Ogłoszenie o naborze do Dziennego Domu Senior Wigor Mysłowice

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o naborze do Dziennego Domu Senior Wigor Mysłowice
Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR”
na lata 2015-2020
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje,
iż ruszył nabór uczestników do
Dziennego Domu „Senior WIGOR” w Mysłowicach.
Przewidywany termin otwarcia placówki – grudzień 2015
Szanowni Państwo
Jeżeli jesteście mieszkańcami Mysłowic w wieku 60+ nieaktywnymi zawodowo,
a chcielibyście realizować swoje pasje i rozwijać zainteresowania to oferta Domu
Dziennego „Senior – WIGOR” jest właśnie dla Was.
Dzienny Dom „Senior WIGOR” będzie mieścił się w Mysłowicach przy
ul. Laryskiej 7, gdzie seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca
na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie
seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Dom będzie
dysponował 25 miejscami, a uczestnicy będą mogli skorzystać między innymi z:


jednego gorącego posiłku;
zajęć o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapii zajęciowej np.:
warsztatów komputerowych, zajęć plastycznych, zajęć bibliotecznych, zajęć
rękodzieła itp., zgodnie z zainteresowaniami uczestników;

zajęć w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii np. ćwiczeń
gimnastycznych, zajęć tanecznych, jogi. Zajęcia z zakresu aktywności ruchowej
będą realizowane w małych grupach lub indywidualnie, dla uczestników, których
stan zdrowia pozwoli na aktywność ruchową;

imprez o charakterze integracyjnym: pikników,
okolicznościowych, wyjść do teatrów czy muzeów.
wycieczek,
spotkań
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” będzie funkcjonował w dni powszednie
od poniedziałku do piątku co najmniej 8 godzin dziennie.
Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior-WIGOR” będzie częściowo
odpłatne. Wysokość opłat za pobyt ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji
administracyjnych.
Rekrutację prowadzi MOPS w Mysłowicach ul. Gwarków 24
Szczegółowych informacje na temat naboru udziela: Pani Aleksandra Górnik Wieczorek pod numerem telefonu: 32 317 36 25 w godzinach pracy Ośrodka.
1