Koncert XV FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ

Transkrypt

Koncert XV FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ
Koncert XV FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIATECZNEJ POMOCY odbył się na scenie
Miejskiego Domu Kultury w Rudniku nad Sanem
dzięki uprzejmości Pani Dyrektor
i pracowników przy współpracy Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Rudniku nad Sanem.
Pieniądze podliczały
podliczały Panie:
Małgorzata Olszowa,
Małgorzata Wojtaś,
Ewa Kucharska,
Jolanta Furtak
Opieka nad „punktem Ŝywieniowym” dla wolontariuszy:
wolontariuszy:
Panie: Teresa Tomczyk, Joanna Jaskuła, Halina Paśnik,
Barbara Strug
Ochrona w trakcie trwania koncertu: Panowie:
Mirosław Mika, Paweł Wojtaś, Józef Łojek, Wojciech
Gancarz, Krzysztof Fedurek,
Fedurek, Dariusz Gut i Firma
„SKAREM”,
„SKAREM”, druhowie OSP w Rudniku nad Sanem
Wielkie dzięki i wielkie SIE MA !!