aukcja varia (11) - Sopocki Dom Aukcyjny

Komentarze

Transkrypt

aukcja varia (11) - Sopocki Dom Aukcyjny
AUKCJA VARIA (11)
19 maja 2016, godz. 19.00
w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56
WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:
od 9 maja 2016 r.
Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56
poniedziałek – piątek 11–19, sobota 11–15
tel. 22 828 96 98
Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl
1
Stefan Pieniążek
(1888–1958)
Tyniec
olej, tektura,
26,5 × 35 cm, sygn.
p.d.: St.Pieniążek
cena wywoławcza:
1 300 zł
3
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)
Poczet sztandarowy ułanów
olej, tektura, 42 × 49 cm, sygn. p.d.:
Wojciech Kossak
cena wywoławcza: 12 000 zł
2
Stefan Pieniążek
4
(1888–1958)
Malarz nieokreślony
Wieś
(I poł. XIX w.)
olej, tektura,
Końskie zaloty
24 × 33,5 cm, sygn.
p.d.: Spieniążek
olej, płótno, 51 × 35,5 cm, sygn. l.d.:
Raul
cena wywoławcza:
1000 zł
2
cena wywoławcza: 800 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
3
7
Malarz nieokreślony
(XIX/XX w.)
Uliczka południowego miasteczka
olej, płótno naklejone na tekturę,
42,5 × 31,5 cm, sygn. nieczyt. p.d.
cena wywoławcza: 1000 zł
5
Czesław
Nowakowski
Kanał
w Wenecji
akwarela, papier,
21,5 × 28 cm,
sygn. p.d.: Cz.
Nowakowski
cena wywoławcza:
800 zł
8
6
Czesław
Nowakowski
Łazienki
akwarela, papier,
(1890 Kamieniec
Podolski –
1980 Milanówek)
Dziewczyna
z wiadrami
olej, tektura,
23 × 33 cm, sygn.
48 × 68 cm, sygn.
l.d.: Cz. Nowakowski
p.d.: Wiktor Korecki
cena wywoławcza:
cena wywoławcza:
800 zł
4
Wiktor Korecki
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
6500 zł
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
5
9
Jan Bohuszewicz
(1875–1935)
Dziewczynki na
plaży, 1926
11
olej, tektura,
Hans Sorensen-Lund
34 × 43 cm, sygn.
Morze,
oraz dat. p.d.: Jan
Bohuszewicz 926
1917
olej, płótno, 46,5 × 101,5 cm, sygn.
i dat. p.d.: H. Sorensen-Lund |1917
cena wywoławcza:
1500 zł
cena wywoławcza: 2500 zł
12
Zygmunt Chmielewski
10
(XX w.)
Jan Bohuszewicz
Zatoka Gdańska w świetle
księżyca
(1875–1935)
W Lasku Bulońskim,
1922
akwarela, papier, 32 × 23,5 cm w świe-
olej, tektura, 36,5 × 27 cm, sygn. p.d.:
tle passe-partout, sygn. p.d.: Zygmunt
J Bohuszewicz oraz dat. l.d.: Paryż 922
Chmielewski
cena wywoławcza: 500 zł
cena wywoławcza: 1300 zł
6
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
7
15
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec
Podolski – 1980
13
Milanówek)
Eustachy
Wasilkowski
Ścieżka na
wrzosowisku
(1904 Rohatyn –
olej, płótno,
1977 Poznań)
71 × 100 cm, sygn.
i dat. l.d.: WIKTOR
Pejzaż górski
KORECKI/15-X-61/
DLA J.M.
olej, płótno,
41 × 52 cm, sygn.
cena wywoławcza:
l.d.: Eustachy
7800 zł
Wasilkowski
cena wywoławcza:
1800 zł
14
Josef Rolf
Knobloch
(1891 Böhmisch –
1964 Kamnitz)
Pejzaż
z brzozami
olej, płótno,
70 × 100 cm,
sygn. l.d.: J. Rolf
Stefan
Filipkiewicz
(1879 Tarnów –
1944 MauthausenGusen)
Pejzaż
z kwiatami
olej, karton,
34 × 46 cm,
sygn. p.d.: Stefan
Knobloch/Munchen
Filipkiewicz
cena wywoławcza:
cena wywoławcza:
5000 zł
8
16
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
8700 zł
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
9
19
Jan Stanisławski
(1860–1907)
17
Iwan Trusz
(1869 Wysocko –
1940 Lwów)
Pejzaż
olej, płótno
Dom w ogrodzie
olej, tektura,
15,5 × 21 cm,
sygn. p.d.: JAN
STANISŁAWSKI, na
odwrociu stempel
z podpisem żony
artysty: JAN
naklejone na tekturę,
STANISŁAWSKI/
9 × 16 cm w świetle
ZE SPUŚCIZNY/
passe-partout, sygn.
p.d.: I.Trusz
cena wywoławcza:
3800 zł
POŚMIERTNEJ/
Janina Stanisławska
cena wywoławcza:
69 000 zł
18
20
Adam
Marczyński
Kasper
Żelechowski
(1908 Kraków –
(1863 Klecza Dolna
1985 tamże)
– 1942 Kraków)
Jesienny pejzaż,
Nokturn
1933
olej, tektura,
olej, płótno
24 × 35,5 cm, sygn.
naklejone tekturę,
p.d.: Marczyński
25 × 38 cm, sygn.
Adam/33
p.d.: K. Żelechowski
cena wywoławcza:
cena wywoławcza:
4300 zł
10
1900 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
11
23
Zofia
AlbinowskaMinkiewiczowa
(1886 Klagenfurt –
1971 Lwów)
Róże i bratki
olej, tektura,
49 × 69 cm,
sygn. ś.d.: Zofia
Albinowska
cena wywoławcza:
4800 zł
21
Wlastimil Hofman
(1881–1970)
Autoportret,
1968
olej, tektura, 52 × 40 cm, sygn. i dat.
p.d.: Wlastimil/Hofman/1968
cena wywoławcza: 10 000 zł
24
Apoloniusz
Kędzierski
(1861–1939)
Maki
22
akwarela,
Emil Krcha
gwasz, tektura,
22 × 31,5 cm, sygn.
(1894–1972)
p.d.: A. Kędzierski,
Martwa natura,
1943
gwasz, tektura, 55 × 65 cm,
sygn. p.d.: E. Krcha oraz dopisek
l.d.: Krzemieniec 1943.II.
cena wywoławcza: 3200 zł
12
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
na odwrociu nalepka
warszawskiego
Salonu Artystycznego
Feliksa Richlinga
cena wywoławcza:
5000 zł
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
13
27
Franciszek Kostrzewski
25
(1826 Warszawa – 1911 tamże)
Rafał Wąsowicz
Druciarze,
(1867–1944)
1858
olej, płótno dublowane, 38,5 × 29,5 cm,
sygn. i dat.: Fr. Kostrz. 1858 (słabo
Poranek
czytelnie – w załączeniu dokumentacja
olej, płótno, 60 × 105,5 cm
cena wywoławcza: 10 000 zł
konserwatorska z powiększonym zdjęciem
sygnatury); w załączniku fragment starej
papierowej nalepki z obrazu z odręcznie
wypisaną informacją o pracy
cena wywoławcza: 12 800 zł
26
28
Aleksander Raczyński
(1822–1883)
(1824–1887)
Portret kobiety,
Pejzaż
1857
olej, płótno dublowane, 62,5 × 51,5 cm,
sygn. i dat. l.śr.: Raczyński/1857
cena wywoławcza: 4500 zł
14
Colestin Brugner
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
olej, płótno dublowane, 13,5 × 20 cm,
sygn. l.d.: Brugner
cena wywoławcza: 6000 zł
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
15
31
Henryka Lila
Pinkas
(1884–1965)
Dachy Krakowa
olej, płótno,
65 × 80 cm, sygn.
29
monogramem
Włodzimierz Zakrzewski
(1916 Petersburg – 1992 Warszawa)
Pejzaż z Genewy,
l.d.: HP
cena wywoławcza:
8700 zł
1966
olej, płótno, 62 × 46 cm, sygn. p.d.:
W. Zakrzewski oraz dat. l.d.: 1966
cena wywoławcza: 12 000 zł
32
Jan Cybis
(1897–1972)
Most Kolejowy
w Warszawie,
30
1945
Tadeusz Cieślewski
węgiel, papier,
29 × 41 cm, sygn.
(1870 Warszawa – 1956 tamże)
p.d.: Jan Cybis,
31 maj 1945 r/
Kościół Św. Anny
Most Kolejowy
w Warszawie
akwarela, papier, 48,5 × 30 cm, sygn.
p.d.: T.Cieślewski
cena wywoławcza:
1800 zł
cena wywoławcza: 2500 zł
16
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
17
33
Stanisław Czajkowski
(1878–1954)
35
Świątek nad Wisłą
Stanisław Czajkowski
olej, płótno, 68,5 × 49,2 cm, sygn. l.d.:
(1878–1954)
St. Czajkowski
Dwór w parku
cena wywoławcza: 11 000 zł
olej, płótno,
73 × 100 cm, sygn. p.d.:
Stanisław Czajkowski
cena wywoławcza: 22 000 zł
36
34
Wlastimil Hofman
Erich Mercker
(1881–1970)
(1891 Zabern – 1973 Monachium)
Pejzaż górski
1943
olej, tektura, 24,5 × 35,5 cm,
olej, płótno, 80 × 110 cm, sygn. p.d.:
sygn. l.d.: Wlastimil Hofman
1943 |Morze Martwe
E Mercker/Mchn
cena wywoławcza: 2000 zł
18
Morze Martwe,
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
cena wywoławcza: 8500 zł
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
19
37
Władysław Stachowicz
(pseud. Chmieliński)
(1911 Warszawa – 1979
tamże)
Zaułek warszawski –
Kościół Św. Anny
akwarela, papier, 34 × 25 cm,
sygn. p.d.: Wł. Stachowicz
cena wywoławcza: 1500 zł
38
Władysław Stachowicz
(pseud. Chmieliński)
(1911 Warszawa – 1979
tamże)
Zaułek warszawski
– Kościół NMP na
Nowym Mieście
akwarela, papier,
34 × 25 cm, sygn. p.d.: Wł.
Stachowicz
40
Malarz nieokreślony
(k. XIX w.)
Cygan ze skrzypcami/
Cyganka z cebrzykiem
olej, płótno, 50 × 23,5
i 50 × 23,5 cm,
sygn. niesygn.
cena wywoławcza: 4000 zł
cena wywoławcza: 1500 zł
39
41
Jerzy Pawłowski
Malarz nieokreślony
(1909–1989)
(XVIII w.)
Kościół Św. Anny w Warszawie
Scena batalistyczna
akwarela, karton, 10,5 × 8 cm, sygn.
olej, płótno, 30 × 42 cm,
p.d.: J.Pawłowski
niesygn.
cena wywoławcza: 350 zł
20
cena wywoławcza: 2500 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
21
42
Witold Kalicki
(1915–1983)
Zbiór rysunków –
8 sztuk
tusz, papier, różne formaty,
ilustracje do czasopisma
Polska Niepodległa, 2 poł. l.
40. XX w.
cena wywoławcza: 2500 zł
44
Antoni Uniechowski
45
Antoni Uniechowski
(1903–1976)
(1903–1976)
Na wyścigach
W pociągu
piórko, papier, 30 × 21,5 cm, sygn.
monogramem wiązanym p.d.: AU
cena wywoławcza: 2500 zł
piórko, papier, 30 × 21,3 cm, sygn.
monogramem wiązanym p.d.: AU
cena wywoławcza: 2500 zł
43
Antoni Chrzanowski
46
(1905–2000)
Szkic projektowy
Kościół Mariacki
w Krakowie, 1934
22
Warszawa, Br. Łopieńscy, ok. 1900
tusz, papier, 18,5 × 13,5cm,
tech. mieszana, karton,
kartusz herbowy z orłem, stempel
60 × 47 cm, sygn. i dat. p.d.:
zakładu „BRACIA ŁOPIEŃSCY/WAR-
A. Chrzanowski 934/Kraków
SZAWA” poniżej zapiski autorskie
cena wywoławcza: 1400 zł
cena wywoławcza: 600 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
23
47
W.
Aleksandrowicz
(I poł. XX w.)
Pejzaż zimowy
olej, tektura,
12,5 × 17,5 cm,
sygn. i dat. l.d.:
W.Alex/1937 (?)
cena wywoławcza:
1000 zł
49
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa – 1991 tamże)
Portret Marszałka Piłsudskiego
olej, sklejka, 30 × 24 cm, sygn. p.d.:
K.Szewczenko
cena wywoławcza: 4000 zł
48
Stefan Pieniążek
50
(1888–1958)
Tadeusz Waśkowski
Górska wieś
zimą
(1883–1966)
olej, tektura,
Portret mężczyzny
20 × 29 cm, sygn.
p.d.: SPieniązek
ołówek, kredka, papier, 51 × 37,5 cm,
sygn. p.d.: TWaśkowski
cena wywoławcza:
1000 zł
24
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
cena wywoławcza: 250 zł
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
25
54
51
Zbite jajko
(pocz. XIX w.), wg Fransa van
Mieris (1635–1681)
akwaforta, papier, 30 × 23 cm
w świetle passe-partout, sygn.
p.d.: Moitte
cena wywoławcza: 200 zł
52
Wilk (Wilhelm)
Ossecki
(1892–1958)
Portret Edwarda
Raczyńskiego, 1929
miedzioryt, papier,
Edyta Purzycka
(ur. 1968, Wrocław)
Skok,
2013
wklęsłoduk, papier, 50 × 37 cm,
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: Edyta
Purzycka 2013, odbitka nr 5/50 oraz
tytuł l.d.: SKOK
cena wywoławcza: 500 zł
33 × 23 cm, sygn.
ołówkiem p.d.: Ossecki oraz
na płycie monogramem
wiązanym l.d.: WO, p.d.:
PARIS 1929
cena wywoławcza: 320 zł
55
53
Edyta Purzycka
Młoda kobieta jedząca
ostrygi
(ur. 1968, Wrocław)
Sonata mauretańska
(pocz. XIX w.), wg Fransa van
Mieris (1635–1681)
wklęsłoduk, papier, 35 × 49,5 cm, sygn.
akwaforta, papier, 24 × 18 cm,
i dat. ołówkiem p.d.: Edyta Purzycka
sygn. centr.: Giraud jeune oraz
1999, odbitka nr 7/30 oraz tytuł l.d.:
p.d.: Termine par Cathelin
Sonata mauretańska
cena wywoławcza: 200 zł
26
cena wywoławcza: 350 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
27
56
Wiesław
Wałkuski
(ur. 1956, Białystok)
Paso Doble,
1987
gwasz, akryl na brystolu, 19 × 27 cm,
na odwrocie napisy
58
(autorskie?): 1987/
Wiesław Wałkuski/
Rafał Olbiński
gwasz, akryl/Paso
Doble
(ur. 1947)
cena wywoławcza:
Trzeci wymiar czasu
1800 zł
inkografia, papier, 70 × 50 cm, odbitka
3/5, sygn. na płycie p.d.: Olbiński, sygn.
ołówkiem p.d.: Olbiński
cena wywoławcza: 1300 zł
57
Bartosz Frączek
(ur. 1974)
59
Kobieta
w oranżerii
olej, płótno
30 × 40 cm, sygn.
i dat. p.d.: FRĄCZEK
10
cena wywoławcza:
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)
z cyklu Folwark zwierzęcy,
litografia, papier, 70 × 50 cm, odbitka
44/100, sygn. ołówkiem p.d.: Lebenstein 74
1000 zł
28
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
1974
cena wywoławcza: 1300 zł
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
29
62
Henryk Płóciennik
60
(ur. 1933)
Józef Szajna
Kompozycja
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)
Wiatr
monotypia ręcznie podmalowana, papier,
ołówek, papier, 42 × 30 cm, sygn. i dat.
Henryk Płóciennik, śr.d.: (AP) 2011, l.d.:
44 × 32 cm, sygn. ołówkiem p.d.:
p.d.: Szajna 98 oraz tytuł l.d.: wiatr
„Monotypia +” 1/1
cena wywoławcza: 4400 zł
cena wywoławcza: 2500 zł
63
Henryk Płóciennik
61
(ur. 1933)
Józef Szajna
Kompozycja
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)
Kochanie
monotypia ręcznie podmalowana, papier,
ołówek, papier, 42 × 30 cm, sygn. i dat.
Henryk Płóciennik, śr.d.: (AP) 2011, l.d.:
45 × 34 cm, sygn. ołówkiem p.d.:
„Monotypia +” 1/1
p.d.: Szajna 95 oraz tytuł l.d.: Kochanie
cena wywoławcza: 2500 zł
cena wywoławcza: 4400 zł
30
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
31
66
Franciszek
Starowieyski
(1930 Bratkówka
k. Krosna – 2009
Warszawa)
Scena figuralna
węgiel, papier,
21 × 29,5 cm, na
odwrociu potwierdzenie autentyczności przez żonę
artysty
64
cena wywoławcza:
Franciszek Starowieyski
1000 zł
(1930 Bratkówka k. Krosna – 2009
Warszawa)
Kompozycja z aniołem
długopis, papier, 29,8 × 21 cm, na
odwrociu potwierdzenie autentyczności
przez żonę artysty
cena wywoławcza: 1000 zł
65
Franciszek
Starowieyski
(1930 Bratkówka
67
k. Krosna – 2009
Warszawa)
Scena figuralna
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 2009
Warszawa)
węgiel, papier,
21 × 29,5 cm, na
odwrociu potwierdze-
Scena dwupostaciowa
nie autentyczności
węgiel, papier, 29,8 × 21 cm, na
przez żonę artysty
odwrociu potwierdzenie autentyczności
przez żonę artysty
cena wywoławcza:
1000 zł
32
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
cena wywoławcza: 1000 zł
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
33
68
Gustav Rienacker
(1861–1935)
Akt Leżącej,
k. XIX w.
olej, płyta malarska, 20 × 29 cm, sygn.
l.g.: G. Rienacker
cena wywoławcza: 6500 zł
71
Antoni Trzeszczkowski
(1902–1974)
Po polowaniu
olej, tektura, 20 × 34 cm, sygn. p.d.:
Trzeszczkowski
cena wywoławcza: 4800 zł
69
70
Władysław Rossowski
Malarz nieokreślony
(1857–1923)
(XVIII/XIX w.
Skazana,
Portret dziecka z bacikiem
1892
olej, tektura, 70 × 50 cm, sygn. p. d.:
Wł.Rossowski/Cracowie/1892, Obraz jest
późniejszą, autorską wersją „Skazanej”
72
Malarz nieokreślony
Akt
cena wywoławcza: 10 000 zł
z 1880
olej, płótno, 86 × 65 cm, niesygnowany
cena wywoławcza: 6000 zł
34
(I poł. XX w.)
olej, płótno, 54 × 40,5 cm, niesygnowany
cena wywoławcza: 4800 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
35
77
Alfred Lenica
73
(1899–1977)
Kazimierz Podsadecki
Kompozycja
abstrakcyjna II
(1904–1970)
Z płaskorzeźby antycznej,
1984
technika własna na
papierze milimetrowym,
pastel, papier, 25 × 31 cm, sygn. l.d.:
21 × 14,5 cm,
PODSADECKI i dat. p.d.: 5.4.964,
sygn. l.d.: Lenica
pośrodku: z płaskorzeźby antycznej
cena wywoławcza:
cena wywoławcza: 900 zł
900 zł
76
Alfred Lenica
(1899–1977)
Kompozycja abstrakcyjna I
technika własna na papierze milimetrowym, 21 × 14,8 cm, sygn. ołówkiem
u dołu: Lenica
cena wywoławcza: 900 zł
74
Szymon Kobyliński
(1927 Warszawa – 2002 tamże)
We śnie,
1970
piórko, papier, wym. 14, 5 × 9 cm,
sygn. śr.d.: SK/70, z dedykacją: Miłemu
Opiekunowi Automobilowemu z wdzięcznością
cena wywoławcza: 150 zł
36
75
78
Szymon Kobyliński
Jan Wodyński
(1927 Warszawa – 2002 tamże)
(1903–1988)
Scena filmowa
Widok z Jasła,
gwasz, papier, 10,8 × 9 cm, sygn. na
1974
olej, płótno, 80 × 64 cm, sygn. l.d.:
passe-partout ołówkiem monogramem
Wodyński oraz na odwrociu: Jan Wodyń-
l.d.: SK
ski/Widok z Jasła 1974
cena wywoławcza: 380 zł
cena wywoławcza: 7000 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
37
79
Eugeniusz
Eibisch
(1896 Lublin –
1987 Warszawa)
81
Pejzaż z Tropei
Rafał
Malczewski
olej, płótno;
60 × 80 cm, sygn.
p.d.: Ebiche, na
odwrocie napis
z dedykacją: Ebiche/
paesagiode Tropea/
grazie a tua mogle/...
