DIAGNOdent 2095

Komentarze

Transkrypt

DIAGNOdent 2095
Instrukcja obsługi
KaVo DIAGNOdent 2095
od SN1600000
Zawsze po bezpiecznej stronie
Vertrieb/distribution:
KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39 • D-88400 Biberach
Tel.: 0 73 51 / 56-0 • Fax: 0 73 51 / 1 22 14
Hersteller/manufacturer:
Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
0
1
2
4
KaVo DIAGNOdent 2095
A
Instrukcja obsługi 2
A 1
Ważne wskazówki 3
A 1.1 Wprowadzenie 6
A 1.2 Serwis
7
A 2
Opis urządzeń 8
A 3
Obsługa/użytkowanie 9
A 3.1 Zastosowanie
10
A 3.2 Ustawianie wartości referencyjnej dla zęba
11
A 4
Zasada działania 12
A 4.1 Schemat leczenia
12
A 4.2 Funkcja DIAGNOdent
13
A 5
Usuwanie usterek 14
A6
Sprawdzenie przewodu giętkiego 16
A 7
Kontrola sondy świetlnej 16
B
Instrukcja montażu 17
B 1
Zawartość opakowania 17
B 2
Uruchomienie 18
B 2.1 Wprowadzanie wartości referencyjnej 19
B 3
Wyposażenie dodatkowe 19
D
Pomiar i ustawienia 20
D 1
Strojenie 20
E
Metody przygotowania zgodnie z DIN EN ISO 17664
21
F
Dane techniczne 23
K
Gwarancja 24
L
Wymogi tolerancji elektromagnetycznej wg EN 60601-1-2
25
1
KaVo DIAGNOdent 2095
03.09.07
Austria:
KaVo Dentalwarenhandelsgesellsch. mbH
Gutheil-Schoder-Gasse 7a
A - 1100 Wien
Telefon: +43 1 66 50 133
Telefax: +43 1 66 50 133 -17
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.at
United Kingdom:
KaVo Dental Ltd.
Corinium Industrial Estate
Raans Road
UK - Amersham, Bucks. HP6 6JL
Telefon: +44 1 494 733 000
Telefax: +44 1 494 431 168
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.co.uk
Brazil:
KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda.
Rua Chapecó, 86
89221-040 Joinville - S.C.
Telefon: +55 47 3451 0100
Telefax: +55 47 3451 0214
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.com.br
China:
KaVo Dental Shanghai
Representative Office
Room 501, No. 6, Lane 280, Linhong
Road,
Changning District,
Shanghai, 200335
Telefon: +86 21 6128 9828
Telefax: +86 21 6128 9829
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.com.cn
China:
KaVo Dental Beijing Representative
Office
Room 1005 Sky Plaza
Dong Zhi Men Wai Da Street No. 46
Dong Cheng District, Beijing 100027
Telefon: +86 10 8460 8368
Telefax: +86 10 8460 8369
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.com.cn
Czech Republic:
KaVo CZ spol. s.r.o.
Lesanska 2a/1176
CZ - 141 00 Praha 4
Telefon: +420 272 654 566
Telefax: +420 272 654 732
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.cz
Germany:
KaVo Dental GmbH
Head Office
Bismarckring 39
D - 88400 Biberach/Riß
Telefon: +49 7351 56-0
Telefax: +49 7351 56-1488
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.com
France:
KaVo Dental SAS
Parc des Reflets - Paris Nord 2
165 avenue du Bois de la pie
BP 46044
Telefon: +33 1 56 48 72 00
Telefax: +33 1 56 48 72 25
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.fr
Italy:
KaVo Italia SrL
Via R. Merello, 8 A
I - 16141 Genova
Telefon: +39 010 8 33 21
Telefax: +39 010 8 33 22 10
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.it
Malaysia:
KaVo Dental Supply MALAYSIA
(SDN)
Unit 901-902, Block B
Dataran Usahawan Kelana
17, Jalan SS 7/26, Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya Selangor
Telefon: +60 3 7803 5569
Telefax: +60 3 7803 2464
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.com.cn
Luxembourg:
KaVo Benelux
Motstraat 54
2800 Mechelen/Malines
Telefon: +32 2 520 44 70
Telefax: +32 2 520 69 67
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.nl
Netherlands:
KaVo Nederland B.V.
Rembrandtlaan 1a
3723 BG Bilthoven
Telefon: +31 30 229 70 30
Telefax: +31 30 229 70 55
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.nl
Russia:
OOO "KaVo Dental Russland"
Zentralregion, Nord-West-Region,
Gebiet Kaliningrad
190005, St. Petersburg, nab. r.
Fontanki, d. 130 A
Telefon: +7 812 331 86 96
Telefax: +7 812 251 06 55
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavodental.ru
Poland:
KaVo Polska Sp.z.o.o.
UL. Pomorska 251 p.405
PL - 92-213 Lodz
Telefon: +48 42 675 75 36
Telefax: +48 42 675 75 35
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.pl
Japan:
KaVo Osaka K.K.
Shoko Chukin Senba Bldg. 12F
1-18-17 Minamisenba
Chuo-ku, Osaka, 542-0081
Telefon: +81 6 6271 6800
Telefax: +81 6 6271 6810
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.co.jp
Scandinavia/Sweden:
KaVo Scandinavia AB
Optimusvägen 12 B
S - 194 84 Upplands Väsby
Telefon: +46 8 59 00 47 00
Telefax: +46 8 59 00 47 10
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.se
2
Singapore:
KaVo Dental ASIA-PACIFIC Pte. Ltd.
7500 A, Beach Road
No. 09-303/309
The Plaza
Singapore - 199591
Telefon: +65 6 296 1790
Telefax: +65 6 297 2958
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.com.cn
Spain:
KaVo Dental S.L.
Joaquín María López, 41 dpdo.
