Komenda Miejska Policji w Gliwicach Wielka awaria elektryczności

Transkrypt

Komenda Miejska Policji w Gliwicach Wielka awaria elektryczności
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Źródło: http://www.gliwice.slaska.policja.gov.pl/ka9/informacje/wiadomosci/26143,Wielka-awaria-elektrycznosci.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 20:43
Wielka awaria elektryczności
Pożar rozdzielnicy elektrycznej był dzisiaj wieczorem przyczyną awarii zasilania u ok. 1,5 tys.
odbiorców w centrum Gliwic. Obecnie sytuacja jest opanowana, służby wciąż usuwają awarię.
Pożar rozdzielnicy elektrycznej był dzisiaj wieczorem przyczyną awarii zasilania u ok. 1,5 tys. odbiorców w
centrum Gliwic. Obecnie sytuacja jest opanowana, służby wciąż usuwają awarię.
W szczytowym momencie bez prądu pozostawało ok. 1,5 tys. odbiorców w ścisłym śródmieściu miasta. Po godzinie 20-tej
udało się przywrócić zasilanie elektryczne dla kilkuset z nich.
Awaria śródmiejskiej rozdzielni SN/NN była również przyczyną przerw w zasilaniu energią elektryczną systemu
oświetleniowego miasta. Przez dłuższy okres czasu w całkowitych ciemnościach pogrążone były ulice na znacznym obszarze
zachodniej części miasta (poza Śródmieściem m. in. dzielnice: Osiedle Gwardii Ludowej, Ostropa, Wójtowa Wieś).
Gliwickie służby ratunkowe, w tym Komenda Miejska Policji w Gliwicach oraz Centrum Ratownictwa nie odczuły skutków
awarii z uwagi na posiadane awaryjne systemy zasilania gwarantowanego. Wyjaśnijmy: w przypadku awarii, zasilanie
przejmują systemy inwertorowo - bateryjne, a w następnej kolejności agregaty prądotwórcze.
Patrole policyjne w służbie zwracały szczególną uwagę na miejsca, gdzie po zmroku nie świeciły latarnie uliczne.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij