Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - video

Transkrypt

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - video
Urząd Miasta Racibórz
http://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/aktualnosci_dla_mieszkancow/Plan-Gospodarki-Nisk
oemisyjnej-video/idn:4342/printpdf
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - video
21 Grudzień 2015
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
autor: SM Nowoczesna
Racibórz przygotował Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument jest tworzony po to, żeby w jednym
miejscu mieć zebrane wszystkie dostępne narzędzia walki z zanieczyszczeniem powietrza. Ma on
charakter strategiczny. Plan opracowała firma Nowa Energia - Doradcy Energetyczni SP.J. Ramy Planu
domykają się w 2020r. W tej strategii Miasto pochyla się m.in. nad zwiększeniem udziału źródeł
energii odnawialnej i poprawą jakości powietrza. Zobacz film video.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to niezwykle ważny element w walce o lepsze powietrze.