(2a. Dobroński

Transkrypt

(2a. Dobroński
Dzieci polskie poza Europą
Kraj
Ilość
dzieci
Chłopcy
Dziewczynki
Sieroty
Półsieroty
Status
niepewny
Ilość
Przedszkoli
Afryka
Wsch.
6925
1644
4915
100%
20
19
6
Afryka
Płdn.
277
141
137
100%
1
1
1
Indie
224
256
143
224
256
143
1
Meksyk
720
280
360
87
Nowa
Zelandia
718
307
411
100%
1
2
1
Palestyna
i Liban
4157
2952
1488
4
Szkół
powszechnych
Gimnazjów
4
1
11
9