Inwestorzy gazoportu i lokalni przedsiębiorcy o

Transkrypt

Inwestorzy gazoportu i lokalni przedsiębiorcy o
21.02.2011
Inwestorzy gazoportu i lokalni przedsiębiorcy o
korzyściach z wzajemnej współpracy
Blisko 70 lokalnych przedsiębiorców wzięło udział w spotkaniu z
przedstawicielami inwestorów gazoportu, które odbyło się 17 lutego
2011 r. w Świnoujściu. Organizatorem tego wydarzenia był
Prezydent Miasta Świnoujście i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Szczecina i Pomorza Zachodniego "Business Club Szczecin”.
Spotkanie upłynęło pod hasłem „Budowa gazoportu szansą rozwoju regionalnej i lokalnej przedsi
ębiorczości”, a jego celem było omówienie harmonogramu prac i przebiegu realizacji największej
inwestycji w regionie. Z lokalnym biznesem spotkali się przedstawiciele wszystkich czterech inwestorów
zaangażowanych w budowę gazoportu, a więc Polskie LNG S.A., Zarząd Morskich Portów Szczecin
–Świnoujście S.A., Urząd Morski w Szczecinie oraz Gaz-System S.A.
- Cieszę się ogromnie, że doszło do tego spotkania, bo dzięki niemu mają Państwo możliwość nawiązania
bezpośredniego kontaktu z wykonawcami – powiedział podczas konferencji Prezes Polskiego LNG
Zbigniew Rapciak. - Mam nadzieję, że dla wielu z Państwa dzisiejsze spotkanie okaże się owocne biznesowo
i przyniesie szereg wymiernych korzyści – dodał Prezes.
Spotkanie, adresowane do lokalnego biznesu, zarówno ze Świnoujścia jak i okolic, było przede wszystkim
okazją do zaprezentowania korzyści biznesowych, jakie wynikają z budowy terminalu LNG i portu zewn
ętrznego w Świnoujściu. Wykonawcy inwestycji przedstawili szereg informacji dotyczących aktualnego
zapotrzebowania na poszczególne usługi/dostawy, zarówno na etapie budowy, jak i po uruchomieniu
gazoportu.
Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę terminalu LNG - konsorcjum Saipem-Techint-PBG grupą najbardziej poszukiwaną są firmy budowlane, a także te oferujące usługi gastronomiczne i
hotelarskie. W zależności od zaawansowania prac w latach 2011 – 2014, na budowie będzie pracować do
2000 pracowników (konsorcjum, podwykonawcy, dostawcy). Konsorcjum planuje zainstalować na placu
budowy stołówkę obsługującą swoich pracowników i podwykonawców (dostawa posiłków, napojów,
zaopatrzenie, etc). Poszukiwane będą także podmioty organizujące kursy nauki języka polskiego.
Zatrudnienie znajdzie również personel pomocniczy, który rekrutowany będzie spośród osób władających j
ęzykiem angielskim.
Kontakt dla przedsiębiorców:
Wykonawca terminalu LNG (Saipem - Techint – PBG):
Andrzej Bilewicz – kierownik ds. administracyjnych,
e-mail: [email protected],
telefon: +48 605 470 525
<- Wstecz do: Aktualności