wzornictwo przemysłowe marką narodową

Transkrypt

wzornictwo przemysłowe marką narodową
Obchody Światowego Dnia Własności Intelektualnej
organizowane przez
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
pod honorowym patronatem
Ministra Gospodarki
Konferencja
26 kwietnia 2007r.
godz. 10.30
wzornictwo
przemysłowe
marką
narodową
wystawa
Polskie szkoły projektowe
i przedsiębiorstwa
26.04 - 26.05.2007
wystawa
Design PL
26.04 - 26.05.2007
Biblioteka Narodowa
Audytorium im. Stefana Dębego
Warszawa
Al. Niepodległości 213
wejście A
współorganizatorzy:
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Biblioteka Narodowa, Instytut im. Adama Mickiewicza,
Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych
patronat medialny: