Wiara - czym jest? - ks. Marcin Kozyra

Transkrypt

Wiara - czym jest? - ks. Marcin Kozyra
Wiara - czym jest?
Czym jest wiara? Czy ja jestem naprawdę człowiekiem wierzącym? Jak odróżnić wierzącego
od niewierzącego? Niech pomocą w odpowiedzi na te pytania będą poniższe refleksje.
1. WIARA JEST PATRZENIEM NA ŚWIAT OCZAMI BOGA
Poprzez wiarę zaczynamy patrzeć na otaczający nas świat, na wszystkie spotykające nas
wydarzenia, oczami Boga. Wiara pozwala nam dostrzec, że wszystko, co dzieje się wokół nas,
nie dzieje się mocą człowieka. To poprzez wiarę uczymy się patrzeć na wydarzenia wokół nas
jako na wyraz woli Bożej. Każda chwila Twojego życia przeniknięta jest obecnością Boga.
Masz problemy domowe. Możesz się zamartwiać, możesz się zniechęcić i załamać, możesz
dać się wciągnąć w kłótnie rodzinne, nienawiść, brak przebaczenia. Jeśli tak będzie, uczucia,
które będziesz żywił do bliskich, zniszczą najpierw Ciebie.
Ale możesz na to spojrzeć oczyma wiary. Sytuacja ta może być dla Ciebie okazją do
uświęcenia. Będziesz musiał nauczyć się przebaczać, przyjąć z miłością tych, którzy może
Ciebie ranią, nauczyć się patrzeć na nich tak, jak patrzy Jezus. To bardzo trudne zadanie, ale
jest to okazja do Twego wzrostu w wierze, do wzrostu Twojej miłości. Jeżeli będziesz patrzał
oczami wiary, dostrzeżesz w tej sytuacji dla siebie łaskę Bożą.
2. WIARA JEST PRZYLGNIĘCIEM DO JEZUSA
1/3
Wiara - czym jest?
Wiara to nie tylko patrzenie oczyma Boga. Wiara powinna być także przylgnięciem do Jezusa.
Przylgnięcie do Jezusa musi stać się twoją odpowiedzią na bezgraniczną, szaloną miłość
Jezusa do Ciebie. Odpowiedź ta zawsze będzie połączona z ryzykiem, ale Jezus oczekuje byś
przylgnął od Niego bez pytania o szczegóły, chce byś powiedział swoje TAK - jak Maryja, bez
zbędnego dociekania, z pełnym zaufaniem. Twoje przylgniecie do Chrystusa nie będzie
możliwe bez oderwania się od tego, co może cię zniewalać.
Apostołowie, by pójść za Jezusem, musieli zostawić wszystko. Wybór Jezusa jako Pana swego
życia zakłada zgodę na to, by on sam nas kształtował i oczyszczał ze zbędnych przywiązań. „
Nikt nie może bowiem Panom służyć przeciw” [Mt 6,24] Jest dwóch Panów- Bóg i Mamona.
Trzeciego nie ma. Tak mówi Ewangelia. Jeżeli trzymasz z jednym, to drugim wzgardzisz, jeśli
kochasz jednego, drugiego nienawidzisz. Innej możliwości nie ma. Ewangelia jest bardzo
radykalna. Jeśli mówimy, że żyjemy Ewangelią, nasze życie musi być również radykalne
3. WIARA JEST OPARCIEM SIĘ NA JEZUSIE
Wiara jest nie tylko przylgnięciem do Jezusa jako jedynego Pana, ale jest także oparciem się
wyłącznie na Nim. Każdy człowiek ma prawo do zaspokojenia swojej potrzeby bezpieczeństwa.
Jest to jedna z najbardziej podstawowych potrzeb. Brak bezpieczeństwa powoduje lęk.
W naszym życiu nieustannie budujemy sobie całe systemy zabezpieczeń. Mogą to być
pieniądze, choćby najskromniejsze. Może to być drugi człowiek. Wszystkie nasze
zabezpieczenia są ludzkie, a więc niedoskonałe, często nas zawodzą.
Zawodzi Cię ktoś, kto był do tej pory Twoim autorytetem. Jest Ci na pewno ciężko, źle, wali się
świat, ale to również może być łaską, jeśli uczy Cię to, że Twoim oparciem może być tylko Bóg.
2/3
Wiara - czym jest?
4. WIARA JEST UZNANIEM WŁASNEJ BEZRADNOŚCI.
W świetle wiary uczymy się dostrzegać własną bezradność, uczymy się oczekiwać wszystkiego
od Boga. "Błogosławieni ubodzy w duchu". Na tyle wierzysz, na ile jesteś ubogi w duchu. Nie
chodzi tu o ubóstwo materialne. Człowiek ubogi duchem to człowiek ogołocony z pewności
siebie (ale nie człowiek niepewny) to ktoś, kto wie, że nie może liczyć na samego siebie. Jeśli
czujesz się silny, jeśli sądzisz, że sam sobie ze wszystkim dasz radę, nie dajesz szansy na
rozwój swojej wiary. Św. Paweł usłyszał "moc w słabości się doskonali". Tylko wtedy gdy
odczujesz swą ludzką słabość, gdy wszystko wymyka ci się z rąk, możesz stanąć przed
Bogiem i powiedzieć- "Panie, ja już dalej nie mogę, teraz działaj Ty".
3/3