E - 28015 Madrid
Telefon: +34 91 549 37 00
Telefax: +34 91 543 70 54
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.es
Switzerland:
KaVo Dental AG
Steinbruchstr. 11
CH - 5200 Brugg 3
Telefon: +41 56 460 78 78
Telefax: +41 56 460 78 79
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.ch
Belgium:
KaVo Benelux
Motstraat 54
2800 Mechelen/Malines
Telefon: +32 2 520 44 70
Telefax: +32 2 520 69 67
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavo.nl
United Arab Emirates:
KaVo Middle East Representative
Office Dubai
c/o Al-Rowais Medical Equipment P.O.
Box 71877
Sheikh Zayed Road Al-Hawaii Tower,
Flat 304 Dubai
USA:
KaVo Dental Corporation
340 East Main Street
Lake Zurich, Illinois 60047
Telefon: +1 847 550 6800
Telefax: +1 847 550 6825
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.kavousa.com
KaVo DIAGNOdent 2095
A 1 Ważne wskazówki
Prosimy starannie przeczytać instrukcję
obsługi przed uruchomieniem DIAGNOdent i przechowywanie podręcznika
w celu późniejszego wykorzystania. Żeby
urządzenie działało w przewidziany sposób,
należy dokładnie przestrzegać wskazówek
dotyczących pracy, konserwacji i montażu
części zamiennych.
Znaki towarowe są własnością danego
producenta.
DIAGNOdent:
n jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania zabiegów leczenia stomatologicznego,
n nie jest dopuszczony do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem,
n jakiekolwiek zastosowanie niezgodnie z
przeznaczeniem jest niedozwolone i może
być przyczyną powstawania zagrożeń,
n jest produktem medycznym zgodnym
z odpowiednimi, krajowymi przepisami
prawnymi.
Zgodnie z tymi postanowieniami urządzenie
jest przeznaczone tylko do opisanego zastosowania, z uwzględnieniem:
n obowiązujących przepisów BHP.
Aktualnie obowiązujące rozporządzenie
w sprawie opakowań
Dotyczy tylko Republiki Federalnej
Niemiec.
Utylizacja i recykling opakowań transportowych KaVo następują w ramach systemu
dualnego za pośrednictwem
miejscowych zakładów utylizacji i film
recyklingowych.
Bliższe informacje o utylizacji i recyklingu
oraz aktualny wykaz miejscowych zakładów
utylizacji i firm recyklingowych są dostępne
w internecie: http://www.umweltdatenbank.
de
http://www.quality.de
Opakowania transportowe KaVo zwrócone przez klienta na własny koszt zostaną
przekazane przez KaVo do odpowiednich
firm recyklingowych bez dalszych kosztów
i rekompensaty.
Utylizacja
Wskazówki
Powstające odpady należy zutylizować
w sposób bezpieczny dla człowieka
i środowiska, z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów w danym
kraju. Na pytania dotyczące odpowiedniej
utylizacji produktów KaVo odpowiada filia
KaVo.
n obowiązujących środków zapobiegania
wypadkom,
Utylizacja urządzeń elektronicznych
i elektrycznych
n oraz niniejszej instrukcji obsługi i powinno być używane przez personel fachowy.
Zgodnie z niniejszymi przepisami
użytkownik jest zobowiązany do
Wskazówki
Na podstawie dyrektywy WE 2002/96 w
sprawie zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrycznego wskazujemy na to, że niniejszy produkt podlega tej dyrektywie i musi
zostać odprowadzony na terenie Europy do
specjalnej utylizacji.
n używania wyłącznie sprawnych narzędzi,
n przestrzegania prawidłowego przeznaczenia urządzenia,
n zabezpieczenia siebie, pacjenta i osób
trzecich przed zagrożeniami,
n unikania skażenia produktem.
Kompatybilność elektromagnetyczna
Na podstawie DIN EN 60601-1-2 wydanie
październik 2002 o kompatybilności
elektromagnetycznej elektrycznych
urządzeń medycznych
musimy wskazać na to, że:
Elektryczne urządzenia medyczne podlegają
szczególnym środkom ostrożności w celu
zachowania tolerancji elektromagnetycznej i
muszą być uruchamiane zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie L.
•
Przed demontażem/utylizacją produktu
należy kompletnie przygotować produkt
(dezynfekcja/sterylizacja) zgodnie z
rozdziałem ,,Metody przygotowania“.
Bliższych informacji udzielają firma KaVo
(www.kavo.com) lub sklepy ze sprzętem
dentystycznym.
W sprawie ostatecznej utylizacji należy
zwrócić się do:
Niemcy
Aby oddać do utylizacji sprzęt elektryczny,
należy postępować zgodnie z następującą
procedurą:
3
1. Na stronie internetowej
www.enretec.de
firmy enretec GmbH znajdą Państwo w
menu eom formularz zlecenia utylizacji do
ściągnięcia oraz w formie zlecenia online.
2. Prosimy wypełnić formularz,
uzupełniając odpowiednie dane i wysłać w
formie zlecenia online lub faksem
+49 (0) 3304 3919 590
do firmy enretec GmbH.
Alternatywnie w sprawie realizacji zlecenia
utylizacji i w przypadku pytań dostępny jest
poniższy kontakt:
telefonicznie: +49 (0) 3304 3919 500
e-mail: [email protected]
oraz adres pocztowy:
enretec GmbH,
Geschäftsbereich eomRECYCLING, Kanalstraße 17,
16727 Velten 3.
Urzędzenie, które nie jest zainstalowane
na stałe, zostanie odebrane z gabinetu, a
urządzenie zainstalowane na stałe z podanego przez Państwa adresu spod drzwi w
uzgodnionym terminie.
Koszty demontażu, transportu oraz opakowania ponosi właściciel/użytkownik
urządzenia.
Międzynarodowo (UE)
Informacje na temat krajowych wymogów
dotyczących utylizacji można uzyskać
w specjalistycznych placówkach handlu
artykułami dentystycznymi.
Wskazówka bezpieczeństwa
Zakłócenia elektrycznych urządzeń medycznych przez telefony bezprzewodowe
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa
działania elektrycznych urządzeń medycznych zaleca się zakaz korzystania z telefonów mobilnych w gabinecie lub klinice.
Rozrusznik serca
Ryzyko spowodowane polem magnetycznym.
Pola elektromagnetyczne mogą
wpływać na działanie systemów zaimplantowanych (jak np. rozrusznik serca). Należy
zapytać pacjentów przed rozpoczęciem
zabiegu.
KaVo DIAGNOdent 2095
Prosimy przeczytać przed uruchomieniem
DIAGNOdent został opracowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszymi standardami jakości i bezpieczeństwa.
Należy jednak przy instalacji przedsięwziąć
odpowiednie środki.
n DIAGNOdent odpowiada klasie laserów
1 wg IEC 60825-1: 2007.
n W przypadku zmian dokonanych przez
osoby trzecie wygasa certyfikat. Do pracy
lub naprawy należy używać wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.
n Należy przestrzegać wszelkich wskazówek ostrzegawczych na urządzeniu i w
instrukcji obsługi.
n Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem
ani przebywać w jego pobliżu bez nadzoru.
n Urządzenie może być zasilanie wyłącznie
napięciem wskazanym w instrukcji obsługi
lub na samym urządzeniu.
n Używanie zasilaczy jest niedopuszczalne.
n Użytkownik nie może próbować samodzielnie konserwować urządzenia poza
zakresem wskazanym w instrukcji obsługi.
Pakiet baterii z możliwością ponownego
ładowania
Wskazówki bezpieczeństwa
n Nie używać komory baterii 0.574.1261 z
ładowarką (niebezpieczeństwo wybuchu).
n Wybrać pasujący adapter z zestawu wtyczek dla danego kraju.
n Używać ładowarki tylko poza pomieszczeniami wykorzystywanymi do celów
medycznych.
o fach
KaVterie
Bat
n Przed pierwszym użyciem rozładować
pakiet baterii.
n Po zakończeniu ładowania wyjąć pakiet
baterii i odłączyć adapter AC od sieci.
n Nie używać innych pakietów baterii.
4
4 12
57
61
KaVo DIAGNOdent 2095
n W przypadku dłuższej przerwy w
użytkowaniu wyjąć pakiet baterii.
n W przypadku migania symbolu materii na
urządzeniu DIAGNOdent 2095 naładować
pakiet baterii.
n Zużyte lub uszkodzone pakiety baterii
muszą być fachowo zutylizowane.
n Przestrzegać instrukcji łądowarki uniwersalnej, zestawu wtyczek podróżnych i
pakietu baterii z możliwością ponownego
naładowania.
Wskazówki dotyczące zagrożeń
n Pakiet baterii nie może być rozkładany,
otwierany i rozdrabniany.
n Nie wystawiać pakietu baterii na
działanie gorąca i ognia. Należy unikać
przechowywania pod bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.
n Pakietu baterii nie można zwierać i
przechowywać w opakowaniu lub schowku
w sposób wywołujący zagrożenie, gdzie
materiały przewodzące mogą spowodować
zwarcie.
n Nie wystawiać pakietu baterii na
działanie obciążeń mechanicznych.
n W przypadku nieszczelności ciecz nie
może wejść w kontakt ze skórą lub trafić
do oczu. W przypadku kontaktu przemyć
skórę i oczy do czysta i skontaktować się z
lekarzem.
n Nie używać innych ładowarek.
n Trzymać pakiet baterii z dala od dzieci.
5
KaVo DIAGNOdent 2095
A 1.1 Wprowadzenie
Znaczenie piktogramów
Sytuacja, która w przypadku zignorowania
wskazówki może prowadzić do zagrożenia,
uszkodzenia materiału lub usterki.
Ważne informacje i wskazówki dla
użytkownika i technika.
Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2
Znaczenie opisów na urządzeniu
Znak niebezpieczeństwa
Uwaga laser
nach EN 60 825-1 : 1994 + A11 : 1996
DIAGNOdent
2095
Napis na urządzeniu
P ≤ 1 mW
λ = 655nm
Dane techniczne
promienia laserowego
Tabliczka znamionowa
Dyrektywa WE 93/42 EWG
0
1
2
4
Część użytkowa
typu B
Oznaczenie certyfikacji VDE
V
D E
Przestrzegać dokumentacji
towarzyszącej
Rok produkcji
Nr seryjny
Nr materiałowy
Typ urządzenia
Wskazówka dotycząca utylizacji,
patrz A 1.
6
KaVo DIAGNOdent 2095
Serwis
Pod następującymi adresami można uzyskać
odpowiedzi na pytania dotyczące produktu,
serwisu i konserwacji.
Przy zapytaniach należy zawsze podawać
numer seryjny produktu!
Hotline serwisowy: +49 7531 56-1500
[email protected]
Przy zapytaniach należy zawsze podawać
numer seryjny produktu!
Szczegółowe informacje na:
www.kavo.com
KaVo Dental GmbH
Customer Service Center
Bahnhofstraße 20
D-88445 Warthausen
07351-56 1500
www.kavo.com
7
KaVo DIAGNOdent 2095
A 2 Opis urządzeń
1 Wyświetlacz do wskazywania aktualnych wartości pomiarowych
1 2
3
4
5
6
7
2 Wyświetlacz do wskazywania wartości
maksymalnych
3 Sonda
4 Regulator pierścieniowy
5 Obudowa uchwytu
6 Uchwyt prostnicy
7 Przewód giętki
8
z
t
r
e
8 Standard C z uchwytem
9 Regulacja sygnału dźwiękowego
0 Wybór miejsca pamięci sondy A-B-C
q Wprowadzanie wartości referencyjnej
w
q 0
9
w Przycisk strojenia
e Wskaźnik baterii
u
r Miejsce w pamięci A dla sondy 1
i
t Miejsce w pamięci B dla sondy 2
z Miejsce w pamięci C dla sondy 3
u Złącze
DIAGNOdent
2095
i Głośnik sygnałów dźwiękowych
o Tabliczka znamionowa
p Schowek na pakiet baterii
KaVo DENTALE
MEDIZINISCH
INSTRUMENTE
E GmbH
D-88400 Biberach
a
Type:
2095
Best.-Nr.