Nuccio
cena wywoławcza:
6200 zł
(1892 Kraków –
1965 Montreal)
Pejzaż górski
akwarela, papier,
26,5 × 31,5 cm
w świetle passe-partout, sygn. l.g.:
Rafał Malczewski
cena wywoławcza:
5000 zł
80
Eugeniusz
Eibisch
(1896 Lublin –
1987 Warszawa)
Martwa natura
z arbuzami
olej, płótno;
50 × 70 cm, sygn.
p.d.: Ebiche, na
odwrocie napis:
83
Ludwik Maciąg
Ludwik Maciąg
(1920 Kraków – 2007)
Saniami przez las,
1986
(1920 Kraków – 2007)
Sanie w lesie
Ebiche/.... (dalej
drzeworyt, akwarela, 17 × 12 cm
nieczytelnie)
w świetle passe-partout, sygn. i dat.
drzeworyt, akwarela, 15 × 10 cm,
ołówkiem l.d.: LMaciąg 1986
sygn. l.d.: Lmaciąg
cena wywoławcza: 200 zł
cena wywoławcza: 200 zł
cena wywoławcza:
4900 zł
38
82
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
39
84
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 obóz
koncentracyjny Mauthausen-Gusen)
Kościół św. Andrzeja
w Krakowie, 1926
litografia barwna, papier, 36 × 29,5 cm,
sygn. p. d.: S.F, grafika z teki Kraków,
1926, oprawa z epoki
Lit.: M. Grońska, „Grafika w książce,
tece i albumie”, Warszawa 1994,
poz. 28.
cena wywoławcza: 400 zł
86
Freiherr Erich
von Perfall
(1882–1961)
W porcie
olej, płótno,
40 × 50 cm, sygn.
p.d.: FE Perfall
cena wywoławcza:
1900 zł
85
Dariusz Wąsowicz
87
(1910 Warszawa – 1973)
Plac Zamkowy w Warszawie
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)
akwaforta podmalowana akwarelą,
Pejzaż z drogą
papier, 21,5 × 25,5 cm w świetle passe-partout, sygn. i opis. ołówkiem pod
kompozycją: Plac Zamkowy/akwaforta/
40
olej, płótno; 70 × 50 cm; sygn. p.d.:
Ebiche, na odwrocie dedykacja autorska:
DWąsowicz
al mio amico/Nuccio/Ebiche
cena wywoławcza: 200 zł
cena wywoławcza: 4900 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MA L A R ST W O
41
88
Ikona Chrystus Pantokrator
Ukraina (?), pocz. XX w.
tempera, deska, złocenia, wym. w kiocie
18 × 16 × 4,5 cm
cena wywoławcza: 500 zł
91
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)
Krucyfiks
brąz patynowany, drewno, wym. figury:
21 × 20 × 5 cm, wym. krucyfiksu:
30 × 25 × 2 cm, sygn. na figurze
z boku: Lambert Rucki
cena wywoławcza: 2000 zł
89
Ikona Wzyskanie pogibszych
Rosja, k. XIX w.
tempera, deska, 32 × 28 cm, ryza
mosiężna srebrzona, nimby pozłacane
cena wywoławcza: 4400 zł
92
Rzeźba – Św. Paweł
Europa Śr., XVII w.
fragment mebla lub ołtarza, orzech,
wys. 22 cm, ręka dorabiana
cena wywoławcza: 1000 zł
93
Tadeusz Wieczorek
(1907–?)
Pamiątka z Zakopanego – talerz
drewniany
90
Ikona Matka Boska
z Dzieciątkiem
śr. 29 cm, dekorowany ażurową
płaskorzeźbą (orzeł siedzący na skale),
Rosja, XIX/XX w.
na odwrocie ryty napis: Zakopane/1934
tempera, deska, złocenia, 36 × 31 cm,
oraz naklejka: Wytwórnia T. Wieczorek
Zakopane Jagiell. 16
uszkodzenia warstwy malarskiej
cena wywoławcza: 450 zł
cena wywoławcza: 2500 zł
42
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | R Z E Ź B A
43
96
Miniatura – Generał
gwasz, tempera, płytka kościana,
6 × 4 cm, sygn. nieczyt. p.ś.
cena wywoławcza: 1500 zł
94
Miniatura – Zakochani
gwasz, kość, 8 × 6 cm, sygn. p.d.: JEd.
Pater, w ramce drewnianej
cena wywoławcza: 630 zł
97
Miniatura – Portret damy
z makami we włosach
Francja, 2 poł. XVIII w.
malowana na kości słoniowej, ramka
srebrna, 5,7 × 4 cm
cena wywoławcza: 1300 zł
95
98
Pudełeczko z miniaturą
Napoleona
Sygnet z miniaturą – Portret
Charles’a Beaumonta
Francja, k. XIX w.
Anglia, k. XVIII w.
brąz złocony, wys. 6 cm, śr. 10 cm, na
44
wieku malowana miniatura z Napole-
oprawa złota późniejsza XIX/XX w.,
onem, sygn. nieczytelnie
pr. 0,585, w. 5,94 g
cena wywoławcza: 2200 zł
cena wywoławcza: 2500 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | MI N I AT U R Y
45
99
Kolczyki
I poł. XX w.
złoto, pr. 0,585, oprawa srebro,
m. 8,75 g, 2 szt. brylantów łącznie
ok. 0,45 ct, P1/I-J, 54 szt. diamentów
rozet łącznie ok. 0,95ct, P1/I-J, stary szlif
cena wywoławcza: 4400 zł
103
Pierścionek
1930–40
104
białe złoto, pr. 0,750, m. 3,54 g, brylant
100
ok. 1,15 ct, SI/H, stary szlif, 6 szt.
Wisior
diamentów łącznie ok. 0,05 ct
Pierścionek
poł. XX w.
XIX/XX w.
cena wywoławcza: 27000 zł
złoto, pr. 0,585, łańcuszek białe złoto, m.
złoto, pr. 0,750, oprawa białe złoto,
3,90 g, 5 szt. brylantów łącznie ok. 0,65
m. 4,78 g, 61 szt. brylantów łącznie
ct, VS-SI-P1/I-J
ok. 1,20 ct, P1/I-J, nowy szlif
cena wywoławcza: 10000 zł
cena wywoławcza: 4200 zł
101
105
Broszka
Pierścionek
1930–40
1920–30
złoto, pr. 0,585, m. 5,18 g, 12 szt.
złoto, pr. 3, m. 2,18 g, 5 szt. diamentów
diamentów ok. 1,00 ct, VS2-SI/I-J,
łącznie ok. 0,50 ct, SI/H-I, stary szlif
stary szlif, 12 szt. rozet diamentowych
łącznie ok. 0,35 ct
cena wywoławcza: 2500 zł
cena wywoławcza: 6300 zł
102
106
Pierścionek
Broszka Art Déco
poł. XX w.
1920–30
złoto, pr. 0,583, m. 3,50 g, 8 szt.
złoto, pr. 0,585, m. 3,94 g, 3 brylanty
diamentów łącznie ok. 0,75 ct, stary szlif
łącznie 0,60 ct
cena wywoławcza: 3800 zł
46
cena wywoławcza: 4700 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | B I Ż UT E R I A
47
107
110
Broszka
1920–30
Broszka Art Déco
złoto, pr. 0,585, oprawa platyna pr.
1920–30
0,950, m. 4,88 g, 5 szt. brylantów łącznie ok. 1,55 ct, VS-SI-SI2/H, stary szlif
cena wywoławcza: 10 000 zł
platyna, pr. 0,950, m. 8,34 g, 110 szt.
brylanty łącznie 1,50 ct, SI/H-I, 3 szt.
rubinów łącznie ok. 0,40 ct
cena wywoławcza: 14 000 zł
108
111
Pierścionek
1920–30
Kolczyki
współczne
złoto, pr. 0,750, m. 3,21 g, 3 szt.
brylantów łącznie ok. 0,24 ct, VS-SI/H,
złoto, pr. 0,750, m. 6,34 g, 44 szt.
20 szt. diamentów łącznie ok. 0,16 ct,
diamentów łącznie ok. 0,70 ct, SI-P1/I-J,
nowy szlif
nowy szlif, 10 szt. rubinów łącznie
ok. 1,00 ct
cena wywoławcza: 4000 zł
cena wywoławcza: 4200 zł
112
109
Pierścionek w stylu Art Déco
Zegarek damski na pasku
Hamilton
1920–30
II poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 4,25 g, oprawa
srebrna, 38 szt. brylantów łącznie
białe złoto, pr. 0,585, m. 23,58 g, 4 szt.
brylantów łącznie ok. 0,21 ct, 90 szt.
ok. 0,50 ct, SI-P1/M-N, lekko żółtawe,
3 szt. rubinów łącznie 0,60 ct, szlif
kopertowy
diamentów łącznie ok. 1,60 ct, VS-SI/H,
nowy szlif
cena wywoławcza: 2900 zł
cena wywoławcza: 15000 zł
48
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | B I Ż UT E R I A
49
116
113
Broszka w stylu wiktoriańskim
Bransoletka
II poł. XX w.
II poł. XIX w.
złoto, 0,585, m. 5,36 g, opal, półperełki
cena wywoławcza: 1700 zł
złoto, pr. 0,585, m. 22,74 g, 426 szt.
diamentów łącznie ok. 3,00 ct, SI/SI2-P1/H, 21 szafirów łącznie ok. 2,65 ct
cena wywoławcza: 23 000 zł
117
114
Pierścionek
1920–30
Bransoletka
k. XIX w.
złoto, pr. 0,585, m. 2,28 g, 12 szt.
diamentów łącznie ok. 0,66 ct, P1-P2/I-
złoto dęte, pr. 0,500, m. 7,30 g, opal
-J, stary szlif, szafir ok. 0,70 ct, szlif
kaboszon, 2 szt. szafirów łącznie 0,50 ct,
drobne wgniecenia
schodkowy
cena wywoławcza: 2300 zł
cena wywoławcza: 3200 zł
118
115
Pierścionek
Kolczyki
poł. XX w.
współcz.
złoto, pr. 0,585, m 6,80 g, 12 szt.
złoto, pr. 0,750, m. 4,26 g, 10 szt.
brylantów łącznie ok.1,30 ct, VS-SI/IJ,
brylantów łącznie ok. 1,00 ct, SI-P1-
nowy szlif, szafir ok. 2,20 ct, kaboszon,
P2/I-J, nowy szlif, 8 szt. szafirów łącznie
asteryzm
ok. 1,00 ct, szlif kopertowy
cena wywoławcza: 7500 zł
cena wywoławcza: 3800 zł
50
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | B I Ż UT E R I A
51
119
Zegarek damski na pasku Ulysse
Nardin
123
1920–30
Pierścionek
platyna, pr. 0,950, 56 szt. diamentów
II poł. XX w.
