Międzynarodowa Siedziba Armii Zbawienia

Transkrypt

Międzynarodowa Siedziba Armii Zbawienia
Międzynarodowa Siedziba Armii
Zbawienia
Aby sprostać konieczności dalszego rozwoju swojej działalności, wprowadzenia nowych technologii do
wewnętrznej organizacji zarówno w zakresie nowej przestrzeni roboczej, jak i narzędzi, jakimi powinna się
posługiwać, Armia Zbawienia została zmuszona do zbudowania nowego budynku.
Poza koniecznością posiadania w dyspozycji funkcjonalnego budynku, na pierwszy plan wysunięto ideę
modernizacji samego wizerunku Armii Zbawienia dzięki architekturze jej międzynarodowej siedziby:
nowoczesna koncepcja dla skromnej finansowo operacji połączonej z ewangelicznym celem.
Pierwotny budynek został odnowiony i podzielony na dwie części poziomymi przejściami i pomieszczeniami
służbowymi, z których jedna cześć jest w większym stopniu otwarta dla publiczności. O ile główna
konstrukcja budynku jest wykonana z naprężonego betonu, o tyle wszystkie inne konstrukcje są ze stali,
między innymi konstrukcja fasady, która nadaje całości jednolitego charakteru.
Dwie trzecie powierzchni parteru jest zarezerwowane dla punktu informacyjnego. W środku tej przestrzeni o
potrójnej wysokości znajduje się atrium dostarczające naturalnego światła. Głównym wejściem są
południowe drzwi znajdujące się od ulicy Queen Victoria. Bardziej dyskretne wejście od północnej strony
kryje biura i różne poczekalnie. Powyżej tego wejścia znajduje się kaplica.
Przestrzeń punktu informacyjnego oraz kawiarni, które rozmieszczone są pomiędzy parterem a niższym
poziomem, za ogromną oszkloną fasadą, jest bezpośrednio widoczna z ulicy. Są one jednakże oddzielone
od ruchu odbywającego się na zewnętrz podwójną szklaną fasadą, której funkcją jest zapewnienie ochrony
przed hałasem, jak również nadanie budynkowi nowoczesnego wymiaru.
Piętra mieszczące biura, znajdujące się powyżej punktu informacyjnego, są podtrzymywane przez
trzypoziomowe słupy w kształcie litery H. Standardowe teowniki rozmieszczone wzdłuż płyt sufitowych
podtrzymują płyty elewacyjne oraz konstrukcje zewnętrznej, szklanej osłony.
Grupie architektów, poprzez pracę, jaką włożyła w nadanie budynkowi przeźroczystości i związek
pomiędzy stroną wewnętrzną i zewnętrzną, udało się zrealizować budynek w sposób ostentacyjnie otwarty
na zewnątrz – okno na świat – oraz nowoczesny, który odzwierciedlał oczekiwania Armii Zbawienia. Nacisk
na takie połączenie jest tym większy, iż budynek znajduje się przy uczęszczanej i turystycznej ulicy
łączącej Saint-Paul z mostem Tysiąclecia i Tate Modern.
Tekst: Eve Jouannais
Zdjęcia: Tim Soars, Richard Waiters
Copyright © 2014 Constructalia. All rights reserved