574 0500
Ser.-Nr.
Made in
Germany
P < 1 mV
λ = 655 nm
a Przyłącze przewodu giętkiego sondy
p
8
0
1
2
3
V
D E
o
KaVo DIAGNOdent 2095
A 3 Obsługa/użytkowanie
Wybrać i założyć sondę A lub B. Zwrócić
uwagę na prawidłowe osadzenie.
Przy zdejmowaniu nieco przekręcić i zdjąć
sondę.
Włączyć urządzenie przełącznikiem
pierścieniowym na obudowie uchwytu.
Na wyświetlaczu zaświecą się cyfry.
Nie spoglądać w promień lasera.
Przyciskiem 1 wybrać miejsce sondy A B - C.
Zaświeci się zielona dioda przy A - B - C.
Przyciskiem 2 włączyć lub
wyłączyć sygnał
dźwiękowy.
Głośność może być regulowana na
Sygnał dźwiękowy zaczyna się przy
wskazaniu, im wyższa wartość 00-99, tym
wyższa częstotliwość sygnału
dźwiękowego.
KaVo DIAGNOdent
MOMENT
A
PEAK
B
CAL
C
ABC
1
9
2
KaVo DIAGNOdent 2095
A 3.1 Zastosowanie
Dostępne są trzy różne sondy:
B
A
Sonda świetlna A:
w formie stożka,
niewielki przedział pomiarowy
Sonda świetlna B:
dostępna jako część zamienna
Parosonda:
dostępna jako część zamoenna
Zastosowanie patrz
osobna instrukcja
Poprzez uruchomienie przełącznika
pierścieniowego włącza się prostnicę. Pojawia się wskazanie z wartościami ±0. Można
rozpocząć sprawdzanie.
Sondę należy umieścić na zębie w wyczuwalnym kontakcie z jego powierzchnią.
Urządzenie wskazuje odchylenia pomiędzy
zdrową a fluorescencyjną częścią zęba.
Obok próchicy urządzenie rozpoznaje w
dużym stopniu kamień nazębny, przebarwienia, osady i częściowo również
wypełnienia. Rozróżnienie jest jednak
niemożliwe na podstawie wskazania.
Zalecamy oczyszczenie i osuszenie
zęba przed diagnozą, ponieważ w przeciwnym razie wartość może być zaniżona lub
zawyżona.
Urządzenie jest szczególnie użyteczne przy
terapii z minimum inwazyjności. Można
rozpoznać najmniejsze zmiany różnicowe
zęba i poddać je odpowiedniej terapii.
Innym zastsowaniem jest wykrywanie
próchnicy szczelinowej.
Naprowadzić sondę lekko i bez
nacisku nad powierzchnię zęba! Nie
dociskać!.
Niektóre źródła obcego światła mogą
poprzez oświetlanie końcówki prowadzić do
zakłóceń systemu detekcji. Można to
stwierdzić przy bezpośrednim naświetleniu
dyspersyjnymi wartościami chwilowymi.
Ew. wpływ należy ocenić przy aplikacji i
usunąć przyczynę (np. wyłączyć światło
zakłócające)..
Środki pomocnicze do zabarwienia płytki
nazębnej mogą wywołać niezamierzony
sygnał fluorescencyjny i z tego powodu prowadzić do błędnego sygnału, ew.
uszkodzić sondę.
10
KaVo DIAGNOdent 2095
A 3.2 Ustawianie wartości referencyjnej
dla zęba
Umieścić sondę w zdrowym punkcie zęba.
Uruchomić przycisk pierścieniowy na
obudowie uchwytu aż wyemitowane
zostaną 2 sygnały dźwiękowe i wyświetli
się
.
Urządzenie lub sonda jest indywidualnie
ustawiona dla danego zęba . Wskazanie na
wyświetlaczu bez zęba wynosi od 00 do -9 a
przy zębie 0±1.
W celu zresetowania wartości przytrzymać
sondę na wolnej przestrzeni i nacisnąć
przycisk pierścieniowy do momentu
wyemitowania dwóch sygnałów
dźwiękowych. Wyświetla się wskazanie.
@
KaVo DIAGNOdent
MOMENT
A
W celu zresetowania wartości maksymalnej 1 (PEAK) przytrzymać sondę na
wolnej przestrzeni i nacisnąć przycisk
pierścieniowy do momentu wyemitowania
jednego sygnału dźwiękowego.
CAL
Wyłączanie DIAGNOdent odbywa się automatycznie po czasie ok. dwóch do czterech
minut bez pomiaru lub gdy nie zostanie
wciśnięty żaden przycisk.
11
PEAK
B
C
ABC
KaVo DIAGNOdent 2095
A 4 Zasada działania
Urządzenie zwiększa bezpieczeństwo
detekcji, przy czym zastosowana metoda
nie starza żadnego ryzyka dla zdrowia i
pozwala osiągnąć eobiektywną dokładność
diagnostyczną.
A 4.1 Schemat leczenia
A 4.1 Behandlungsschema
Stwierdzenie stanu rzeczy
Skanowanie powierzchni zęba
fl
W przypadku niejasnych wyników pomiarowych usunięcie nalotu środkiem PROPHYflex
Stwierdzenie stanu rzeczy
Skanowanie powierzchni zęba
Diagnoza
możliwe środki
Obserwacja
środki
profilaktyczne
preparacja
Powtórzeni
kontroli
kontrola
udana
kontrola próchnicy resztkowej
Urządzenie może dostarczyć ważnych
wskazówek wspierających lub
podwyższających bezpieczeństwo diagnozowania.
12
KaVo DIAGNOdent 2095
A 4.2 Funkcja DIAGNOdent
Zmieniona substancja zęba promieniuje fluorescencyjnie przy naświetlaniu określoną
długością fali. Promieniowanie to jest
wychwytywane i oceniane.
Zasada
W środku sondy świetlnej doprowadzana
jest określona energia świetla i trafia na
powierzchnię zęba.
Jeśli w przypadku zmiany patologicznej
wystąpi świecenie fluorescencyjne, jest ono
rejestrowane przez zewnętrzne powierzchnie przewodów i analizowane.
W obszarze szczelin konieczne jest staranne
skanowanie, ponieważ dzięki temu można
rozpoznać nawet najmniejsze uszkodzenia.
Poprzez lekkie ruchy wahadłowe
można dzięki rozproszeniu światła osiągnąć
większą dokładność diagnozy.
13
KaVo DIAGNOdent 2095
A 5 Usuwanie usterek
S
Urządzenia nie da się włączyć.
U
Brak prądu.
B
Prawidłowo włożyć pakiet baterii.
B
Naładować pakiet baterii, patrz uniwersalna ładowarka GA
S
Wskaźnik baterii miga.
U
Bateria jest słaba.
B
Naładować pakiet baterii najpóźniej przy wyświetlaniu się “ACC Lo“.
S
Urządzenie przełącza się na ACC, a następnie na Lo.
U
Pakiet baterii jest pusty.
B
Naładować pakiet baterii.
S
Urządzenie przełącza się na błąd lub błędne wskazanie.
U
Przerwany promień lasera od urządzenia do sondy.
B
Sprawdzić osadzenie obudowy uchwytu na przewodzie giętkim i sondy na obudowie uchwytu.
B
Oczyścić wylot lasera na
przewodzie giętkim (patrz E 1.3).
B
Oczyścić wylot lasera lub wlot na sondzie (patrz E 1.3).
U
Włókna w sądzie lub przewód giętki są uszkodzone lub przerwane.
B
Wymienić sondę na nową.
B
Wysłać uszkodzony przewód wraz z urządzeniem do KaVo w celu naprawy i ponownego
wyregulowania.
U
Przy strojeniu urządzenie nie
dotrzymuje kolejności.
B
Nastroić ponownie. (Patrz D 1)
S = usterka; U = przyczyna; B = usuwanie
14
KaVo DIAGNOdent 2095
S
Urządzenie przełącza się na błąd 2.
U
Komponent pamięci jest
uszkodzony.
B
Wysłać urządzenie do KaVo w
celu naprawy.
S
Urządzenie przełącza się na błąd 3.
U
Błąd mikroprocesora.
B
Wysłać urządzenie do KaVo w
celu naprawy.
S
Urządzenie przełącza się na błąd 4.
U
Natężenie lasera jest za duże.
B
Wysłać urządzenie do KaVo w
celu naprawy.
n Należy zaniechać kolejnych prób
włączenia urządzenia.
n Z przyczyn bezpieczeństwa urządzenie
nie może być otwierane przez osoby
nieupoważnione.
S = usterka; U = przyczyna; B = usuwanie
15
KaVo DIAGNOdent 2095
A 6 Sprawdzenie przewodu giętkiego
Przytrzymać sondę referencyjnie i poruszyć
przewodem giętkim. Wskazanie nie może
się zmienić.
Odkręcić przewód giętki od urządzenia.
Trzymać przyłącze po stronie urządzenia do
światła.
Od strony prostnicy musi być widoczne:
1 x świadło środkowe
9 x światło pierścieniowe
.
Jeśli jeden z dziesięciu światłowodów jest
niewidoczny, należy wyczyścić otwór lasera
(patrz E 1.3).
Jeżeli wyczyszczenie nie jest możliwe,
należy wysłać uszkodzony przewód wraz z
urządzeniem do KaVo w celu naprawy.
A 7 Kontrola sondy świetlnej
Przytrzymać sondę A, B lub parasondę do
światła.
Włókna szklane muszą się świecić z
równomierną jasnością.l
Z powodu geometrii sondy A (stożek)
lekkie zacienienia w polu światła są
akceptowalne.
16
KaVo DIAGNOdent 2095
B 1 Zawartość opakowania
W opakowaniu zawarte są wymienione
niżej artykuły. Jeśli brakuje jednego z
tych artykułów, należy bezzwłocznie
skontaktować się z dostawcą, żeby
brakujący artykuł mógł zostać dostarczony.
1
6
1 DIAGNOdent
2 Kompletna ładowarka
2
3 Pakiet baterii z możliwością ponownego
naładowania, UNI-3600 / 6V
5
7
9
4 Przewód giętki
3
5 Obudowa uchwytu
6 Sonda świetlna A
7 Kaseta
4
8 Instrukcja obsługi
9 Standard C z uchwytem
5
2
1
6
9
7
3
8
4
5
2
3
17
KaVo DIAGNOdent 2095
B 2 Uruchomienie
Włożyć pakiet baterii z możliwością ponownego ładowania do urządzenia, docisnąć
w dół i zablokować.
Założyć uchwyt prostnicy do wyboru pionowo lub poziomo na urządzeniu.
Wolna szczelina w urządzeniu
zostanie zamknięta pokrywką.
DIAGNOdent
2095
Zdjąć osłonę z przyłącza przewodu
giętkiego. Wlożyć i przykręcić przewód
giętki.
Usunąć nasadkę ochronną z przewodu
prostnicy. Założyć obudowę uchwytu lekko
obracając
i zatrzasnąć.
P < 1 mV
λ = 655 nm
KaVo DIAGNO
dent
MOMENT
A
PEAK
B
C
Sondy i obudowy są dostarczane przez
producenta w stanie niesterylnym.
Żeby uniknąć szkód na zdrowiu, sondy
i obudowy uchwytu muszą być poddane
przed uruchomieniem przygotowaniu
.
DIAGNOdent
2095
P < 1 mV
λ = 655 nm
Założyć sondę lekko obracając na obudowie
uchwytu i zatrzasnąć.
Nie ciągnąć za przewód i nie wyginać.
Włączyć urządzenie przyciskiem
pierścieniowym.
Na wyświetlaczu wyświetli się krótka informacja o wersji oprogramowania.
