Przedmiar robót

Transkrypt

Przedmiar robót
KOSZTORYS OFERTOWY
CPV 92522100-7 – Usługi ochrony obiektów historycznych
Kosztorys należy przygotować na podstawie przedstawionego programu prac i
obmiaru obiektu, z wykonaniem pełnej dokumentacji konserwatorskiej wraz
z fotografiami (w trzech egzemplarzach) według cennika: Zasady wynagradzania
artystów plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury wydane przez
Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP, listopad 2000, opublikowanego
w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki, nr 1, 2001, s. 117 – 127.
Za stawkę podstawową należy przyjąć wysokość średniego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za II kwartał 2012
Objaśnienia:
%sp – przyjęty z widełek % stawki podstawowej za opracowanie 1dm2
r – przyjęty stopień rewaloryzacji
p – powierzchnia w dm2
sp – przyjęta wartość stawki podstawowej w złotych
Pozycja 3. A -2
0,30 2,24%
malarstwo ścienne , spoiwa organiczne spoiwa temperowe; widełki
Element
pozycja
Malarstwo ścienne, spoiwa
organiczne, techniki temperowe
(sufit)
punkt 3.
A-2
11 017,92 dm2
Malarstwo ścienne, spoiwa
organiczne, techniki temperowe
(faseta)
punkt
3. A-2
3026,88dm2
Dokumentacja konserwatorska
wraz z dokumentacją
fotograficzną w formie cyfrowej
3 egzemplarze
Razem
%sp
r
p
Sp
Kwartał
Wartość
złotych
Sztukaterie
Punkt 8.D-1a tabela 2 i 3
Rzeźba i elementy architektoniczne, wykonane w narzucie, odlewami o spoiwie
mineralnym, stiukolustro, sztukateria, relief płytki , tabela 2 polichromowane; widełki
0,29-2,04% oraz tabela 3 złocone widełki; 0,42- 2,52%
Element
pozycja
Rzeźba i elementy
architektoniczne, wykonane w
narzucie, odlewami o spoiwie
mineralnym, stiukolustro,
sztukateria, relief płytki , tabela 2
polichromowane
punkt
8.D-1a
tabela2
2006.58dm2
Punkt
8.D-1a
tabela3
222,95dm2
Rzeźba i elementy
architektoniczne, wykonane w
narzucie, odlewami o spoiwie
mineralnym, stiukolustro,
sztukateria, relief płytki , tabela 3
złocone
%sp
r
p
Sp
Kwartał
Wartość
złotych
Razem
OPRACOWALI
mgr Igor Guttfeld
mgr Małgorzata Marszałek
Kosztorysowanie FORTE 9.50
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Nazwa Firmy
45000000-7 – Roboty budowlane
REMONT STROPU NAD SALA LUSTRZANĄ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w
Damnicy, ul. Korczaka 1
Identyfikator kosztorysu: REMONT STROPU
NAD SALA LUSTRZANĄ w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Damnicy,
W1 Przedmiar robót
wyk.dn.2012-08-04 str. 1
Nr
Jednostka Ilość
miary
Nazwa
1
roboty rozbiorkowe
1
KNR 4-01 818-5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
1 m2
118,091
1 m2
118,091
1 m2
93,065
1 m2
93,065
KNR 4-01 108-11
1 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
wywiezienie polepy z utylizacją
4,652
4,06*4,84+3,08*6,35+6,35*4,06+7,35*3,56+3,94*5,6+1,45*0,32*8+1*0,2
*5+0,8*0,2
2
4,06*4,84+3,08*6,35+6,35*4,06+7,35*3,56+3,94*5,6+1,45*0,32*8+1*0,2
*5+0,8*0,2
3
118,091
KNR 4-01 428-2
Rozebranie podłóg drewnianych białych na półwpust
118,091
KNR 4-01 429-1
Rozbiórki elementów stropów drewnianych - polep
118,091-139,033*0,18
4
93,065
KNR 4-01 429-3
Rozbiórki elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów
118,091-139,033*0,18
5
93,065
93,036*0,05
6
4,652
KNR 4-01 108-11
1 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
utylizacja wykłądziny PCV
118,091*0,007
0,827
2
roboty budowlane
7
KNR 4-01 408-1
Wymiana drewnianych belek stropowych belki dodatkowo zaimpregnować zgodnie z
dokumentacją
4,32*24+3,24*13
8
0,827
1m
145,800
1m
103,766
145,800
KNR 4-01 413-1
Analogia Wzmocnienie krokwi deskami gr.3,8 cm wg dokumentacji projektowej
3,991*26
103,766
9
KNR 4-01 413-2
Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie dwustronnie
1m
8,640
10
KNR 4-01 409-3
Wymiana ślepego pułapu z desek o gr.25 mm z wymianą łat
1 m2
97,323
139,033*0,7
97,323
11
KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu
konstrukcji na sucho, jedna warstwa
100 m2
12
KNR 4-01 820-3
Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem
1 m2
13
KNR 2-02 607-3
analogia ułożenie podkłądu pod panele
100 m2
14
Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1136-1
Posadzki z paneli podłogowych klasy C-4
1 m2
15
KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)
100 m2
(4,84*2+4,06*2+3,08*2+6,35*4+4,06*2+7,35*2+3,56*2+3,94*2+5,6*2)*2,
7
----- Koniec wydruku -----
265,626
0,973
118,091
1,181
118,091
2,656