protokół badania podkładu podłogowego

Transkrypt

protokół badania podkładu podłogowego
www.pager.com.pl
PROTOKÓŁ BADANIA PODKŁADU PODŁOGOWEGO
ORAZ POMIARÓW WILGOTNOŚCI
Miejscowość ………………………………,
dnia …………………………….....
Obiekt: …………………………………………………………………………………………......
Inwestor: ………………………………………………………………………………………......
Piętro: …………………………………………………………………………………………......
Pomieszczenie: ………………………………………………………………………….............
Powierzchnia: …………………………………………………………………………………….
Temperatura powietrza podczas badania:……….....oC (dopuszczalna 18 - 22ºC)
Temperatura podłoża podczas badania:..….…….....oC (norma 18 - 22ºC)
Wilgotność względna powietrza:................................% (dopuszczalna 45-60%)
Podkład:
cementowy
anhydrytowy
drewniany
skało drzew
asfalt lany
magnezytowy
inny…………………...........................................................
Wilgotność podkładu (wg CM):
(cementowe max. 2% CM, anhydrytowe max. 0,5%, drewniane max. 13%)
1 pomiar waga próbki ………g
ciśnienie ………Bar
wilgotność …………%CM
2 pomiar waga próbki ………g
ciśnienie ………Bar
wilgotność …………%CM
3 pomiar waga próbki ………g
ciśnienie ………Bar
wilgotność …………%CM
Strona 1 z 2
www.pager.com.pl
Twardość podkładu, Pomiar rylcem Ri-Ri:
(określić stopień naciągu sprężyny:
najsilniejszy
bardzo twardy
słaby
średni
twardy
bardzo słaby
najmniejszy)
średnio twardy
Równość:
Nierówności na długości 2m (dopuszczalne 2mm)
1) max ……………mm
2) max ……………mm
3) max ……………mm
4) max ……………mm
Pęknięcia:
tak
nie
Opis: ………………………………………………………………………………………………
Zanieczyszczenia:
tak
nie
Opis: ………………………………………………………………………………………………
Wilgotność drewna:
(norma ok. 10 +/- 3 %)
Pomiar wilgotności drewna przy dostawie: ....………..% data: …….……….……....…....
Pomiar wilgotności drewna przed montażem: ………..% data: …….……….…......………
Uwagi:
.............................................................................................................................................
Protokół sporządził: ……………………………………
W obecności: ……………………………………………
………………………………………………
Strona 2 z 2