Informacja o konkursie „Lokomotywa”

Transkrypt

Informacja o konkursie „Lokomotywa”
Urząd Transportu Kolejowego
Źródło: http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/980,Informacja-o-konkursie-Lokomotywa.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 20:25
Strona znajduje się w archiwum.
Informacja o konkursie
„Lokomotywa”
23.11.2011
POPULARNE
Od 23 listopada 2011 do 15 lutego 2012 roku trwać będzie
●
adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 1-6 konkurs
plastyczny „Lokomotywa”. Organizatorem konkursu jest Prezes
●
Urzędu Transportu Kolejowego. Warunkiem udziału w konkursie
jest nadesłanie własnoręcznie wykonanej, nigdzie wcześniej
niepublikowanej pracy plastycznej, ilustrującej wydany wiersz
poświęcony tematyce kolejowej.
●
●
Szczegółowe informacje o zasadach konkursu dostępne są na
●
stronie pasazer.info.pl
●
21.01.2014Kiedy
należy się
odszkodowanie za
opóźnienie lub
odwołanie pociągu?
01.02.2017Prezes
UTK powołał
Rzecznika Praw
Pasażera Kolei
23.02.2017Nowe
terminy publikacji
rozkładu jazdy
23.02.2017Szkolenie
w Akademii UTK
(transmisja na żywo)
14.08.2014Mapa
bocznic kolejowych
28.04.2014
Świadectwa
dopuszczenia do
eksploatacji typu
przejdź do Popularne

Podobne dokumenty