Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy IV

Transkrypt

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy IV
Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla dzieci 3 letnich
na rok szkolny 2016/2017
Lp.
1.
Tytuł
„Kalendarz
Przedszkolaka 3 –
latek
Teczka”
- pakiet zawiera:
kalendarz 3-latka,
karty pracy 3- latka
cz.1 i cz. 2
Autor
Wydawnictwo
Dorota Piechota
Wydawnictwo Szkolne
Małgorzata
PWN
Rutkowska
Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla dzieci 4 letnich
na rok szkolny 2016/2017
Tytuł
Autor
„Kalendarz
Przedszkolaka
4 – latek
1.
Teczka”
Elżbieta Lekan
- pakiet zawiera:
kalendarz 4-latka,
karty pracy 4- latka
cz. 1 i cz. 2
Wyprawka czterolatka
Lp.
Wydawnictwo
Wydawnictwo Szkolne
PWN
Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy „0” 5-latki
na rok szkolny 2016/2017
Lp.
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
„Tropiciele”
Beata
Gawrońska,
Emilia Raczek
WSiP
1.
2.
„Jesteśmy Dziećmi
Bożymi”
3.
Język angielski
„Footprints” Starter
(zeszyt ćwiczeń)
D. Jackowiak
Ks. J. Szpet
Steve Marsland
Gabriella
Lazzeri
Barbara
Muszyńska
Wydawnictwo
Św. Wojciecha
Pearson
Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy „0” 6-latki
na rok szkolny 2016/2017
Lp.
1.
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
”Paczka Puszatka”
Anna Burchard
Joanna
Dziejowska
WSiP
2. „Przychodzimy do Pana Boga”
Danuta
Wydawnictwo
– podręcznik dla dzieci
Jackowiak,
Św. Wojciecha
sześcioletnich
ks. Jan Szpet
Język angielski
Steve Marsland
Pearson
„Footprints” Starter
Gabriella
(zeszyt ćwiczeń)
Lazzeri
Barbara
Muszyńska
Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy I
na rok szkolny 2016/2017
Lp.
Tytuł
1.
Szkoła zamówi dla wszystkich
uczniów
Autor
Wydawnictwo
Religia - „Jesteśmy
w Rodzinie Pana Jezusa”
2.
Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy II
na rok szkolny 2016/2017
Lp.
Tytuł
1. Szkoła zamówi dla wszystkich
Autor
Wydawnictwo
Danuta Jackowiak,
ks. Jan Szpet
Wydawnictwo
Św. Wojciecha
uczniów
2.
„Kochamy Pana Jezusa” (karty
pracy + podręcznik)
Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy III
na rok szkolny 2016/2017
Lp.
1.
2.
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Danuta
Jackowiak,
ks. Jan Szpet
Wydawnictwo
Św. Wojciecha
Szkoła zamówi dla wszystkich
uczniów
„Przyjmujemy Pana Jezusa”
(podręcznik + karta pracy)
Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy IV
na rok szkolny 2016/2017
Lp.
1.
2.
Przedmiot
Autor
Wydawnictwo
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Wydawnictwo
Św. Wojciecha
Szkoła zamówi dla
wszystkich uczniów
Religia -„Jestem
Chrześcijaninem” podręcznik
Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy V
na rok szkolny 2016/2017
Lp.
1.
2.
Przedmiot
Autor
Wydawnictwo
D. Jackowiak
Ks. Jan Szpet
Wydawnictwo
Św. Wojciecha
Szkoła zamówi dla wszystkich
uczniów
„Wierzę w Boga”
Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy VI
na rok szkolny 2016/2017
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Przedmiot
Autor
Wydawnictwo
Język polski podręcznik + ćwiczenie
Nowa Era
„Teraz polski”
Historia i społeczeństwo 6 (podręcznik
OPERON
+ zeszyt ćwiczeń). Seria: Odkrywamy
na nowo
„Matematyka wokół nas” podręcznik +
M. Lewicka
WSiP
ćwiczenie
M. Kowalczyk
Religia „Wierzę w kościół”
Ks. J. Szpet, Wydawnictwo
D. Jackowiak Św.Wojciecha
„Tajemnice przyrody” kl. VI
J. Stawarz,
Nowa Era
F. Szlajfer,
H. Kowalczyk
„Muzyka i my” 6-podr.
Smoczyńska
WSiP
Plastyka „Ciekawi świata”
Anita
OPERON
(kontynuacja)
Przybyszewska
- Pietraszak
Taruzin
Today 2 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)
Thompson,
Pearson
kontynuacja z klasy V
David Todd
Informatyka dla S.P. dla kl. IV-VI
Grażyna Koba
Migra
kontynuacja podręcznika z kl. IV I V
Zajęcia techniczne. Część techniczna.
Podręcznik dla klas 4 – 6 szkoły
Urszula Białka
OPERON
podstawowej (kontynuacja z kl IV I V)