łącznie ok. 0,90 ct łącz. SI/H, 4 szt.
szafirków
złoto, pr. 0,750, m. 6,60 g, 3 szt.
diamentów łącznie ok. 0,06 ct, SI/H,
cena wywoławcza: 7500 zł
szmaragd ok. 0,09 ct
cena wywoławcza: 1700 zł
120
Pierścionek
XIX/XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 3,30 g, rubinek
cena wywoławcza: 800 zł
124
Krzyżyk
II poł. XX w.
121
złoto, pr. 0,585, m. 1,90 g, szmaragd
ok. 0,55 ct
Bransoletka
cena wywoławcza: 600 zł
poł. XX w.
białe złoto, pr. 0,585, m. 9,68 g, 2 szt.
brylanty łącz. ok. 1,20 ct, stary szlif,
rubiny łącz. ok. 1,45 ct
cena wywoławcza: 14000 zł
125
122
Pierścionek
Pierścionek
1920–30
II poł. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 2,96 g,
złoto, pr. 0,750, m. 4,21 g, 2 szt. bry-
36 szt. diamentów łącznie ok. 0,30 ct,
lantów łącznie ok.1,10 ct, P1/K-L, nowy
3 szt. szmaragdów łącznie ok. 0,25 ct
szlif, rubin ok. 0,55 ct, szlif cejloński
cena wywoławcza: 2900 zł
cena wywoławcza: 10 000 zł
52
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | B I Ż UT E R I A
53
128
126
Naszyjnik
Naszyjnik
zapięcie metal, m. 42 g,
zapięcie srebro pr. 925, m. 138 g, koral
koral naturalny toczony
naturalny toczony
cena wywoławcza: 2400 zł
cena wywoławcza: 6200 zł
129
Broszka
k. XIX w.
metal, m. 4,70 g, koral naturalny,
półperełki
cena wywoławcza: 900 zł
127
Broszka z motywem psa
pompejańskiego
130
II poł. XIX w.
Bransoletka
złoto, pr. 0,578, srebro, metal,
k. XIX w.
m. 13,48 g, koral naturalny
metal pozłacany, m. 22,48 g, koral
naturalny toczony
cena wywoławcza: 3200 zł
cena wywoławcza: 2500 zł
54
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | B I Ż UT E R I A
55
131
Broszka z sekretnikiem
k. XIX w.
Austro-Węgry, m. 17,49 g, srebro,
turkusy, perełki (brak 1)
134
cena wywoławcza: 1300 zł
Sygnet z herbem Ślepowron
I poł. XIX w.
złoto, pr. 0,600–0,750, m. 8,22 g, onyks
cena wywoławcza: 4400 zł
135
Broszka kamea
132
Warszawa, 1930–40
Pierścionek
złoto, pr. 3, m. 19,32 g, rzeźba w muszli
1930–40
136
złoto, pr. 0,585, m. 4,93 g, 13 szt.
diamentów łącznie ok. 0,65 ct, SI-P1/I-J,
cena wywoławcza: 2500 zł
Kamea
turkus zielony, kaboszon
II poł. XIX w.
cena wywoławcza: 3200 zł
złoto, pr. 0,500–0,585, m. 8,80 g, lawa
wulkaniczna
cena wywoławcza: 1300 zł
137
Broszka
I ćw. XX w.
kość słoniowa, m. 7,90 g, metal
133
cena wywoławcza: 500 zł
Broszka
Rosja, XIX w.
138
złoto, pr. ok. 0,580 „56”, m. 8,10 g, 2
sztuki turkusów, 2 półperełki
Wisior w kształcie róży
k. XIX w.
cena wywoławcza: 2500 zł
kość słoniowa, m. 18 g
cena wywoławcza: 800 zł
56
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | B I Ż UT E R I A
57
142
Naszyjnik
139
Bransoletka
XIX/XX w.
l. 20. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 13,08 g, 69 szt.
łącznie ok. 2,30 ct, SI-P1/I-J, stary szlif,
2 szt. pereł
złoto, pr. 0,585, m. 11,54 g, perła,
17 szt. brylantów łącznie ok. 0,70 ct,
SI-P1/I-J, stary szlif
cena wywoławcza: 12500 zł
cena wywoławcza: 5500 zł
143
Kolczyki
II poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 4,14 g,
140
8 szt. diamenty łącznie 0,25 ct, VS-SI/H,
2 szt. perły hodowane, śr. 6,80 mm
Broszka w kształcie półksiężyca
cena wywoławcza: 2800 zł
k. XIX w.
złoto, pr. 0,585, m. 6,46 g, półperły
cena wywoławcza: 1500 zł
144
141
Bransoletka
Broszka Biedermaier
poł. XX w.
I poł. XIX w.
srebro, m. 7,35 g, perły Akoya
złoto pr. 0,333, m. 6,76 g, onyks, perła
cena wywoławcza: 800 zł
58
biało-kremowe
cena wywoławcza: 250 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | B I Ż UT E R I A
59
148
145
Brelok z herbem
Bielsko-Białej
Pierścionek
l. 60. XX w.
Warszawa, Warmet, 1963–1986
srebro, pr. 2, m. 25,08 g
złoto, pr. 0,585, syntetyczny spinel
o barwie różowej
cena wywoławcza: 250 zł
cena wywoławcza: 1300 zł
149
Klipsy
Warszawa, Orno, po 1986
srebro, pr. 925, śr. 3,5 cm
cena wywoławcza: 180 zł
146
Pierścionek
150
Warszawa, Warmet, 1963–1986
złoto, pr. 0,585, syntetyczny korund
Pierścionek
o barwie szafiru
Warszawa, Warmet
cena wywoławcza: 1600 zł
srebro, pr. 3, m. turkus, wzór Oset,
katalogowany
cena wywoławcza: 350 zł
151
147
Spinki do mankietów
l. 60. XX w.
Sygnet Zodiak-Strzelec
srebro, pr. 2, m. 13,56 g
ZSRR, II poł. XX w.
cena wywoławcza: 190 zł
złoto, pr. 583, m. 10,12 g
cena wywoławcza: 1300 zł
60
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (1 1 ) | B I Ż UT E R I A
61
152
Torebka z motywem słonia
Rosja, ok. 1900
srebro, pr. 84, w. 260 g, dł. 20 cm, na
zapięciu różowy kamień
155
cena wywoławcza: 2500 zł
Paterka z łabędziami
Turyngia, Altona, I poł. XIX w.
srebro pr. 12, w: 250 g, złotnik CLE
cena wywoławcza: 2800 zł
156
Komplet sztućców dla jednej
osoby
Niemcy, około 1900 roku
4 sztuki w etui, uchwyty porcelanowe,
153
ręcznie malowane, ostrza srebrne
pr. 800, dł. od 18 do 19 cm
Papierośnica srebrna
cena wywoławcza: 1000 zł
Warszawa, 1920–30
srebro, pr. 3, w: 158 g, 11 × 8 cm,
emalia, oznaczenia pułkowe, aplikowane
inicjały, wewnątrz dedykacja
cena wywoławcza: 570 zł
157
154
Fifka z wypychaczem
Komplet łyżek do lodów
Warszawa, Stanisław Owczarski
(1920–1944)
Francja, XIX/XX w.
srebro, pr. 985, dł. 10 cm, kość
słoniowa, oryginalne etui z napisem:
6 małych i duża łyżka,
srebro, pr. 3, w: 248 g,
dł. 14 cm, 21 cm
IVOIRE ET ARGENT
cena wywoławcza: 630 zł
62
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
cena wywoławcza: 750 zł
AUKC JA VA R I A (11 ) | SR E B R A I PL AT E R Y
63
162
Łyżka ozdobna
Lipsk, XVIII/XIX w.
srebro złocone, pr. 12 (?), dł.
21 cm, w: 80 g
cena wywoławcza: 2500 zł
158
Pojemnik na perfumy
Europa Zach., pocz. XX w.
159
srebro niecechowane, znak złotnika RN,
wys. 8,5 cm, w. 48 g, aplikacje z rybą
Widelczyk z amorkiem
i litera H (gotykiem)
Niemcy, po 1886
cena wywoławcza: 1000 zł
srebro, pr. 800, w: 14 g, dł. 12 cm
cena wywoławcza: 70 zł
163
Objaśniacz do świec
Warszawa, Fraget, l. 1851–59
plater, dł. 18 cm
cena wywoławcza: 750 zł
160
Szczypce do cukru
164
Warszawa, Fraget, l. 1896–1915
Łyżka do szpiku
plater, dł. 14 cm
Niemcy, Pasawa, II poł. XVIII w.
cena wywoławcza: 100 zł
srebro, pr. 12 (?), dł. 22,5 cm, w: 30 g
cena wywoławcza: 1800 zł
161
165
Sztućce środka stołu do ryb
Rosja, po 1917
Berlin, Wagner, ok. poł. XIX w.
srebro, pr. 875, dł. 28 cm, złotnik HG
cena wywoławcza: 250 zł
64
Łyżeczka z kartuszem herbowym
srebro, w: 22 g, dł. 11 cm, sygn. Wagner
cena wywoławcza: 190 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | SR E B R A I PL AT E R Y
65
170
Cukiernica skrzynkowa
Wiedeń, k. XIX w.
owalna, na nóżkach, zwieńczona figurką
psa, z kluczykiem, srebro pr. 3,
wym. 12,5 cm x 14 cm, w: 376 g
cena wywoławcza: 3200 zł
166
Dwa kieliszki kiduszowe
Rosja, k. XIX w.
167
srebro, pr. 84, w: 52 g,
Kubeczek kiduszowy
wys. 4,5 cm, 5 cm
Rosja, 1872
cena wywoławcza: 190 zł
srebro, pr. 84, w: 46 g,
wys. 6 cm, niellowany
cena wywoławcza: 250 zł
168
Wizytownik w formie książki
Europa Zachodnia, XIX w.
srebro, filigran, punc. YKC, kartusz
z monogramem, drobne uszkodzenia,
w: 42 g, wym. 8 × 5,5 cm
171
cena wywoławcza: 800 zł
Cukiernica z przykrywką
Kraków, 1920–30
srebro, pr. 3, w: 330 g, wys. 14,5 cm,
punca importowa francuska
cena wywoławcza: 1500 zł
169
Pięć kieliszków
kiduszowych oraz serwetnik
Rosja, Kijów, probierz C.O., 1893
srebro, pr. 84, w: 120 g, wys. 5 cm,
grawerowane, dodatkowo serwetnik:
Norblin, pocz. XX w., plater na mosiądzu
cena wywoławcza: 600 zł
66
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
172
Półmisek okrągły
Warszawa, H. Juwiler, 1920-30
srebro pr. 2, w: 750 g, śr. 32,5
sygn.: WS oraz wzór zastrzeżony
cena wywoławcza: 1900 zł
AUKC JA VA R I A (11 ) | SR E B R A I PL AT E R Y
67
173
Paterka
Niemcy, WMF, poł. XX w.
plater „Ikora”, na trzech kulkach,
śr. 23 cm
cena wywoławcza: 350 zł
174
Para dzbanków do kawy w stylu
Art Déco
177
Warszawa, S.M. Kummer, ok. 1920–30
plater na mosiądzu, wys. 9 cm, sygn.
