PYTANIE 1: PoZ. 19 – MATY GIMNASTYCZNE – ILOŚĆ SZTUK

Transkrypt

PYTANIE 1: PoZ. 19 – MATY GIMNASTYCZNE – ILOŚĆ SZTUK
PYTANIE 1:
PoZ. 19 – MATY GIMNASTYCZNE – ILOŚĆ SZTUK
ODPOWIEDŹ:
Ilość sztu mat gimnastycznych – 25
PYTANIE 2:
Czy Zamawiający, w związku z wycofaniem ze sprzedaży aparatu fotograficznego
Finepik HS 25EXR, zgodzi się na zaoferowanie aparatu NICON P530?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu NICON P530.
PYTANIE 3:
W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający opisał tablicę interaktywną, której
parametry jednoznacznie wskazują na tablice Esprit. Tworząc opis przedmiotu
zamówienia zamawiający nie może go opisać w sposób jednoznacznie
wskazujący wyrób lub producenta. Zapis powinien umożliwiać dobranie sprzętu
od co najmniej 3 różnych producentów. W związku z powyższym czy
Zamawiający dopuści tablicę innego producenta funkcjonalnie spełniającą
wymagania, opartej na technologii pozycjonowania podczerwieni (IR) podobnie
jak Esprit o bardzo zbliżonvch wymiarach, przekątnej 85" odpornej na
uszkodzenia co w edukacji ma ogromne znaczenie ( nawet przebicie tablicy na
wylot nie powoduje zakłócenia jej pracy jedynie nieestetyczny wygląd) ponadto
tablica posiada bogate oprogramowanie. Tablica wyposażona jest w inteligentną
ramę tzn. rozpoznaje kolor podniesionego pisaka.
ODPOWIEDŹ:
W opisie przedmiotu Zamawiający wskazał sugerowany sprzęt stosując zgodnie
z obowiązującymi przepisami zapis „lub równoważny o parametrach zbliżonych”.
Oznacza to, że intencją Zamawiającego było dopuszczenie sprzętu o
parametrach takich samych bądź lepszych. Ponadto z zapisów SIWZ Rozdział
III pkt. 2 wynika, że sprzęt równoważny musi uzyskać akceptacje
Zamawiającego.
PYTANIE 4:
Proszę o informację czy dopuszczą Państwo bindownicę Wallner S-68?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuści bindownicy Wallner S – 68 gdyż nie obsługuje ona formatu
A3, A5.