18
KaVo DIAGNOdent 2095
B 2.1 Wprowadzanie wartości referecyjnej
KaVo DIAGNOdent
Nacisnąć przycisk 1.
Na wyświetlaczu pojawia się litera i dwie
liczby, ...
MOMENT
A
Uruchamiając przycisk pierścieniowy
ustawić wartość referencyjną.
PEAK
B
C
Wartość referencji znajduje się w kasecie na
elemencie ceramicznym.
Zapisać wartość przyciskiem 1. Na
wyświetlaczu pojawia się .
CAL
ABC
DIAGNOdent jest gotowy do pracy.
1
1
B 3 Wyposażenie dodatkowe
Oznaczenie
1 Obudowa uchwytu 2
numer:
3
0.574.1211
4
2 Pakiet baterii z możliwością
ponownego ładowania
UNI 3600 / 6V
1.007.5158
3 Sonda świetlna A
0.574.1321
6 Uchwyt na prostnicę
0.574.1271
7 Kątownik zamontowany
8 Adapter zamontowany
9 Ładowarka, kompletna
0 Standard C z uchwytem
6
5
0.574.1311
4 Sonda świetlna B 5 Kaseta sterylna
7
1.000.1533
8
0.574.1341
0.574.1331
1.007.5160
1.003.5528
q Parasonda DIAGNOdent 1.004.1640
9
0
q
19
KaVo DIAGNOdent 2095
D 1 Strojenie
Strojenie musi być sprawdzane co
tydzień lub po każdej sterylizacji sondy.
Mimo że urządzenie zaprojektowano
zgodnie z najnowszą techniką, z powodu
starzenia się komponentów i zużycia sondy
może dość do różnicy wskazań.
Strojenie jest ważne w przypadku, gdy
przez dłuższy czas muszą być wykonywane dokładne pomiary, np. w przypadku
monitorowania przez dłuższy okres (3-12
miesięcy), gdy sondy są wymieniane, regularnie sterylizowane lub dezynfekowane.
Do kontroli w kasecie znajduje się odnośnik
referencyjny 1, który reprezentuje wartość.
Wartość ta jest wytłoczona na odnośniku.
n Podczas pomiaru odnośnik referencyjny
musi mieć temperaturę pokojową 22 ºC ±2.
n Strojenie należy kontrolować co tydzień.
nW przypadku odchyleń większych niż ± 3
należy przeprowadzić ponowne strojenie.
Przyciskiem A-B-C wybrać miejsce sondy.
Na krótko nacisnąć przycisk CAL. Na
wyświetlaczu MOMENT wyświetla się
najpierw
. Po kilku sekundach
wyświetlacz MOMENT
przełącza się na dwucyfrową liczbę, np
a wyświetlacz PEAK pokazuje np.
.
Jednocześnie słychać długi sygnał
dźwiękowy.
Przytrzymać sondę nad odnośnikiem
referencyjnym i zaczekać aż wyświetlacz
PEAK wyświetli tą samą dwucyfrową
liczbę odnośnika np.
i zostanie
wyemitowany
długi sygnał
dźwiękowy.
Wyświetlacze MOMENT i PEAK muszą
się zgadzać ±3 z wartością referencyjną.
Wówczas strojenie zostało przeprowadzone
prawidłowo.
W przypadku błędnego wskazania lub "Err"
patrz A 5 Usuwanie usterek.
20
KaVo DIAGNOdent 2095
E 1.5 Metody przygotowania zgodnie z DIN EN ISO 17664
Wskazówki ostrzegawcze
Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidłową dezynfekcją:
Usterki
Przeprowadzać dezynfekcję wyłącznie przez przecieranie.
Produktu nie należy zanurzać w cieczy.
Uszkodzenia spowodowane wnikającymi cieczami:
Zakłócenia działania z powodu wniknięcia cieczy
Nie dopuścić do wnikania cieczy do wnętrza urządzenia.
Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidłową sterylizacją:
Uszkodzenie produktu poddanego sterylizacji
Nie stosować sterylizacji gorącym powietrzem, sterylizacji chemicznej na zimno i dwutlenkiem etylenu.
Wilgoć:
Niesterylność
Zwrócić uwagę na suchość. Autoklawy z próżnią właściwą gwarantują
zachowanie suchości.
Ograniczenie ponownego przygotowania
Przy prawidłowym użytkowaniu sondy można sterylizować 500 razy. Sondy są artykułami podlegającymi zużyciu.
Miejsce użytkowania
Powierzchnia urządzenia, obudowa uchwytu, sondy, referencja
Przechowywanie i transport
Brak szczególnych wymogów. Zaleca się przeprowadzenie ponownego
przygotowania sond i obudowy uchwytu możliwie szybko po ich użyciu.
Przygotowanie do czyszczenia
Wyłączyć urządzenie i wyjąć pakiet baterii.
Zdjąć obudowę uchwytu i sondy.
Czyszczenie
Grubsze zabrudzenia należy usunąć bezpośrednio po zanieczyszczeniu chusteczką jednorazową.
Wskazówka: nie używać rozpuszczalników ani żrących chemikaliów.
DIAGNOdent
2095
P < 1 mV
λ = 655 nm
a) ręcznie
Oczyścić sondę i obudowę uchwytu pod bieżącą wodą (jakość wody pitnej, temperatura 30 °C +/- 5 °C, przepływ 2 l/min) przez 30 sekund szczoteczką do zębów średniej twardości.
W przypadku zabrudzenia wyjścia lasera:
Otwory wlotowy i wylotowy światła laserowego przy przewodzie giętkim oczyszczać wyłącznie łagodnym roztworem środka do zmywania i patycz
kiem higienicznym.
Nie stosować środków czyszczących o właściwościach dezynfekujących i
na bazie alkoholu.
Czyszczenie urządzenia:
Wszystkie powierzchnie zewnętrzne DIADNOdent należy czyścić miękką ściereczką i łagodnym roztworem środka czyszczącego.
