ortografia polska

Transkrypt

ortografia polska
5. ORTOGRAFIA POLSKA
Mosz łosiym zicherek wzióńś
Przykłady zastosowania:
Łaziska Górne (http://www.laziska.um.gov.pl/index.php?id=0&zmjezyk=19)
Pyrsk! (http://pyrsk.com/)
Większość etnicznych Ślązaków od ponad 60 lat zamieszkuje teren Polski i kształci się w
polskiej szkole, przez co pisownia polska jest im najbardziej znana. W tej pisowni
wydawanych jest najwięcej książek oraz mniej więcej połowa śląskojęzycznych stron
internetowych. Polska pisownia powoduje zarazem najwięcej problemów z zapisem języka
śląskiego na skutek niejednoznacznego zmiękczania samogłosek (np. "ź", ale też "zi" - jak
więc przeczytać "zicherka"?) oraz przyzwyczajeń wynikających z takiej samej wymowy
różnych znaków - w języku polskim pary znaków "u"-"ó", "ż"-"ch", "h"-"ch" wymawia się
tak samo ("u", "ż", "h") podczas gdy w śląskim nadal w większości przypadków rozróżnia się
dźwięk odpowiadających tym znakom głosek. Zalety: najbardziej popularna pisownia. Wady:
niejednoznaczne zmiękczanie spółgłosek, ryzyko zatracenia wymowy śląskich głosek.
Śląski alfabet pisowni polskiej składa się z 30 znaków:
abcćdefghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
oraz 12 wieloznaków:
ch cz dz dź dż rz sz ci ni si zi dzi.