S.M. Kummer Warszawa, przetarcia
Patera secesyjna
Niemcy, Pforzheim, A. Schöllkopf,
ok. 1900
srebrzeń, rysy
cena wywoławcza: 600 zł
srebro, p. 800, w: 770 g, wys. 29,5 cm
cena wywoławcza: 5000 zł
175
Nożyki do owoców w stylu
Art Déco
I poł. XX w.
imitacja szylkretu, metal chromowany, wys. 17 cm
cena wywoławcza: 250 zł
178
176
Świecznik 4-ramienny
Żardiniera
ok. 1930
Kraków, mistrz o inicjałach „JS”,
Polska, ok. 1920
srebro, p. 3, w: 970 g, wys. 31 cm
plater na mosiądzu, wkład szklany,
cena wywoławcza: 5500 zł
dł. 31 cm, sygn.: S&W GALW.
cena wywoławcza: 750 zł
68
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | SR E B R A I PL AT E R Y
69
183
Czajnik z podgrzewaczem
Anglia, I poł. XX w.
plater, wys. 33 cm
cena wywoławcza: 1000 zł
179
Patera
Niemcy, ok. 1920
srebro repusowane, pr. 800, w: 408 g,
śr. 29 cm
184
cena wywoławcza: 1200 zł
Dzban
Niemcy, k. XIX w.
180
szkło, plater na cynie, oprawa
Para lichtarzy
neorokokowa, wys. 30 cm
Warszawa, 1923–1931
cena wywoławcza: 1200 zł
srebro, p. 3, złotnik. H.F., dek. eklektyczna, w: 512 g, wys. 33 cm
cena wywoławcza: 2000 zł
181
Ryngraf z Matką Boską i orłem
Polska, ok. 1920–1930
srebro, pr. 3, w: 68 g, wys. 14,5 cm,
złotnik SK
cena wywoławcza: 630 zł
70
185
182
Kosz
Ryngraf z Matką Boską
Niemcy, Geislingen, WMF, pocz. XX w.
Warszawa, 1931–1963
plater na mosiądzu, szkło, sygn.: WMF,
srebro, pr. 3, w: 32 g, wys. 7 cm
wys. 36 cm
cena wywoławcza: 400 zł
cena wywoławcza: 1200 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | SR E B R A I PL AT E R Y
71
186
Popielniczka reklamowa
Spółki Akcyjnej Fabryk
Metalowych
Warszawa, Norblin, Buch,
Werner, I ćw. XX w.
plater, dł. 13,5 cm
cena wywoławcza: 100 zł
193
192
Filiżanka ze spodkiem
Kabaret porcelanowy
Wałbrzych, KPM Krister II poł XIXw.
Berlin, 1849–1870
187
Puderniczka
malatury wtórne
Warszawa, Orno, 1949–1963
srebro, pr. 3, w: 100 g, śr. 7 cm
cena wywoławcza: 320 zł
porcelana złocona, wys. 7 cm,
porcelana malowana, złocona, dł. 31 cm,
spodek śr. 15 cm
cena wywoławcza: 300 zł
cena wywoławcza: 300 zł
188
Para kieliszków
Warszawa, Orno, przed 1963
srebro, pr. 3, w: 112 g, wys. 6,5 cm
cena wywoławcza: 320 zł
194
Komplet śniadaniowy
Francja, Sarreguemines, ok. 1920
195
porcelana złocona, filiżanka – wys. 5 cm
Francja, Sarreguemines, ok. 1920
cena wywoławcza: 150 zł
Komplet śniadaniowy
porcelana złocona, filiżanka – wys. 5 cm
cena wywoławcza: 150 zł
189
196
Cukiernica z łyżeczką
Warszawa, Orno, 1970–1980
srebro, pr. 3, w: 160 g, śr. 7 cm,
dł. łyżeczki 11,5 cm, bursztyny
cena wywoławcza: 1600 zł
72
190
Ołówek
Warszawa, Orno, 1949–1963
Talerzyki, 6 szt.
191
Lusterko ręczne
Warszawa, Orno (?), 1963–1986
srebro, pr. 3, w: 46 g, 14 cm,
srebro, pr.3, w: 20,10 g, dł. 12 cm
punca OR w owalu
cena wywoławcza: 130 zł
cena wywoławcza: 250 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
Niemcy, Rosenthal, l. 1920–
1930
kobaltowe z dekoracją kalkomanią przedstawiającą owoce,
śr. 19,5 cm
cena wywoławcza: 500 zł
AUKC JA VA R I A (11 ) | PO R C E L A N A
73
202
Figurka – Kaczątko
197
Niemcy, Rosenthal, proj. Joao
da Silva, ok. 1940
Maselnica
Czechy, Brezová, Fischer & Mieg,
ok. 1890
porcelana szkliwiona, malowana, wys.
9 cm
porcelana szkliwiona,
198
malowana, wys. 6,5 cm
Komplet śniadaniowy
cena wywoławcza: 600 zł
Czechy, Brezová, Fischer & Mieg,
ok. 1890
cena wywoławcza: 200 zł
porcelana szkliwiona, malowana,
filiżanka – wys. 7 cm
cena wywoławcza: 150 zł
200
Maselnica i podstawa
Dolny Śląsk, Parowa, Carl
Hans Tuppack, l. 1920–30
porcelana, wzór China Blau,
9 cm
cena wywoławcza: 250 zł
199
Komplet śniadaniowy
203
Czechy, Brezová, Fischer &
Mieg, ok. 1890
Figurka – Baba z prosięciem,
niezidentyfikowana wytwórnia
sowiecka
porcelana szkliwiona, malowana, filiżanka – wys. 7 cm
l. 20. XX w.
cena wywoławcza: 150 zł
porcelana szkliwiona, wys. 22 cm
cena wywoławcza: 600 zł
201
204
Serwis do mokki – tête-à-tête
Figurka – Pijak
Dolny Śląsk, Parowa, Carl Hans
Katowice, Steatyt, l. 1950–60
Tuppack, ok. 1920
74
porcelana, malowana naszkliwnie,
porcelana, wzór China Blau
wys. 22,5 cm
cena wywoławcza: 300 zł
cena wywoławcza: 500 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | PO R C E L A N A
75
209
Filiżanka ze spodkiem do mokki
205
Miśnia, po 1934
Serwis do mokki dla 11 osób
porcelana, wzór „zielony smok”, talerzyk
Katowice, Giesche, 1920–30
– śr. 11 cm, filiżanka – wys. 5 cm,
śr. 6,5 cm
porcelana srebrzona i malowana
w pasy, spodek – śr. 11,5 cm, fili-
210
cena wywoławcza: 350 zł
żanka – wys. 4,5 cm, jedna filiżanka
uszkodzona
Filiżanka ze spodkiem do mokki
211
cena wywoławcza: 850 zł
Miśnia, po 1934
Filiżanka ze spodkiem
do mokki
porcelana, wzór „chiński smok”, talerzyk
Miśnia, po 1934
śr. 6,5 cm
– śr. 11 cm, filiżanka – wys. 5 cm,
porcelana, wzór „chiński smok”,
cena wywoławcza: 350 zł
talerzyk – śr. 11 cm, filiżanka –
wys. 5 cm, śr. 6,5 cm
cena wywoławcza: 350 zł
212
Filiżanka ze spodkiem
do mokki
206
Miśnia, po 1934
Figurka – Zajączek
porcelana, wzór „niebieska róża”,
Katowice, Geische, ok. 1930
talerzyk – śr. 11 cm, filiżanka –
wys. 5 cm, śr. 6,5 cm
porcelana, dł. 8 cm
cena wywoławcza: 350 zł
cena wywoławcza: 130 zł
207
Komplet 6 talerzyków do konfitur
z motywem wschodnim
Rosenthal, ok. 1920
porcelana, śr. 11 cm
cena wywoławcza: 190 zł
208
Serwis dla czterech osób
Katowice, Giesche, l. 20. XX w.
4 filiżanki, dzbanek, mlecznik, cukiernica, porcelana dekorowana kalkomanią,
złocona, filiżanka – wys. 6,5 cm,
śr. 8 cm
cena wywoławcza: 500 zł
213
Śniadaniówka
214
Miśnia, po 1934
Śniadaniówka
porcelana, dekoracja kobaltowa,
Miśnia, po 1934
talerzyk – śr. 18 cm, spodek –
porcelana, talerzyk – śr. 18 cm, spodek –
śr. 14 cm, filiżanka – śr. 8,5 cm
śr. 14 cm, filiżanka – śr. 8,5 cm
cena wywoławcza: 500 zł
cena wywoławcza: 500 zł
215
Śniadaniówka
Miśnia, po 1934
porcelana, wzór Rote Rose, talerzyk
– śr. 18 cm, spodek – śr. 14 cm,
filiżanka – śr. 8,5 cm
cena wywoławcza: 500 zł
76
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | PO R C E L A N A
77
216
Filiżanka ze spodkiem
Miśnia, po 1934
porcelana, wz. cebulowy, talerzyk
– śr. 14 cm, filiżanka -wys. 6,5 cm,
223
śr. 8 cm
cena wywoławcza: 350 zł
Trzy talerze obiadowe
Miśnia, k. XIX w.