21
KaVo DIAGNOdent 2095
b) maszynowo
Nie ma zastosowania dla tego urządzenia.
Dezynfekcja
a) ręcznie
Powierzchnie, prostnica i sondy:
Dezynfekcja przez przecieranie jednym z niżej wymienionych środków dezynfekcyjnych.
b) maszynowo
Nie ma zastosowania dla tego urządzenia.
Dopuszczone środki do dezynfekcji
- S&M Microcid
- Dürr FD 322
Zastosowanie i obszar zastosowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta.
Opakowanie
Sondy w uchwycie na sondy Steribox do sterylizacji i przechowywania.
Sterylizacja
Sterylizację należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu.
Tylko obudowa uchwytu i sondy mają możliwość sterylizacji do 138 °C. Sondy mogą być sterylizowane w w uchwycie na sondy w Steribox.
Włożyć sondy w uchwyt w Steribox zgodnie z przeznaczonym dla nich miejscem.
Autoklawy z potrójną próżnią: sterylizować min. 4 minuty z próżnią wstępną w
134 °C +/- 1 °C.
Autoklawy z procesem grawitacyjnym: sterylizować min. 10 minut w 134 °C +/- 1 °C.
Autoklawy z procesem grawitacyjnym: sterylizować min. 60 minut w 121 °C +/- 1 °C.
Zakres zastosowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta.
Przechowywanie
Brak szczególnych wymogów
Informacja dodatkowa
Przy sterylizacji kilku instrumentów w jednym cyklu nie wolno przekroczyć maksymalnego obłożenia sterylizatora.
Wymienione wyżej instrukcje czyszczenia i sterylizacji zostały zatwierdzone przez producenta produktu medycznego do przygotowania
produktu medycznego i jego ponownego przygotowywania jako odpowiednie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, żeby faktycznie
przeprowadzone przygotowanie z użytym wyposażeniem, materiałami i z udziałem odpowiedniego personelu przyniosło zamierzone rezultaty. Zwykle wymagane są w tym przypadku legalizacja i nadzór kontrolny procedury. Przygotowujący powinien dokonać starannej oceny
skutków każdego uchybienia od przedstawionych wskazówek.
22
KaVo DIAGNOdent 2095
F 1 Dane techniczne
Wymiary urządzenia:
szerokość:
głębokość:
wysokość:
waga: 0,6 kg
150 mm
110 mm
120 mm
napięcie:
Pakiet baterii
6V 3600 mAh
wewnętrzne zasilanie
moc światła:
≤ 1 mW
Długość fali:
655 nm
lasa lasera:
1
Warunki otoczenia transport /
przechowywanie
Temperatura:
min. -30 °C maks. +80 °C
Wilgotność powietrza:min. 5% maks. 95%
Ciśnienie powietrza:
700 - 1060 hPa
23
KaVo DIAGNOdent 2095
K 1 Warunki gwarancji
Kawo udziela w ramach obowiązujących
warunków dostaw i płatności KaVo gwarancji na prawidłowe działanie, brak wad
materiałowych i produkcyjnych na okres 12
miesięcy od daty sprzedaży poświadczonej
przez sprzedawcę.
Przy uzasadnionych reklamacjach gwarancja KaVo obejmuje bezpłatną dostawę
zastępczą lub naprawę.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
oraz ich konsekwencji, powstałych lub
mogących powstać w wyniku naturalnego
zużycia, nieprawidłowej obsługi, czyszczenia i konserwacji, nieprzestrzegania
przepisów dotyczących obsługi, konserwacji i podłączania urządzenia, korozji,
zanieczyszczeń w układzie zasilania powietrzem lub wodą, a także w wyniku działania
czynników chemicznych i elektrycznych,
które nie są dopuszczalne zwyczajowo lub
przepisami zakładowymi.
Odpowiedzialność gwarancyjna nie
obejmuje lamp, światłowodów i włókien
światłowodowych, elementów szklanych,
części gumowych oraz trwałości kolorów
tworzyw sztucznych.
Prawa gwarancyjne wygasają w przypadku
stwierdzenia uszkodzeń lub ich konsekwencji powstałych w wyniku samodzielnych napraw lub zmian konstrukcyjnych produktu.
Roszczenia gwarancyjne należy
niezwłocznie zgłosić do KaVo w formie
pisemnej. Do zgłoszenia należy dołączyć
kopię faktury lub dowodu dostawy z jednoznacznym numerem fabrycznym. Oprócz
gwarancji zastosowanie mają również roszczenia z tytułu gwarancji kupującego, przy
czym termin gwarancji wynosi 12 miesięcy.
24
KaVo DIAGNOdent 2095
L
Wymogi tolerancji elektromagnetycznej wg EN 60601-1-2
1
Emisje fal elektromagnetycznych
DIAGNODENT TYP 2095 jest przeznaczony do pracy w niżej określonym otoczeniu. Klient lub użytkownik
DIAGNODENT TYP 2095 powinien zapewnić, żeby urządzenie pracowało w takim otoczeniu.
Pomiary emisji usterek
Zgodność
Środowisko elektromagnetyczne wprowadzenie
Emisje wysokich częstotliwości
DIAGNODENT TYP 2095 używa energii HF
Grupa 1
wg CISPR 11
wyłącznie do funkcji wewnętrznych. Z tego
względu jego emisja HF jest bardzo niska, i jest
nieprawdopodobne, aby urządzenie zakłócało
sąsiednie urządzenia elektroniczne.
2
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
DIAGNODENT TYP 2095 jest przeznaczony do pracy w niżej określonym otoczeniu. Klient lub użytkownik
DIAGNODENT TYP 2095 powinien zapewnić, żeby urządzenie pracowało w takim otoczeniu.
