plan pracy gr. i październik 2015

Transkrypt

plan pracy gr. i październik 2015
Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w gr. I
PAŹDZIERNIK 2015
Rozwój ruchowy i umuzykalniający
1. Stymulowanie prawidłowego siadania, raczkowania, pionizacji ciała niemowląt dostosowane do wieku i możliwości dziecka
2.Stwarzanie bezpiecznej przestrzeni do swobodnego chodzenia po sali, wzmacniania mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg
3.Stwarzanie przestrzeni do ćwiczenia celowości ruchów, poszerzania zakresu ruchów, nauka manipulowania przedmiotami
4.Zapoznawanie dzieci z prostymi piosenkami związanymi z obecną porą roku- jesienią
5. Dzieci starsze- nauka naśladowania prostych gestów- podnoszenia rączek, obrotów, klaskania
6. Dzieci starsze- wprowadzanie prostych zabaw kołowych, naśladowczych
Rozwój manipulacyjny i konstrukcyjny
1. Ćwiczenie chwytu dowolnego
2. Zabawy paluszkowe
3. Nauka celowego manipulowania przedmiotami- obracanie kartek w książeczkach, układanie prostych brył z klocków,
nauka manipulowania zabawkami interaktywnymi,
4. Dzieci starsze- zabawy prostymi układankami, wkładankami, labiryntami, klockami o zróżnicowanej strukturze
Rozwój poznawczy/ tematy realizowanych zabaw
1.
2.
3.
4.
Moje ciało- poznajemy części ciała
Przyszła do nas Pani Jesień
Ja i mój nowy żłobek
Odwiedziny pieska i kotka
Rozwój społeczny
1.
2.
3.
4.
5.
Czuwanie nad bezpieczeństwem w grupie
Wdrażanie do swobodnej zabawy wśród rówieśników
Nauka reagowania na sygnał
Czuwanie nad bezpiecznym spożywaniem posiłków
Nauka samodzielności- picia z kubeczka, posługiwania się łyzką