217
Filiżanka ze spodkiem
Miśnia, po 1934
porcelana, wz. cebulowy, talerzyk –
śr. 14 cm, filiżanka – wys. 6,5 cm,
śr. 8 cm
cena wywoławcza: 350 zł
220
porcelana dekorowana podszkliwnie
Filiżanka ze spodkiem
kobaltem, śr. 25 cm, II i III gatunek
Miśnia, po 1934
cena wywoławcza: 300 zł
porcelana, wz. cebulowy, talerzyk –
śr. 14 cm, filiżanka – wys. 6,5 cm,
śr. 8 cm
cena wywoławcza: 350 zł
218
Filiżanka ze spodkiem
Miśnia, po 1934
224
porcelana, wz. cebulowy, talerzyk –
Osiem talerzy
przystawkowych
śr. 14 cm, filiżanka – wys. 6,5 cm,
śr. 8 cm
Miśnia, XIX/XX w.
cena wywoławcza: 350 zł
porcelana dekorowana
219
Filiżanka ze spodkiem
Miśnia, po 1934
porcelana, wz. cebulowy, talerzyk –
śr. 14 cm, filiżanka – wys. 6,5 cm,
śr. 8 cm
cena wywoławcza: 350 zł
podszkliwnie kobaltem,
221
cena wywoławcza: 800 zł
Miśnia, po 1934
porcelana, wz. cebulowy, talerzyk –
śr. 14 cm, filiżanka – wys. 6,5 cm,
śr. 8 cm
cena wywoławcza: 350 zł
222
Komplet talerzy
obiadowych
Miśnia, przed 1924
porcelana dekorowana
podszkliwnie kobaltem, wz.
cebulowy, śr. 24 cm
cena wywoławcza: 900 zł
78
śr. 20 cm, I i II gatunek
Filiżanka ze spodkiem
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
225
Trzynaście talerzy
ażurowych
Miśnia, XIX/XX w.
porcelana dekorowana podszkliwnie
kobaltem, śr. 21 cm, gatunek I-III
cena wywoławcza: 3500 zł
AUKC JA VA R I A (11 ) | PO R C E L A N A
79
226
Sześć talerzyków
deserowych
Miśnia, XIX/XX w.
porcelana dekorowana podszkliwnie
kobaltem, śr. 18 cm, I gatunek
cena wywoławcza: 700 zł
227
Zestaw ośmiu filiżanek ze
spodkami
Miśnia, XIX/XX w.
porcelana malowana podszkliwnie
kobaltem, wz. cebulowy, filiżanka – wys.
6 cm, śr. 9 cm, spodek – śr. 14 cm,
I-II gatunek, stan dobry – drobne ubytki
cena wywoławcza: 2000 zł
228
Mlecznik
Miśnia, po 1934
porcelana malowana podszkliwnie
kobaltem, wz. cebulowy, wys. 13 cm, II
gatunek
cena wywoławcza: 250 zł
80
230
229
Półmisek Teichert
Miśnia, k. XIX w.
porcelana dekorowana podszkliwnie
kobaltem, dł. 27 cm
cena wywoławcza: 200 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
Serwis obiadowy
Miśnia, XIX-XX w.
porcelana dekorowana podszkliwnie
kobaltem, wz. cebulowy, 25 elementów:
waza, misa, 3 półmiski, 2 sosjerki,
18 talerzy
cena wywoławcza: 9000 zł
AUKC JA VA R I A (11 ) | PO R C E L A N A
81
231
Para talerzyków secesyjnych
236
Moskwa, Gardner, ok. 1914
Figurka – Tancerka
Niemcy, Schaubach, poł. XX w.
porcelana ręcznie malowana, śr. 16 cm
porcelana, wys. 25,5 cm
cena wywoławcza: 400 zł
cena wywoławcza: 800 zł
237
Figurka – Panicz z różą
232
Wiedeń, Augarten, l. 30. XX w.
Para talerzyków
Moskwa, Gardner, ok. 1900
porcelana, wys. 19,5 cm
porcelana dekorowana kalką, śr. 15 cm
cena wywoławcza: 900 zł
cena wywoławcza: 250 zł
238
Figura – Grajkowie
233
Niemcy, Hutschenreuther,
Zbiór porcelany rosyjskiej
Moskwa, Gardner, Kuzniecow,
koniec XIX – pocz. XX w.
poł. XX w.
porcelana, wys. 21 cm,
dł. 42 cm
cena wywoławcza: 1200 zł
4 elementy
cena wywoławcza: 400 zł
234
Wazon dekoracyjny
Czechy, Karlsbad, Victoria, ok. 1900
porcelana ręcznie malowana, złocona,
wys. 37 cm
cena wywoławcza: 800 zł
235
239
Filiżanka empirowa
Figurka – Tańczące siostry
Paryż, I ćw. XIX w.
Niemcy, Hutschenreuther, proj. Karl
Tutter, ok. poł. XX w.
porcelana ręcznie malowana i złocona,
w polu kamea z podobizną Johna Miltona,
porcelana malowana, wys. 22 cm,
wys. 11 cm
dł. 31 cm
cena wywoławcza: 600 zł
82
cena wywoławcza: 1000 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | PO R C E L A N A
83
240
Wazonik fajansowy
Holandia, Rozenberg, ok. 1900
fajans, malatury podszkliwne,
wys. 11 cm
cena wywoławcza: 1200 zł
243
Kielich biedermeier
Czechy lub Śląsk, ok. poł. XIX w.
szkło szlifowane, fasetowane, na stopie,
malatury naszkliwne – kwiaty, 12,5 cm
cena wywoławcza: 350 zł
244
241
Kieliszki karczmiaki – 2 szt.
Wazon Art Déco
Europa Śr., k. XIX w.
Rosenthal, l. 30. XX
szkło bezbarwne, wys. 13 cm oraz
porcelana zdobiona srebrem,
11,5 cm
wys. 33 cm
cena wywoławcza: 200 zł
cena wywoławcza: 1400 zł
245
242
Para talerzyków
szklanych
Wazonik ceramiczny
Niemcy, Altona, Hermann Mutz
Czechy, poł. XIX w.
(1845–1913), ok. 1900
szkło zielone, złocone,
kamionka, szkliwa reakcyjne, wys. 12 cm
srebrzone, śr. 19 cm
cena wywoławcza: 1200 zł
84
cena wywoławcza: 400 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | SZ K ŁO
85
249
246
Butelka na wodę święconą –
Pamiątka z Częstochowy
Kieliszki kryształowe
ok. 1920–30
Polska, l. 1920–30
różne kolory, 4 sztuki, od 20 do 21 cm
szkło miodowe prasowane, wys. 17 cm
cena wywoławcza: 450 zł
cena wywoławcza: 100 zł
247
Kieliszki kryształowe
ok. 1920–30
różne kolory, 4 sztuki,
od 18 do 20,5 cm
cena wywoławcza: 450 zł
250
Butelka po piwie
Polska, Krasiczyn, 2 poł. XIX w.
szkło brązowe, wys. 26 cm
cena wywoławcza: 350 zł
251
248
Butelka z herbem Leliwa
Kieliszki kryształowe
Polska, II poł. XIX w.
ok. 1920–30
szkło zielone, wys. 21 cm
różne kolory, 4 sztuki,
od 19,5 do 21 cm
cena wywoławcza: 350 zł
cena wywoławcza: 450 zł
86
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | SZ K ŁO
87
252
Szklanica secesyjna
Szklarska Poręba, Josephinenhutte,
ok. 1900
szkło złocone, matowione, wys. 12 cm
cena wywoławcza: 300 zł
257
256
Wazonik
Wazonik szklany
Francja, Nancy, Emille Galle, ok. 1900
Śląsk, Piechowice, Fritz Heckert,
szkło trawione, warstwowe, sygn. na
ok. 1900
brzuścu: Galle, wys. 7,8 cm
szkło trawione, warstwowe,
cena wywoławcza: 1900 zł
matowione, wys. 7,5 cm
253
cena wywoławcza: 750 zł
Wazon secesyjny
Czechy (?), pocz. XX w.
szkło iryzujące, wys. 12 cm,
śr. 18 cm
cena wywoławcza: 400 zł
254
Wazonik
Francja, Daum, ok. 1900
szkło trawione, warstwowe, polerowane,
wys. 15 cm
cena wywoławcza: 1600 zł
258
Wazon
255
Szczytna Śląska, Huta Sudety,
1960–1970
Wazonik Art Déco
Czechy, Loetz, Tango Glass, ok. 1930
szkło sodowe, proj. Zbigniew
Horbowy, wys. 41 cm
szkło przezroczysto-pomarańczowe,
malowane ręcznie, wys. 9,5 cm
259
Wazon-butla
Niemcy, Eisch, ok. 1970
szkło, wys. 22 cm
cena wywoławcza: 300 zł
cena wywoławcza: 450 zł
cena wywoławcza: 750 zł
88
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | SZ K ŁO
89
263
Wazon
Niemcy, Eisch, II pł. XX w.
260
szkło białe, niebieskie iryzujące,
Wazonik
wys. 25 cm
Włochy, Murano, II poł. XX w.
cena wywoławcza: 200 zł
szkło, wys. 15,3 cm
cena wywoławcza: 200 zł
264
Wazon w typie Eische
szkło białe, fioletowe iryzujące,
261
wys. 15 cm
Wazon
cena wywoławcza: 200 zł
ok. 1960
szkło, wys. 18,5 cm
cena wywoławcza: 250 zł
265
Kubełek na lód
poł. XX w.
szkło mrożone, metal, wys. 16 cm
cena wywoławcza: 190 zł
262
266
Wazon
Komplet kieliszków
poł. XX w.
Włochy, II poł. XX w.
szkło miodowe, sygn. Moser (wtórnie),
szkło bezbarwne barwione w masie,
wys. 17 cm
ręcznie formowane, wys. 16 cm
cena wywoławcza: 300 zł
90
cena wywoławcza: 370 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | SZ K ŁO
91
267
268
Fifka
Europa Zach., I ćw. XX w.
Nóż do listów
Europa Zach., Secesja, XIX/XX w.
motyw konwalii, kość słoniowa,
dł. 14,5 cm
kość słoniowa, obejma srebrna, ażurowy
cena wywoławcza: 600 zł
motyw lilii, dł. 21,5 cm
272
Bransoletka
Europa Zach., l. 1920–30
273
gładka obręcz, kość słoniowa, śr. wew.
Zestaw dwóch obrączek
7 cm
Europa Zach., I poł. XX w.
cena wywoławcza: 500 zł
kość słoniowa, rozmiar 12
cena wywoławcza: 650 zł
cena wywoławcza: 250 zł
274
269
Bransoletka
Fifka gładka
Europa Zach., I poł. XX w.
Europa Zach., Art Déco, l. 1920–30
gładka obręcz, kość słoniowa, śred. wew.
kość słoniowa, dł. 17,5 cm
7 cm
cena wywoławcza: 500 zł
270
Nóż do listów
Europa Zach., Secesja, ok. 1900
kość słoniowa, dł. 25,5 cm
cena wywoławcza: 650 zł
92
cena wywoławcza: 500 zł
271
Fifka
Europa Zach., XIX w.
kość słoniowa, dekoracja w formie
pełnoplastycznej róży, dł. 10,5 cm
cena wywoławcza: 650 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
275
Krzyżyk
Europa zach., Art Deco, l. 1920–30.
276
Wachlarz gładki
Europa Zach., XIX/XX w.
kość słoniowa, brak wiązania, małe dziur-
kość słoniowa, wys. cał. 9 cm
ki po odjętym monogramie, dł. 20,5 cm
cena wywoławcza: 400 zł
cena wywoławcza: 650 zł
AUKC JA VA R I A (11 ) | KO ŚĆ SŁO N I O WA
93
282
Nóż do listów
Europa Zach., XIX w.
kość słoniowa, plastyczne motywy muszli
i kwiatów, dł. 18,5 cm
278
cena wywoławcza: 500 zł
Szczotka do okruszków
277
Szczotka
Europa Zach., I ćw. XX w.