Kontrole odporności na
Poziom kontrolny
Poziom zgodności
Otoczenie elektromagnetyczne
zakłócenia
IEC 60601
- wytyczne
Wyładowania statyczne
rozładowanie
Podłogi powinny być wykonane
± 2/4/6 kV
Elektryczność (ESD)
kontaktowe ± 6 kV
wyładowanie
z drewna lub z betonu lub być
wg IEC 61000-4-2
rozładowanie
stykowe
pokryte płytkami ceramicznymi.
powietrzne ± 8 kV
Jeżeli podłoga pokryta jest
± 2/4/8 kV
wyładowanie
materiałem syntetycznym, to
powietrzne
względna wilgotność powietrza
musi wynosić minimum 30 %.
UWAGA U T to napięcie sieciowe zmienne przed zastosowaniem poziomu kontrolnego.
3
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
DIAGNODENT TYP 2095 jest przeznaczony do pracy w niżej określonym otoczeniu. Klient lub użytkownik
DIAGNODENT TYP 2095 powinien zapewnić, żeby urządzenie pracowało w takim otoczeniu.
Testy
Poziom
Poziom
Otoczenie elektromagnetyczne - wytyczne
odporności na
kontrolny IEC zgodności
zakłócenia
60601
Napromieniowa 3 V/m
Przenośne i mobilne urządzenia radiowe włącznie z
3 V/m
nie
80 MHz do
przewodami nie powinny być używane w mniejszym
Wielkości
2,5 GHz
odstępie od DIAGNODENT TYP 2095 niż zalecany odstęp
zakłóceniowe
bezpieczeństwa, który jest obliczany wg równania
wysokich
odpowiedniego dla częstotliwości nadawania.
częstotliwości
Zalecany odstęp bezpieczeństwa:
według IEC
d=1,17 √P
61000-4-3
d=1,17 √P dla 80 MHz do 800 MHz
d=2,33 √P dla 800 MHz do 2,5 GHz
gdzie P jest maksymalną mocą nadawczą nadajnika w
watach (W) zgodnie z danymi producenta a d zalecanym
odstępem ochronnym w metrach (m).
b
Natężenie pola stacjonarnych nadajników radiowych
powinno być w przypadku wszystkich częstotliwości
c
zgodnie z badaniem na miejscu mniejsze niż poziom
zgodności.
d
W otoczeniu urządzeń, które noszą poniższe oznaczenie,
możliwe są zakłócenia.
25
KaVo DIAGNOdent 2095
UWAGA 1 Przy częstotliwości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2 Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Rozprzestrzenianie
wielkości elektromagnetycznych uwarunkowane jest przez absorpcję i odbicia względem budynków,
przedmiotów i ludzi.
a
Zakresy częstotliwości ISM (do zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych) pomiędzy 150
kHz oraz 80 MHz to 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz i
40,66 MHz do 40,70 MHz.
b
Poziom zgodności w zakresach częstotliwości ISM pomiędzy 150 kHz oraz 80 MHz, a także zakres od 80
MHz do 2,5 GHz przeznaczony jest do tego, by zmniejszyć prawdopodobieństwo zakłóceń
spowodowanych działaniem urządzeń komunikacyjnych używanych w pobliżu pacjenta. Z tego powodu
stosuje się dodatkowo współczynnik 10/3 przy obliczaniu zalecanych odstępów ochronnych w tych
zakresach częstotliwości.
c
Natężenie pola nadajników stacjonarnych, jak np. stacje bazowe telefonów bezprzewodowych i mobilnych
krótkofalówek, amatorskie stacje radiowe, nadajniki radiowe oraz telewizyjne AM i FM nie mogą
teoretycznie zostać uprzednio dokładnie wyznaczone. Aby ustalić otoczenie elektromagnetyczne od
nadajników stacjonarnych, należy rozważyć przeprowadzenie studium badawczego miejsca wykorzystania
urządzenia stomatologicznego. Jeżeli mierzone natężenie pola w lokalizacji, w której używany jest
DIAGNODENT TYP 2095, przekracza powyższy poziom zgodności, należy obserwować DIAGNODENT
TYP 2095, żeby sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie. Jeżeli zostanie zaobserwowane niezwykłe
zachowanie urządzenia, mogą okazać się konieczne dodatkowe środki, jak np. inne ustawienie lub inna
lokalizacja DIAGNODENT TYP 2095
d
Poza przedziałem częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być mniejsze niż 3Veff
V/m.
4
Zalecane odstępy bezpieczeństwa pomiędzy przenośnymi i mobilnymi
urządzeniami telekomunikacyjnymi wysokiej częstotliwości a
DIAGNODENT TYP 2095
DIAGNODENT TYP 2095 jest przeznaczony do pracy w otoczeniu elektromagnetycznym, w którym
kontroluje się wielkości zakłóceniowe wysokich częstotliwości. Klient lub użytkownik DIAGNODENT TYP
2095 może pomóc w uniknięciu zakłóceń elektromagnetycznych w ten sposób, że zachowa minimalny
odstęp pomiędzy przenośnymi a mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi wysokiej częstotliwości
(nadajnikami) a DIAGNODENT TYP 2095 w zależności od mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego,
jak podano poniżej.
Moc znamionowa
Odstęp bezpieczeństwa w zależności od częstotliwości nadawania
nadajnika
m
W
150 kHz do 80 MHz
80 MHz do 800 MHz
800 MHz do 2,5 GHz
d= 1,17 √P
d= 1,17 √P
d= 2,33 √P
0,01
0,1
0,1
0,2
0,1
0,4
0,4
0,7
1
1,2
1,2
2,3
10
3,7
3,7
7,4
100
11,7
11,7
23,3
Dla nadajników, których maksymalna moc znamionowa nie znajduje się w tabeli, zalecany odstęp
ochronny d w metrach (m) może być wyznaczony ze wzoru dla danej kolumny, w którym P jest
maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta nadajnika.
UWAGA 1 Przy częstotliwości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2 Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Rozprzestrzenianie
wielkości elektromagnetycznych uwarunkowane jest przez absorpcję i odbicia względem budynków,
przedmiotów i ludzi.
Strona 2 z 2
26
KaVo DIAGNOdent 2095
27
rs 20110317 - 05 PL
1.008.7018
KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com