłębną analizą zarówno pod względem jakości, kosztów, jak i relacji biznesowych. Na samej
marce „Made in France” nie zbudujemy
sukcesu, ale może być to dobry początek.
Najbardziej rozpoznawalne i cenione
produkty dostarcza branża kosmetyczna,
modowa, spożywcza czy dóbr luksusowych, dlatego też francuska etykietka
pozytywnie wpływa na rozwój na nowych rynkach. Te produkty kojarzą się ze
znanymi markami powszechnie uznawanymi za nowoczesne, o wyjątkowym
designie i wysokiej jakości. W większości
przypadków te opinie potwierdzają się.
Nie są to jednak wszystkie branże, w których Francja może pochwalić się dużym
doświadczeniem i wysoko rozwiniętymi
technologiami. Z pewnością w dziedzinie
energetyki, czy to konwencjonalnej, czy
nuklearnej, firmy francuskie mają duże
doświadczenie i odgrywają znaczącą rolę na polskim rynku. Także w sektorze
”
Możemy nocować
w hotelach
Orbis, mieszkać
w budynku
wybudowanym
przez Warbud
i zajadać się serkami
Turek, nie będąc
świadomymi,
że wszystkie
te firmy są
obecnie firmami
francuskimi
„
farmaceutycznym możemy znaleźć przykłady globalnych graczy o francuskim
rodowodzie. Nie zapominajmy również
o sektorze obronnym, lotniczym czy
transportowym z takim projektami, jak
Airbus czy TGV, które są flagowymi produktami nie tylko dla Francji, ale i całej
gospodarki europejskiej.
Jak Polacy postrzegają firmy i produkty wywodzące się z Francji?
Na początku transformacji każdy produkt o francuskiej nazwie pojawiający
się na rynku wzbudzał wielkie emocje
i spotykał się z dużym zainteresowaniem.
Wtedy Francja była symbolem luksusu
i elegancji, co wykorzystywały również
i polskie firmy, które nadawały swoim
produktom francusko brzmiące nazwy.
Dzisiaj w Polsce jest ponad 1200 firm
francuskich, które obecne są we wszystkich branżach, tworząc przy tym ponad
business today
Wycinek elektroniczny opracowała firma NEWTON Media sp. z o.o.
www.newtonmedia.pl
zródło: Brief | 6.2.2014
rubryka: Business today | Strona: 58
Autor: Katarzyna Gembalik-Kinas | Temat: Francuska Izba Przemysłowo Handlowa-Prasa
made in france
200 tys. miejsc pracy.
Obecność marek i produktów francuskich spowszedniała, gdyż widać je na
każdym kroku. Polacy coraz częściej wydają opinie o produktach nie ze względu
na pochodzenie i ciąg skojarzeń, jaki za
tym idzie, ale na podstawie własnych doświadczeń z danym produktem. Stają się
one bowiem coraz bardziej dostępne i powszechne, dlatego to sam rynek weryfikuje w dłuższym okresie utarte stereotypy i opinie.
Warto też zauważyć, że wiele z francuskich marek czy produktów istnieje
na polskim rynku od wielu lat, a wcale
nie są postrzegane przez Polaków jako
pochodzące z Francji. Możemy nocować
w hotelach Orbis, mieszkać w budynku
wybudowanym przez Warbud i zajadać
się serkami Turek, nie będąc świadomymi, że wszystkie te firmy są obecnie firmami francuskimi.
”
Dzisiaj w Polsce
jest ponad
1200 firm
francuskich,
które obecne są
we wszystkich
branżach,
tworząc przy
tym ponad
200 tys. miejsc
pracy
„
Które firmy, produkty, marki, wydarzenia
czy ikony mają największy wpływ na wizerunek Francji?
Zacznijmy od tego, że Francję i Polskę
łączą bardzo silne więzy historyczne
i kulturowe. Dzięki temu mamy kilka postaci bardzo rozpoznawalnych w Polsce
i we Francji, które czasem przywłaszczane są przez jednych lub drugich.
Maria Skłodowska, we Francji będzie
Marią Curie, a Fryderyk Szopen to dla
przeciętnego Francuza Frédéric Chopin.
Te wybitne postacie z pewnością przybliżają oba narody i budują pozytywny
wizerunek Francji w Polsce.
Jeśli chodzi o kultowe marki, to w większości będą to marki i produkty ze świata
luksusu, mody i piękna. Można również
śmiało zaryzykować stwierdzenie, że sam
Paryż – stolica Francji – jest chyba najbardziej rozpoznawalną i wartościową marką
francuską. Stolica mody, miasto zakochanych, niezliczona liczba zabytków i muzeów – to są pojęcia chyba na stałe przypisane do tej francuskiej metropolii.
To są tradycyjne ikony, które od wielu
lat istnieją w świadomości Polaków, a jakie
są nowe trendy i skojarzenia? Z pewnością
jest to Beaujolais Nouveau – wino średniej
jakości, ale produkt doskonały, który już
od kilku lat robi zawrotną karierę również
w Polsce. TGV – najszybszy pociąg świata
– czy rakieta Ariane to również symbole Francji i jej nowoczesnych technologii.
Francja to także „wolność, równość, braterstwo” – hasła wywodzące się z rewolucji francuskiej. Dziedzictwo kulturowe
i filozoficzne również w znaczący sposób
kształtuje wizerunek Francji nie tylko
w Polsce, ale i na całym świecie. brief nr 1 (171) / 2014
Wycinek elektroniczny opracowała firma NEWTON Media sp. z o.o.
www.newtonmedia.pl
59

Podobne dokumenty