Europa Zach., XIX w.
283
kość słoniowa, grawerowany i zapuszcza-
Uchwyt do laski
ny farbą monogram „AG”, dł. 15 cm
kość słoniowa, dł. 13 cm
Europa, XIX w.
cena wywoławcza: 650 zł
kość słoniowa, w reliefie motyw jeleni
cena wywoławcza: 600 zł
wśród skał, wys. 14 cm
cena wywoławcza: 1400 zł
284
279
Prawidła do rękawiczek
Europa Zach., XIX w.
Figurka – Łoś broniący
młode przed wilkiem
Syberia, Tobolsk, I poł. XX w.
kość słoniowa, monogram grawerowany,
zapuszczany farbą, dł. 19 cm
cena wywoławcza: 650 zł
kość mamuta (?), dł. 16,5 cm,
podstawa drewniana wtórna
cena wywoławcza: 1000 zł
285
Tabakierka w formie kła, kość
mamuta (?)
286
Szkatułka
Indie, I poł. XX w.
280
281
Kula – biała bila (?)
Zestaw pięciu kości do gry
Europa Zach., XIX w.
Europa Zach., XIX w.
grawerowany i podmalowany motyw
malowane i ażurowe motywy ornamen-
renifera uciekającego przed wilkiem,
talne, na plakietach bóstwa z panteonu
kość słoniowa, śred. ok. 6 cm
kość słoniowa, wym. 2 × 2 × 2 cm
dł. 9 cm
hinduistycznego, wym. 5 × 18 × 7 cm
cena wywoławcza: 650 zł
cena wywoławcza: 400 zł
cena wywoławcza: 500 zł
cena wywoławcza: 650 zł
94
Syberia, Tobolsk, I poł. XX w.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | KO ŚĆ SŁO N I O WA
drewno, okładzina z kości słoniowej,
95
292
Pojemnik z pokrywą
Indie, I poł. XX w.
kość słoniowa, na brzuścu reliefowa
dekoracja: cztery postaci z panteonu
288
287
Trzy słonie
Para miniaturowych słoni
Indie, I poł. XX w.
Indie, I ćw. XX w.
buddyjskiego: Budda Sakjamuni, Shiwa,
Ganesha, Kali; na pokrywie rzeźba: dwie
postaci z krową pod drzewem, wys.
15 cm; pęknięcie wzdłużne
kość słoniowa, wys. ok. 2 cm, 2,5 cm
kość słoniowa, wys. 1,5 cm, drewniana
cena wywoławcza: 1900 zł
oraz 3 cm, uszkodzenia
podstawka wtórna
cena wywoławcza: 360 zł
cena wywoławcza: 200 zł
293
Pojemnik z motywem
Tadż Mahal
290
Figurka – Ganesha
Indie, I poł. XX w.
Indie, I poł. XX w.
kość słoniowa, motyw architektoniczny
kość słoniowa, wys. 6 cm
na pokrywie w głębokim reliefie, na
brzuścu ażur – motywy zoomorficzne,
cena wywoławcza: 360 zł
wys. 12 cm; brak dna, pękniecie
cena wywoławcza: 1400 zł
289
Figurka – Shiva
Indie, I poł. XX w.
kość słoniowa, wys. 10 cm
cena wywoławcza: 650 zł
294
291
Rękojeść z motywem lwa i słonia
Japonia, II poł. XIX w., okres Meiji
Figurka – Wędrowiec
z osiołkiem
kość słoniowa, płaski relief, zapuszczany
Europa, I ćw. XX w.
farbą, inkrustacja perłowcem, dług.
kość słoniowa, wys. ok. 8 cm,
22 cm, drobne spękania
dł. 10,5 cm, podstawka drew-
cena wywoławcza: 650 zł
niana, brak tylnej nogi osiołka
cena wywoławcza: 360 zł
96
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | SZ T U K A A Z J I
97
295
Zestaw dwóch bransoletek
Chiny, I poł. XX w.
kość słoniowa, motyw smoka wśród
chmur, śred. wew. 6,5 cm
cena wywoławcza: 750 zł
299
Zestaw dwóch figurek –
Tańczący
Chiny, I poł. XX w.
kość słoniowa, wys. 8 cm i 9 cm,
podstawki drewniane wtórne
cena wywoławcza: 800 zł
296
Para wazonów
300
Chiny, I poł. XX w.
Figurka – Młoda kobieta
z kwiatami peonii
kość słoniowa, grawerowany
i podmalowany motyw feniksów na
Chiny, I ćw. XX w.
gałęzi sosny, wys. 15 cm
cena wywoławcza: 1200 zł
kość słoniowa, wys. 20 cm, podstawa
drewniana
cena wywoławcza: 1000 zł
301
Ażurowa plakieta dekoracyjna
Chiny (?), I poł. XX w.
kość słoniowa, motyw pawia,
wys. 10,5 cm, podstawa drewniana
cena wywoławcza: 400 zł
297
Pojemnik z pokrywką
Chiny, I poł. XX w.
kość słoniowa, grawerowany i podmalowany motyw pejzażu, wys. 11 cm
cena wywoławcza: 650 zł
298
302
Tabakierka
Figurka – Papuga
Chiny, XIX/XX w.
Chiny, k. XIX w.
kość słoniowa, sceny rodzajowe oraz
głowy smoków w reliefie, korek z korala,
kość słoniowa, zapuszczana farbą,
wys. 10 cm
inkrustacja ametystem (?), wys. 9 cm
cena wywoławcza: 650 zł
98
cena wywoławcza: 650 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | SZ T U K A A Z J I
99
306
303
Para wazonów dekoracyjnych
Klamra do paska
Chiny, poł. XX w.
Indie, I poł. XX w.
srebro repusowane, półplastyczne motywy bóstw z panteonu hinduistycznego,
w. 58 g, wym. 6,5 × 8,5 cm
emalia komórkowa na srebrze, ornamentalne i zoomorficzne motywy dekoracyjne,
na brzuścu motyw żurawi i skowronków,
wys. 19 cm
cena wywoławcza: 600 zł
cena wywoławcza: 2500 zł
304
Pas ozdobny
307
Indie, I poł. XX.
Miniaturowy kamienny kwiat
srebro repusowane, osiem
Chiny, poł. XX w.
plakiet dekorowanych scenkami
kamienie ozdobne: agat, jadeit, kwarc,
w reliefie, w. 180 g, dł. 67 cm
karneol, konstrukcja: drut, nić jedwabna,
cena wywoławcza: 1000 zł
wys. 13 cm
cena wywoławcza: 350 zł
305
308
Wisiorek i broszka w formie
sztylecików
Indie, I poł. XX w.
Kowszyk
Chiny, I poł. XX w.
srebro, emalia, filigran, dł. 6 cm i 5 cm,
broszka: brak ostrza sztyleciku
srebro złocone, dekoracja ornamentalna,
kamienie ozdobne: turkusy, agaty,
w. 90 g, wys. 6 cm, dł. 15,5 cm
cena wywoławcza: 250 zł
cena wywoławcza: 1500 zł
100
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | SZ T U K A A Z J I
101
311
Scena alegoryczna
Chiny, I poł. XX w.
malowany i tkany jedwab,
wym. w świetle passe-partout:
15 × 14,5 cm
309
cena wywoławcza: 650 zł
312
Scena rodzajowa we
wnętrzu
Chiny, I poł. XX w.
malowany papier ryżowy,
wym. 32,5 × 21 cm
Zestaw czterech
miniaturowych obrazów
– „maski” wycinane
z papieru
cena wywoławcza: 500 zł
Chiny, poł. XX w.
bibuła barwiona, wym. w ramie
i passe-partout: 21 × 17 cm
cena wywoławcza: 500 zł
313
Zestaw dwóch
dwustronnych
fotografii
Japonia, k. XIX w.
czarno-białe, podkoloro-
310
wane ręcznie;
1: awers – Gejsze
Obraz składający
się z czterech
miniaturowych –
„masek” wycinanych
z papieru
na tarasie restauracji
w Kioto, autor: Y. Isawa;
rewers – Widok na Nagasaki; 2: awers -Widok na
miasto Hakone; rewers –
Kram z ozdobami; wym.
Chiny, poł. XX w.
w świetle passe-partout
20 × 26,5 cm
bibuła barwiona, wym.
w ramie: 22 × 37,5 cm
cena wywoławcza:
750 zł
cena wywoławcza: 500 zł
102
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | SZ T U K A A Z J I
103
314
Panel dekoracyjny
Chiny, II poł. XX w.
drewno, inkrustacja masą
perłową motyw peonii oraz
ptactwa, wym. 40 × 15 cm
cena wywoławcza: 400 zł
318
Panneau dekoracyjne
Chiny, pocz. XX w.
drewno, laka, kość słoniowa, macica
perłowa, śr. 26 cm
cena wywoławcza: 750 zł
315
Szkatułka z motywem
smoka
Chiny, II poł. XX w.
drewno, masa perłowa, wys.
4,5 cm, szer. 11,5 cm
cena wywoławcza: 400 zł
319
Owalne pudełko dekoracyjne
Chiny, I poł. XX w.
drewno, perłowiec, okucie srebrem,
316
motyw sceny alegorycznej na tle
Panel dekoracyjny
architektury i pejzażu, wys. 7,5 cm, szer.
Chiny, ok. poł. XX w.
22 cm; uzupełnienia perłowca, klejenia,
pęknięcia
drewno, inkrustacja masą
cena wywoławcza: 650 zł
perłową, scena dworska
wśród kwiatów śliwy, wym.
32 × 21,5 cm
cena wywoławcza: 400 zł
320
Zestaw trzech
„Mikroświatów”
w formie owalu,
wachlarza i kuli
317
Maska dekoracyjna –
Konfucjusz
Chiny, II poł. XX w.
Chiny, poł. XX w.
104
drewno, laka, korek, szkło,
drewno, kość, wys. 21 cm
wys. 9,5 cm, 8 cm, 7,5 cm
cena wywoławcza: 250 zł
cena wywoławcza: 500 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | SZ T U K A A Z J I
105
321
Tłok pieczętny gładki
Chiny, I poł. XX w.
marmur, pełnoplastyczny Lew Buddy
(Karashishi), wys. 8,5 cm
cena wywoławcza: 200 zł
322
Figurka szczura
Chiny, I poł. XX w.
