Klasa II - zstarnowka.pl

Transkrypt

Klasa II - zstarnowka.pl
Zespół Szkół w Tarnówce
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tarnówce
Nr
kol.
Przedmioty
1. Język polski
2. Język niemiecki
3. Język angielski
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
ROK SZKOLNY 2015/2016
KLASA II
Tytuł
Autor
Agnieszka Łuczak, Ewa
Prylińska
"Między nami" - podręcznik dla
klasy drugiej gimnazjum
Agnieszka Łuczak, Ewa
Prylińska
"Między nami" - zeszyt ćwiczeń
dla klasy drugiej gimnazjum
część I i II
G.Nieckula, M.Szypska
"Jesteś między nami" - zeszyt
ćwiczeń cz. I i II
Elżbieta Reymont, Agnieszka
Sibiga, Małgorzata JezierskaWiejak
Elżbieta Reymont, Agnieszka
Sibiga, Małgorzata JezierskaWiejak
Emma Heyderman, Fiona
Mauchline
Emma Heyderman, Fiona
Mauchline
Wydawnictwo
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Rok wydania
Nr dopuszczenia
MEN
od 2010
63/2/2010
od 2010
63/2/2010
od 2010
63/2/2010
Kompass 3. Podręcznik
Wydawnictwo
Szkolne PWN
od 2009
51/3/2009
Kompass 3. Książka ćwiczeń.
Wydawnictwo
Szkolne PWN
od 2009
51/3/2009
Interface 1. Podręcznik
Macmilan
od 2013
626/1/2013
Interface 1. Ćwiczenia
Macmilan
od 2013
626/1/2013
Nowa Era
od 2010
60/2/2010
Nowa Era
0d 2010
60/2/2010
"Dziś i jutro" część 2
Nowa Era
od 2010
77/2/2010
Planeta Nowa 2
Nowa Era
od 2010
7/2/2010
Planeta Nowa 2 - zeszyt ćwiczeń
Nowa Era
od 2010
7/2/2010
Puls życia 2
Nowa Era
od 2009
58/2/2009
Puls życia 2-ćwiczenia
Nowa Era
od 2009
58/2/2009
Chemia Nowej ery 2
Nowa Era
od 2010
49/2/2009
Chemia Nowej ery 2-zeszyt
ćwiczeń
Nowa Era
od 2010
49/2/2010
Bliżej fizyki 1
WSiP
od 2009
89/1/2009
od 2010
168/2/2010
od 2010
168/2/2010
4. Muzyka
5. Plastyka
Stanisław Roszak
6. Historia
Grzegorz Wojciechowski
7.
Wiedza i
społeczeństwo
8. Geografia
9. Biologia
10. Chemia
11.
Fizyka
Iwona Janicka, Arkadiusz
Janicki, Aleksandra Kucia,
Tomasz Maćkowski
Dawid Szczypiński, Mirosław
Wójtowicz
Ewa Ćwiklińska, Anna
Wawrzkowicz
Małgorzata Jefimow
Alicja Kasińska, Ewa
Niemczewska-Borowczak,
Jan Kulawik, Teresa Kuawik,
Marian Litwin
Danuta Babczonek-Wróbel,
Teresa Kulawik, Maria Litwin
Sławomir Ziemicki, Krystyna
Puchowska
"Śladami przeszłości" podręcznik dla klasy drugiej
gimnazjum
"Śladami przeszłości" - zeszyt
ćwiczeń dla klasy drugiej
gimnazjum
praca zbiorowa pod red. M
Dobrowolskiej
Matematyka 2
Marcin Braun, Jacek Lech
Matematyka 2 - zeszyt ćwiczeń
12. Matematyka
Zajęcia
Marek Kołodziej
13. komputerowe
Edukacja dla
14. bezpieczeństwa
15. Zajęcia artystyczne
16. Zajęcia techniczne Urszula Białka
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Informatyka 2. podręcznik
Operon
od 2009
91/2/2009
Zajęcia techniczne. Podręcznik
Operon
od 2009
199/2009