326
jadeit, dł. 5 cm
Zestaw trzech tabakierek
cena wywoławcza: 450 zł
Chiny, I poł. XX w.
turkus, jadeit, agat, wys. 7 cm, 6,5 cm
i 5,5 cm
cena wywoławcza: 750 zł
323
Para Karashishi (Lwy Buddy)
Chiny, XIX/XX w.
jadeit, podstawki drewniane wtórne,
dł. 5,5 cm
cena wywoławcza: 900 zł
324
Tabakierka
Chiny, poł. XX w.
szkło warstwowe, trawione, czarne, pomarańczowe, motyw smoków, wys. 8 cm
cena wywoławcza: 300 zł
106
325
Tabakierka
Chiny, I poł. XX w.
szkło warstwowe, trawione, biało
ametystowe, motyw rybek welonek, korek
z kamienia, wys. 7 cm
cena wywoławcza: 300 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
327
Zestaw siedemnastu tabakierek
Chiny, I poł. XX w.
szkło, kość, bursztyn, kamienie dekoracyjne, koral, wys. od 6 do 9 cm
cena wywoławcza: 2200 zł
AUKC JA VA R I A (11 ) | SZ T U K A A Z J I
107
331
Makata buczacka
Buczacz, XIX/XX w.
złota nić, jedwab,
147 × 40 cm, stan dobry
cena wywoławcza: 6300 zł
332
Tkanina dekoracyjna w oprawie
k. XIX w.
gobelin żakardowy, ze sceną zalotów
w parku, wym. 31 × 17 cm w świetle
oprawy
cena wywoławcza: 200 zł
329
Figurka – Budda Sakjamuni
Chiny, poł. XX w.
328
koral, w. 254 g, wys. 15 cm
cena wywoławcza: 650 zł
Figurka – Budda
Chiny, poł. XX w.
333
koral, drewniana podstawka,
w. 748 g, wys. 21 cm
Brzytwa w etui, firma
Ern Wald Germany
cena wywoławcza: 1300 zł
pocz. XX w.
kość słoniowa, stal, dł. 25 cm
cena wywoławcza: 130 zł
330
334
335
Etui na diadem
Klamra secesyjna
Tybet (?), I poł. XX w.
XIX w.
Europa Zach., ok. 1900
żeliwo, polichromia, twarz złocona,
skóra wytłaczana,
z kamieniami dekoracyjnymi, miedź
wys. 18,5 cm, fragment posążku
6 × 15 × 9 cm
srebrzona, 6 × 5 cm
cena wywoławcza: 500 zł
cena wywoławcza: 130 zł
cena wywoławcza: 150 zł
Głowa Buddy w koronie
z pięcioma Dhyani Buddami
108
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
AUKC JA VA R I A (11 ) | VA R I A
109
Indeks
336
Lornetka teatralna
MALARSTWO
I poł. XX w.
macica perłowa, 16 × 10 cm
cena wywoławcza: 600 zł
ALEKSANDROWICZ W. 47
LEBENSTEIN JAN STACHOWICZ WŁADYSŁAW 82, 83
STANISŁAWSKI JAN MALCZEWSKI RAFAŁ 81
STAROWIEYSKI FRANCISZEK 64, 65, 66, 67
CHRZANOWSKI ANTONI 43
MARCZYŃSKI ADAM 18
SZAJNA JÓZEF
CIEŚLEWSKI TADEUSZ 30
MERCKER ERICH 34
SZEWCZENKO KONSTANTY 49
CYBIS JAN 32
MN TRUSZ IWAN 17
TRZESZCZKOWSKI ANTONI 71
33, 35
79, 80, 87
16, 84
57
21, 36
4, 7, 40, 41, 70, 72
NOWAKOWSKI CZESŁAW 58
UNIECHOWSKI ANTONI 52
WAŁKUSKI WIESŁAW 56
PAWŁOWSKI JERZY 39
WASILKOWSKI EUSTACHY 13
VON PERFALL 86
WAŚKOWSKI TADEUSZ 50
WĄSOWICZ DARIUSZ 85
WĄSOWICZ RAFAŁ 25
WODYŃSKI JAN 78
ZAKRZEWSKI WŁODZIMIERZ 29
ŻELECHOWSKI KASPER 20
42
PIENIĄŻEK STEFAN KĘDZIERSKI APOLONIUSZ 24
PINKAS HENRYKA LILA KNOBLOCH JOSEF ROLF 14
PŁÓCIENNIK HENRYK KORECKI WIKTOR 74, 75
8, 15
KOSSAK WOJCIECH KOSTRZEWSKI FRANCISZEK 3
27
60, 61
OSSECKI WILK (WILHELM) KALICKI WITOLD KOBYLIŃSKI SZYMON 5, 6
19
OLBIŃSKI RAFAŁ na spodzie cyrylicą: KASLI \ 19?9
marmur, dł. 29 cm
11
37, 38
MACIĄG LUDWIK lakierowane 15 × 24 × 11,5 cm,
II poł. XX w.
SORENSEN-LUND HANS 76, 77
12
HOFMAN WLASTIMIL cena wywoławcza: 2000 zł
59
LENICA ALFRED 69
28
FRĄCZEK BARTOSZ Kremla (Car puszka), żeliwo
ROSSOWSKI WŁADYSŁAW CHMIELEWSKI ZYGMUNT FILIPKIEWICZ STEFAN miniatura działa z moskiewskiego
9, 10
22
BRUGNER COLESTIN EIBISCH EUGENIUSZ Rosja, Kasli, poł. XX w.
Przybornik na biurko
w stylu Art Déco
KRCHA EMIL CZAJKOWSKI STANISŁAW Armata miniaturowa
337
23
BOHUSZEWICZ JAN 338
ALBINOWSKA-MINKIEWICZOWA ZOFIA
1, 2, 48
PODSADECKI KAZIMIERZ PURZYCKA EDYTA 31
62, 63
73
54, 55
RACZYŃSKI ALEKSANDER 26
RIENACKER GUSTAW 68
44, 45
cena wywoławcza: 250 zł
RZEŹBA
340
LAMBERT-RUCKI JEAN
Skrzynka na karafki
Austro-Węgry,
Karlsbad, II poł. XIX w.
mahoń, okucia metalowe,
16 × 18 × 15 cm, zamykana
na kluczyk
cena wywoławcza: 700 zł
91
ŚW. PAWEŁ
92
WIECZOREK TADEUSZ
IKONY | 88–90
SZKŁO | 243–266
MINIATURY | 94–98
KOŚĆ SŁONIOWA | 267–283
BIŻUTERIA | 99–151
SZTUKA AZJI | 284–330
SREBRA I PLATERY | 152–191
VARIA | 331–341
93
PORCELANA | 192–242
341
339
Lampa biurkowa
w stylu Art Déco
Józef Aumiller
(1892–1963)
ok. 1920–30
Plakieta z wizerunkiem
Fryderyka Chopina, Warszawa,
Mennica Państwowa
mosiądz, wys. 37 cm, po renowacji
brąz, wym. 9 × 6 cm, sygn.: M/W oraz
cena wywoławcza: 1500 zł
litera J wpisana w literę A
cena wywoławcza: 620 zł
110
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
opracowanie katalogu: Marta Kurczyńska, Adrian Kurowski, Aleksandra Migacz, Olga Murawska, Ewa Tokarzewska
redakcja katalogu: Aleksandra Migacz, Olga Murawska
zdjęcia: Łukasz Łoboda, Jarosław Nienartowicz, archiwa artystów
opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka
Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy
PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku
prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.
P R Z E W O D N I K D L A K L I E N TA
I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę,
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza
lub równej tej kwocie.
2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. Opłata aukcyjna
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt
nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie
klienta, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.
3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.
4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.
5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu
ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do
negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości
zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje
się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy
wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych
liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie
klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient
ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może
zostać sprzedany innemu oferentowi.
6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.
7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów.
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny
od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować.
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami.
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy
profesjonalną pracownię opraw.
8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających.
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami,
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe
informacje o poszczególnych obiektach.
9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć
w niniejszym katalogu:
○ – przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia,
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim.
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz
z informacją, których obiektów dotyczą.
2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później.
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu.
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej.
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne
postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu
aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości
postąpienia.
cena
postąpienia
0 – 1 000
50
1 000 – 2 000
100
2 000 – 5 000
200
5 000 – 10 000
500
10 000 – 30 000
1 000
30 000 – 100 000
2 000
100 000 – 200 000
5 000
200 000 – 500 000
10 000
500 000 – 1 000 000
20 000
Powyżej 1 000 000
50 000
III. PO AUKCJI
1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty
w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu
grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi (MasterCard,
VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro,
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym
kursie kupna waluty Banku PKO BP.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową
można zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób
niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych
obiektów.
5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.
6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem
i wysyłką dzieł sztuki.
7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz;
w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej
40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów
w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów
lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży
ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Na wyraźne
życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą
zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.
8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa.
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie,
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do
sprzedaży na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu
aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych
przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.
Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.
3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1) Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście,
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego.
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych.
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej
cenę wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej
przez Sopocki Dom Aukcyjny.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie.
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności
w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.
4. PRZEBIEG AUKCJI
1) Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest
poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem
Aukcyjnym i komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt,
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji
uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień.
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta,
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot
za niesprzedany.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna
być dokonana płatność.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie
6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
2) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:
a) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA;
b) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na
konto galerii organizującej aukcję.
W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer
obiektu.
3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej
ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu.
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego
ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości
ceny nabycia obiektu.
3) Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta,
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję,
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.
4) Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.
7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji,
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków
prawnych:
a)przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym
miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na
poczet pokrycia szkód;
c)odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia
wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną
ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt,
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;
f)wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania
zaległości;
g)potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;
h)podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klientów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj­ny. Zgadzając się na
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
2)Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia
zapłaconej przez kupującego.
3)Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.
4)Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia,
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5)Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.
10. PRAWA AUTORSKIE
1)Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa
do reprodukowania obiektu.
2)Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych
z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego,
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.
11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.
2)Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.
3)Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania,
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.
12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca
uwagę na przepisy:
1)ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
2)ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków
bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,
3)ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie
bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja
nie obejmuje:
a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub
dziedziczenia;
b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ”
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania
stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;
i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
AUKCJA VARIA (11)
Warszawa, 19 maja 2016 r., godz. 19
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: [email protected]) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny
przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: BANK ZACHODNI
WBK SA 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559
Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________
Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu
Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna
Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane
w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty
powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny,
5) w
yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez
Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny,
6) z ostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. oraz że przysługuje mi prawo
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,
7) zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.
_________________________________ Imię i nazwisko
________________________
data, podpis

Podobne dokumenty